Jak łączyć ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego z wewnętrznymi nośnymi?

W domach ze ścianami jednowarstwowymi, wymurowanymi z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+, wewnętrzne ściany nośne wykonuje się z bloczków cięższych odmian, na przykład Ytong Acura lub Ytong Solid. Dla sztywności konstrukcji domu i jego odporności na nierównomierne osiadanie gruntu bardzo duże znaczenie ma dobre połączenie ze sobą zewnętrznych ścian nośnych z wewnętrznymi.

Jednowarstwowe ściany zewnętrzne, wykonane z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+, pełnią jednocześnie funkcję konstrukcyjną i izolacji termicznej. Dzięki swoim wielu zaletom ściany te nie tylko bardzo dobrze chronią dom przed ucieczką ciepła, ale też zapewniają mieszkańcom komfortowe warunki do mieszkania (zobacz: Dlaczego w domach ze ścianami jednowarstwowymi są komfortowe warunki do mieszkania?).

Ważne jest też, że wykonanie ścian Ytong Energo+ nie kosztuje więcej niż popularnych ścian dwuwarstwowych, zbudowanych z dwóch oddzielnych warstw – nośnej i ocieplającej (zobacz: Które ściany są droższe: jednowarstwowe czy wielowarstwowe?).

Z uwagi na bardzo dobre parametry termiczne jednowarstwowych ścian z bloczków Ytong Energo+ przy połączeniu ze ścianami wewnętrznymi nie stosujemy pełnego przewiązania murarskiego.

Ściany nośne wewnątrz domu wykonuje się bowiem z cięższych i zarazem zimniejszych odmian betonu komórkowego. Połączenie na przewiązanie murarskie bloczków „zimniejszych” z „cieplejszymi” spowodowałoby wystąpienie mostków termicznych.

Dla uniknięcia punktowych mostków termicznych w jednowarstwowych ścianach Ytong Energo+, w miejscach ich styku z wewnętrznymi ścianami nośnymi można zastosować dwa rozwiązania.

Sposób pierwszy. Polega on na łączeniu ścian wewnętrznych z zewnętrznymi „na dotyk” (Rys. 1), z użyciem dwóch łączników metalowych LP 30 (Fot. 1), umieszczanych w co trzeciej – a najlepiej co drugiej – spoinie poziomej.

Z czołowej powierzchni bloczków użytych do budowy ścian wewnętrznych (na przykład Ytong Acura lub Ytong Solid), stykających się z jednowarstwowymi ścianami zewnętrznymi, należy zeszlifować pióra, a spoiny pionowe w miejscu połączenia wypełnić zaprawą murarską do cienkich spoin Ytong-Silka. Zapewni to zdecydowanie mocniejsze i sztywniejsze wzajemne połączenie wewnętrznych ścian nośnych z zewnętrznymi.

Rys. 1 – Połączenie ściany zewnętrznej z wewnętrzną „na dotyk” wzmacniają metalowe łączniki, umieszczane parami w co drugiej lub co trzeciej spoinie poziomej
Fot. Ytong Xella
Fot. 1 – Podczas murowania kolejnej warstwy bloczków metalowe łączniki zatapia się w zaprawie do cienkich spoin

Sposób drugi. W tym rzadziej stosowanym wariancie ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne są ze sobą częściowo przewiązane (Rys. 2). Co drugą warstwę bloczków Ytong Energo+ należy naciąć do 1/3 grubości, tak aby powstała wnęka do częściowego przewiązania murarskiego ścian.

Nacięta wnęka powinna być o 4-6 mm szersza niż grubość bloczków Ytong ściany wewnętrznej, tak aby umożliwić wypełnienie połączenia zaprawą do cienkich spoin Ytong-Silka.

Samo wykonanie wnęk w bloczkach Ytong Energo+ jest bardzo proste, zwłaszcza jeśli dysponuje się na budowie elektryczną piłą taśmową. Wystarczy tylko – po narysowaniu obrysu wnęki – naciąć w bloczku cienkie plasterki o grubości około 2 cm (Fot. 2), a następnie delikatnym, poziomym ruchem ręki przesunąć ich końce, by wyłamały się jak potrącone klocki domina.

Rys. 2 – Jednowarstwowe ściany zewnętrzne Ytong Energo+ można też łączyć z wewnętrznymi nośnymi przez częściowe przewiązanie murów
Fot. 2 – Za pomocą elektrycznej piły taśmowej wnęki w bloczkach Ytong Energo+ wykonuje się nie tylko szybko, ale i bardzo precyzyjnie

Wewnętrzną powierzchnię wykonanej wnęki należy wyrównać za pomocą struga i pacy do szlifowania, by podczas murowania ścian można było bloczki ściany wewnętrznej „wkleić” z wszystkich stron w ścianę zewnętrzną. Oczywiście przy prostopadłym łączeniu ściany należy pamiętać o zeszlifowaniu piór bloczka.

Ponieważ beton komórkowy wszystkich odmian jest materiałem konstrukcyjno-izolacyjnym, więc także bloczki Ytong użyte do wznoszenia ścian wewnętrznych mają dobre parametry termiczne.

Dlatego nie należy się obawiać, że takie częściowe przewiązanie ze sobą wewnętrznych ścian nośnych z jednowarstwowymi ścianami z bloczków Ytong Energo+ (Fot. 3 i 4) może osłabić znakomitą izolacyjność termiczną tych ostatnich i być powodem wystąpienia punktowych mostków termicznych.

Fot. 3 – Przy częściowym przewiązaniu murów skrajne bloczki w co drugiej warstwie ściany wewnętrznej wklejone są we wnęki, wykonane w bloczkach ściany zewnętrznej
Fot. 4 – Przez częściowe przewiązanie ścian zewnętrznych z wewnętrznymi nośnymi zwiększa się sztywność budynku i jego odporność na nierównomierne osiadanie gruntu

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Które ściany są droższe: jednowarstwowe czy wielowarstwowe?

Dlaczego ściany jednowarstwowe lepiej chronią dom przed ucieczką ciepła niż dwuwarstwowe?

Dlaczego w domach ze ścianami jednowarstwowymi są komfortowe warunki do mieszkania?

Dlaczego domy ze ścianami jednowarstwowymi buduje się szybciej niż z dwuwarstwowymi?

Jak należy wykonać pierwszą warstwę bloczków w ścianie jednowarstwowej?

 

Materiał promocyjny Ytong       www.ytong-silka.pl

Zobacz także

Odpowiedź na to pytanie wydaje się być prosta. Ściany dwuwarstwowe, najczęściej obecnie wykonywane, powinno się ocieplać dopiero po całkowitym zakończeniu prac na dachu. Od wszystkich zasad są jednak wyjątki, tak więc i tutaj bywają sytuacje, kiedy o ociepleniu ścian należy pomyśleć przed ułożeniem pokrycia na dachu. Budowa domu do stanu surowego otwartego zakłada, że ściany nośne domu i ewentualnie jego stropy oraz schody, są zabezpieczone dachem przed opadami atmosferycznymi. Taki dach […]

.

W większości domów murowanych strome dachy dwuspadowe mają konstrukcję krokwiowo-jętkową. Takie więźby dachowe zazwyczaj podparte są wyłącznie na dwóch przeciwległych ścianach kolankowych, tworząc na poddaszu łatwą do zagospodarowania, otwartą przestrzeń. Rozwiązanie to – atrakcyjne z architektonicznego punktu widzenia – wymaga jednak odpowiedniego wzmocnienia ścian kolankowych. Ściany murowane przystosowane są przede wszystkim do przenoszenia naprężeń ściskających – ich wytrzymałość na rozciąganie i zginanie jest bowiem […]

.
Fot. EDIN Architektura Krajobrazu

Nie ma co ukrywać, że dbanie o zieleń w ogrodzie wymaga sporo czasu i pracy. Jeśli więc wśród domowników nie ma zbyt wielu miłośników prac ogrodniczych, warto na fragmentach ogrodu ułożyć zróżnicowane pod względem wyglądu nawierzchnie z kamieni i żwiru. Ich pielęgnowanie nie będzie na pewno tak uciążliwe jak trawnika i rabat – oczywiście pod warunkiem, że zostały wykonane właściwie. Dodatkowym atutem nawierzchni kamiennych i żwirowych jest to, że prezentują się jednakowo ładnie przez cały […]

.

Pompy ciepła, czerpiące energię odnawialną z powietrza, bardzo dobrze nadają się do przygotowania w domu ciepłej wody. Są bezobsługowe i wydajne, a ich użytkowanie jest bardzo ekonomiczne. Modele powietrznych pomp ciepła, które przeznaczone są tylko do podgrzewania wody, szczególnie nadają się do domów jednorodzinnych ogrzewanych węglem i drewnem lub stosunkowo drogimi paliwami, jakimi są pelety oraz gaz płynny i olej opałowy. W domach ogrzewanych węglem lub drewnem […]

.