Jak powinny być ocieplone wieńce stropowe w ścianach jednowarstwowych z betonu komórkowego?

Spoczywające na ścianach nośnych żelbetowe wieńce stropowe mają dla konstrukcji domów murowanych ogromne znaczenie. Dzięki nim nie tylko obciążenia ze stropów są w miarę równomiernie przekazywane na podpierające je ściany. Poprawnie wykonane wieńce usztywniają też cały budynek, przez co znacząco wzrasta jego odporność na nierównomierne osiadanie gruntu.

Jedyny problem z wieńcami stropowymi jest taki, że wykonane są z „zimnego” żelbetu, przez co ściany zewnętrzne w tym miejscu mogą mieć mniejszą izolacyjność cieplną. Dlatego podczas budowy domu warto zadbać o to, by wieńce stropowe nie stały się liniowymi mostkami termicznymi, przez które ciepło z pomieszczeń będzie uciekać szybciej niż przez ścianę.

Wyeliminowanie, a przynajmniej ograniczenie mostka cieplnego w miejscu oparcia wieńca na ścianie jest stosunkowo łatwe do osiągnięcia w ścianach dwuwarstwowych. W nich bowiem za izolacyjność termiczną odpowiada przede wszystkim – przyklejona od zewnętrznej strony muru – odpowiednio gruba warstwa ocieplenia.

Nie oznacza to jednak, że podobnych efektów nie da się uzyskać także w ścianach jednowarstwowych, wykonanych na przykład z bloczków betonu komórkowego. Wystarczy jedynie zastosować systemowe rozwiązania, zalecane przez producenta materiałów, przeznaczonych do budowy ścian jednowarstwowych.

WIEŃCE W ŚCIANACH JEDNOWARSTWOWYCH Z BLOCZKÓW YTONG ENERGO+

Ściany jednowarstwowe, wymurowane z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+ (Fot. 1), pod wieloma względami technicznymi i ekonomicznymi są lepsze od ścian dwuwarstwowych (zobacz: Które ściany są droższe: jednowarstwowe czy wielowarstwowe?).

Fot. 1 – Ściany jednowarstwowe z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+ wykonuje się szybciej i taniej niż dwuwarstwowe – są też od nich trwalsze i korzystniejsze pod względem energetycznym oraz zapewniają mieszkańcom lepszy mikroklimat

Dotyczy to także miejsc oparcia na takich ścianach wieńców stropów żelbetowych, mimo że nie są one – tak jak w ścianach dwuwarstwowych – ocieplane na późniejszym etapie budowy warstwą izolacji termicznej.

Kiedyś w domach ze ścianami jednowarstwowymi o szerokości 36,5 cm, wymurowanymi z bloczków Ytong, do izolacji termicznej obwodowych belek stropowych używano specjalnych elementów do ocieplania wieńców, wykonanych z płytek betonu komórkowego, do których przyklejona była kilkucentymetrowa warstwa wełny mineralnej (Fot. 2).

Fot. 2 – Kiedyś w ścianach jednowarstwowych, wymurowanych z bloczków Ytong, do ocieplania wieńców stropowych używano specjalnych kształtek z wełną mineralną

Inaczej jest to obecnie rozwiązane w ścianach jednowarstwowych z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+. W takich bardzo „ciepłych” ścianach, wymurowanych w całości z materiału o właściwościach konstrukcyjno-izolacyjnych, słabo zaizolowane wieńce stropowe mogłyby być odczuwalnym mostkiem termicznym. Dlatego do ich ocieplenia należy użyć specjalnych elementów – płyt betonu komórkowego Multipor EDW, które podczas betonowania stropu posłużą także jako boczne deskowanie wieńca (Fot. 3 i 4).

Fot. 3 – Służące do ocieplania wieńców stropowych płyty Multipor EDW pełnią również funkcję ich bocznego deskowania
Fot. 4 – Dzięki zastosowaniu płyt Multipor EDW do ocieplania wieńców zewnętrzna powierzchnia ściany domu jest jednorodna

OCIEPLENIE WIEŃCA W ŚCIANACH Z BLOCZKÓW YTONG ENERGO+

Przeznaczone do ocieplania wieńców stropowych płyty Multipor EDW oferowane są w trzech grubościach: 10, 12,5 i 15 cm. Płyt 15-centymetrowych należy użyć wtedy, gdy wymurowane z bloczków Ytong Energo+ ściany jednowarstwowe mają grubość 48 cm (Rys. 1), a 10-centymetrowych – gdy 36,5 cm.

Jest to ważne, ponieważ przy takich grubościach warstwy ocieplającej wieńce zagwarantowana jest odpowiednia głębokość oparcia stropów, która w ścianach Ytong Energo+ powinna sięgać co najmniej 2/3 ich grubości.

Korzystne jest również to, że płyty Multipor EDW, przyklejone do wierzchu ścian domu w miejscu oparcia stropu, mają wysokość 25 cm. Większość wieńców stropowych ma bowiem wysokość 23-24 cm, co sprawia, że górna powierzchnia stropu jest o 1-2 cm niżej niż wierzch płyt Multipor EDW.

Rys. 1 – Dobrze, jeśli wysokość płyt Multipor EDW jest zwykle o 1-2 cm większa niż wieńca stropowego, co ułatwia poprawne wymurowanie pierwszej warstwy bloczków ściany piętra
Fot. 5 – Dzięki różnicy wysokości wieńca stropowego i płyt Multipor EDW w ścianach zewnętrznych nie pojawia się gruba spoina, która byłaby mostkiem termicznym

Taka różnica poziomów umożliwia wymurowanie pierwszej warstwy bloczków ściany piętra w części na cienkiej zaprawie klejowej, a w części – na zaprawie cementowo-wapiennej. Zaprawa ta pozwala na zniwelowanie nierówności górnej powierzchni stropu, praktycznie niemożliwych do uniknięcia podczas jego betonowania.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pierwsza warstwa bloczków ściany piętra ułożona jest nie tylko – co bardzo ważne – idealnie poziomo, ale też bez grubej spoiny, która byłaby mostkiem termicznym, widocznym na zewnętrznej stronie ściany jednowarstwowej (Fot. 5).

Ważne też, że wtedy ściany domu mają na całej zewnętrznej powierzchni taką samą strukturę, co ma znaczenie, przy ich wykańczaniu zarówno tynkiem cementowo-wapiennym, jak i cienkowarstwowym.

Uwaga! Przy mniejszej wysokości wieńców stropowych płyty Multipor EDW należy odpowiednio przyciąć, co nie jest trudne, ponieważ są one bardzo łatwe w obróbce.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Które ściany są droższe: jednowarstwowe czy wielowarstwowe?

Dlaczego ściany jednowarstwowe lepiej chronią dom przed ucieczką ciepła niż dwuwarstwowe?

Dlaczego w domach ze ścianami jednowarstwowymi są komfortowe warunki do mieszkania?

Dlaczego domy ze ścianami jednowarstwowymi buduje się szybciej niż z dwuwarstwowymi?

Dlaczego nadproża w ścianach jednowarstwowych z betonu komórkowego są „cieplejsze” niż w innych?

 

Materiał promocyjny Ytong       www.ytong-silka.pl

Zobacz także

Garaż dostawiony do domu piętrowego lub z użytkowym poddaszem ma zwykle płaski stropodach, więc zrobienie na nim szczelnego pokrycia nie wydaje się zadaniem specjalnie trudnym. Dotyczy to także sytuacji, w których dach takiego garażu ma być wykorzystany jako taras, dostępny dla mieszkańców z poziomu piętra. Niezależnie od tego, czy dach nad garażem będzie pełnił dodatkowo funkcje tarasowe, czy nie, najważniejsza jest jego szczelność. Naturalnym materiałem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej […]

.

Pompy ciepła są coraz częściej wybierane przez osoby budujące lub modernizujące swoje domy. Powodów tego jest wiele. Przede wszystkim są to urządzenia, które do wytworzenia ciepła wykorzystują głównie energię odnawialną, znajdującą się w powietrzu, gruncie i wodzie. Dzięki temu nie tylko przyczyniają się do oszczędzania paliw nieodnawialnych, których zasoby na Ziemi gwałtownie się kończą, ale i nie zanieczyszczają powietrza w okolicy. Na szybki wzrost popularności pomp ciepła ma też wpływ […]

.

Znajdujące się w pomieszczeniach wloty do kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) mają perforowane osłony, nazywane popularnie kratkami. Powinny być one na tyle duże, by ich przekrój netto – liczony pomiędzy ich zewnętrzną ramką i wewnętrznymi szczeblinkami – nie był mniejszy od przekroju poprzecznego kanału wywiewnego. Niestety jest z tym zwykle problem i rzadko kiedy wykonany w ścianie otwór wentylacyjny i osłaniająca go kratka są na tyle duże […]

.

W Polsce większość domów jednorodzinnych przykryta jest stromymi dachami dwuspadowymi, pod którymi znajduje się mieszkalne poddasze. Konstrukcją takich dachów jest zazwyczaj drewniana więźba krokwiowo-jętkowa, której krokwie przymocowane są dolnymi końcami do równoległych belek, nazywanych murłatami. To właśnie przez murłaty obciążenia z dachu – zarówno pionowe, jak i poziome – są przekazywane na murowaną konstrukcję budynku. Poprawnie zaprojektowana więźba krokwiowo-jętkowa (Fot. 1) – podobnie jak krokwiowa, […]

.