Dlaczego do kominów na dachu musi być bezpieczny dostęp?
23 listopada 2021

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego (artykuł 62) każdy właściciel ma obowiązek poddawać swój dom okresowej kontroli technicznej. Dotyczy to także znajdujących się w budynku przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, których stan powinien być sprawdzany co najmniej raz w roku.

Kontrola ta dotyczy również wylotów w kominach, które powinny być okresowo oczyszczane z osadów, również dlatego, że mogą one ograniczać drożność przewodów. Jest to szczególnie istotne dla przewodów wentylacyjnych, których wyprowadzone na dwie strony wyloty są bardzo często osłaniane za małymi lub za gęstymi kratkami.

Zobacz: Jakie powinny być kratki na początku i końcu kanałów wentylacyjnych?

WYMAGANIA PRAWNE

Kontrola i czyszczenie przewodów kominowych będą jednak możliwe dopiero wtedy, gdy kominiarz będzie miał zapewniony bezpieczny dostęp do znajdujących się na dachu kominów. W dużych budynkach wielorodzinnych (Fot. 1) i usługowych nie ma zwykle problemów z dostępem do kominów, choć oczywiście bywa z tym różnie (Fot. 2).

Fot. 1 – W dużych budynkach ze stromym dachem kominiarz ma zwykle zapewniony bezpieczny dostęp do kominów
Fot. 2 – Zdarzają się jednak i takie domy, w których do kominów nie da się dojść bez narażania życia

Zgodnie z wymaganiami, zapisanymi w Rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (§ 146.1), w jednorodzinnych domach piętrowych i z użytkowym poddaszem należy zapewnić wyjście na dach. Powinny być to co najmniej klapy lub okna wyłazowe o wymiarach w świetle minimum 80 x 80 cm.

Jedynie wyjątkowo mogą to być drabiny lub klamry, trwale przymocowane do konstrukcji budynku. Ich szerokość nie powinna być mniejsza niż 50 cm, a odległość między szczeblami – nie większa niż 30 cm. Przy czym powyżej wysokości 3 m od podłoża, drabiny albo klamry należy co 80 cm wyposażyć w – połączone ze sobą pionowymi prętami – obręcze, chroniące przed upadkiem.

Gdy połacie dachu mają pochylenie większe niż 25° lub są pokryte łamliwymi materiałami, na dachu należy wykonać stałe dojścia do kominów, na przykład w postaci stopni i ław kominiarskich (Fot. 3 i 4). Ważne, żeby ich powierzchnia była wykończona w sposób chroniący przed poślizgiem.

Fot. Fakro
Fot. 3 – Najlepiej, jeśli z wyłazu wychodzi się bezpośrednio na ławę kominiarską, usytuowaną blisko komina
Fot. 4 – W bardziej rozbudowanych dachach od wyłazu lub okna dachowego do kominów droga prowadzi przez zestaw stopni i ław kominiarskich

Gdy dach ma spadek ponad 100% (powyżej 45°), powinny być na nim uchwyty do mocowania lin bezpieczeństwa. Mogą je ewentualnie zastąpić bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu, ale takie rozwiązanie spotykane jest raczej rzadko, zwłaszcza w domach jednorodzinnych.

Spełnienie tych wymagań leży oczywiście w interesie właścicieli domów, nie tylko ze względów prawnych i finansowych (na przykład związanych z realizacją ubezpieczenia w razie pożaru). Przede wszystkim niekontrolowane przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne mogą w którymś momencie stać się niesprawne i być powodem zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

PROBLEMY Z DOSTĘPEM DO KOMINÓW

Niestety podczas krycia dachu bardzo często zapomina się o konieczności okresowej kontroli kominów i do wielu z nich nie da się dojść w sposób bezpieczny (Fot. 5 i 6).

Fot. 5 – Po dachu krytym wiórem osikowym nie tylko po deszczu ciężko się będzie dostać do kominów – chyba że z pomocą osprzętu wysokogórskiego
Fot. 6 – Gdy w tak stromym dachu nie ma wyłazu przy kominie, to praktycznie nie da się oczyścić w nim przewodów spalinowego i wentylacyjnego

To, że nie zwracają na to uwagi inwestorzy, nie jest może zaskakujące – na etapie budowy rzadko myśli się o tym, w jaki sposób będą później czyszczone przewody spalinowe. Gorzej, że przeważnie podczas krycia dachu nie proponują im zrobienia dojść do kominów dekarze, choć byłoby to w ich interesie, także finansowym. Zdarza się więc, że w ogóle nie ma w dachu wyłazu – i to tam, gdzie dostęp do komina jest bardzo utrudniony.

W lepszej sytuacji są właściciele domów (i kominiarze), w których obok lub w niedalekiej odległości od komina znajduje się okno dachowe i tą drogą można się do niego dostać – bezpośrednio z drabiny ustawionej w oknie (Fot. 7) lub po stopniach kominiarskich (Fot. 8) .

Fot. 7 – Do tego komina jest łatwy dostęp przez okno dachowe, znajdujące się w przylegającym do niego pomieszczeniu
Fot. 8 – W tym domu drogę do komina zapewniają stopnie kominiarskie, które prowadzą do niego od okna dachowego
Zobacz także
Fot. REHAU
Okna to zakup na długie lata, a nawet pokolenia, dlatego ich wybór nie powinien być podyktowany jedynie...
Boniowanie, czyli rowkowanie elewacji domu w celu nadania jej wyglądu kamiennych bloków, ma wielowiekową...
Współczesne okna mają coraz lepsze parametry termiczne. Dotyczy to zarówno ich pakietów szybowych, jak i...
Fot. FAKRO
Kolor odgrywa bardzo ważną rolę w codziennym życiu. Ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, a nawet na...