Jak odizolować schody wewnętrzne od wilgoci gruntowej?

W domach niepodpiwniczonych przeciwwilgociowa izolacja podłogi parteru, starannie połączona z izolacją poziomą, ułożoną na ścianach fundamentowych, ma za zadanie odciąć dom od wilgoci gruntowej. By jednak mogła pełnić taką funkcję, powinna być szczelna na całej swojej powierzchni.

W większości poprawnie wybudowanych domów izolacja podłogi na gruncie, wykonywana na etapie prac wykończeniowych, jest połączona – na odpowiednio duży zakład – z poziomą izolacją ścian fundamentowych, wykonaną przed przystąpieniem do murowania ścian parteru.

Nieciągłości takiej izolacji mogą się zdarzać jedynie w miejscach, w których ściany domu wzmocnione są słupami żelbetowymi. Dotyczy to zarówno ścian zewnętrznych (Fot. 1), jak i wewnętrznych (Fot. 2).

Fot. 1 – Słupy żelbetowe w ścianach zewnętrznych parteru powinny być – również starannie odizolowane od wilgoci gruntowej
Fot. 2 – Zasada przeciwwilgociowego izolowania słupów konstrukcyjnych dotyczy także tych znajdujących się w ścianach wewnętrznych

W takich miejscach – ze względu na obecność prętów zbrojeniowych – nie da się ułożyć tradycyjnej izolacji z papy asfaltowej i powinno się ją zastąpić na przykład odporną na nacisk masą uszczelniającą, wyprodukowaną na bazie cementu (zobacz: Jak odizolować słupy parteru od wilgoci gruntowej?).

IZOLACJA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

Taką przerwą w ciągłości izolacji przeciwwilgociowej parteru mogą być też jednak schody wewnętrzne (Fot. 3). Ich dolny bieg spoczywa bowiem na własnym fundamencie, który też powinien być odcięty izolacją poziomą, by nie podciągał wody z gruntu (Rys. 1).

Fot. 3 – Dolny bieg schodów wewnętrznych powinien być zakotwiony w swoim własnym, betonowym fundamencie
Rys. 1 – Schody powinny być równie skutecznie odizolowane od wilgoci gruntowej jak podłoga na gruncie

Niestety o wykonaniu tej izolacji bardzo często się zapomina, uznając, że tą drogą wilgoć z gruntu nie ma szans dostać się do domu. Takie założenie można by jednak przyjąć w stosunku do całej podłogi parteru, która znajduje się zazwyczaj co najmniej około pół metra powyżej terenu.

Mimo to zakłada się, że przeciwwilgociowa izolacja parteru powinna być w budowanym domu zawsze wykonywana, by całkowicie odciąć go od wilgoci gruntowej (zobacz: Czy warto robić izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie?). Skoro tak, to powinna być ona zrobiona także na fundamencie schodów wewnętrznych.

Najłatwiej jest tę izolację wykonać w taki sam sposób, jak pod słupami konstrukcyjnymi parteru, czyli za pomocą mas uszczelniających (Fot. 4). Dopiero po jej położeniu i wyschnięciu można przystąpić do montażu deskowania schodów (Fot. 5).

Fot. 4 – Przed montażem deskowania schodów powinno się zaizolować ich fundament masą uszczelniającą
Fot. 5 – Po wypełnieniu deskowania betonem, schody pozostaną odizolowane od wilgoci gruntowej

Izolując fundament schodów wewnętrznych będziemy mieć pewność, że izolacja przeciwwilgociowa parteru (Fot. 6), będzie szczelna na całej jego powierzchni, wliczając w to też ściany zewnętrzne domu.

Fot. 6 – Gdy izolacja przeciwwilgociowa została wykonana nie tylko na ścianach fundamentowych i podkładzie podłogi na gruncie, ale także pod słupami konstrukcyjnymi i na fundamencie schodów, cały parter jest szczelnie odcięty od wilgoci gruntowej

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Z czego i jak zrobić poziomą izolację ścian fundamentowych?

Czy warto robić izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie?

Jak odizolować słupy parteru od wilgoci gruntowej?

Zobacz także

Choć powszechnie wiadomo, jak ważne dla budowanego domu są fundamenty, to inwestorzy raczej nie interesują się ich projektem. Jest to oczywiście w pełni zrozumiałe, ponieważ za ich poprawne zaprojektowanie odpowiada konstruktor, który opracowywał projekt konstrukcyjny domu. Trudno zatem oczekiwać, że inwestorzy, którzy zazwyczaj nie mają wykształcenia budowlanego, podejmą się sprawdzenia poprawności projektu ław fundamentowych w budowanym domu. Przeważnie nie przychodzi im to nawet do głowy – wychodzą bowiem […]

.

Z powodu smogu coraz więcej samorządów wprowadza przepisy, które już w niedługim czasie mogą zabronić – zwłaszcza w dużych miastach – ogrzewania domów i mieszkań węglem i drewnem. Zakazy te dotyczyć będą zapewne także kominków, choć spalane w nich suche drewno, szczególnie liściaste, jest z pewnością dużo mniej szkodliwe dla środowiska niż węgiel, szczególnie ten o niskiej jakości. Ten radykalny, choć z pewnością słuszny […]

.
Fot. Ytong Xella

Domy ze ścianami jednowarstwowymi, oprócz wielu innych zalet, mają także tę, że buduje się je szybciej niż budynki, w których mury ścian zewnętrznych muszą być na późniejszym etapie budowy osłonięte warstwą ocieplenia. Jest tak dlatego, że ściany jednowarstwowe od razu spełniają zarówno wymagania wytrzymałościowe, jak i izolacyjności termicznej, podczas gdy w ścianach dwuwarstwowych obie te funkcje są od siebie rozdzielone. W ścianach dwuwarstwowych za przeniesienie występujących w budynku obciążeń odpowiada […]

.
Fot. KFD

Kominek z płaszczem wodnym, nazywany czasem po prostu wodnym, może być źródłem ciepła dla centralnego ogrzewania domu i podgrzewania wody. Przyjęło się jednak uważać, że zgodnie z przepisami nie może być on jedynym urządzeniem grzewczym w domu, gdyż nie jest w stanie ogrzać go samodzielnie. Tymczasem to nieprawda, choć trzeba przyznać, że ogrzewanie domu samym kominkiem jest dość kłopotliwe i musi być spełnionych kilka warunków, żeby to miało sens. Po pierwsze […]

.