DLACZEGO NADPROŻA W ŚCIANACH JEDNOWARSTWOWYCH Z BETONU KOMÓRKOWEGO SĄ „CIEPLEJSZE” NIŻ W INNYCH?

W murowanych ścianach zewnętrznych nad otworami okiennymi i drzwiowymi znajdują się belki nadprożowe, które często są miejscem występowania liniowych mostków termicznych. To właśnie przez zwykle żelbetowe nadproża ucieka ciepło ze środka domu. Rozwiązaniem jest wybór takiej technologii, w której tego zjawiska nie ma – systemowych belek z betonu komórkowego, stosowanych w ścianach jednowarstwowych.

Belki nadprożowe nie są silnie obciążonymi elementami konstrukcyjnymi – także wtedy, gdy znajduje się nad nimi kilka lub kilkanaście kondygnacji budynku. Nadproże obciąża bowiem jedynie ten fragment ściany, który mieści się w trójkącie równobocznym, „wyciętym” nad nadprożem.

Nawet, gdy na znajdującej się nad nadprożem ścianie oparty jest strop, nadproże przenosi z niego obciążenia jedynie w niewielkim stopniu. Nie zmienia to jednak faktu, że w domach murowanych nadproża – także te słabo obciążone i o niewielkiej rozpiętości – muszą być wykonane z łatwo przewodzącego ciepło żelbetu.

Wydawać by się mogło, że dla ścian dwuwarstwowych nie ma to istotnego znaczenia, gdyż są one – a więc i znajdujące się w nich nadproża – osłonięte od zewnątrz grubą warstwą izolacji termicznej. Tak jednak nie jest, gdyż profil ościeżnicy okiennej lub drzwiowej dotyka prawie bezpośrednio do żelbetowej belki nadprożowej.

W miejscu takiego styku tworzy się mostek termiczny, przez który ciepło z domu ucieka znacznie szybciej niż przez pozostałe fragmenty ościeża okiennego. Łatwo się można o tym przekonać zimą, gdy w domu – z powodu niewystarczająco sprawnej wentylacji – wzrasta wilgotność powietrza. To właśnie na zimnych nadprożach okiennych zwykle w pierwszej kolejności wykrapla się wilgoć, a niedługo potem pojawiają się na nich charakterystyczne czarne, niezmywalne wodą kropki pleśni.

NADPROŻA W ŚCIANACH JEDNOWARSTWOWYCH

Taka sytuacja nie zdarza się w domach ze ścianami jednowarstwowymi, wykonanymi z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+ (Fot. 1). W przeciwieństwie do ścian dwuwarstwowych stolarka okienna i drzwiowa nie ma tutaj bezpośredniego kontaktu z żelbetowym nadprożem, tylko z betonem komórkowym o dobrych parametrach termicznych.

Fot. Ytong Xella
Fot. 1 – W zewnętrznych ścianach jednowarstwowych, wymurowanych z bloczków Ytong Energo+, nadproża nad oknami i drzwiami nie są mostkami termicznymi

W ścianach z bloczków Ytong Energo+ nośne elementy nadproży żelbetowych wykonywane są w „ciepłych” kształtkach Ytong U albo z „ciepłych” prefabrykowanych elementów nadprożowych Ytong, wykonanych w całości z betonu komórkowego. Te ostatnie pod względem materiałowym nie różnią się praktycznie od ścian wykonanych z bloczków Ytong Energo+ i ich dobrej izolacyjności cieplnej nie obniża obecność w nich cienkich, stalowych prętów zbrojeniowych – – uzyskujemy więc jednorodną przegrodę, która w każdym punkcie ma zbliżone parametry cieplno-wilgotnościowe.

NADPROŻA W KSZTAŁTKACH YTONG U

W ułożonych nad otworem w ścianie i połączonych ze sobą zaprawą klejową kształtkach Ytong U (Fot. 2) umieszcza się zbrojenie (Fot. 3) i betonuje belkę, która pełni w nadprożu funkcję konstrukcyjną. Same kształtki Ytong U nie biorą udziału w przenoszeniu obciążeń i dlatego nazywane są deskowaniem lub szalunkiem traconym.

Fot. Ytong Xella
Fot. 2 – Nad otworem w ścianie kształtki Ytong U układa się na podporze montażowej i łączy ze sobą zaprawą klejową
Fot. Ytong Xella
Fot. 3 – W uformowanej z kształtek Ytong U przestrzeni umieszcza się zbrojenie żelbetowego rdzenia nadproża okiennego

Jest to określenie o tyle nietrafione, że na użyciu kształtek Ytong U do zrobienia nadproża niczego się nie traci, a wręcz zyskuje. To kształtkom Ytong U nadproże zawdzięcza bowiem większą izolacyjność termiczną, gdyż jego zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z materiału o dużo niższym współczynniku przewodzenia ciepła niż beton. Dzięki temu nawet przy niewystarczająco skutecznie działającej wentylacji w domu, na powierzchni takiego nadproża nie pojawiają się ślady grzybów pleśniowych.

Mimo korzystnej pod względem termicznym obecności kształtek U, żelbetowy rdzeń nadproża ociepla się dodatkowo od strony zewnętrznej (Rys. 1) za pomocą wkładek ze styropianu lub wełny mineralnej o grubości 5-10 cm. Można też do tego celu użyć mineralnych płyt izolacyjnych Multipor (Fot. 4).

Rys. 1 – Od strony zewnętrznej rdzeń żelbetowy ociepla się dodatkowo wkładkami ze styropianu, wełny mineralnej lub mineralnych płyt izolacyjnych Multipor
Fot. Ytong Xella
Fot. 4 – Przycięte na wymiar płyty Multipor wkleja się za pomocą zaprawy klejowej w przestrzeń utworzoną przez kształtki Ytong U

Uwaga! Kształtek Ytong U można także użyć do wykonania innych elementów konstrukcyjnych domu, takich jak wieńce, belki, podciągi, a nawet słupy żelbetowe.

NADPROŻA PREFABRYKOWANE YTONG

Jeszcze korzystniejsze – nie tylko pod względem termicznym – jest przesklepianie otworów okiennych i drzwiowych za pomocą prefabrykowanych nadproży Ytong (Fot. 5). Przy czym ze względu na grubość jednowarstwowych ścian zewnętrznych, wykonanych z bloczków Ytong Energo+, nad każdym z otworów umieszcza się po dwie, ułożone równolegle belki nadprożowe (Rys. 2).

Fot. Ytong Xella
Fot. 5 – Przesklepienie otworu prefabrykowanymi belkami nadprożowymi Ytong, wykonanymi z betonu komórkowego, to najlepsze pod względem termicznym rozwiązanie
Rys. 2 – W zewnętrznych ścianach jednowarstwowych, wykonanych z bloczków Ytong Energo+, nadproża prefabrykowane Ytong wykonuje się najczęściej z dwóch ułożonych obok siebie belek

Jedynie nad większymi otworami (do 250 cm) układa się po trzy belki nadprożowe, nad którymi – dla zapewnienia odpowiedniej nośności – musi być wymurowana jedna warstwa bloczków. W takich zespolonych nadprożach bloczki znajdujące się nad belkami nadprożowymi muszą mieć również spoiny pionowe wypełnione zaprawą klejową.

Prefabrykowane nadproża Ytong są w całości wykonane z betonu komórkowego i pod względem izolacyjności cieplnej nie ustępują ścianie, wymurowanej z bloczków Ytong Energo+. Dzięki ich zastosowaniu ściany zewnętrzne są jednolite pod względem termicznym.

Zaletą prefabrykowanych nadproży jest też szybszy i łatwiejszy montaż. Ich wykonanie wymaga jedynie niewielkich prac mokrych, a do ich montażu – mimo czasem sporych rozmiarów – nie jest potrzebny dźwig. Dwóch pracowników jest w stanie umieścić mniejsze prefabrykowane belki nad otworem okiennym. Jedynie czasami, gdy mamy szczególnie duży otwór do przykrycia, ze względu na ciężar elementów będzie potrzeba większej liczby pracowników (Fot. 6 i 7).

Fot. Ytong Xella
Fot. 6 – Kilku pracowników jest w stanie bez użycia dźwigu ułożyć nad otworem w ścianie prefabrykowane nadproże Ytong
Fot. Ytong Xella
Fot. 7 – Po dostawieniu drugiej belki nadprożowej do ułożonej wcześniej, nadproże nadokienne jest już praktycznie gotowe

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Które ściany są droższe: jednowarstwowe czy wielowarstwowe?

Które ściany wysychają szybciej: jednowarstwowe czy dwuwarstwowe?

Dlaczego ściany jednowarstwowe lepiej chronią dom przed ucieczką ciepła niż dwuwarstwowe?

Dlaczego domy ze ścianami jednowarstwowymi buduje się szybciej niż z dwuwarstwowymi?

Dlaczego w domach ze ścianami jednowarstwowymi są komfortowe warunki do mieszkania?

Które ściany są bardziej odporne na uszkodzenia: jednowarstwowe czy dwuwarstwowe?

 

Materiał promocyjny Ytong       www.ytong-silka.pl

Zobacz także
Fot. Wiśniowski

Budynki nie mają jedynie czysto praktycznego charakteru. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek stanął przed zadaniem postawienia własnego domu. Użyteczność – mimo że jej rola w architekturze znacznie wzrosła w ostatnich dekadach – musi łączyć się z dobrym designem i harmonijnym projektem. W ciągu ostatnich lat dużą uwagę przykłada się do stylistycznej spójności bram, okien, drzwi i ogrodzeń domów. Ważną rolę w tym, jak prezentuje się budynek […]

.

Na funkcjonalność budynku wpływa wiele elementów, w tym także układ jego pomieszczeń oraz odpowiednie dopasowanie przeszkleń. Mają one również duże znaczenie dla energooszczędności obiektu i komfortu domowników. Jak zatem zaaranżować dom „otwarty na świat”, w którym wnętrza będą dobrze doświetlone, a jednocześnie chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem? W własnym domu chcemy się czuć bezpiecznie i komfortowo przez całą dobę, a szczególnie w ciągu dnia – od wschodu do zachodu słońca. Pomoże w tym […]

.
Fot. TECH Sterowniki

Temat zarządzania temperaturą w pomieszczeniach jest coraz częściej poruszany zarówno w kontekście oszczędności, jak i wygody. Nowoczesne urządzenia do sterowania ciepłem dają użytkownikom wiele możliwości i pozwalają uniknąć przegrzewania, jak i niedogrzania pomieszczeń. Fot. TECH Sterowniki Do zarządzania grzejnikami polecanym rozwiązaniem jest nowoczesny system grzejnikowy firmy TECH Sterowniki. Jak działa? Jakie korzyści przynosi swoim użytkownikom? Sprawdźcie odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań na ten temat. 1. […]

.

Poczucie przestrzeni, panoramiczny widok, niezwykłe możliwości aranżacji i komfortowe miejsce do życia to niektóre korzyści wynikające z instalacji okien dachowych w zestawach, czyli kilku okien obok siebie. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko lepiej doświetlimy wnętrza, ale też zadbamy o nasze zdrowie i samopoczucie. Odpowiednio dobrane i prawidłowo rozmieszczone okna dachowe mają ogromny wpływ na bilans energetyczny budynku, doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym oraz właściwą wentylację poddasza. Dokonując wyboru wielkości […]

.