Dlaczego otwory na okrągłe okna najłatwiej jest zrobić w jednowarstwowych ścianach z betonu komórkowego?
10 listopada 2021

Okna w domach są przeważnie prostokątne lub kwadratowe. Stosunkowo rzadko zdarzają się przeszklenia okrągłe lub półokrągłe. Gdy jednak w projekcie domu przewidziano takie okna, to okazuje się, że nie jest łatwo zrobić na nie otwory w ścianach zewnętrznych. Wyjątkiem są ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego, w których wykonanie nieprostokątnych otworów okiennych nie jest wcale kłopotliwe.

Okna okrągłe znów wracają do łask. Popularne były szczególnie w międzywojniu, kiedy domy budowano w stylu modernizmu okrętowego. Budynki miały często tarasy z barierkami niczym relingi chroniące pokłady statków pasażerskich, do tego dochodziły okrągłe okna – reminiscencja okrętowych bulai, a dachy wieńczyły strzeliste maszty flagowe.

Dziś wraca moda na modernizm dwudziestolecia międzywojennego – nie tylko w domach wielorodzinnych, ale i jednorodzinnych. Okrągłe okna są częstym motywem w projektach typowych domów. Jednak inwestorzy kupując taki projekt „oczami”, zapominają, ile trudności nastręcza wykonanie nietypowego, okrągłego otworu okiennego.

Bloczki i pustaki ścienne mają przecież prostopadłościenny kształt. Podobnie jest z płytami izolacyjnymi, używanymi do ocieplania murów dwuwarstwowych ścian zewnętrznych. Nic zatem dziwnego, że zdecydowanie łatwiej jest w wykonać otwory okienne o kątach prostych niż okrągłe, półokrągłe czy będące wycinkiem koła. Dotyczy to także półokrągłych lub łukowych naświetli nad prostokątnymi oknami lub drzwiami (Fot. 1 i 2).

Fot. Ytong Xella
Fot. 1 – Jeśli w projekcie domu zaplanowano okrągłe lub półokrągłe okna, warto wybrać do jego budowy bloczki betonu komórkowego Ytong Energo+
Fot. Ytong Xella
Fot. 2 – Z bloczków Ytong Energo+ warto wybudować ściany także wtedy, gdy nad prostokątnymi oknami zaprojektowano półokrągłe lub łukowe naświetla

Bloczki wyprodukowane z betonu komórkowego, także te przeznaczone do budowy ścian jednowarstwowych, są wprawdzie również prostopadłościenne – można je jednak bez wysiłku przycinać w każdym kierunku i nadawać im dowolny kształt. Jedną z ich pożytecznych cech jest bowiem łatwość i szybkość obróbki mechanicznej – na przykład za pomocą zwykłej piły widiowej czy pacy do szlifowania.

Co ważne – parametry techniczne wyprofilowanych w dowolne formy bloczków pozostają niezmienione, ponieważ beton komórkowy jest materiałem izotropowym, a to oznacza, że jego właściwości wytrzymałościowe i izolacyjne są jednakowe we wszystkich kierunkach. Bloczki z betonu komórkowego są więc jedynym jednorodnym materiałem ściennym dostępnym na rynku (jeśli nie liczyć bloczków fundamentowych, wykonanych z ciężkiego betonu żwirowego).

Gdy więc projekt naszego domu przewiduje wykonanie w ścianach zewnętrznych także otworów o kształcie innym niż prostokątny, najlepiej wybierzmy do ich wymurowania bloczki z betonu komórkowego przeznaczone do budowy ścian jednowarstwowych – na przykład Ytong Energo+ (Fot. 3).

Fot. 3 – W ścianach jednowarstwowych, wymurowanych z bloczków Ytong Energo+, wykonanie nieprostokątnych otworów na okna nie jest trudne

Dzięki temu będziemy mieć dom nie tylko o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania, komfortowym klimacie wewnętrznym i z trwałymi elewacjami, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne. Decydując się na ściany jednowarstwowe z bloczków Ytong Energo+, unikniemy też jakichkolwiek problemów podczas wykonywania w nich otworów na stolarkę okienną i drzwiową o nieprostokątnym kształcie.

Nie bez znaczenia jest przy tym to, że w większości przypadków ściany z bloczków Ytong Energo+ mogą kosztować mniej niż ściany zewnętrzne o podobnych parametrach izolacyjności termicznej, wykonane z innych materiałów i w innych technologiach, także dwuwarstwowej.

OTWORY NA OKRĄGŁE OKNA

Producenci okien są obecnie w stanie zrobić stolarkę okienną okrągłą lub półokrągłą w cenie niewiele wyższej niż prostokątną o takiej samej powierzchni szyby i podobnym standardzie.

Nieco większym problemem jest zrobienie w ścianach domu otworu na takie okna. By wykonać okrągły otwór w ścianie jednowarstwowej z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+, wystarczy przed murowaniem ułożyć je na boku – na równym i sztywnym podłożu – w takim położeniu, w jakim mają się one znaleźć w ścianie w miejscu lokalizacji okna.

Powinno się to zrobić wówczas, gdy ściana zostanie już wymurowana do dolnej krawędzi przyszłego okna. Wtedy bloczki będzie można ułożyć na boku warstwami z takim przesunięciem spoin pionowych, z jakim będą one wypadać w wykonywanej ścianie „okiennej”.

Następnie na ułożonym prowizorycznie fragmencie ściany rysujemy obrys otworu na okno, wyznaczając w ten sposób łukowe linie na tych bloczkach, które będą wymagały obróbki. Przed przycięciem za pomocą mechanicznej piły taśmowej (Fot. 4) trzeba bloczki ponumerować, żeby je potem w takiej samej kolejności wmurować w ścianę (Fot. 5).

Fot. 4 – Bloczki z betonu komórkowego – nie tylko te, które potrzebne są do zrobienia okrągłych otworów na okna – powinno się przycinać za pomocą elektrycznej piły taśmowej
Fot. 5 – Po przycięciu, bloczki powinno się układać w poszczególnych warstwach w takiej samej kolejności, w jakiej były ułożone na podłodze przed narysowaniem na nich otworu na okno

W trakcie murowania ściany trzeba – na czas wiązania zaprawy klejowej – podeprzeć niewielkimi, drewnianymi stemplami te „okienne” bloczki, które znalazły się w górnej części otworu. Ważne też, żeby zaprawą klejową wypełniać w nich nie tylko spoiny poziome, ale i pionowe.

Ostatnim etapem prac, związanych z wykonywaniem okrągłego otworu w ścianie, jest zrobienie w nim od strony zewnętrznej węgarka o szerokości około 12 cm (Fot. 6), dzięki któremu okno będzie lepiej chronione przed czynnikami atmosferycznymi (zobacz: Dlaczego ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego są optymalne do montażu okien?).

Fot. 6 – Końcowy etap wykonywania okrągłego otworu na okno to wklejenie w niego węgarka z wąskich płytek betonu komórkowego

Do zrobienia węgarka używa się wąskich płytek, przyciętych piłą taśmową z kawałków bloczków, które zostały po murowaniu ścian domu. W technologii betonu komórkowego łatwo też zniwelować wszelkie nierówności ściany, prosto jest również nadać płaskim odcinkom wmurowanych elementów, składającym się na okrągły otwór, pożądaną krzywiznę. Wystarczy do tego paca do szlifowania lub strug.

OKNA PÓŁOKRĄGŁE I ŁUKOWE

Nieco inaczej postępuje się przy wykonywaniu otworów na okna półokrągłe i łukowe naświetla nad drzwiami i oknami prostokątnymi, zwłaszcza tymi, które mają większe rozmiary. Tutaj do przesklepienia otworów nie wystarczą same bloczki. Za przeniesienie obciążeń ze znajdujących się nad nimi ścian odpowiadają systemowe belki nadprożowe, wykonane z betonu komórkowego i zbrojone prętami stalowymi.

W ścianach jednowarstwowych z bloczków Ytong Energo+ dwie takie belki o szerokości 24 cm montuje się obok siebie na poziomie wierzchołka koła lub łuku (Fot. 7), w taki sam sposób, jak w otworach na okna prostokątne.

Samo sklepienie okrągłe lub łukowe formuje się z odpowiednio przyciętych bloczków Ytong Energo+, które przykleja się do spodu nadproża i do bocznych płaszczyzn ościeża za pomocą zaprawy klejowej, stosowanej do murowania ścian z betonu komórkowego.

Linię cięcia poszczególnych, ponumerowanych wcześniej bloczków wyznacza się, układając je na równym podłożu i rysując na nich krzywiznę sklepienia.

Nawet w otworach o sporej rozpiętości przycięte bloczki nie potrzebują solidnego deskowania. Wystarczy na czas wiązania zaprawy klejowej podeprzeć je montażowo pojedynczymi stemplami (Fot. 8).

Fot. 7 – Za przenoszenie obciążeń ze znajdującej się nad krzywoliniowym sklepieniem ściany odpowiadają systemowe, prefabrykowane belki nadprożowe
Fot. 8 – Podczas doklejania do belek nadprożowych odpowiednio przyciętych bloczków trzeba je na czas wiązania zaprawy podeprzeć jedynie stemplami

W sklepieniach i na bokach otworów na okna półokrągłe i łukowe – podobnie jak w tych na okna prostokątne – warto wykonać od strony zewnętrznej węgarki (Fot. 9 i 10) z przyciętych płytek betonu komórkowego. Na odcinku sklepienia szerokość tych płytek musi być oczywiście na tyle mała, by dało się je dokładnie wpisać się w jego krzywiznę.

Fot. 9 – Także w otworach na okna z naświetlami w kształcie wycinka koła na sklepieniu i bokach ościeża powinno się wykonać węgarki
Fot. 10 – Na krzywoliniowych sklepieniach przykleja się węgarki wykonane z wąskich płytek betonu komórkowego o przekroju trapezowym

Materiał promocyjny Ytong       www.ytong-silka.pl

Zobacz także
Boniowanie, czyli rowkowanie elewacji domu w celu nadania jej wyglądu kamiennych bloków, ma wielowiekową...
Współczesne okna mają coraz lepsze parametry termiczne. Dotyczy to zarówno ich pakietów szybowych, jak i...
Fot. FAKRO
Kolor odgrywa bardzo ważną rolę w codziennym życiu. Ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, a nawet na...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Ze względu na swoje znaczne rozmiary, okna są istotnym elementem nie tylko wystroju wnętrz, ale i elewacji...