Jak powinno się układać wełnę mineralną w dachu?

13 czerwca 2022

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, dach powinien mieć bardzo dobrą izolacyjność termiczną. By ją zapewnić, w dachach stromych jedną warstwę wełny mineralnej układa się zazwyczaj pomiędzy krokwiami, a drugą – pod nimi. W ten sposób można ułożyć odpowiednio grubą warstwę ocieplenia bez zwiększania wysokości przekroju krokwi. Dodatkowo ogranicza się też mostki termiczne, jakimi w dachu są właśnie krokwie.

Dach najczęściej ociepla się szklaną lub skalną wełną mineralną. Jest ona nie tylko całkowicie niepalna, ale i przepuszczalna dla pary wodnej. Dzięki tym właściwościom drewniane elementy więźby dachowej są chronione przed ogniem i nie grozi im butwienie z powodu zawilgocenia drewna.

Do ocieplania dachu najczęściej stosuje się wełnę w postaci mat, przywożoną na budowę w rolkach. Od wełny w płytach jest ona nie tylko tańsza, ale i lżejsza, więc w mniejszym stopniu obciąża jego konstrukcję. W postaci mat jest też ona na tyle sztywna, że nie ma problemów ze stabilnym jej ułożeniem. Poprawnie ułożona nie ma też tendencji do zsuwania się wzdłuż ukośnych połaci dachu.

Przed montażem wełny mineralnej rozpakowuje się rolki i rozwija sprasowane maty, pozwalając im się odprężyć (Fot. 1) i osiągnąć grubość, deklarowaną przez producenta na opakowaniu. Następnie jej pasy przycina się do takiej szerokości, by mieściły się ściśle pomiędzy krokwiami (Fot. 2). Podobnie postępuje się przy układaniu drugiej warstwy wełny.

Fot. 1 – Dach stromy najczęściej ociepla się wełną mineralną w matach, którą w postaci sprasowanej dostarcza się na budowę w rolkach
Fot. 2 – Przed przystąpieniem do montażu wełny w matach, trzeba ją najpierw rozprężyć, a następnie przyciąć do potrzebnych rozmiarów

Po ułożeniu wełny pomiędzy krokwiami, jej położenie stabilizuje się najczęściej za pomocą plastikowych linek (Fot. 3). Natomiast wełnę ułożoną pod krokwiami podtrzymują zazwyczaj metalowe profile (Fot. 4), służące do montażu zabudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych.

Fot. 3 – Pierwszą warstwę wełny mineralnej umieszcza się ściśle między krokwiami, podtrzymując za pomocą rozciągniętych linek z tworzyw sztucznych
Fot. 4 – Drugą warstwę wełny umieszcza się pod krokwiami, dociskając ją do nich za pomocą metalowych profili, służących do montażu zabudowy z płyt g-k

Układanie wełny mineralnej – luźno czy ściśle

Maty sprzedawane są w różnych grubościach, więc zazwyczaj łatwo je dobrać do wymiarów projektowanej warstwy ocieplenia dachu. Gdyby jednak był z tym problem, to raczej należy się zdecydować na kupienie mat grubszych i polepszenie ocieplenia dachu. Umieszczenie bowiem pomiędzy krokwiami (lub pod nimi) mat o mniejszej grubości niż w projekcie oznacza oczywiście, że dach nie będzie miał oczekiwanej izolacyjności termicznej.

Nie ma jednak specjalnego sensu, przynajmniej ekonomicznego, celowe kupowanie wełny w matach o większej grubości i upychanie (ściskanie) jej pomiędzy krokwiami lub pod metalowym rusztem zabudowy poddasza z płyt g-k.

Wprawdzie po sprasowaniu w wełnie powstaje więcej pęcherzyków (szczelinek) powietrza i wzrasta przez to jej izolacyjność, ale nie poprawia to w istotnym stopniu jej właściwości termicznych. Inaczej mówiąc, po znacznym ściśnięciu wełna będzie miała wprawdzie niższą (a więc korzystniejszą) wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ (lambda), ale nie na tyle, by poniesione dodatkowe koszty, związane z kupnem grubszej wełny, zwróciły się w postaci oszczędności na ogrzewaniu domu.

Trzeba też pamiętać o tym, że mocno sprasowując wełnę w dachu zwiększamy ciężar ocieplenia, co zwłaszcza przy lekkim pokryciu dachu może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa jego konstrukcji. Choć trzeba przyznać, że ryzyko awarii dachu z tego tytułu jest raczej niewielkie.

Zobacz także
Już od bardzo wielu lat pod domami jednorodzinnymi przeważnie nie wykonuje się piwnic, więc siłą rzeczy...
Od bram z indywidualnym wypełnieniem wtopionych w elewację domu, przez konstrukcje z inteligentnymi...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do...
Fot. FAKRO
Współczesne projekty domów odzwierciedlają aktualne potrzeby i trendy zmieniającej się architektury. Coraz...