Jak można zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez schody?
9 września 2020

DODATKOWE STOPNIE

Zwiększenie wysokości stopni to niejedyny sposób na zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez schody. W klasycznych schodach dwubiegowych (Fot. 4) powrotnych mamy do wykorzystania jeszcze spocznik. Nie pogorszymy komunikacji na nim, jeśli podzielimy go na pół dodatkowym stopniem (Fot. 5).

Fot. 4 – W popularnych dwubiegowych schodach powrotnych spocznik nie tylko zmniejsza długości biegów, ale zwiększa również wygodę i bezpieczeństwo poruszających się po nich domowników
Fot. 5 – Nie pogorszymy zbytnio bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jeśli w połowie długości spocznika zrobimy dodatkowy stopień i dzięki temu skrócimy długość dolnego lub górnego biegu schodów

Podobnie będzie, jeśli dwoma jednakowymi trójkątnymi stopniami zastąpimy podest schodów w kształcie kwadratu (Fot. 6 i 7).

Fot. 6 – Dodatkowy stopień zrobiony po przekątnej na kwadratowym podeście też nie zmniejszy zbytnio komfortu korzystania ze schodów
Fot. 7 – Dzięki zrobieniu dodatkowych stopni na podestach schodów trójbiegowych możemy dolny i górny bieg skrócić o jeden stopień

Natomiast zdecydowanie nie powinniśmy namawiać wykonawcy do zrobienia dodatkowego stopnia za zakręcie schodów zabiegowych (Fot. 8), które w tym miejscu – zwłaszcza we współczesnych wersjach – są z same z siebie już wystarczająco niewygodne i niebezpieczne. Dodając do nich jeszcze jeden stopień (Fot. 9), tylko zwiększamy zagrożenie dla domowników.

Fot. 8 – Schody zabiegowe, zwłaszcza te projektowane obecnie, stwarzają wystarczająco duże zagrożenie dla mieszkańców, by próbować na ich zakręcie zwiększać jeszcze liczbę stopni zabiegowych
Fot. 9 – Na zakręcie tych schodów liczbę stopni zabiegowych zwiększono z trzech do czterech – obniżono w ten sposób bezpieczeństwo poruszania się po nich, także przez to, że nie są jednakowo szerokie

Uwaga! Wszystkie ewentualne zmiany w kształcie schodów powinno się z zasady robić przed rozpoczęciem budowy i koniecznie skonsultować je z projektantem domu. Zwiększenie wysokości i szerokości stopni oraz wynikające z tego skrócenie biegów schodów może pociągać za sobą zmiany w architektonicznym i konstrukcyjnym projekcie domu.

Zobacz także
W domach, w których jest wentylacja naturalna, zużyte powietrze usuwane jest przez kanały wywiewne, a...
Nie jest wprawdzie zadaniem inwestora sprawdzanie, czy cieśle wykonali więźbę dachową zgodnie z projektem,...
Fot. Fakro
Współcześni architekci tworzą minimalistyczne projekty budynków, w których główną rolę grają wielkoformatowe...
Fot. Sokółka Okna i Drzwi
Każdy inwestor ma możliwość zdecydowania, z jakich materiałów będzie zbudowany jego własny dom. Przy czym...