Dlaczego w domach ze ścianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego panuje idealny mikroklimat?

1 lipca 2022

Na przyjazny dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców mikroklimat w domu ma wpływ wiele czynników. Wśród najważniejszych z nich są temperatura i wilgotność powietrza w jego pomieszczeniach, o które – w zmieniających się warunkach pogodowych – powinny zadbać przede wszystkim odpowiednio sprawne instalacje grzewcza i wentylacyjna. Nie do przecenienia jest jednak też rola, jaką w zapewnieniu korzystnego dla domowników mikroklimatu odgrywają ściany zewnętrzne domu, jeli tylko mają one budowę jednowarstwową i są wykonane z betonu komórkowego.

Jednowarstwowe ściany z betonu komórkowego, których na późniejszym etapie nie trzeba ocieplać, buduje się szybciej i mniejszym kosztem niż wielowarstwowe. Brak zewnętrznej izolacji ze styropianu lub wełny mineralnej sprawia również, że – dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – ściany te zimą lepiej izolują termicznie wnętrze domu niż dwuwarstwowe o takim samym współczynniku przenikania ciepła U.

Zobacz: Które ściany jednowarstwowe spełniają wymagania Warunków Technicznych 2021?

Ważne też, że w nowo budowanych domach ze ścianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego wilgoć technologiczna jest szybciej usuwana z wnętrza domu niż przy innych rodzajach ścian. Ma to korzystny wpływ nie tylko na jakość prowadzonych prac wykończeniowych, ale również na wysokość rachunków za ogrzewanie, jakie mieszkańcy muszą płacić przez kilka pierwszych lat po wprowadzeniu się do nowego domu.

Zobacz: Dlaczego nowy dom ze ścianami jednowarstwowymi wysycha szybciej niż z dwuwarstwowymi?

Ważną zaletą jednowarstwowych ścian z betonu komórkowego jest także to, że przez cały rok – w większym stopniu niż inne rodzaje ścian zewnętrznych – zapewniają one przyjazny dla mieszkańców mikroklimat w domu. Dotyczy to szczególnie ścian wymurowanych z bloczków Ytong EnergoUltra+ lub bloków Ytong JumboUltra+.

Bloczki Ytong EnergoUltra+ i bloki Ytong JumboUltra+

Drobnowymiarowe bloczki betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+, przeznaczone do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych (Fot. 1), wykonane są wyłącznie z naturalnych surowców: piasku, wapna i wody. Mają one jednorodną strukturę, składającą się z tysięcy bardzo małych porów, której zawdzięczają nie tylko bardzo dużą izolacyjność termiczną i dobrą wytrzymałość na ściskanie, ale i znaczną pojemność cieplną oraz doskonałą paroprzepuszczalność. Te dwie ostatnie właściwości mają istotne znaczenie dla zapewnienia mieszkańcom domu komfortowego mikroklimatu.

Zobacz: Z jakiego materiału zbudować całkowicie niepalne i ciepłe ściany domu?

Fot. 1 – Jednowarstwowe ściany z bloczków Ytong EnergoUltra+, które wykonuje się szybciej i mniejszym kosztem niż dwuwarstwowe, przy grubości 48 cm mają rewelacyjnie mały współczynnik przenikania ciepła U równy 0,15 W/(m²K)

Taką samą budowę i parametry techniczne mają również wielkowymiarowe bloki betonu komórkowego Ytong JumboUltra+, których wysokość jest trzy razy większa niż bloczków Ytong EnergoUltra+. One także przeznaczone są do budowy zewnętrznych ścian i sprawdzają się szczególnie podczas realizacji osiedli domów jednorodzinnych – zarówno wolnostojących, jak i w zabudowie bliźniaczej i szeregowej (Fot. 2). Dzięki swoim znacznym wymiarom i pomocy ułatwiającego murowanie systemowego miniżurawia, z bloków Ytong JumboUltra+ ściany zewnętrzne buduje się jeszcze szybciej i mniejszym nakładem pracy niż z drobnowymiarowych bloczków Ytong EnergoUltra+.

Zobacz: Jak przyspieszyć budowę domów ze ścianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego?

Fot. Ytong Xella
Fot. 2 – Jednowarstwowe ściany z wielkowymiarowych bloków Ytong JumboUltra+ wykonuje się przy pomocy miniżurawia szybciej niż z elementów drobnowymiarowych

Ściany jednowarstwowe, wykonane zarówno z bloczków Ytong EnergoUltra+, jak i bloków Ytong JumboUltra+ mają bardzo dobre parametry termiczne. Już przy grubości 36,5 cm ich współczynnik przenikania ciepła U nie przekracza wartości 0,20 W/(m²K), czyli maksymalnej, która dopuszczona jest dla ścian zewnętrznych przez Warunki Techniczne 2021. Gdy ściany te mają grubość 48 cm, to ich współczynnik U wynosi jedynie 0,15 W/(m²K), co oznacza, że znakomicie nadają się one do budowy domów o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania.

Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego a mikroklimat w domu

Pod względem cieplno-wilgotnościowym najbardziej komfortowe warunki do mieszkania są wtedy, gdy powietrze ma temperaturę w granicach 20-23ºC i wilgotność względną w przedziale 40-60%. Utrzymanie ich nie jest sprawą prostą, ponieważ wiele zależy od warunków pogodowych za oknem, którym zdarza się zmieniać nawet w ciągu jednej doby.

Największą odpowiedzialność za komfort cieplny i wilgotnościowy w domu ponoszą oczywiście instalacje grzewcza i wentylacyjna – ważne więc, żeby miały one dużą sprawność i były właściwie zaprogramowane za pomocą regulatorów pokojowych i pogodowych. Nie do przecenienia jest jednak wpływ, jaki na przyjazny dla mieszkańców mikroklimat w domu mają konstrukcyjne elementy budynku – przede wszystkim stropy oraz ściany nośne i działowe.

Muszą być one jednak wykonane z materiałów o dużej zdolności do akumulowania ciepła z ogrzewanych pomieszczeń oraz oddawania go z powrotem, gdy zrobi się w nich chłodno. To samo dotyczy wilgoci znajdującej się w powietrzu – budowlane elementy domu powinny mieć zdolność pochłaniania jej, gdy wilgotność względna jest duża, oraz oddawania do pomieszczeń, gdy zrobi się w nich zbyt sucho. Inaczej mówiąc, powinny być one wykonane z materiałów o małym oporze dyfuzyjnym pary wodnej.

Takie właśnie zdolności mają jednowarstwowe ściany zewnętrzne, wykonane z betonu komórkowego. Dzięki swojej jednorodnej budowie i znacznej grubości, są one bardzo wydajnymi akumulatorami dla ciepła i pary wodnej, wpływając stabilizująco na mikroklimat w domu i przyczyniając się do bardziej ekonomicznej pracy instalacji grzewczej.

Szczególne znaczenie ma także to, że ściany te mają bezpośredni kontakt z powietrzem zewnętrznym. Dzięki temu zimą mogą – z pomocą słońca i wiatru – pozbywać się ewentualnego nadmiaru zakumulowanej wilgoci do otoczenia. Podobnie jest podczas gorącego lata, gdy nagrzane w ciągu dnia ściany jednowarstwowe, mogą nocą, gdy temperatura powietrza znacznie się obniża, pozbywać się ciepła i w ten sposób wpływać na obniżenie temperatury w pomieszczeniach domu. Takich właściwości nie mają ściany dwuwarstwowe, które od powietrza zewnętrznego oddziela gruba warstwa ocieplenia.

To dlatego w domach ze ścianami jednowarstwowymi, wykonanymi z bloczków Ytong EnergoUltra+ (Fot. 3) lub bloków Ytong JumboUltra+, wahania temperatury i wilgotności powietrza są ograniczone. Dzięki temu zarówno zimą, jak i latem panuje w nich przyjazny dla mieszkańców mikroklimat. Ma to również wpływ na sprawność i trwałość instalacji grzewczej, która w takich warunkach pracuje w sposób równomierny, a przez to ekonomiczny.

Fot. 3 – Dzięki jednowarstwowym ścianom, wykonanym z bloczków Ytong EnergoUltra+ lub bloków Ytong JumboUltra+, w domu zarówno zimą, jak i latem panuje przyjazny dla mieszkańców mikroklimat

Materiał promocyjny Xella Polska

Zobacz także
Zima w ogrodzie często kojarzy się z okresem spoczynku i zastoju. Jednak dla miłośników ogrodnictwa to...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Drzwi wejściowe muszą być trwałe oraz mieć dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną. Powinny się też łatwo...
Zmiana wnętrza domu czy mieszkania często kojarzą się z wysokimi kosztami, dużą ilością pracy oraz wieloma...
Cementowa dachówka KAPSTADT, od momentu wprowadzenia na rynek, nieprzerwanie cieszy się dużą popularnością oraz...