Dlaczego ściany jednowarstwowe są tańsze w budowie niż wielowarstwowe?
1 lipca 2022

W Polsce większość domów jednorodzinnych zbudowana jest w technologii murowanej. Ich ściany zewnętrzne mają przeważnie budowę jedno-, dwu- lub trójwarstwową, a ich mur nośny wykonany jest z różnych materiałów. Są to najczęściej bloczki z betonu komórkowego, bloczki wapienno-piaskowe i pustaki ceramiczne.

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju i z czego zbudowane są ściany domu, powinny być one odpowiednio mocne, by bezpiecznie przenosić na fundamenty wszystkie występujące w budynku obciążenia. Muszą być też sztywne, by dom nie rysował się i nie pękał pod wpływem silnych podmuchów wiatru lub drgań gruntu.

W chłodnych porach roku ściany powinny także dobrze izolować wnętrza przed wyziębianiem, ponieważ od nich – podobnie jak od dachu, podłogi na gruncie i okien – zależy w istotnym stopniu wysokość rachunków za ogrzewanie domu.

Ściany mają także wpływ na mikroklimat w domu, dlatego powinny być wykonane ze zdrowych materiałów, które dodatkowo – dzięki swoim właściwościom – będą stabilizująco wpływać na temperaturę powietrza w pomieszczeniach oraz na poziom jego wilgotności.

Dlatego właśnie wybierając rodzaj ścian i materiał, z którego zostaną wykonane, powinniśmy decydować się przede wszystkim na takie, które będą najlepiej wypełniały wymienione wcześniej funkcje.

Koszt ścian domu

Ponieważ podczas budowy domu pieniądze mają duży wpływ na podejmowane decyzje, warto przyjrzeć się, ile kosztują różne rodzaje ścian o takim samym współczynniku ciepła U, który zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinien być teraz większy niż 0,20 W/(m²K).

Najdroższe są oczywiście ściany trójwarstwowe, które składają się z warstwy nośnej, ocieplenia i warstwy elewacyjnej. Już z samego faktu, że dwie skrajne warstwy trzeba wymurować i połączyć ze sobą metalowymi kotwami, widać, że takie ściany nie mogą być tanie.

Przy czym będzie tak niezależnie od tego, czy warstwa elewacyjna zostanie zrobiona z drogiej, chociaż trwałej cegły klinkierowej, czy też ze zwykłej, ale wymagającej otynkowania, pełnej lub otworowej cegły ceramicznej.

Jeśli więc porównywać ze sobą koszt wykonania różnych ścian, to należałoby ograniczyć się do jednowarstwowej i dwuwarstwowej. Przy czym ta ostatnia powinna być raczej ocieplona styropianem, ponieważ jeśli zdecydowalibyśmy się na ocieplenie z wełny mineralnej, to koszt wykonania izolacji termicznej (a więc i samej ściany dwuwarstwowej) bardzo wzrośnie.

Oczywiście powinniśmy zestawiać ze sobą koszty wykonania obu rodzajów ścian w wersji wykończonej przynajmniej z zewnątrz, ponieważ porównywanie wydatków na postawienie samych murów nie ma najmniejszego sensu. W dwuwarstwowej ścianie wymagają one bowiem później jeszcze docieplenia, podczas gdy jednowarstwowe (Fot. 1) – już nie.

Fot. 1 – Dom ze ścianami jednowarstwowymi buduje się szybko, ponieważ nie trzeba ich później docieplać styropianem lub wełną mineralną

W zależności od konkretnego domu, zastosowanych materiałów i regionalnych cen robocizny, wydatki na wykonanie ścian w wersji dwu- i jednowarstwowej mogą różnić się od siebie, ale nie będą to duże różnice.

Przykładowo w średniej wielkości domu z poddaszem mieszkalnym ściany zewnętrzne mają powierzchnię około 160 m². Gdyby wykonać je jako jednowarstwowe o grubości 36,5 cm, to na bloczki Ytong EnergoUltra+ wydamy około 22 000 zł. Do tego dochodzą koszty robocizny (około 70 zł/m²), co oznacza, że za wymurowanie ścian zewnętrznych zapłacimy łącznie 33 000 zł.

Gdybyśmy zdecydowali się na wykonanie w tym domu ścian dwuwarstwowych, to na wymurowanie ich warstwy nośnej o grubości 24 cm z bloczków Ytong PP4 zapłacimy 13 500 zł za materiał i 9500 zł za robociznę (około 60 zł/m²). Czyli w sumie za mury zapłacimy 23 000 zł.

Zatem dla murów w stanie surowym porównanie kosztów – czego należało się spodziewać – jest korzystniejsze dla ścian dwuwarstwowych. Nie można jednak zapominać, że wymagają one jeszcze ocieplenia, podczas gdy jednowarstwowe – nie.

Porównajmy zatem oba rodzaje ścian w wersji wykończonej. Za tynk zewnętrzny trzeba zapłacić około 40÷80 zł/m², za wewnętrzny – około 40 zł/m², a za ocieplenie z warstwą elewacyjną – około 150÷200 zł/m².

Do kosztu ścian jednowarstwowych dochodzi więc jeszcze wydatek na oba tynki 80÷120 zł/m², co sprawia, że ostatecznie za ściany jednowarstwowe zapłacimy 33 000 + 12 800÷19 200 = 45 800÷52 200 zł.

Natomiast całkowity wydatek na ściany dwuwarstwowe składać się będzie z kosztów wykonania murów (23 000 zł), ocieplenia (24 000÷32 000 zł) i tynków wewnętrznych (6400 zł). Czyli trzeba będzie na nie wydać 53 400÷61 400 zł, a więc wyraźnie więcej niż na ściany jednowarstwowe!

Przy czym należy zdawać sobie sprawę z tego, że różnica w koszcie wykonania obu rodzajów ścian może się jeszcze zwiększyć, ponieważ ceny materiałów ociepleniowych obecnie rosną zdecydowanie szybciej niż murowych.

Koszt wykonania to nie wszystko

Oprócz niższych kosztów wykonania, ściany jednowarstwowe mają jeszcze inne przewagi nad dwuwarstwowymi, przy czym każda z nich – co ważne – przynosi budującemu dom dodatkowe korzyści finansowe.

  1. Ściany jednowarstwowe buduje się co najmniej dwa razy szybciej niż dwuwarstwowe, ponieważ mury jednych i drugich stawia się w podobnym czasie, natomiast przy pierwszych odpadają późniejsze prace dociepleniowe.
  2. Ściany jednowarstwowe przez cały czas budowy odsychają z wilgoci technologicznej na dwie strony (Fot. 2), podczas gdy z dwuwarstwowymi jest tak tylko do czasu osłonięcia ich od zewnątrz ociepleniem. Potem mogą pozbywać się jej już tylko przez wnętrze domu, a więc dużo wolniej.
    Fot. 2 – Ściany jednowarstwowe pozbywają się wilgoci technologicznej na obie strony, podczas gdy po wykonaniu ocieplenia mur ścian dwuwarstwowych może odsychać jedynie przez wnętrze domu
  3. Zimą wschodnie, południowe i zachodnie ściany jednowarstwowe są ogrzewane przez słońce, przez co lepiej chronią dom przed zimnem niż dwuwarstwowe, które z powodu zewnętrznej izolacji termicznej pozbawione są takich bezpośrednich zysków ciepła z energii słonecznej.
  4. W domach ze ścianami jednowarstwowymi panuje lepszy mikroklimat niż w tych ze ścianami dwuwarstwowymi. Dzięki temu, że – w przeciwieństwie do dwuwarstwowych – jednowarstwowe są murem w całej swojej grubości, mają one większą pojemność cieplną i wilgotnościową. Dzięki temu – podczas zmiennych warunków pogodowych – w domach ze ścianami jednowarstwowymi panuje w miarę stała temperatura i wilgotność powietrza.
  5. Elewacje ścian jednowarstwowych są znacznie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne w porównaniu z tymi, w których warstwa wykończeniowa wykonana jest na ociepleniu ścian dwuwarstwowych. W takich ścianach nie zrobi dziury dzięcioł, ani nie uszkodzi ich uderzana o ścianę piłka.

Bloczki Ytong EnergoUltra+

Biorąc pod uwagę coraz bardziej wyśrubowane wymagania co do izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych domu, do budowy ścian jednowarstwowych powinno się stosować jedynie elementy ścienne najwyższej jakości. Muszą mieć one bowiem nie tylko dobrą wytrzymałość na ściskanie, ale i bardzo dobrą izolacyjność termiczną, czyli ich współczynnik przewodzenia ciepła U musi mieć małą wartość.

Elementy te powinny też być wykonane z dużą dokładnością wymiarową, by zrobione z nich ściany – bez pracochłonnego szlifowania na budowie – były idealnie pionowe, a kolejne warstwy w murze – poziome. Nie jest to łatwe do osiągnięcia w procesie produkcyjnym, ponieważ elementy do wznoszenia ścian jednowarstwowych mają z konieczności stosunkowo dużą szerokość.

Dlatego decydując się na wybudowanie domu ze ścianami jednowarstwowymi należy wybierać produkty jedynie solidnych i doświadczonych producentów materiałów budowlanych, na przykład takich jak firma Xella Polska. Produkowane przez nią przeznaczone do budowy ścian jednowarstwowych bloczki z betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+ spełniają bowiem wszystkie te wysokie wymagania, zarówno pod względem izolacyjności termicznej, jak i precyzji wykonania (produkowane są z dokładnością do 1 mm).

Ściany wymurowane z bloczków Ytong EnergoUltra+ już przy grubości 36,5 cm (Fot. 3) spełniają obowiązujące wymagania w zakresie izolacyjności termicznej, gdyż ich współczynnik U nie przekracza 0,20 W/(m²K). Natomiast gdy ściany te mają grubość 48 cm (Fot. 4), to wartość ich współczynnika przenikania ciepła U ma rewelacyjnie małą wartość 0,15 W/(m²K), czyli taką, jaka zalecana jest dla ścian domów pasywnych.

Fot. 3 – Ściana Ytong EnergoUltra+ o grubości 36,5 cm spełnia wymagania w zakresie izolacyjności termicznej budynków
Fot. 4 – Ściana Ytong EnergoUltra+ o grubości 48 cm jest super ciepła – jej współczynnik U wynosi jedynie 0,15 W/(m²K)!

Należy przy tym podkreślić, że wprowadzona w roku 2020 nowa odmiana bloczków Ytong EnergoUltra+ charakteryzuje się nie tylko lepszymi parametrami cieplnymi, ale także większą niż dotychczas wytrzymałością na ściskanie (2,2 MPa).

Materiał promocyjny Xella Polska

Zobacz także
Projekty domów o powierzchni użytkowej do 100 metrów kwadratowych to bardzo szeroka oferta. Na stronie...
Romantyczny, wiejski dom w Salzburgu został odrestaurowany w ścisłej współpracy z Urzędem ds. Zabytków i...
Dla ochrony niepodpiwniczonego domu przed wilgocią gruntową najważniejsza jest pozioma izolacja przeciwwilgociowa,...
Prysznic lub wanna to podstawa w każdej łazience. Ze względu na wiele różnych przyczyn coraz chętniej...