Jak powinny być ocieplone wieńce stropowe w ścianach jednowarstwowych z betonu komórkowego?
1 lipca 2022

Spoczywające na ścianach nośnych żelbetowe wieńce stropowe mają dla konstrukcji domów murowanych ogromne znaczenie. Dzięki nim nie tylko obciążenia ze stropów są w miarę równomiernie przekazywane na podpierające je ściany. Poprawnie wykonane wieńce usztywniają też cały budynek, przez co znacząco wzrasta jego odporność na nierównomierne osiadanie gruntu.

Jedyny problem z wieńcami stropowymi jest taki, że wykonane są z „zimnego” żelbetu, przez co ściany zewnętrzne w tym miejscu mogą mieć mniejszą izolacyjność cieplną. Dlatego podczas budowy domu warto zadbać o to, by wieńce stropowe nie stały się liniowymi mostkami termicznymi, przez które ciepło z pomieszczeń będzie uciekać szybciej niż przez ścianę.

Wyeliminowanie, a przynajmniej ograniczenie mostka cieplnego w miejscu oparcia wieńca na ścianie jest stosunkowo łatwe do osiągnięcia w ścianach dwuwarstwowych. W nich bowiem za izolacyjność termiczną odpowiada przede wszystkim – przyklejona od zewnętrznej strony muru – odpowiednio gruba warstwa ocieplenia.

Nie oznacza to jednak, że podobnych efektów nie da się uzyskać także w ścianach jednowarstwowych, wykonanych na przykład z bloczków betonu komórkowego. Wystarczy jedynie zastosować systemowe rozwiązania, zalecane przez producenta materiałów, przeznaczonych do budowy ścian jednowarstwowych.

Wieńce w ścianach jednowarstwowych z bloczków Ytong EnergoUltra+

Ściany jednowarstwowe, wymurowane z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+ (Fot. 1), pod wieloma względami technicznymi i ekonomicznymi są lepsze od ścian dwuwarstwowych.

Fot. 1 – Ściany jednowarstwowe z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+ wykonuje się szybciej i taniej niż dwuwarstwowe – są też od nich trwalsze i korzystniejsze pod względem energetycznym oraz zapewniają mieszkańcom lepszy mikroklimat

Dotyczy to także miejsc oparcia na takich ścianach wieńców stropów żelbetowych, mimo że nie są one – tak jak w ścianach dwuwarstwowych – ocieplane na późniejszym etapie budowy warstwą izolacji termicznej.

Kiedyś w domach ze ścianami jednowarstwowymi o szerokości 36,5 cm, wymurowanymi z bloczków Ytong, do izolacji termicznej obwodowych belek stropowych używano specjalnych elementów do ocieplania wieńców, wykonanych z płytek betonu komórkowego, do których przyklejona była kilkucentymetrowa warstwa wełny mineralnej (Fot. 2).

Fot. 2 – Kiedyś w ścianach jednowarstwowych, wymurowanych z bloczków Ytong, do ocieplania wieńców stropowych używano specjalnych kształtek z wełną mineralną

Inaczej jest to obecnie rozwiązane w ścianach jednowarstwowych z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+. W takich bardzo „ciepłych” ścianach, wymurowanych w całości z materiału o właściwościach konstrukcyjno-izolacyjnych, słabo zaizolowane wieńce stropowe mogłyby być odczuwalnym mostkiem termicznym. Dlatego do ich ocieplenia należy użyć specjalnych elementów – płyt betonu komórkowego Multipor EDW, które podczas betonowania stropu posłużą także jako boczne deskowanie wieńca (Fot. 3 i 4).

Fot. 3 – Służące do ocieplania wieńców stropowych płyty Multipor EDW pełnią również funkcję ich bocznego deskowania
Fot. 4 – Dzięki zastosowaniu płyt Multipor EDW do ocieplania wieńców zewnętrzna powierzchnia ściany domu jest jednorodna

Ocieplenie wieńca w ścianach z bloczków Ytong Energo+

Przeznaczone do ocieplania wieńców stropowych płyty Multipor EDW oferowane są w trzech grubościach: 10, 12,5 i 15 cm. Płyt 15-centymetrowych należy użyć wtedy, gdy wymurowane z bloczków Ytong EnergoUltra+ ściany jednowarstwowe mają grubość 48 cm (Rys. 1), a 10-centymetrowych – gdy 36,5 cm.

Jest to ważne, ponieważ przy takich grubościach warstwy ocieplającej wieńce zagwarantowana jest odpowiednia głębokość oparcia stropów, która w ścianach Ytong EnergoUltra+ powinna sięgać co najmniej 2/3 ich grubości.

Korzystne jest również to, że płyty Multipor EDW, przyklejone do wierzchu ścian domu w miejscu oparcia stropu, mają wysokość 25 cm. Większość wieńców stropowych ma bowiem wysokość 23-24 cm, co sprawia, że górna powierzchnia stropu jest o 1-2 cm niżej niż wierzch płyt Multipor EDW.

Rys. 1 – Dobrze, jeśli wysokość płyt Multipor EDW jest zwykle o 1-2 cm większa niż wieńca stropowego, co ułatwia poprawne wymurowanie pierwszej warstwy bloczków ściany piętra
Fot. 5 – Dzięki różnicy wysokości wieńca stropowego i płyt Multipor EDW w ścianach zewnętrznych nie pojawia się gruba spoina, która byłaby mostkiem termicznym

Taka różnica poziomów umożliwia wymurowanie pierwszej warstwy bloczków ściany piętra w części na cienkiej zaprawie klejowej, a w części – na zaprawie cementowo-wapiennej. Zaprawa ta pozwala na zniwelowanie nierówności górnej powierzchni stropu, praktycznie niemożliwych do uniknięcia podczas jego betonowania.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pierwsza warstwa bloczków ściany piętra ułożona jest nie tylko – co bardzo ważne – idealnie poziomo, ale też bez grubej spoiny, która byłaby mostkiem termicznym, widocznym na zewnętrznej stronie ściany jednowarstwowej (Fot. 5).

Ważne też, że wtedy ściany domu mają na całej zewnętrznej powierzchni taką samą strukturę, co ma znaczenie, przy ich wykańczaniu zarówno tynkiem cementowo-wapiennym, jak i cienkowarstwowym.

Uwaga! Przy mniejszej wysokości wieńców stropowych płyty Multipor EDW należy odpowiednio przyciąć, co nie jest trudne, ponieważ są one bardzo łatwe w obróbce.

 

Materiał promocyjny Ytong

Zobacz także
W dachach stromych z drewnianymi więźbami, krokwie są głównymi elementami nośnymi, na których układane jest...
Pompa ciepła to obecnie – nie tylko ze względów technicznych – najbardziej ekonomiczne urządzenie grzewcze. Nie...
Okna to zakup na długie lata, a nawet pokolenia, dlatego ich wybór nie powinien być podyktowany jedynie...
Beton bywa nazywany sztucznym kamieniem. Dla niezbyt wprowadzonego w temat obserwatora może się on rzeczywiście...