Jak skutecznie zaizolować ściany i podłogę prysznica bez brodzika?

W prysznicu z brodzikiem na wielokrotny kontakt z wodą najbardziej narażone są ściany łazienki. Pamiętając o tym, że ułożone na nich płytki ceramiczne nie stanowią wystarczającej ochrony przed wilgocią, trzeba przed ich ułożeniem zadbać o skuteczne zaizolowanie ścian. Tym bardziej dotyczy to natrysków, w których odpływ wody znajduje się bezpośrednio w podłodze.

Do przeciwwilgociowej izolacji natrysków bez brodzików (Fot. 1 i 2) najlepiej użyć dwuskładnikowych, elastycznych mas uszczelniających, wyprodukowanych na bazie cementu (zobacz: Jak najlepiej zabezpieczyć przed wilgocią strop i ściany łazienki?).

Fot. 1 – Natryski bez brodzika najczęściej mają w podłodze odpływ liniowy usytuowany wzdłuż krawędzi jednej ze ścian
Fot. 2 – Są też natryski z odpływem liniowym usytuowanym w połowie ich podłogi i płytkami ułożonymi ze spadkiem do środka

W pierwszej kolejności izoluje się ściany. Jeśli natrysk będzie osłonięty z dwóch stron kabiną, to zabezpiecza się tylko te fragmenty narożnych ścian, do których będą przylegać jej krawędzie (Fot. 3). Inaczej jest, gdy natrysk będzie otoczony ścianami z trzech stron – wtedy wszystkie one muszą zostać zaizolowane przed wilgocią (Fot. 4).

Fot. 3 – Gdy natrysk będzie osłonięty kabiną, ściany wystarczy zaizolować tylko na tych fragmentach, które będą zalewane wodą
Fot. 4 – Inaczej jest, jeśli natrysk – wyposażony na przykład w stałą osłonę bez drzwi – będzie obejmował całą szerokość łazienki

Masy uszczelniające układa się w dwóch warstwach o grubości co najmniej 1 mm każda, zazwyczaj używając do tego celu metalowej pacy lub szerokiej szpachli. W pierwszej warstwie zatapia się taśmy uszczelniająco-dylatacyjne we wszystkich izolowanych narożnikach ścian oraz miejscach ich styku z podłogą.

Ściany zwykle izoluje się do górnej krawędzi ostatniego rzędu płytek okładzinowych (Fot. 5), choć w trakcie korzystania z prysznica będą one raczej rzadko ochlapywane wodą. Jedynie wtedy, gdy płytki mają być ułożone do samego sufitu (Fot. 6), można zrezygnować z wykonywania izolacji pod górnymi płytkami.

Fot. 5 – Gdy płytki na ścianach natrysku nie będą sięgać sufitu, izolację przeciwwilgociową układa się zazwyczaj pod nimi wszystkimi
Fot. 6 – Jedynie wtedy, gdy płytki będą ułożone na całej wysokości ścian, można nie wykonywać izolacji pod ich ostatnim rzędem

Dopiero po przeciwwilgociowym zabezpieczeniu ścian przystępuje się do wykonania izolacji podłogi, przy czym masę uszczelniającą powinno się ułożyć na całej jej powierzchni, a nie tylko w obrębie natrysku. Może się bowiem tak zdarzyć, że woda przedostanie się przez spoiny płytek i przepłynie pod nimi poza jego obszar.

Dlatego, żeby nie doszło do zawilgocenia podłogi na gruncie lub stropu, masę uszczelniającą warto ułożyć na całej powierzchni podłogi łazienki. Przy czym poza obszarem natrysku dobrze jest ją wyprowadzić na ściany na wysokość około 10 cm, zatapiając w niej wcześniej oczywiście taśmy uszczelniająco-dylatacyjne.

Uwaga! Do układania masy uszczelniającej na tynkach i wylewkach podłogowych, raczej nie powinno się przystępować wcześniej niż co najmniej dwa tygodnie po ich wykonaniu. Przed rozpoczęciem nanoszenia izolacji na ściany, powinno się ułożone na nich tynki zaimpregnować, by zmniejszyć ich chłonność i nie obniżać właściwości izolacyjnych masy uszczelniającej. Zalecenie to dotyczy również tynków cementowo-wapiennych, a nie tylko gipsowych i wykonanych z płyt g-k.

Płytki ceramiczne można układać zarówno na podłodze, jak i na ścianach łazienki po 4-5 dniach od wykonania izolacji – bezpośrednio na masę uszczelniającą. Jedynie gdy w łazience jest ciepło, a wilgotność powietrza – niezbyt duża, do układania płytek można przystąpić wcześniej, nawet po 24 godzinach, ale zawsze po stwardnieniu masy uszczelniającej.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Jak najlepiej zabezpieczyć przed wilgocią strop i ściany łazienki?

Jak w mieszkaniu na piętrze zrobić prysznic bez brodzika?

Czy pod prysznicem bez brodzika można zrobić ogrzewanie podłogowe?

Zobacz także

Moda na zdrowy i ekologiczny tryb życia dotarła również do nowo projektowanych budynków mieszkalnych. Do łask powracają pokrycia dachowe wykonane z materiałów naturalnych. Nikogo nie dziwi już nowoczesny budynek pokryty drewnianym gontem, łupkiem czy strzechą. Czy w takich domach da się optymalnie doświetlić wnętrza na poddaszu bez utraty walorów architektonicznych wymienionych pokryć dachowych? Badania wykazały, że niedostateczna ilość światła naturalnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi może być […]

.
Fot. Vaillant

Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy w domu i poza nim, ma bardzo negatywny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Znacznie trudniej przychodzi nam pogodzić się z tym, że to nie tylko poruszające się po drogach samochody, ale także nasze i naszych sąsiadów domy mogą – zwłaszcza zimą – emitować duże ilości szkodliwych pyłów do atmosfery. Tymczasem niestety tak właśnie jest – nie tylko w dużych miastach, ale i w bardzo wielu mniejszych […]

.

W domach niepodpiwniczonych przeciwwilgociowa izolacja podłogi parteru, starannie połączona z izolacją poziomą, ułożoną na ścianach fundamentowych, ma za zadanie odciąć dom od wilgoci gruntowej. By jednak mogła pełnić taką funkcję, powinna być szczelna na całej swojej powierzchni. W większości poprawnie wybudowanych domów izolacja podłogi na gruncie, wykonywana na etapie prac wykończeniowych, jest połączona – na odpowiednio duży zakład – z poziomą izolacją ścian fundamentowych, wykonaną przed przystąpieniem do murowania […]

.

Gęstożebrowe stropy żelbetowe z częściowo prefabrykowanymi belkami muszą być montażowo jedynie podstemplowane na czas wiązania betonu, ułożonego pomiędzy i nad pustakami wypełniającymi. Inaczej jest ze stropami żelbetowymi, wykonywanymi w całości na placu budowy, które wymagają zrobienia pełnego deskowania, nazywanego popularnie szalunkiem. Obecnie deskowania monolitycznych stropów żelbetowych wykonuje się przeważnie z gotowych elementów systemowych – blatów, które układa się na różnej długości belkach, podpartych stemplami […]

.