Jak układać przewody instalacyjne na przeciwwilgociowej izolacji podłogi parteru?
30 listopada 2021

Ze względu na straty ciepła dobrze jest jednak układać rury ciepłej wody (a przy okazji także zimnej) na płytach styropianowych, stanowiących pierwszą warstwę ocieplenia podłogi parteru (Fot. 11 i 12). Tak ułożone rury można oczywiście za pomocą plastikowych uchwytów mocować do styropianu, choć zwykle nie jest to bardzo potrzebne.

Fot. 11 – Ze względów „energetycznych” lepiej jest, gdy rury ciepłej (i zimnej) wody układane są na pierwszej warstwie płyt styropianowych i osłonięte z boków ich drugą warstwą
Fot. 12 – W miejscach, w których przewodów z ciepłą i zimną wodą jest więcej – zamiast uciążliwego docinania płyt styropianowych – do dodatkowego ocieplania można użyć perlitu

INSTALACJE GRZEWCZE

Zasada dotycząca rur z ciepłą wodą odnosi się tym bardziej do przewodów zasilających zawieszone na ścianach grzejniki. Ich także, pomimo zastosowania otulin termoizolacyjnych, nie powinno się układać bezpośrednio na izolacji przeciwwilgociowej (Fot. 13), lecz na pierwszej warstwie płyt styropianowych (Fot. 14).

Fot. 13 – Przewodów zasilających w gorącą wodę podokienny grzejnik nie powinno się mocować do podkładu betonowego przez izolację przeciwwilgociową
Fot. 14 – Zdecydowanie korzystniej jest ułożyć te przewody na pierwszej warstwie płyt ocieplenia podłogi i ustabilizować je drugą warstwą

Problemów z ewentualnym „dziurawieniem” izolacji nie ma oczywiście przy układaniu na parterze przewodów grzejnych ogrzewania podłogowego (Fot. 15). Mocuje je w dużej odległości od izolacji przeciwwilgociowej do grubej warstwy ocieplenia z płyt styropianowych, pokrytych folią refleksyjną (Fot. 16).

Fot. 15 – Nie ma zagrożenia dziurawienia poziomej izolacji przeciwwilgociowej podłogi parteru ze strony instalacji ogrzewania podłogowego
Fot. 16 – Przewody grzejne ogrzewania podłogowego są bowiem mocowane do płyt styropianowych, w znacznej odległości od poziomej izolacji podłogi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Na szczęście przewody elektryczne są prowadzone przede wszystkim po ścianach i sufitach, nawet do tych gniazd, które znajdują się w niewielkiej odległości od podłogi (Fot. 17).

Gdyby jednak zdarzyła się konieczność poprowadzenia kabli tuż przy podłodze, albo powinno się je mocować do ściany (a nie do podkładu betonowego), albo prowadzić wzdłuż ściany w osłonie z karbowanej rury, nazywanej popularnie peszlem (Fot. 18).

Fot. 17 – W większości domów wszystkie przewody instalacji elektrycznej prowadzone są po ścianach i sufitach
Fot. 18 – Kable elektryczne, które muszą znaleźć się przy podłodze, warto prowadzić przy ścianach, osłonięte peszlami

Ten drugi sposób jest o tyle lepszy, że po wykonaniu ocieplenia połogi ma gruncie i ułożenia na nim betonowej wylewki, dostęp od przewodu będzie bardzo utrudniony. Gdy zostanie poprowadzony w peszlu, to będzie znacznie mniej narażony na ewentualne uszkodzenia, a w razie czego – dużo łatwiejszy do wymiany.

Uwaga! Wszystkie przedstawione tu zalecenia – zwłaszcza te dotyczące wprowadzania do budowanego domu przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego – odnoszą się oczywiście także tych domów, których fundamentem jest płyta żelbetowa, ułożona na ociepleniu z płyt polistyrenu ekstrudowanego i warstwie zagęszczonej pospółki.

Zobacz także
Prąd, pozyskany przez panele fotowoltaiczne z energii promieniowania słonecznego i przetworzony przez...
Stylów wnętrzarskich, które kochają elegancję i noszą jej znamiona zdecydowanie nie brakuje. To właśnie w...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Nowoczesne okna z drewnianymi profilami mają wiele przewag nie tylko nad oknami plastikowymi, ale i...
Z cegieł tych wykonywano zarówno ścianki, jak i przesklepienia kanałów poziomych (Fot. 8) oraz kanał...