Jak w jednowarstwowych ścianach z betonu komórkowego zrobić wnęki na rolety okienne?

23 stycznia 2023

Coraz więcej osób montuje w swoich domach zewnętrzne rolety okienne. Jest tak dlatego, że oprócz zwiększenia ochrony antywłamaniowej, można za ich pomocą zimą znacznie ograniczyć straty ciepła przez okna, a latem ochronić wnętrza domu przed intensywnym nagrzewaniem przez słońce. Nic więc dziwnego, że w ścianach zewnętrznych nowo budowanych domów pozostawia się nad oknami wnęki na kasety rolet. Dotyczy to także domów z jednowarstwowymi ścianami zewnętrznymi, zbudowanymi z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+, w których wykonanie takich wnęk jest zazwyczaj wyjątkowo proste.

Jednowarstwowe ściany zewnętrzne Ytong EnergoUltra+ charakteryzują się znakomitą izolacyjnością termiczną – przy grubości 48 cm mają rewelacyjnie niski współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K), dzięki czemu bardzo dobrze nadają się do budowy domów o małym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania. Ściany te wyróżnia także łatwość murowania, szybkość pozbywania się wilgoci technologicznej, a w gotowym domu – duży udział w zapewnianiu mieszkańcom przyjaznego mikroklimatu.

Zobacz: Dlaczego w domach ze ścianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego panuje idealny mikroklimat?

Wnęki na rolety w nadprożach z prefabrykowanych belek Ytong

Do zalet jednowarstwowych ścian z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+ zaliczyć należy łatwość, z jaką – nad znajdującymi się w nich oknami i drzwiami balkonowymi – wykonuje się wnęki na kasety rolet zewnętrznych. Dotyczy to szczególnie takich ścian jednowarstwowych, w których nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonywane są z ułożonych obok siebie dwóch (lub trzech) systemowych, prefabrykowanych belek nadprożowych Ytong YN lub YF, wyprodukowanych ze zbrojonego betonu komórkowego (Fot. 1 i 2).

Fot. 1 – W jednowarstwowych ścianach Ytong EnergoUltra+ nadproża nad oknami najlepiej wykonać z prefabrykowanych belek Ytong YN lub YF
Fot. 2 – Nadproża z dwóch lub trzech prefabrykowanych belek Ytong mają prawie taką samą izolacyjność termiczną jak ściana

Zobacz: Jakie są zalety nadproży z betonu komórkowego w ścianach jednowarstwowych?

Dla uzyskania w takich prefabrykowanych nadprożach okiennych kaset na rolety, wystarczy wewnętrzną belkę nadprożową umieścić niżej niż zewnętrzną (Fot. 3). Jeśli potrzebna głębokość kasety ma być mniejsza niż szerokość prefabrykowanych belek nadprożowych, wtedy dolną przesuwa się w kierunku zewnętrznej powierzchni ściany (Fot. 4).

Fot. 3 – Z prefabrykowanych belek nadproża z wnękami na kasety rolet wykonuje się układając je na ścianach na różnej wysokości
Fot. 4 – Belki nadprożowe, zwłaszcza te o mniejszej wysokości, podpiera się montażowo w środku do czasu wymurowania nad nimi ściany

W takich nadprożach spód górnej belki jest na całej długości częściowo oparty na dolnej. By zlicować takie „schodkowe” nadproże z wewnętrzną powierzchnią ściany, przestrzenie za belkami (patrząc od strony wnętrza domu) wypełnia się płytkami i bloczkami, starannie przyciętymi na odpowiednią grubość z bloczków Ytong EnergoUltra+. Nie jest to trudne i pracochłonne, jeśli tylko wykonawca dysponuje mechaniczną piłą taśmową.

Wnęki na rolety w nadprożach, które pełnią funkcję konstrukcyjną

Nieco trudniejsze jest wykonanie wnęk na kasety rolet w nadprożach, które nie tylko zamykają od góry otwory w ścianach na okna i drzwi balkonowe, ale również pełnią funkcję konstrukcyjną.

Jest tak na przykład wtedy, gdy w narożniku domu znajdują się dwa okna nierozdzielone murowanym lub żelbetowym słupem, więc ich nadproża o zwiększonej wysokości są jednocześnie obwodowymi, żelbetowymi belkami, na których opiera się strop piętra lub stropodachu (Fot. 5). Podobnie jest, gdy okna umieszczone są w podcieniu podpartym narożnym słupem (Fot. 6) – wtedy ich nadproża są elementem konstrukcyjnym żelbetowego stropu.

Fot. 5 – Trudniej jest zrobić wnęki na rolety w nadprożach dwóch narożnych okien, jeśli w miejscu ich połączenia nie są podparte słupem
Fot. 6 – Dotyczy to także sytuacji, gdy nadproża kilku sąsiadujących ze sobą okien są równocześnie elementem konstrukcyjnym stropu nad parterem

Choć zarówno kształt takich monolitycznych nadproży, jak i ich zbrojenie jest dość skomplikowane, to dobry wykonawca jest je w stanie wykonać w taki sposób, że pod względem wyglądu nie będą się różnić od tych, które zbudowane są z prefabrykowanych belek nadprożowych Ytong.

Wystarczy jedynie, żeby ich tracone deskowanie wykonał z odpowiednio przyciętych i sklejonych ze sobą płytek i bloczków Ytong (Fot. 7 i 8). Dzięki temu wykończeniowe tynki, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, będą układane na jednolitych pod względem materiałowym ścianach domu.

Fot. 7 – Takie nadproża o skomplikowanym kształcie i zbrojeniu warto wykonać w traconym deskowaniu, wykonanym z płytek i bloczków betonu komórkowego
Fot. 8 – Do poprawnego wykonania traconego deskowania z betonu komórkowego potrzebni są doświadczeni pracownicy z wyobraźnią oraz mechaniczna piła taśmowa

Uwaga! W taki sam sposób wykonuje się nadproża z wnękami na kasety rolet w jednowarstwowych ścianach zewnętrznych, zbudowanych z wielkowymiarowych bloków Ytong JumboUltra+.

Zobacz: Jak przyspieszyć budowę domów ze ścianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego?

Materiał promocyjny Xella Polska

Zobacz także
Już od bardzo wielu lat pod domami jednorodzinnymi przeważnie nie wykonuje się piwnic, więc siłą rzeczy...
Od bram z indywidualnym wypełnieniem wtopionych w elewację domu, przez konstrukcje z inteligentnymi...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do...
Fot. FAKRO
Współczesne projekty domów odzwierciedlają aktualne potrzeby i trendy zmieniającej się architektury. Coraz...