Dlaczego w jednowarstwowych ścianach z betonu komórkowego mostki cieplne wokół okien są dużo mniejsze niż w innych?

1 lipca 2022

Ściany zewnętrzne mają wokół otworów, w których osadzone są okna, a także drzwi wejściowe, zmniejszoną izolacyjność cieplną. W miejscu styku ościeżnicy okna z murem powstają bowiem liniowe mostki termiczne, przez które ciepło z domu przenika do otoczenia szybciej niż przez ścianę. Dzieje się tak dlatego, że droga jego ucieczki przez wnękę okienną jest krótsza niż przez pełną grubość ściany zewnętrznej.

Występowanie mostków cieplnych wokół okien sprawia, że wartość współczynnika przenikania ciepła U dla konkretnej ściany jest w rzeczywistości wyższa od wartości określonej dla ściany pełnej, czyli bez otworów okiennych i drzwiowych.

Wielkość tej różnicy można by wprawdzie ograniczyć na przykład przez zmniejszenie liczby i wielkości okien w ścianach. Biorąc jednak pod uwagę, że jedną z funkcji okien – bardzo ważną dla dobrego samopoczucia mieszkańców – jest oświetlanie wnętrz światłem naturalnym, nie byłoby to działanie racjonalne.

Nie bez znaczenia jest także to, że okna są nie tylko miejscem strat ciepła, ale także jego znacznych zysków, pochodzących od promieniowania słonecznego. W mroźne, ale pogodne dni docierające do pomieszczeń domu ciepło słoneczne może więc wspomóc działanie instalacji grzewczej.

Dlatego budując dom lepiej zdecydować się na takie ściany zewnętrzne, w których wielkość liniowych mostków termicznych w miejscu osadzenia w nich okien jest stosunkowo mała. Takimi są właśnie jednowarstwowe ściany z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+ (Fot. 1), w których mostki wokółokienne nie mają praktycznego wpływu na obniżenie ich znakomitej izolacyjności termicznej.

Fot. 1 – W domach z jednowarstwowymi ścianami Ytong EnergoUltra+ liniowe mostki cieplne wokół okiem są bardzo małe

Mostki okienne w ścianach jednowarstwowych z betonu komórkowego

Na wielkość okiennych mostków termicznych największy wpływ mają rodzaj ścian zewnętrznych oraz materiały, których użyto do ich wykonania. Przy czym różnice w ich wartościach mogą być naprawdę znaczne, o czym najłatwiej przekonać się studiując normę PN-EN ISO 14683:2007, w której między innymi podane są orientacyjne wartości liniowych mostków cieplnych wokół okien dla różnych rodzajów ścian.

Przykładowo wartość liniowego mostka termicznego na styku okna z murem wynosi w ścianach jednowarstwowych z pustaków ceramicznych Ψ1 = 1,0 W/(mK). Oznacza to, że dla okna o wymiarach 1,5 x 1,5 m straty ciepła z tytułu mostka termicznego wynoszą 4 x 1,5 x 1,0 = 6,0 W/K. Jeśli współczynnik przenikania ciepła Uw tego okna ma wymaganą Warunkami Technicznym 2021 wartość 0,9 W/(m²K), to straty ciepła przez nie są na poziomie 1,5 x 1,5 x 0,9 = 2,0 W/K, czyli trzy razy mniejsze niż przez mostki termiczne wokół niego!

Na tym tle zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy takie okno osadzone jest w ścianie jednowarstwowej z betonu komórkowego, dla której – zgodnie z powołaną normą – wartość mostka cieplnego na styku ościeżnicy z murem wynosi jedynie Ψ1 = 0,1 W/(mK). W takiej ścianie straty ciepła z tytułu mostka termicznego wokół okna mają wartość 4 x 1,5 x 0,1 = 0,6 W/K, czyli nie tylko są 10 razy mniejsze niż w ścianie z pustaków ceramicznych, ale i prawie 3,5 raza mniejsze niż przez samo okno.

W tym miejscu warto wziąć również pod uwagę, że w chwili zatwierdzania wspomnianej normy nie było na rynku tak „ciepłych” ścian jednowarstwowych jak Ytong EnergoUltra+. Dla nich z pewnością podawana w normie wartość liniowego mostka termicznego wokół okien Ψ1 byłaby jeszcze mniejsza.

Tym bardziej, że w otworach okiennych tych ścian można bez problemu wykonać węgarki (Fot. 2), używając do tego celu termoizolacyjnych płyt Multipor ETICS lub płytek przyciętych z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+, które pozostały na budowie po wykonaniu z nich ścian domu.

Zobacz: Dlaczego ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego są optymalne do montażu okien?

Węgarki nie tylko chronią mechanicznie i termicznie miejsce styku ościeżnicy okna z murem, ale i zmniejszają wartość liniowego mostka termicznego w tym miejscu. Wydłużają bowiem także najkrótszą drogę, którą ciepło z domu może uciekać przez wnękę okienną (Rys. 1). Dzięki temu nawet w takim skrajnym miejscu, jednowarstwowa ściana Ytong EnergoUltra+, w której grubość ościeżnicy osadzonego w niej okna wynosi około 9 cm, ma wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,54 W/(m²K).

Fot. 2 – Węgarki w otworach okiennych nie tylko osłaniają styk okien z murem przed podmuchami wiatru, ale obniżają również wartość liniowych mostków termicznych w ścianie w miejscu mocowania okien
Rys. 1 – Nawet w miejscu, w którym ucieczka ciepła z domu przez wnękę okienną jest najkrótsza, izolacyjność termiczna ściany Ytong EnergoUltra+ jest ponad dwa razy większa niż profili dobrego okna

Gdyby odnieść tę wartość do izolacyjności samego okna, to jest ona co najmniej dwa razy mniejsza od współczynnika Uf profilu okiennego o dobrych parametrach termicznych. Oznacza to, że nawet tą najkrótszą drogą ciepło przez ścianę ucieka dwa razy wolniej niż przed okno. A przecież im dalej od ościeżnicy okna, ucieczka ciepła z domu do otoczenia jest przez wnękę w ścianie coraz trudniejsza, by w końcu stać się tak samo trudna jak przez pełną ścianę jednowarstwową Ytong EnergoUltra+.

Jednowarstwowe ściany Ytong EnergoUltra+

Ściany zewnętrzne, wymurowane z bloczków betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+, mają bardzo wiele zalet. Nie tylko są to obecnie najlepsze pod względem termicznym ściany jednowarstwowe na rynku – już przy grubości 36,5 cm ich współczynnik przenikania ciepła U nie przekracza 0,20 W/(m²K) i spełnia wymagania Warunków Technicznych 2021. Natomiast przy grubości 48 cm wartość współczynnika U wynosi jedynie 0,15 W/(m²K), co sprawia, że jest to obecnie „najcieplejsza” na rynku ściana jednowarstwowa, znakomicie nadająca się do domów nisko- i zeroenergetycznych.

Ściany jednowarstwowe Ytong EnergoUltra+ buduje się ponadto szybciej niż dwuwarstwowe, są one trwałe i odporne na uszkodzenia, łatwo też pozbywają się wilgoci technologicznej, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą płacić zawyżonych rachunków za suszenie domu. Do tego przez cały czas zapewniają domownikom mikroklimat, korzystnie wpływający na ich samopoczucie i zdrowie (zobacz: Dlaczego w domach ze ścianami jednowarstwowymi są komfortowe warunki do mieszkania?).

Listę zalet jednowarstwowych ścian z betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+ uzupełnia zatem jeszcze to, że liniowe mostki termiczne wokół osadzanych w nich okien (Fot. 3) są dużo mniejsze niż w innych ścianach. Dzięki czemu ściana z oknami ma podobną izolacyjność jak pełna.

Fot. 3 – W ścianach Ytong EnergoUltra+ mostki termiczne wokół okien mają niewielką wartość, więc ich współczynnik U praktycznie nie różni się od tego, jaki mają ściany pełne (bez okien)

Materiał promocyjny Xella Polska

Zobacz także
Już od bardzo wielu lat pod domami jednorodzinnymi przeważnie nie wykonuje się piwnic, więc siłą rzeczy...
Od bram z indywidualnym wypełnieniem wtopionych w elewację domu, przez konstrukcje z inteligentnymi...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do...
Fot. FAKRO
Współczesne projekty domów odzwierciedlają aktualne potrzeby i trendy zmieniającej się architektury. Coraz...