Jak należy wykonać pierwszą warstwę bloczków w ścianie jednowarstwowej?
13 czerwca 2022

Bloczki z betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+ produkowane są z bardzo dużą dokładnością wymiarową (± 1 mm), dzięki czemu ściany jednowarstwowe buduje się z nich łatwo i szybko. Jest tylko jeden warunek – bloczki w pierwszej warstwie ścian muszą być ułożone idealnie poziomo. Wtedy przy wykonywaniu kolejnych warstw muru wystarczy dochować podstawowej staranności, by jednowarstwowe ściany z bloczków Ytong EnergoUltra+ były równe i praktycznie jednorodne materiałowo, a ich wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie – proste i idealnie pionowe.

Wierzch ścian fundamentowych (Fot. 1) oraz wykonana na nich pozioma izolacja przeciwwilgociowa powinny znajdować się na jednym poziomie. Zdarza się jednak, że tak nie jest – lepiej więc to sprawdzić przed przystąpieniem do układania pierwszej warstwy bloczków ścian parteru.

Najlepiej zrobić to za pomocą niwelatora (Fot. 2). Współczesne technologie budowlane wymagają bowiem zachowania poziomu nie tylko na etapie budowy ścian domu, ale i stropów czy schodów. Tylko wtedy, gdy wykonawca nie ma niwelatora, to do kontroli wypoziomowania wierzchu ścian fundamentowych powinien używać tradycyjnego przyrządu, jakim jest wodna poziomnica wężowa, nazywana też rurową lub – z niemieckiego – „szlauchwagą”.

Fot. 1 – Wierzch ścian fundamentowych oraz wykonany między nimi betonowy podkład podłogi parteru powinny tworzyć równą i poziomą powierzchnię
Fot. 2 – Do sprawdzenia, czy wszystkie narożniki ścian fundamentowych znajdują się na jednym poziomie, najlepiej nadaje się niwelator

Układanie pierwszej warstwy bloczków

Na poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych bloczki pierwszej warstwy ścian parteru muruje się na zaprawie cementowej, z dodatkiem środka uplastyczniającego (Fot. 3). Możliwość układania zaprawy cementowej o zmiennej grubości pozwala zniwelować ewentualne nierówności fundamentu.

Gdyby się okazało, że któryś z narożników ścian fundamentowych jest wyżej niż inne, to od niego należy rozpocząć układanie pierwszej warstwy bloczków ściany (Fot. 4).

Fot. 3 – W pierwszej warstwie ściany bloczki Ytong EnergoUltra+ muruje się na stosunkowo grubą spoinę z mocnej zaprawy cementowej
Fot. 4 – Jeśli narożniki ścian fundamentowych nie są na jednym poziomie, to murowanie pierwszej warstwy rozpoczyna się od tego, który jest najwyżej

Po ułożeniu bloczka na pierwszym narożniku domu, muruje się na tym samym poziomie narożne bloczki na pozostałych, kontrolując ich położenie za pomocą niwelatora. Kolejne bloczki pierwszej warstwy muruje się wzdłuż sznurka murarskiego, naciągniętego pomiędzy ustabilizowanymi bloczkami „startowymi” (Fot. 5).

Do kontroli poprawności ich ułożenia używa się – w zależności od potrzeb – długiej (Fot. 6) lub krótkiej poziomnicy metalowej (Fot 7). Ewentualnej korekty położenia bloczków w pierwszej warstwie muru dokonuje się za pomocą młotka gumowego (Fot. 8), gdyż metalowy mógłby je uszkodzić.

Fot. 5 – Pozostałe bloczki pierwszej warstwy muruje się wzdłuż sznurków murarskich, rozpiętych pomiędzy narożnikowymi bloczkami
Fot. 6 – Do kontroli wypoziomowania kolejnych bloczków pierwszej warstwy warto użyć długiej poziomnicy metalowej
Fot. 7 – W niektórych sytuacjach do poziomego ułożenia kolejnych bloczków w warstwie wystarczy krótka poziomnica
Fot. 8 – Do korygowania ułożenia bloczków na zaprawie cementowej należy używać wyłącznie gumowego młotka

Gdy konieczne jest przycinanie bloczków, najlepiej zrobić to za pomocą elektrycznej piły taśmowej (Fot. 9). Nie tylko jest to dokładniejsze, ale i szybsze niż przy użyciu piły ręcznej i prowadnicy kątowej.

Tam gdzie bloczki łączone są na wpust i wypust, nie wykonuje się pionowych spoin. Jeśli jednak czołowa powierzchnia bloczka została przycięta i przylega do innego (Fot. 10), to wypełnienie spoin pionowych zaprawą klejową jest obowiązkowe.

Uwaga! Zasady dotyczące układania pierwszej warstwy bloczków dotyczą także ścian jednowarstwowych, które wykonywane są na stropie nad parterem lub nad kolejną kondygnacją o pełnej wysokości.

Fot. 9 – Do precyzyjnego przycinania bloczków z betonu komórkowego najlepiej nadaje się mechaniczna piła taśmowa
Fot. 10 – Jeśli bloczki nie są połączone ze sobą na wpust i wypust, to spoinę pionową trzeba wypełnić zaprawą klejową

Murowanie kolejnych warstw bloczków

Po wykonaniu pierwszej warstwy bloczków, można przystąpić do dalszego murowania ściany. Wcześniej jedynie należy przetrzeć jej górną powierzchnię za pomocą pacy lub strugu do szlifowania, a powstałe drobiny i pył zmieść z nich za pomocą szczotki. Bez tego nie dałoby się ułożyć na cienką spoinę kolejnej warstwy bloczków, a zaprawa systemowa mogłaby mieć obniżoną przyczepność.

Poza pierwszą, kolejne warstwy ścian z bloczków Ytong EnergoUltra+ (Fot. 11) układa się już na zaprawie murarskiej do cienkich spoin Ytong FIX N110, nanoszonej na nie za pomocą systemowych kielni. Oczywiście w kolejnych warstwach spoiny pionowe bloczków powinny być przesunięte w stosunku do siebie o co najmniej 8 cm.

Fot. 11 – Poza pierwszą warstwą, bloczki Ytong EnergoUltra+ muruje się w ścianie jednowarstwowej na zaprawie murarskiej do cienkich spoin Ytong FIX N110

Materiał promocyjny Xella Polska

Zobacz także
Betonowym i żelbetowym elementom domu niegroźne są zarówno zimowe mrozy, jak i letnie upały. Jedynie...
Fot. REHAU
Okna to zakup na długie lata, a nawet pokolenia, dlatego ich wybór nie powinien być podyktowany jedynie...
Fot. Vaillant
Większości osób klimatyzacja w domu jednorodzinnym kojarzy się przede wszystkim z letnimi upałami. To...
Markizy zewnętrzne do okien fasadowych (VMZ) i dachowych (AMZ) od wielu już lat są w stałej ofercie...