Jak należy wykonać pierwszą warstwę bloczków w ścianie jednowarstwowej?

Bloczki z betonu komórkowego Ytong Energo+ produkowane są z bardzo dużą dokładnością wymiarową (± 1 mm), dzięki czemu ściany jednowarstwowe buduje się z nich łatwo i szybko. Jest tylko jeden warunek – bloczki w pierwszej warstwie ścian muszą być ułożone idealnie poziomo. Wtedy przy wykonywaniu kolejnych warstw muru wystarczy dochować podstawowej staranności, by jednowarstwowe ściany z bloczków Ytong Energo+ były równe i jednorodne, a ich wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie – gładkie.

Wierzch ścian fundamentowych (Fot. 1) oraz wykonana na nich pozioma izolacja przeciwwilgociowa powinny znajdować się na jednym poziomie. Zdarza się jednak, że tak nie jest – lepiej więc to sprawdzić przed przystąpieniem do układania pierwszej warstwy bloczków ścian parteru.

Najlepiej zrobić to za pomocą niwelatora (Fot. 2). Współczesne technologie budowlane wymagają bowiem zachowania poziomu nie tylko na etapie budowy ścian, ale i stropów, schodów czy dachów.

Jeśli wykonawca nie ma niwelatora, to do kontroli wypoziomowania wierzchu ścian fundamentowych powinien użyć tradycyjnego przyrządu, jakim jest wodna poziomnica wężowa, nazywana też rurową lub – z niemieckiego – „szlauchwagą”.

Fot. 1 – Wierzch ścian fundamentowych oraz wykonany między nimi betonowy podkład podłogi parteru powinny tworzyć równą i poziomą powierzchnię
Fot. 2 – Do sprawdzenia, czy wszystkie narożniki ścian fundamentowych znajdują się na jednym poziomie, najlepiej sprawdza się niwelator

UKŁADANIE PIERWSZEJ WARSTWY BLOCZKÓW

Na poziomej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów bloczki pierwszej warstwy ścian parteru muruje się na zaprawie cementowej, z ewentualnym dodatkiem środka uplastyczniającego (Fot. 3). Zaprawa cementowa ma zniwelować nierówności fundamentu.

Gdyby się okazało, że któryś z narożników ścian fundamentowych jest wyżej niż inne, to od niego należy rozpocząć układanie pierwszej warstwy bloczków ściany (Fot. 4).

Fot. 3 – W pierwszej warstwie ściany bloczki Ytong Energo+ muruje się na stosunkowo grubą spoinę z mocnej zaprawy cementowej
Fot. 4 – Jeśli narożniki ścian fundamentowych nie są na jednym poziomie, to pierwszy bloczek ustawia się na tym, który jest najwyżej

Po ułożeniu bloczka na pierwszym narożniku domu, muruje się na tym samym poziomie narożne bloczki na pozostałych, kontrolując ich położenie za pomocą niwelatora. Kolejne bloczki pierwszej warstwy muruje się wzdłuż sznurka murarskiego, naciągniętego pomiędzy ustabilizowanymi bloczkami „startowymi” (Fot. 5).

Do kontroli poprawności ich ułożenia używa się – w zależności od potrzeb – długiej (Fot. 6) lub krótkiej poziomnicy metalowej (Fot 7). Ewentualnej korekty położenia bloczków w pierwszej warstwie muru dokonuje się za pomocą młotka gumowego (Fot. 8), gdyż metalowy mógłby je uszkodzić.

Fot. 5 – Pozostałe bloczki pierwszej warstwy muruje się wzdłuż sznurków murarskich, rozpiętych pomiędzy narożnikowymi bloczkami
Fot. 6 – Do kontroli wypoziomowania kolejnych bloczków pierwszej warstwy można użyć długiej poziomnicy metalowej
Fot. 7 – W niektórych sytuacjach do poziomego ułożenia kolejnych bloczków w warstwie wystarczy krótka poziomnica
Fot. 8 – Do korygowania ułożenia bloczków na zaprawie cementowej należy używać wyłącznie gumowego młotka

Gdy konieczne jest przycinanie bloczków, najlepiej zrobić to za pomocą elektrycznej piły taśmowej (Fot. 9). Nie tylko jest to dokładniejsze, ale i szybsze niż przy użyciu piły ręcznej i prowadnicy kątowej.

Tam gdzie bloczki łączone są na wpust i wypust, nie wykonuje się pionowych spoin. Jeśli jednak czołowa powierzchnia bloczka została przycięta i przylega do innego (Fot. 10), to wypełnienie spoin pionowych zaprawą klejową jest obowiązkowe.

Fot. 9 – Do precyzyjnego przycinania bloczków z betonu komórkowego najlepiej nadaje się mechaniczna piła taśmowa
Fot. 10 – Jeśli bloczki nie są połączone ze sobą na wpust i wypust, to spoinę pionową trzeba wypełnić zaprawą klejową

Uwaga! Zasady dotyczące układania pierwszej warstwy bloczków dotyczą także ścian jednowarstwowych, które wykonywane są na stropie nad parterem lub nad kolejną pełną kondygnacją (zobacz: Jak ocieplić wieńce stropowe w ścianach jednowarstwowych z betonu komórkowego?).

MUROWANIE KOLEJNYCH WARSTW BLOCZKÓW

Po wykonaniu pierwszej warstwy bloczków, można przystąpić do dalszego murowania ściany. Wcześniej jedynie należy przetrzeć jej górną powierzchnię za pomocą pacy lub strugu do szlifowania, a powstałe drobiny i pył zmieść z nich za pomocą szczotki. Bez tego nie dałoby się ułożyć na cienką spoinę kolejnej warstwy bloczków, a zaprawa mogłaby mieć obniżoną przyczepność.

Pozostałe warstwy w ścianie z bloczków Ytong Energo+ (Fot. 11) układa się już na zaprawie murarskiej do cienkich spoin Ytong-Silka, nanoszonej na nie za pomocą systemowych kielni. Oczywiście w kolejnych warstwach spoiny pionowe powinny być przesunięte w stosunku do siebie o co najmniej 8 cm.

Fot. 11 – Poza pierwszą warstwą, bloczki Ytong Energo+ muruje się w ścianie jednowarstwowej na zaprawę murarską do cienkich spoin Ytong-Silka

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Które ściany są droższe: jednowarstwowe czy wielowarstwowe?

Dlaczego ściany jednowarstwowe lepiej chronią dom przed ucieczką ciepła niż dwuwarstwowe?

Dlaczego w domach ze ścianami jednowarstwowymi są komfortowe warunki do mieszkania?

Dlaczego domy ze ścianami jednowarstwowymi buduje się szybciej niż z dwuwarstwowymi?

Dlaczego nadproża w ścianach jednowarstwowych z betonu komórkowego są „cieplejsze” niż w innych?

 

Materiał promocyjny Ytong       www.ytong-silka.pl

Zobacz także

W domach ze ścianami jednowarstwowymi, wymurowanymi z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+, wewnętrzne ściany nośne wykonuje się z bloczków cięższych odmian, na przykład Ytong Acura lub Ytong Solid. Dla sztywności konstrukcji domu i jego odporności na nierównomierne osiadanie gruntu bardzo duże znaczenie ma dobre połączenie ze sobą zewnętrznych ścian nośnych z wewnętrznymi. Jednowarstwowe ściany zewnętrzne, wykonane z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+, pełnią jednocześnie funkcję […]

.

Gdy buduje się dom, wszystkie jego elementy powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. To podstawowy warunek, żeby budynek nie tylko był bezpieczny, ale też by już po kilku miesiącach nie wymagał remontu. Jeśliby jednak trzeba byłoby wybrać jeden element domu, który naprawdę należy zrobić dobrze, to jest nim z pewnością pozioma izolacja przeciwwilgociowa, układana w budynkach niepodpiwniczonych na wierzchu ścian fundamentowych (Fot. 1). Jej niestaranne wykonanie lub brak może skończyć […]

.

Większość domów jednorodzinnych o prostopadłościennej bryle przykryta jest stromym, dwuspadowym dachem. Jego połacie mają zwykle znaczne pochylenie, dzięki czemu nawet podczas dużej ulewy taki dach pozostaje szczelny. Jest tak oczywiście jedynie wtedy, gdy dekarze nie popełnią jakichś błędów podczas układania jego pokrycia. Zrobienie szczelnego dachu stromego nie jest specjalnie skomplikowane, jeśli osłania on wszystkie ściany domu (Fot. 1). Dużo trudniejsze jest […]

.

O rodzaju drewna, z jakiego ma być wykonana konstrukcja dachu, decyduje projektant i zapisuje to w projekcie domu. W praktyce jednak bardzo często to inwestor, czasem po konsultacji z wykonawcą, wybiera i kupuje drewno na więźbę. W Polsce wciąż jeszcze większość konstrukcji dachów domów jednorodzinnych wykonuje się tradycyjnie, czyli z pojedynczych elementów, które łączy się na budowie. Najczęściej używanym materiałem na taką więźbę jest przetarte, czterostronnie obrzynane drewno sosnowe, kupione […]

.