Jak łączyć ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego z wewnętrznymi nośnymi?
10 listopada 2021

W domach ze ścianami jednowarstwowymi, wymurowanymi z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+, wewnętrzne ściany nośne wykonuje się z bloczków cięższych odmian, na przykład Ytong Acura lub Ytong Solid. Dla sztywności konstrukcji domu i jego odporności na nierównomierne osiadanie gruntu bardzo duże znaczenie ma dobre połączenie ze sobą zewnętrznych ścian nośnych z wewnętrznymi.

Jednowarstwowe ściany zewnętrzne, wykonane z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+, pełnią jednocześnie funkcję konstrukcyjną i izolacji termicznej. Dzięki swoim wielu zaletom ściany te nie tylko bardzo dobrze chronią dom przed ucieczką ciepła, ale też zapewniają mieszkańcom komfortowe warunki do mieszkania (zobacz: Dlaczego w domach ze ścianami jednowarstwowymi są komfortowe warunki do mieszkania?).

Ważne jest też, że wykonanie ścian Ytong Energo+ nie kosztuje więcej niż popularnych ścian dwuwarstwowych, zbudowanych z dwóch oddzielnych warstw – nośnej i ocieplającej.

Z uwagi na bardzo dobre parametry termiczne jednowarstwowych ścian z bloczków Ytong Energo+ przy połączeniu ze ścianami wewnętrznymi nie stosujemy pełnego przewiązania murarskiego.

Ściany nośne wewnątrz domu wykonuje się bowiem z cięższych i zarazem zimniejszych odmian betonu komórkowego. Połączenie na przewiązanie murarskie bloczków „zimniejszych” z „cieplejszymi” spowodowałoby wystąpienie mostków termicznych.

Dla uniknięcia punktowych mostków termicznych w jednowarstwowych ścianach Ytong Energo+, w miejscach ich styku z wewnętrznymi ścianami nośnymi można zastosować dwa rozwiązania.

Sposób pierwszy. Polega on na łączeniu ścian wewnętrznych z zewnętrznymi „na dotyk” (Rys. 1), z użyciem dwóch łączników metalowych LP 30 (Fot. 1), umieszczanych w co trzeciej – a najlepiej co drugiej – spoinie poziomej.

Z czołowej powierzchni bloczków użytych do budowy ścian wewnętrznych (na przykład Ytong Acura lub Ytong Solid), stykających się z jednowarstwowymi ścianami zewnętrznymi, należy zeszlifować pióra, a spoiny pionowe w miejscu połączenia wypełnić zaprawą murarską do cienkich spoin Ytong-Silka. Zapewni to zdecydowanie mocniejsze i sztywniejsze wzajemne połączenie wewnętrznych ścian nośnych z zewnętrznymi.

Rys. 1 – Połączenie ściany zewnętrznej z wewnętrzną „na dotyk” wzmacniają metalowe łączniki, umieszczane parami w co drugiej lub co trzeciej spoinie poziomej
Fot. Ytong Xella
Fot. 1 – Podczas murowania kolejnej warstwy bloczków metalowe łączniki zatapia się w zaprawie do cienkich spoin

Sposób drugi. W tym rzadziej stosowanym wariancie ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne są ze sobą częściowo przewiązane (Rys. 2). Co drugą warstwę bloczków Ytong Energo+ należy naciąć do 1/3 grubości, tak aby powstała wnęka do częściowego przewiązania murarskiego ścian.

Nacięta wnęka powinna być o 4-6 mm szersza niż grubość bloczków Ytong ściany wewnętrznej, tak aby umożliwić wypełnienie połączenia zaprawą do cienkich spoin Ytong-Silka.

Samo wykonanie wnęk w bloczkach Ytong Energo+ jest bardzo proste, zwłaszcza jeśli dysponuje się na budowie elektryczną piłą taśmową. Wystarczy tylko – po narysowaniu obrysu wnęki – naciąć w bloczku cienkie plasterki o grubości około 2 cm (Fot. 2), a następnie delikatnym, poziomym ruchem ręki przesunąć ich końce, by wyłamały się jak potrącone klocki domina.

Rys. 2 – Jednowarstwowe ściany zewnętrzne Ytong Energo+ można też łączyć z wewnętrznymi nośnymi przez częściowe przewiązanie murów
Fot. 2 – Za pomocą elektrycznej piły taśmowej wnęki w bloczkach Ytong Energo+ wykonuje się nie tylko szybko, ale i bardzo precyzyjnie

Wewnętrzną powierzchnię wykonanej wnęki należy wyrównać za pomocą struga i pacy do szlifowania, by podczas murowania ścian można było bloczki ściany wewnętrznej „wkleić” z wszystkich stron w ścianę zewnętrzną. Oczywiście przy prostopadłym łączeniu ściany należy pamiętać o zeszlifowaniu piór bloczka.

Ponieważ beton komórkowy wszystkich odmian jest materiałem konstrukcyjno-izolacyjnym, więc także bloczki Ytong użyte do wznoszenia ścian wewnętrznych mają dobre parametry termiczne.

Dlatego nie należy się obawiać, że takie częściowe przewiązanie ze sobą wewnętrznych ścian nośnych z jednowarstwowymi ścianami z bloczków Ytong Energo+ (Fot. 3 i 4) może osłabić znakomitą izolacyjność termiczną tych ostatnich i być powodem wystąpienia punktowych mostków termicznych.

Fot. 3 – Przy częściowym przewiązaniu murów skrajne bloczki w co drugiej warstwie ściany wewnętrznej wklejone są we wnęki, wykonane w bloczkach ściany zewnętrznej
Fot. 4 – Przez częściowe przewiązanie ścian zewnętrznych z wewnętrznymi nośnymi zwiększa się sztywność budynku i jego odporność na nierównomierne osiadanie gruntu

Materiał promocyjny Ytong       www.ytong-silka.pl

Zobacz także
Boniowanie, czyli rowkowanie elewacji domu w celu nadania jej wyglądu kamiennych bloków, ma wielowiekową...
Współczesne okna mają coraz lepsze parametry termiczne. Dotyczy to zarówno ich pakietów szybowych, jak i...
Fot. FAKRO
Kolor odgrywa bardzo ważną rolę w codziennym życiu. Ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, a nawet na...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Ze względu na swoje znaczne rozmiary, okna są istotnym elementem nie tylko wystroju wnętrz, ale i elewacji...