Dlaczego płaski dach warto ocieplić płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego?
16 stycznia 2023

Dachy płaskie ze względu na swoją budowę nazywane są stropodachami. Ich głównym zadaniem – podobnie jak dachów stromych – jest ochrona budynku przed opadami atmosferycznymi. Dodatkowo, ponieważ są one przegrodami zewnętrznymi, muszą mieć bardzo dobrą izolacyjność termiczną, by w maksymalnym stopniu ograniczać straty ciepła w znajdujących się pod nimi ogrzewanych pomieszczeniach.

Przepisy budowlane wymagają, by stropodachy były tak samo dobrze ocieplone jak dachy strome, czyli ich współczynnik przenikania ciepła także nie może być większy niż 0,15 W/(m²K). W stosunku do dachów płaskich jest to czasem trudne do spełnienia, jeśli są one na przykład wykorzystywane jako tarasy, co dachom stromym z oczywistych względów się nie zdarza.

Jeśli jeszcze do tego dodamy różnice konstrukcyjne pomiędzy dachami płaskimi i stromymi, to jest zrozumiałe, że do ich budowy nie da się użyć takich samych materiałów ociepleniowych. Stosowane do ocieplania dachów płaskich materiały termoizolacyjne powinny mieć bowiem nie tylko bardzo dobre parametry cieplne, ale być także odpowiednio sztywne i odporne na ściskanie. Takimi właśnie są płyty z betonu komórkowego Multipor DACHY.

Płyty Multipor DACHY

Mineralne płyty termoizolacyjne Multipor DACHY to materiał do ocieplania dachów płaskich (Fot. 1), który spełnia najwyższe wymagania w zakresie stabilności wymiarowej oraz wytrzymałości na ściskanie. Są one też całkowicie niepalne i produkuje się je z naturalnych surowców – piasku, wapna i wody. Współczynnik przewodzenia ciepła λ płyt Multipor DACHY wynosi 0,043 W/(mK) i jest zbliżony do tego, jaki mają wełna mineralna i styropian. Natomiast ich wytrzymałość na ściskanie jest 15 razy większa niż wełny i ponad 4 razy większa niż styropianu.

Fot. Xella Polska
Fot. 1 – Do wykonania trwałego i sztywnego ocieplenia dachów płaskich najlepiej nadają się płyt Multipor DACHY – prostopadłościenne i ze spadkiem

Płytami Multipor DACHY można ocieplać od zewnątrz stropodachy płaskie (Rys. 1) – także takie, na których znajdują się tarasy, wykończone żwirem, płytami chodnikowymi lub roślinnością (dachy zielone). Bardzo dobrze sprawdzą się one również na silnie obciążonych parkingach dachowych. Ocieplać nimi można monolityczne i częściowo prefabrykowane stropy żelbetowe, choć najwyższą efektywność termiczną będą miały ocieplone nimi dachy, wykonane z prefabrykowanych płyt stropowych Ytong.

Zobacz: Jakie są zalety prefabrykowanych płyt stropowych z betonu komórkowego?

Uwaga! Płyty Multipor DACHY znakomicie nadają się również do izolacji termicznej dachów stromych o konstrukcji połaci, wykonanej z płyt dachowych Ytong.

Zobacz: Jakie zalety ma stromy dach z płyt dachowych z betonu komórkowego?

Rys. Xella Polska
Rys. 1 – Płyty Multipor DACHY znakomicie nadają się do ocieplania różnego rodzaju dachów płaskich

Rodzaje płyt Multipor DACHY

Płyty Multipor DACHY produkowane są jako prostopadłościenne oraz ze spadkiem. Te pierwsze (Rys. 2) mają długość 60 cm, szerokość – 39 cm i wysokość od 12 do 20 cm. Natomiast płyty ze spadkiem (Rys. 3) mają taką samą długość i szerokość jak prostopadłościenne, natomiast ich wysokość waha się od 7 do 30 cm, dzięki czemu ich górna powierzchnia może mieć spadek od 1 do 5%. Oba rodzaje płyt wykonane są z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego i mają takie same właściwości termiczne i wytrzymałościowe.

Rys. Ytong Xella
Rys. 2 – Prostopadłościenne płyty Multipor Dachy
Rys. Ytong Xella
Rys. 3 – Płyty Multipor Dachy ze spadkiem 1-5%

Płyty ze spadkiem przyspieszają wykonanie ocieplenia stropodachów, w których – dla sprawnego odprowadzania wód opadowych – potrzebne jest zróżnicowanie nachylenia ich górnej powierzchni w stosunku do poziomu. Zarówno one, jak i płyty płaskie są produkowane dla konkretnego stropodachu na podstawie projektu montażowego, opracowanego w technologii BIM (Rys. 4) przez dział projektowy producenta płyt Multipor DACHY, firmę Xella Polska.

Rys. Xella Polska
Rys. 4 – Płyty Multipor DACHY produkuje się dla konkretnego budynku na podstawie projektu, wykonanego w technologii BIM

Zalety ocieplenia z płyt Multipor DACHY

Ocieplenie z płyt Multipor Dachy jest bardzo trwałe i nie zmienia swoich parametrów termicznych wraz z upływem czasu. Do tego charakteryzuje się ono dużą wytrzymałością na ściskanie oraz sztywnością, dzięki czemu nie odkształca się pod ciężarem pokrycia dachowego lub warstw wykończeniowych dachowego tarasu lub parkingu.

Płyty Multipor DACHY mają najwyższą klasę A1 reakcji na ogień i w razie pożaru nie rozprzestrzeniają ognia oraz nie wydzielają trujących gazów. Ich mineralna struktura ma odczyn alkaliczny, dzięki czemu nie rozwijają się na niej glony i grzyby pleśniowe. Nie ma również obawy, że mogłyby je uszkodzić ptaki lub zagnieździć w nich różnego rodzaju gryzonie czy owady. Płyty te są też odporne na działanie promieniowania UV.

Ponieważ płyty Multipor DACHY produkowane są z naturalnych surowców, więc są bezpiecznie dla zdrowia zarówno dla wykonawców, jak podczas późniejszej eksploatacji ocieplonych nimi dachów. W razie uszkodzenia powłoki wodoszczelnej stropodachu płyty Multipor DACHY wystarczy osuszyć, by w pełni odzyskały swoje właściwości. Do tego dają się one łatwo przycinać i szlifować za pomocą prostych narzędzi, co bardzo przyspiesza wykonanie ocieplenia dachu.

Wykonywanie ocieplenia stropodachu płytami Multipor DACHY

Ocieplanie dachu płaskiego płytami Multipor DACHY rozpoczyna się od oczyszczenia powierzchni stropu z resztek zaprawy, liści itp. (Fot. 2). Następnie – przed przystąpieniem do wykonania na nim paroizolacji bitumicznej – strop należy zagruntować, na przykład emulsją asfaltowo-kauczukową (Fot. 3).

Fot. 2. Xella Polska
Fot. 3. Xella Polska

Po wyschnięciu gruntu, na stropie układa się paroizolację z papy termozgrzewalnej (Fot. 4) lub przykleja do stropu papę za pomocą lepiku asfaltowego. Podczas wykonywania paroizolacji należy pamiętać o wywinięciu jej na ściany attyki (Fot. 5).

Fot. 4. Xella Polska
Fot. 5. Xella Polska

Warstwę paroizolacyjną można też wykonać za pomocą specjalnej zaprawy polimerowo-cementowej, którą rozkłada się bardzo starannie na powierzchni płyt Multipor Dachy (Fot. 6 i 7).

Fot. 6. Xella Polska
Fot. 7. Xella Polska

Płyty Multipor DACHY można układać na paroizolacji na paskach pianki poliuretanowej (Fot. 8). W płytach, które będą przylegać do ścian attyki (Fot. 9), należy wcześniej przyciąć ich jedną lub dwie krawędzie.

Fot. 8. Xella Polska
Fot. 9. Xella Polska

Zamiast na piance poliuretanowej, płyty Multipor DACHY można układać na lepiku asfaltowym (Fot. 10 i 11).

Fot. 10. Xella Polska
Fot. 11. Xella Polska

Zgodnie z dostarczonym planem montażu ocieplenia, płyty w kolejnych pasach układa się mijankowo, czyli z przesunięciem krawędzi (Fot. 12). Po ułożeniu pierwszej warstwy płyt Multipor Dachy, wyrównuje się jej powierzchnię za pomocą pacy do szlifowania (Fot. 13).

Fot. 12. Xella Polska
Fot. 13. Xella Polska

Jeśli ze względu na wymaganą grubość ocieplenia konieczne jest ułożenie płyt Multipor DACHY w dwóch warstwach, to drugą – na przykład z płyt ze spadkiem – przykleja się do pierwszej za pomocą zaprawy lekkiej Multipor (Fot. 14 i 15). Można też do tego celu użyć pianki poliuretanowej.

Fot. 14. Xella Polska
Fot. 15. Xella Polska

Drugą warstwę płyt (Fot. 16) układa się – podobnie jak pierwszą – według opracowanego dla konkretnego budynku planu montażowego. Gotowe ocieplenie wyrównuje się za pomocą pacy (Fot. 17) i całą powierzchnię dokładnie oczyszcza z pyłu.

Fot. 16. Xella Polska
Fot. 17. Xella Polska

W miejscach styku ocieplenia z attyką zaleca się przyklejenie klinów (Fot. 18) przyciętych z płyt Multipor (Fot. 19). Dzięki nim izolacja przeciwwilgociowa nie będzie pękać podczas wywijanie jej na ściany attyki.

Fot. 18. Xella Polska
Fot. 19. Xella Polska

Na ocieplonej powierzchni stropodachu należy najpierw ułożyć izolację przeciwwilgociową z podkładowej papy asfaltowej (Fot. 20), a następnie na niej – kolejną warstwę z papy wierzchniego krycia (Fot. 21).

Fot. 20. Xella Polska
Fot. 21. Xella Polska

Taki stropodach, ocieplony płytami Multipor DACHY (Fot. 22), zdecydowanie ograniczy straty ciepła w ogrzewanych wnętrzach domu, a także skutecznie ochroni je przed ewentualnym zawilgoceniem, spowodowanym przez opady atmosferyczne.

Fot. 22. Xella Polska

Uwaga! Termoizolacyjne płyty Multipor DACHY można też mocować do stropu mechanicznie przez kołkowanie lub przez dociążenie ich balastem w postaci żwiru lub płyt chodnikowych.

Zobacz film: Jak wykonuje się ocieplenie dachu w innowacyjnej technologii Multipor DACHY

 

Uwaga! Płytami Multipor DACHY można ocieplać stropodachy nie tylko nowo budowanych obiektów, ale również budynków istniejących, które poddawane są termomodernizacji.

Materiał promocyjny Xella Polska

Zobacz także
Naturalna trawa ma swoje niepodważalne zalety, które doceniają ogrodnicy. I nie tylko oni – ceni ją każdy,...
Jednostki zewnętrzne powietrznych pomp ciepła typu split montuje się najczęściej w pobliżu ścian domu na dwóch ...
Przydomowa przestrzeń do rekreacji może przybierać mocno zróżnicowane formy, dostosowane do upodobań użytkowników oraz...
Małometrażowe wnętrza często wymagają pomysłowości i kreatywności podczas aranżacji, szczególnie gdy mamy do...