Dlaczego każdego roku należy przeprowadzić przegląd powietrznej pompy ciepła?

4 października 2023

Wszystkie urządzenia grzewcze trzeba okresowo serwisować. Dotyczy to oczywiście także powietrznych pomp ciepła. Koniec lata jest na to dobrym momentem, bo chociaż pompy – przygotowując ciepłą wodę – pracują przez cały rok, to wraz z nadejściem chłodów dojdzie im jeszcze bardzo duże zadanie związane z ogrzewaniem domu. Lepiej więc wcześniej sprawdzić, czy są do tego dobrze przygotowane…

Czas pracy pompy ciepła typu powietrze-woda zależy od bardzo wielu czynników i w ciągu roku może wynieść od 1500 do nawet ponad 3 tysięcy godzin. Wszystko zależy od mocy pompy oraz od wielkości i charakterystyki energetycznej domu, a także od liczby jego mieszkańców i ich nawyków higienicznych. Nie bez znaczenia jest także to, czy pompa ciepła wykorzystywana jest jedynie do ogrzewania domu zimą, czy także do chłodzenia go latem.

Niezależnie jednak od tego, jak bardzo obciążona pracą jest konkretna pompa ciepła, powinna być ona – podobnie jak inne urządzenia grzewcze, ale także na przykład samochód – poddawana raz w roku przeglądowi technicznemu. Tylko wtedy będzie ona pracować optymalnie i bezawaryjnie, zapewniając mieszkańcom komfortowe warunki do życia wraz z gwarancją, że jej koszty eksploatacyjne pozostaną na jednakowo niskim poziomie.

Oczywiście taki okresowy przegląd pomp ciepła powinien wykonać pracownik firmy autoryzowanej przez producenta – on bowiem nie tylko najlepiej zna te urządzenia, ale też ma niezbędne narzędzia i sprzęt diagnostyczny, by taki serwis wykonać profesjonalnie.

Takiego instalatora dla powietrznych pomp ciepła marki Vaillant (Fot. 1) nie jest trudno znaleźć, ponieważ pełna lista firm instalacyjnych, które są przez nią rekomendowane, znajduje się w wyszukiwarce autoryzowanych serwisów.

Fot. Vaillant
Fot. 1 – Coroczny przegląd techniczny powietrznej pompy ciepła marki Vaillant powinno się powierzać wyłącznie Autoryzowanym Firmom Instalacyjnym

Okresowy przegląd pomp ciepła marki Vaillant

Zakresy okresowych przeglądów serwisowych pomp ciepła typu powietrze-woda wyglądają nieco inaczej, w zależności od tego, czy są to urządzenia typu monoblok, czy typu split. Oba rodzaje tych pomp składają się wprawdzie zarówno z jednostki zewnętrznej, jak i wewnętrznej, ale różnią się rozmieszczeniem elementów układu chłodniczego.

Na przykład w pompie ciepła aroTHERM Split, która – jak sama nazwa wskazuje – jest typu split, nie wszystkie podzespoły układu chłodniczego znajdują się w jednostce zewnętrznej (Fot. 2). W połączonej z nią jednostce wewnętrznej, czyli centrali uniTOWER (Fot. 3), zamontowany jest bowiem skraplacz, przekazujący ciepło bezpośrednio do instalacji grzewczej.

Fot. Vaillant
Fot. 2 – W jednostce zewnętrznej powietrznej pompy ciepła aroTHERM Split znajduje się jedynie część elementów układu chłodniczego
Fot. Vaillant
Fot. 3 – Jednostka zewnętrzna pompy ciepła aroTHERM Split jest połączona ze znajdującą się w domu – nawet w odległości 25 m od niej – centralą grzewczą uniTOWER

Inaczej jest w pompie ciepła aroTHERM plus, która jest monoblokiem. W jej jednostce zewnętrznej (Fot. 4) znajduje się cały obieg chłodniczy. Z centralą grzewczą uniTOWER plus (Fot. 5), która zasila w ciepło instalację grzewczą domu, połączona jest ona przewodami wypełnionymi glikolem, który zimą nie zamarznie nawet podczas dłuższych przerw w dostawie prądu.

Fot. Vaillant
Fot. 4 – W zewnętrznej jednostce powietrznej pompy ciepła aroTHERM plus, która jest urządzeniem typu monoblok, znajduje się cały układ chłodniczy
Fot. Vaillant
Fot. 5 – Współpracująca z pompą ciepła aroTHERM plus centrala grzewcza uniTOWER plus ma wymiary nie większe niż przeciętna lodówko-zamrażarka

Niezależnie od typu powietrznej pompy ciepła, czynności serwisowe podczas okresowego przeglądu powinny obejmować kontrolę układów dolnego i górnego źródła ciepła, obiegu chłodniczego, automatyki oraz poprawności nastaw. Najwięcej uwagi i starannego oczyszczenia wymaga oczywiście jednostka zewnętrzna, ponieważ pracuje ona w otoczeniu rzadko kiedy pozbawionym zanieczyszczeń oraz w często zmieniających się warunkach atmosferycznych.

Okresowe czynności serwisowe polegają przede wszystkim na kontroli stanu lamel parownika pod kątem zanieczyszczeń oraz właściwego działania wentylatora, naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa, a także na sprawdzeniu ciśnienia w układzie górnego źródła oraz poprawności jego pracy na podstawie informacji dostępnych w automatyce urządzenia.

powietrznych pompach ciepła typu monoblok, w których jednostka zewnętrzna oraz instalacja wewnątrz budynku zostały rozdzielone układem glikolowym, konieczna jest również kontrola jego elementów hydraulicznych, w tym szczelności naczynia przeponowego.

Ponadto – zgodnie z ustawą F-gazową – konieczna jest kontrola szczelności połączeń pomiędzy jednostkami zewnętrzną i wewnętrzną. Wprawdzie dotyczy to pomp typu split o ilości czynnika chłodniczego powyżej 2,4 kg, ale warto to zrobić zawsze – niezależnie od rodzaju pompy. Kontrolę tę przeprowadza się za pomocą elektronicznego detektora nieszczelności oraz przez ocenę parametrów pracy układu chłodniczego.

Uwaga! Dla każdego typu pompy ciepła lista czynności wykonywanych podczas przeglądów serwisowych jest określona w jej instrukcji instalacji.

Infolinia 0 801 804 444      www.vaillant.pl      www.facebook.com/VaillantPL

Materiał promocyjny Vaillant

Zobacz także
Nowoczesne bryły domów odzwierciedlają charakter i upodobania ich właścicieli. Pomimo tego, że wyróżniają się...
Zarówno drewno, jak i beton to materiały, które są stosowane w budownictwie od dawna. Oczywiście, z...
Marzy Ci się własne M w Gliwicach, z urokliwym zielonym ogródkiem albo pięknym balkonem? Możesz stać się...
Zima w ogrodzie często kojarzy się z okresem spoczynku i zastoju. Jednak dla miłośników ogrodnictwa to...