Jak wybudować energooszczędne ściany domu w jeden dzień?

9 lutego 2024

Z wielkowymiarowych elementów Ytong Panel SWE Ultra+, największych paneli ściennych z betonu komórkowego dostępnych na rynku, buduje się cztery razy szybciej niż ze zwykłych, drobnowymiarowych bloczków Ytong. W ciągu jednego dnia roboczego ekipa 3 pracowników jest w stanie wznieść ściany kondygnacji typowego domu jednorodzinnego! To nie jedyne zalety tego systemu. Dzięki ich właściwościom cieplno-wilgotnościowym umożliwiają one budowę ścian jednowarstwowych bez ocieplania. W domach z takimi ścianami przez cały rok panują komfortowe dla warunki do mieszkania.

Korzyści finansowe z szybszego wykonywania ścian domu z elementów Ytong Panel SWE Ultra+ są największe na budowie osiedli domów jednorodzinnych oraz kilkukondygnacyjnych budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych i użyteczności publicznej. Nie zmienia to faktu, że nawet na budowie pojedynczych domów jednorodzinnych (Fot. 1) stawianie ścian z tych elementów jest także opłacalne dla inwestorów – zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym.

Fot. Xella Polska
Fot. 1 – Także w pojedynczych domach jednorodzinnych budowa ścian zewnętrznych z elementów Ytong Panel SWE Ultra+ jest bardzo opłacalna

Elementy ścienne Ytong Panel SWE Ultra+

Przeznaczone do budowy jednowarstwowych ścian zewnętrznych elementy Ytong Panel SWE Ultra+ produkowane są z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego o klasie gęstości 300 kg/m³ i wytrzymałości na ściskanie 2,2 MPa. Mają one grubość 36,5 cm, szerokość od 30 do 60 cm (w module co 7,5 cm) oraz wysokość od 180 do 300 cm (w module co 20 cm).

Wartość współczynnika przenikania ciepła U ścian zbudowanych z elementów Ytong Panel SWE Ultra+ nie przekracza 0,20 W/(m²K), co oznacza, że do spełnienia termicznych wymagań obowiązujących Warunków Technicznych nie potrzebują dodatkowego docieplenia.

W domach z jednowarstwowymi ścianami zewnętrznymi Ytong Panel SWE Ultra+ wewnętrzne ściany nośne wykonuje się z elementów Ytong Panel SWE. Są one wykonane z betonu komórkowego o klasie gęstości 500 kg/m³ i wytrzymałości na ściskanie 4 MPa. Elementy te mają grubości 20 i 24 cm, natomiast zakres ich szerokości i wysokości jest taki sam jak elementów Ytong Panel SWE Ultra+.

Prefabrykowane elementy Ytong Panel SWE mogą być także wykorzystane do budowy warstwy nośnej zewnętrznych ścian dwuwarstwowych, wymagających później docieplenia płytami styropianu, wełny mineralnej lub Multipor ETICS.

Zarówno Ytong Panel SWE Ultra+ (Fot. 2), jak i Ytong Panel SWE produkowane są z charakterystyczną dla firmy Xella Polska bardzo dużą dokładnością wymiarową. Ułatwia to i przyspiesza nie tylko stawianie z nich ścian domu, ale i późniejsze układanie na nich zewnętrznych i wewnętrznych warstw wykończeniowych.

Fot. Xella Polska
Fot. 2 – Dzięki bardzo dużej dokładności wymiarowej elementów Ytong Panel SWE Ultra+, budowanie z nich ścian przebiega sprawnie i szybko

Ytong Panel SWE Ultra+ i Ytong Panel SWE to największe dostępne na rynku elementy ścienne, wyprodukowane z betonu komórkowego, a zbudowane z nich ściany domu są całkowicie niepalne – mają najwyższą klasę reakcji na ogień A1 oraz wysoką odporność ogniową – EI 360 i REI 240.

Budowa ścian z elementów Ytong Panel SWE Ultra+

Pomimo tego, że zarówno elementy Ytong Panel SWE Ultra+, jak i Ytong Panel SWE wykonane są z lekkiego betonu komórkowego, ich ciężar – ze względu na znaczne wymiary – jest większy niż bloczków i bloków Ytong. Dlatego ściany z nich wznosi się przy pomocy dźwigu (Fot. 3) – samojezdnego lub zamontowanego na samochodzie (HDS), którym przywieziono je na budowę.

Fot. Xella Polska
Fot. 3 – Do wykonania ścian z elementów Ytong Panel SWE i SWE Ultra+ potrzebnych jest dwóch montażystów i operator dźwigu

Do budowy ścian domu z tych elementów potrzebnych jest trzech pracowników – dwóch montażystów i operator dźwigu. W ciągu 8-godzinnego dnia pracy są oni w stanie postawić nawet 150 m² zewnętrznych i wewnętrznych ścian domu. W tym samym czasie trzech murarzy może z drobnowymiarowych bloczków betonu komórkowego wykonać ich co najwyżej 40 m². Oznacza to, że ekipa budująca ściany z elementów Ytong Panel SWE i SWE Ultra+ ma od nich prawie 4-krotnie większą wydajność!

Początek budowy ścian z prefabrykatów Ytong Panel SWE i SWE Ultra+ przebiega podobnie jak z innych elementów ściennych Ytong. Zawsze rozpoczyna go ułożenie na ścianach fundamentowych starannie wypoziomowanej pierwszej warstwy muru z drobnowymiarowych bloczków Ytong.

Zobacz: Jak należy wykonać pierwszą warstwę bloczków w ścianie jednowarstwowej?

Dopiero na tej warstwie „startowej” ustawia się za pomocą dźwigu kolejne elementy panelowe, wcześniej – za pomocą systemowej kielni – układając na niej warstwę zaprawy do cienkich spoin Ytong-Silka FIX X100 (Fot. 4). Zaprawę tę układa się też na bocznych, podłużnych powierzchniach kolejnych elementów Ytong Panel SWE i SWE Ultra+, którymi będą one przylegać do postawionych już wcześniej (Fot. 5).

Fot. Xella Polska
Fot. 4 – Przed montażem kolejnego panelu, na wykonanej z bloczków warstwie „startowej” rozkłada się zaprawę do cienkich spoin
Fot. Xella Polska
Fot. 5 – Zaprawę tę rozkłada się także na tej bocznej powierzchni panelu, którą będzie on przylegał do elementu ustawionego wcześniej

Po sprawdzeniu poprawności ustawienia montowanego panelu, jego położenie – do czasu związania zaprawy – stabilizuje się za pomocą specjalnych metalowych płytek (spinek stalowych), wciskanych w dwa sąsiednie panele od góry (Fot. 6) lub z boku (Fot. 7).

Fot. Xella Polska
Fot. 6 – Do czasu związania zaprawy, położenie dwóch przylegających do siebie elementów łączy się ze sobą za pomocą specjalnej płytki (spinki stalowej)
Fot. Xella Polska
Fot. 7 – Jeśli przylegające do siebie elementy różnią się wysokością, to płytkę stabilizującą ich położenie przybija się ukośnie

Dodatkowo, położenie ścian wykonanych z elementów Ytong Panel SWE i SWE Ultra+ – do czasu wykonaniu na nich stropu – stabilizuje się za pomocą desek, metalowych stempli i ukośnych zastrzałów z drewnianych łat.

Do przekrywania otworów w ścianach z elementów Ytong Panel SWE i SWE Ultra+ stosuje się – oferowane także przez firmę Xella Polska – prefabrykowane nadproża okienne i drzwiowe z betonu komórkowego Ytong YN i Ytong YF, a także systemowe kształtki Ytong U do ich wykonywania na budowie.

Zobacz: Jak w ekspresowym tempie wykonać ściany z betonu komórkowego?

Pomoc projektowa i wykonawcza

Firmy, które zdecydują się na budowę domów ze ścianami z elementów Ytong Panel SWE i SWE Ultra+, zawsze mogą liczyć na pomoc techniczną ze strony ich producenta, firmy Xella Polska. Mogą też skorzystać z oferty jej działu projektowego, który dla każdego budynku jest w stanie przygotować w technologii BIM szczegółowy projekt ścian z tych prefabrykatów wraz z planem ich montażu, przedstawionym w modelu 3D (Rys. 1).

Rys. Xella Polska
Rys. 1 – Rozmieszczenie poszczególnych elementów Ytong Panel SWE w ścianach budynku dział projektowy firmy Xella Polska przedstawia także w modelu 3D

Natomiast inwestorom, którzy zdecydują się na budowę takich domów, firma Xella Polska oferuje również usługę wykonawstwa Construction Services. W tym wariancie będą się oni rozliczać z producentem za kompleksowe wykonanie ścian z tych paneli, nie angażując się w ich transport oraz montaż na placu budowy.

* * *
Możliwość znacznego skrócenia czasu budowy ścian domów, dzięki zastosowaniu wielkowymiarowych elementów Ytong Panel SWE i SWE Ultra+, jest dla firm budowlanych niewątpliwie bardzo istotna ze względów biznesowych. Szczególnie teraz, gdy na rynku pracy – zwłaszcza w tak specyficznej branży jak budownictwo –coraz trudniej jest o dobrych, wykwalifikowanych pracowników.

Zobacz film o zaletach systemu Ytong Panel SWE:

 

Materiał promocyjny Xella Polska

Zobacz także
Fot. FOCUS-KOPERFAM
Do spalania drewna kominki potrzebują dużych ilości powietrza. Najwięcej zużywają go oczywiście kominki tradycyjne z...
Fot. Archiwum Czytelnika
Jeśli piwnice nie są zaprojektowane pod całym domem, a jedynie pod jego częścią, to trudniejsze jest jego...
Decyzja o sprzedaży swojego mieszkania i wybudowaniu domu pod miastem nie jest sprawą łatwą. Przy czym...
Murowane z samych bloczków zewnętrzne ściany jednowarstwowe pełnią równocześnie funkcje nośną i izolacji...