DLACZEGO WYLEWEK BETONOWYCH NIE POWINNO SIĘ WYLEWAĆ?

Wylewki podłogowe, czyli cienkie podkłady betonowe (rzadziej: anhydrytowe), wykonuje się na warstwie izolacji akustycznej lub termicznej, ułożonej na stropie lub – w domach niepodpiwniczonych – na betonowym podkładzie podłogi parteru. Ich grubość zależy przede wszystkim od tego, czy w domu będzie ogrzewanie podłogowe, czy nie.

Gdy dom ogrzewany będzie grzejnikami, wylewki – układane na warstwie izolacji ze styropianu, skrywającej zasilające je w ciepło przewody – mają zwykle grubość 3-4 cm. Wylewki są grubsze (7-8 cm), gdy w domu przewidziano ogrzewanie podłogowe. Jest tak nie tylko dlatego, że są w nich zatopione przewody grzejne, ale także po to, by dobrze akumulowały ciepło, dostarczane przez instalację grzewczą.

PARAMETRY WYLEWEK PODŁOGOWYCH

Niezależnie od tego, czy pomieszczenia w domu ogrzewać będą grzejniki, czy podłogi, wylewki muszą być równe, mocne i niepopękane. Nie powinny się też pylić, by nie sprawiać problemów podczas układania na nich posadzek.

By to osiągnąć, drobnoziarnisty beton, z którego są wykonywane, powinien być tak zaprojektowany, by miał jak najmniejszy skurcz. Przede wszystkim powinien on zawierać małe ilości wody, a więc mieć konsystencję wilgotną, zbliżoną do mokrego piasku.

Uwaga! Każdą mieszankę betonową, a już szczególnie taką, która będzie miała konsystencję mokrą, trzeba przygotowywać z pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni. Wykonując wylewki podłogowe, zrobione z różnego rodzaju mieszanek cementowo-popiołowych, musimy liczyć się z tym, że będą one – z powodu dużego skurczu – pękać w wielu miejscach. Do tego takie popękane kawałki mogą być ruchome, co dla układanych na nich posadzek – często drogich – może się skończyć fatalnie. Nie należy bowiem zapominać, że podkład betonowy układany jest na warstwie mniej lub bardziej elastycznego styropianu.

W żadnym razie konsystencja betonu przeznaczonego do zrobienia wylewek nie może być ciekła. Taki wodnisty, o małej wytrzymałości podkład podłogowy, z powodu bardzo dużego skurczu, popękałby bardzo szybko i nieregularnie. Do tego uniósłby się na krawędziach, gdyż woda z jego wierzchnich warstw odparowywałaby szybciej niż z dolnych.

Wbrew pozorom takie sytuacje wciąż się zdarzają, zwłaszcza na budowach domów jednorodzinnych. Zawierający dużo wody, ciekły beton sam się bowiem równo „rozlewa”, więc wykonawcom czasem łatwiej go ułożyć (wylać!), niż pracowicie rozprowadzać i wyrównywać łatą, a następnie zagęszczać mechanicznie.

To właśnie z tego powodu niektórzy nauczyciele zawodów budowlanych, także na poziomie akademickim, tępią używanie terminu „wylewka”. Zalecają oni, by na rysunkach i opisach projektowych tę warstwę podłogi określać jako „podkład betonowy”, który – w domyśle – zawsze należy układać, a nigdy – wylewać!

Uwaga! By ułatwić układanie podkładów podłogowych, do mieszanek betonowych o konsystencji mokrego piasku dodaje się specjalne środki uplastyczniające.

MIXOKRET

Na szczęście problem „wylewania” podkładów podłogowych dość szybko znika z budów, nawet tych małych, gdyż wylewki betonowe przygotowuje się teraz zazwyczaj za pomocą „mixokreta” (Fot. 1). Jest to urządzenie, które nie tylko przygotowuje mieszankę betonową o odpowiedniej konsystencji. Pompuje ją ono również rurami do pomieszczeń, w których mają zostać wykonane podkłady podłogowe (Fot. 2).

Fot. 1 – Obecnie wylewki podłogowe wykonuje się przy pomocy specjalnych urządzeń nazywanych mixokretem”, które przygotowują odpowiednią mieszankę betonową i podają ją przewodami do pomieszczeń
Fot. 2 – Wystarczy popatrzeć na porcje mieszanki betonowej, przypominające kopce usypane przez krety, by nie mieć wątpliwości, dlaczego urządzenie do jej przygotowania nazywa się „mixokretem”

OCHRONA WYLEWEK PRZED PĘKANIEM

Mieszanka betonowa o konsystencji mokrej ma od ciekłej dużo mniejszy skurcz. Jednak by jeszcze bardziej ograniczyć możliwość zarysowania i pękania wykonanych z niej wylewek, w trakcie przygotowywania mieszanki w mixokrecie dodaje się zbrojenie rozproszone w postaci pociętych na krótkie kawałki włókien polipropylenowych. Włókna te najłatwiej jest rozprowadzić równomiernie w mieszance betonowej, jeśli najpierw wymiesza się je w wiadrze z wodą zarobową (Fot. 3).

Dodatkowo w wylewkach wykonywanych na ogrzewaniu podłogowym, a także w garażu, w którym podłoga jest prawie punktowo obciążona kołami samochodu, zatapia się przeciwskurczowe siatki stalowe z cienkich prętów, o średnicy 3-4 mm (Fot. 4).

Fot. 3 – Krótkie włókna polipropylenowe, które stosuje się jako zbrojenie rozproszone wylewek betonowych, warto najpierw wymieszać w wiadrze z wodą zarobową
Fot. 4 – Wylewki betonowe, które mają być wykonane na ogrzewaniu podłogowym lub w garażu, warto dodatkowo zazbroić przeciwskurczowo siatkami z cienkich prętów stalowych

Nie ma natomiast sensu dodawanie do mieszanek małych ilości drobnego żwiru. Jego użycie podnosi koszt wykonania podkładu, nie poprawiając jego wytrzymałości, ani tym bardziej odporności na wywołane skurczem zarysowania i pęknięcia. Co najwyżej pojedyncze kamyczki, które znajdą się bliżej powierzchni, mogą utrudniać wygładzenie wylewek za pomocą zagęszczarki talerzowej (Fot. 5).

Przed pęknięciami skurczowymi chroni też podział dużych wylewek na mniejsze pola dylatacjami, które nie muszą wcale przebiegać przez całą ich grubość. Ważne jedynie, by zostały zrobione w takich miejscach, które nie utrudnią wykonywania na nich posadzek, a więc na przykład w przejściach między poszczególnymi pokojami (Fot. 6).

Fot. 5 – Dodanie do mieszanki betonowej małych ilości drobnego żwiru nie poprawia jej wytrzymałości i odporności na pękanie z powodu skurczu, a jedynie utrudnia jej wygładzenie
Fot. 6 – W celu zmniejszenia możliwości pękania wylewek podłogowych z powodu skurczu betonu, dzieli się je na mniejsze pola dylatacjami, wykonanymi na przykład w przejściach między pokojami

Także po to, by ewentualne pęknięcia wylewek nie były przypadkowe, oddziela się je elastycznymi taśmami od ścian, schodów oraz słupów żelbetowych i kominów. Taśmy te uniemożliwiają też przenoszenie się dźwięków, przede wszystkim mechanicznych, z podłogi na konstrukcję budynku.

Uwaga! Wszystkie te zabiegi, mające uchronić wylewki przed pękaniem, nie dadzą oczekiwanych efektów, jeśli do przygotowania mieszanki betonowej użyjemy – zamiast pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni – różnego rodzaju mieszanek cementowo-popiołowych.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Dlaczego na budowie domu warto używać tylko prawdziwego cementu?

Jakie domieszki do betonu warto stosować na budowie domu?

 

Materiał promocyjny Stowarzyszenie Producentów Cementu

www.polskicement.pl; www.pewnycement.pl

Zobacz także

Współczesne okna ścienne, podobnie jak dachowe, mają bardzo dobrą izolacyjność i chronią wnętrza domu nie tylko przed zimnem i zacinającym deszczem, ale także przed silnymi podmuchami wiatru. Dotyczy to jednak tylko tych okien, które zostały poprawnie zamontowane i w żadnym miejscu styku ich ościeżnicy z otworem w ścianie nie ma nawet niewielkiej nieszczelności. Gdy okna ścienne mają standardowe wielkości, to zwykle nie ma problemów z ich szczelnością – zwłaszcza jeśli montażem zajmowała się […]

.

Gdy ganek wejściowy jest wysunięty z bryły budynku, to zazwyczaj wykonuje się nad nim daszek nawiązujący wyglądem do dachu przykrywającego cały dom. Dotyczy to nie tylko kąta nachylenia połaci oraz rodzaju pokrycia, ale także wielkości wysunięcia jego okapów. Czasem jednak takie dachowe powtórzenia – z pewnością słuszne z architektonicznego punktu widzenia – mogą okazać się kłopotliwe w realizacji. Tak właśnie było z daszkiem, wykonanym nad niezbyt dużym, wejściowym gankiem (Fot. 1). Przykrywał […]

.
Fot. Ytong Xella

Domy ze ścianami jednowarstwowymi, wykonanymi z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo i Ytong Energo+, nie tylko buduje się krócej niż budynki, w których ściany zewnętrzne są dwuwarstwowe. Szybciej też pozbywają się one wilgoci technologicznej – zarówno tej znajdującej się w ścianach, jak i w żelbetowych stropach i schodach, a także w tynkach i wylewkach podłogowych. Szybsze wysychanie świeżo wybudowanych domów ze ścianami jednowarstwowymi ma bezpośredni związek z tym, że na żadnym etapie budowy nie są […]

.

Wydawałoby się, że odpowiedź na postawione pytanie jest oczywista: skoro dom jest tylko parterowy, to po co robić w nim ciężki strop żelbetowy, skoro można przykryć go drewnianym dachem z poziomymi belkami, do których da się zamocować sufit. Tymczasem w wielu murowanych domach parterowych są stropy żelbetowe. Zwykle jest to decyzja projektanta, ale czasem zamiana stropu drewnianego na żelbetowy bywa inicjatywą inwestorów (Fot. 1). Fot. 1 – W projekcie ten dom […]

.