Jak nośne i działowe ściany z betonu komórkowego łączyć ze sobą na strzępie?
3 sierpnia 2023

W domach budowanych z betonu komórkowego Ytong, ściany działowe warto łączyć przez przemurowanie z wykonanymi wcześniej ścianami nośnymi, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. W trakcie murowania ścian nośnych trzeba jedynie pamiętać, by w miejscach ich styku z działowymi pozostawić w co drugiej warstwie bloczków niewielkie wnęki.

To właśnie w pozostawione wnęki (Fot. 1) zostaną później – podczas wykonywania przegród działowych – wklejone końce ich bloczków, dzięki czemu ich połączenie ze ścianami nośnymi będzie jednolite pod względem murarskim. Warto podkreślić, że taki sposób łączenia ścian działowych z nośnymi ma bardzo długą tradycję w budownictwie. Sięga ona czasów, gdy ściany domów stawiano z cegieł ceramicznych, łączonych ze sobą na poziome i pionowe spoiny z zaprawy murarskiej – najpierw wapiennej, a później cementowo-wapiennej.

Fot. 1 – Pozostawione w ścianach nośnych wnęki umożliwiają łączenie z nimi ścian działowych przez przemurowanie

Pozostawiane w ścianach nośnych wnęki nazywane są obecnie strzępiami, co nie jest do końca poprawne. Zgodnie z dawną definicją, strzępie (rodz. żeński, l.p.: strzępia) oznaczały bowiem wystające ze ściany nośnej cegły, służące do połączenia ich później ze ścianą działową. Teraz – ze względu na większe niż cegła wymiary elementów murowych – łatwiejsze do wykonania są wnęki w bloczkach ściany nośnej. Zatem strzępiami są teraz wsunięte w nie później końce bloczków ściany działowej.

Połączenie ścian działowych z nośnymi na strzępia nie tylko chroni je przed wywróceniem – są one też lepiej niż za pomocą wiotkich łączników blaszanych zabezpieczone przed zarysowaniem, a nawet pękaniem, wywołanym na przykład nierównomiernym osiadaniem gruntu pod fundamentami nowego domu.

Zobacz: Jak w domach z betonu komórkowego łączyć ściany działowe z nośnymi?

Wykonywanie wnęk w ścianach nośnych

Wykonywanie wnęk w bloczkach ścian nośnych nie jest pracochłonne i trudne, jeśli tylko dysponuje się mechaniczną piłą taśmową, co na budowie domów z bloczków betonu komórkowego Ytong jest zwykle standardem.

Wnęki wykonuje się mniej więcej na głębokość równą grubości bloczków, z których będą później budowane ściany działowe. Natomiast szerokość wnęk powinna być większa od grubości bloczka o około 4 mm, by było w niej miejsce na zaprawę murarską do cienkich spoin.

W celu zrobienia wnęki nacina się w bloczku rząd płytek o grubości około 2 cm (Fot. 2), a następnie delikatnym ruchem ręki wyłamuje je z niego. Tylną ścianę wnęki należy wyrównać – najłatwiej jest to zrobić za pomocą systemowego struga (Fot. 3).

Fot. 2 – Wnęki w bloczkach ściany nośnej najłatwiej jest wykonać za pomocą mechanicznej piły taśmowej
Fot. 3 – Po usunięciu naciętych płytek, czołową ścianę wnęki wyrównuje się za pomocą systemowego struga

Pierwszą warstwę ściany nośnej wykonuje się z pełnych bloczków. Dopiero w wykonywanej na niej drugiej warstwie umieszcza się pierwsze bloczki z wyciętymi wnękami (Fot. 4).

Fot. 4 – Podczas murowania ścian nośnych pierwsze bloczki z wyciętymi wnękami umieszcza się dopiero w co drugiej jej warstwie (licząc od dołu)

Łączenie ścian działowych na strzępia

Bloczki ścian działowych wkleja się w ścianę nośną za pomocą zaprawy murarskiej Ytong-Silka FIX X100, nanosząc ją za pomocą kielni Ytong na te ich fragmenty, które będą wypełniać wnęki (Fot. 5). Dotyczy to wszystkich jego poziomych oraz pionowych powierzchni. Ważne też, żeby przed wklejeniem bloczka, zaprawa była rozprowadzona także na jego podstawie, którą będzie on w ścianie działowej przyklejony do dolnej warstwy bloczków (Fot. 6).

Fot. 5 – Przed włożeniem bloczka ściany działowej we wnękę nanosi się zaprawę na wszystkie powierzchnie strzępia, czyli tego fragmentu, który znajdzie się we wnęce
Fot. 6 – Nie należy oczywiście zapominać o nałożeniu zaprawy murarskiej na tę powierzchnię bloczka, którą będzie on sklejony z wykonaną wcześniej warstwą

Po wklejeniu bloczka we wnękę należy sprawdzić poprawność jego ułożenia w ścianie działowej za pomocą poziomnicy (Fot. 7), korygując je w razie potrzeby za pomocą gumowego młotka (Fot. 8).

Fot. 7 – Po wklejeniu bloczka we wnękę trzeba sprawdzić poprawność jego ułożenia w pionie i poziomie
Fot. 8 – Ewentualnej korekty ułożenia bloczka dokonuje się przez delikatne ostukanie go gumowym młotkiem

* * *
Przy murowaniu ścian działowych należy pamiętać, że – niezależnie od sposobu łączenia ich z nośnymi – nie mogą być wymurowane na styk z żelbetowym stropem. Trzeba pomiędzy nimi pozostawić 1,5-2 cm szczelinę, którą przed tynkowaniem wypełnia się pianką montażową (Fot. 9). Dzięki temu uginające się już pod pełnym obciążeniem stropy nie będą napierać na ściany działowe, co w najlepszym razie może grozić uszkodzeniami tynku pod sufitem, a w najgorszym – ich pękaniem, a nawet wyboczeniem.

Fot. 9 – Ścian działowych nie muruje na styk ze stropem żelbetowym, tylko pozostawia szczelinę, wypełnianą przed tynkowaniem pianką montażową

Materiał promocyjny Xella Polska     www.xella.pl

 

 

Zobacz także
Ściany zewnętrzne są jedną z przegród oddzielających wnętrze budynku od otoczenia. Są one równocześnie bardzo...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Rola drzwi wejściowych nie ogranicza się jedynie do fizycznego odgrodzenia wnętrza domu od otoczenia oraz jego...
Komody to nieodłączny element wyposażenia w każdym domu. Meble te służą przede wszystkim do przechowywania...
Pokrycie dachu wiórami osikowymi, choć ma swój niepowtarzalny urok, nie jest zbyt trwałe. Dotkliwie przekonują się o...