Jak odizolować schody wewnętrzne od wilgoci gruntowej?

W domach niepodpiwniczonych przeciwwilgociowa izolacja podłogi parteru, starannie połączona z izolacją poziomą, ułożoną na ścianach fundamentowych, ma za zadanie odciąć dom od wilgoci gruntowej. By jednak mogła pełnić taką funkcję, powinna być szczelna na całej swojej powierzchni.

W większości poprawnie wybudowanych domów izolacja podłogi na gruncie, wykonywana na etapie prac wykończeniowych, jest połączona – na odpowiednio duży zakład – z poziomą izolacją ścian fundamentowych, wykonaną przed przystąpieniem do murowania ścian parteru.

Nieciągłości takiej izolacji mogą się zdarzać jedynie w miejscach, w których ściany domu wzmocnione są słupami żelbetowymi. Dotyczy to zarówno ścian zewnętrznych (Fot. 1), jak i wewnętrznych (Fot. 2).

Fot. 1 – Słupy żelbetowe w ścianach zewnętrznych parteru powinny być – również starannie odizolowane od wilgoci gruntowej
Fot. 2 – Zasada przeciwwilgociowego izolowania słupów konstrukcyjnych dotyczy także tych znajdujących się w ścianach wewnętrznych

W takich miejscach – ze względu na obecność prętów zbrojeniowych – nie da się ułożyć tradycyjnej izolacji z papy asfaltowej i powinno się ją zastąpić na przykład odporną na nacisk masą uszczelniającą, wyprodukowaną na bazie cementu (zobacz: Jak odizolować słupy parteru od wilgoci gruntowej?).

IZOLACJA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

Taką przerwą w ciągłości izolacji przeciwwilgociowej parteru mogą być też jednak schody wewnętrzne (Fot. 3). Ich dolny bieg spoczywa bowiem na własnym fundamencie, który też powinien być odcięty izolacją poziomą, by nie podciągał wody z gruntu (Rys. 1).

Fot. 3 – Dolny bieg schodów wewnętrznych powinien być zakotwiony w swoim własnym, betonowym fundamencie
Rys. 1 – Schody powinny być równie skutecznie odizolowane od wilgoci gruntowej jak podłoga na gruncie

Niestety o wykonaniu tej izolacji bardzo często się zapomina, uznając, że tą drogą wilgoć z gruntu nie ma szans dostać się do domu. Takie założenie można by jednak przyjąć w stosunku do całej podłogi parteru, która znajduje się zazwyczaj co najmniej około pół metra powyżej terenu.

Mimo to zakłada się, że przeciwwilgociowa izolacja parteru powinna być w budowanym domu zawsze wykonywana, by całkowicie odciąć go od wilgoci gruntowej (zobacz: Czy warto robić izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie?). Skoro tak, to powinna być ona zrobiona także na fundamencie schodów wewnętrznych.

Najłatwiej jest tę izolację wykonać w taki sam sposób, jak pod słupami konstrukcyjnymi parteru, czyli za pomocą mas uszczelniających (Fot. 4). Dopiero po jej położeniu i wyschnięciu można przystąpić do montażu deskowania schodów (Fot. 5).

Fot. 4 – Przed montażem deskowania schodów powinno się zaizolować ich fundament masą uszczelniającą
Fot. 5 – Po wypełnieniu deskowania betonem, schody pozostaną odizolowane od wilgoci gruntowej

Izolując fundament schodów wewnętrznych będziemy mieć pewność, że izolacja przeciwwilgociowa parteru (Fot. 6), będzie szczelna na całej jego powierzchni, wliczając w to też ściany zewnętrzne domu.

Fot. 6 – Gdy izolacja przeciwwilgociowa została wykonana nie tylko na ścianach fundamentowych i podkładzie podłogi na gruncie, ale także pod słupami konstrukcyjnymi i na fundamencie schodów, cały parter jest szczelnie odcięty od wilgoci gruntowej

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Z czego i jak zrobić poziomą izolację ścian fundamentowych?

Czy warto robić izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie?

Jak odizolować słupy parteru od wilgoci gruntowej?

Zobacz także
Fot. Vaillant

Koszt ogrzewania domu i podgrzewania w nim wody kotłem gazowym, który ma więcej niż 15-20 lat, jest stosunkowo duży. Przy czym jest tak nie tylko wtedy, gdy z powodu zużycia zdarzają mu się mniejsze lub większe awarie. Stare kotły są po prostu mniej sprawne od urządzeń obecnie produkowanych. Do tego mają duże straty ciepła przez powierzchnię ich obudowy oraz odprowadzają do atmosfery spaliny o wysokiej jeszcze temperaturze. Przez modernizację instalacji można obniżyć […]

.

Drzwi wejściowe muszą być trwałe oraz mieć dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną. Powinny się też łatwo otwierać i zamykać, ale jednocześnie stanowić solidną zaporę dla włamywacza. Dobrze też, jeśli są ładne i pasują do całej elewacji (Fot. 1) – przez niektórych są bowiem uważane za wizytówkę domu. Drzwi wejściowe powinny mieć skrzydło o szerokości co najmniej 90 cm. Dobrze jest jednak, jeśli będzie to 100 cm, ale gdy taki wymiar […]

.

Wylewki podłogowe, układane na stropie i betonowym podkładzie podłogi na gruncie, nie mogą pękać, powinny być równe i mieć dużą wytrzymałość. Ich powierzchnia nie może się też kruszyć i pylić, bo wtedy nie da się do niej mocno i trwale przykleić podłogi. Od kiedy cementowe wylewki podłogowe zaczęto wykonywać za pomocą urządzenia nazywanego „mixokretem”, ich jakość poprawiła się zdecydowanie. Dzięki temu, że podawana za pomocą pompy mieszanka betonowa ma […]

.

Jednowarstwowe ściany domów jednorodzinnych buduje się najczęściej z bloczków betonu komórkowego. W ścianach dwuwarstwowych beton komórkowy ma większą konkurencję – ich warstwę nośną można wymurować też z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych (silikatowych) lub keramzytobetonowych. Świeżo wykonane bloczki z betonu komórkowego, zarówno te przeznaczone do murowania ścian jednowarstwowych, jak i dwuwarstwowych, zawierają pewną ilość wody technologicznej. W procesie produkcyjnym są one bowiem poddawane autoklawizacji, […]

.