Czym keramzytobeton różni się od betonu zwykłego?
6 czerwca 2023

W betonie zwykłym, który jest jednym z najbardziej popularnych materiałów budowlanych, kruszywem najczęściej są rozdrobnione twarde skały magmowe (granit, bazalt), mające postać żwiru (kruszywo naturalne) lub tłucznia (kruszywo łamane). W keramzytobetonie, jak wskazuje jego nazwa, kruszywo kamienne jest zastąpione keramzytem, czyli lekkim kruszywem sztucznym o zróżnicowanej granulacji, produkowanym przez wypalanie w wysokiej temperaturze pęczniejących glin ilastych.

Keramzyt jest znacznie lżejszy od kruszywa kamiennego – dla frakcji 8-20 mm jego gęstość może być nawet ponad 7 razy mniejsza niż naturalnego żwiru. Dlatego wykonany z keramzytu beton zaliczany jest do lekkich, chociaż różnice w ciężarze objętościowym betonu zwykłego i keramzytobetonu nie są już oczywiście tak duże jak pomiędzy użytymi do ich wykonania kruszywami. Keramzytobeton ma bowiem gęstość w granicach 700-1600 kg/m³, podczas gdy beton zwykły od 2000 do 2600 kg/m³.

Keramzytobeton – pod wieloma względami bardzo podobny do betonu zwykłego – ma od niego co najmniej dwukrotnie mniejszą wytrzymałość na ściskanie. Jest to zapewne główny powód, dla którego do wykonania elementów konstrukcyjnych – fundamentów, stropów, belek i słupów nie tylko w domach jednorodzinnych -powszechnie używa się betonu zwykłego.

Elementy ścienne z keramzytobetonu

Dzięki właściwościom termicznym keramzytu, keramzytobeton jest dużo „cieplejszy” od betonu zwykłego. Przy gęstości 1000 kg/m³ jego współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi około 0,38 W/(mK) – jest więc prawie 4,5 raza mniejszy niż betonu żwirowego o gęstości 2400 kg/m³. Jeśli z keramzytobetonu zostaną wykonane pustaki ścienne, to – dzięki dużej liczbie kanałów powietrznych – wartość ich współczynnika λ spada do poziomu 0,22 W/(mK).

Nawet jednak wtedy nie jest to na tyle „ciepły” materiał murowy, żeby można było z niego wykonywać zewnętrzne ściany jednowarstwowe (bez dodatkowego ocieplenia), spełniające pod względem termicznym obowiązujące wymagania Warunków Technicznych. Przy czym dotyczy to zarówno ścian zewnętrznych, wykonanych z pustaków keramzytobetonowych (Fot. 1), jak i – tym bardziej – z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych, przeznaczonych do szybkiej budowy domów jednorodzinnych.

Fot. 1 – Ściany z pustaków keramzytobetonowych nie są tak popularne jak te, z pustaków ceramicznych czy bloczków betonu komórkowego i wapienno-piaskowych

Elementy budowlane z keramzytobetonu

Dominacja betonu zwykłego w murowanych domach, których w Polsce buduje się najwięcej, nie oznacza wcale, że nie spotyka się w nich elementów wykonanych z keramzytobetonu. Najwięcej jest ich w gęstożebrowych stropach typu teriva, w których z keramzytobetonu wykonuje się nie tylko pustaki wypełniające (Fot. 2), ale także różne rodzaje dodatkowych elementów, które ułatwiają i przyspieszają ich realizację. Są to nie tylko kształtki, które umożliwiają – bez dodatkowego deskowania – zabetonowanie nie tylko obwodowych wieńców takich stropów (Fot. 3), ale i ich żeber rozdzielczych.

Fot. 2 – W żelbetowych stropach gęstożebrowych typu teriva pustaki wypełniające wykonane są zazwyczaj z keramzytobetonu
Fot. 3 – Z keramzytobetonu wykonuje się też kształtki zastępujące deskowanie wieńców stropowych i żeber rozdzielczych

Keramzytobeton znajduje też zastosowanie w produkcji elementów prefabrykowanych kominów z przewodami wentylacyjnymi, dymowymi i spalinowymi (Fot. 4). Tutaj duża izolacyjność termiczna keramzytobetonu bardzo przydaje się wtedy, gdy okresowo nagrzewane kominy znajdują się w pomieszczeniach mieszkalnych. Ma ona również korzystny wpływ na siłę ciągu w przewodach wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), zwłaszcza na tych odcinkach, które przebiegają przez nieogrzewane fragmenty poddasza (Fot. 5).

Fot. 4 – Większość domów jednorodzinnych ma teraz kominy wykonane z prefabrykowanych elementów keramzytobetonowych
Fot. 5 – Dobre właściwości termiczne keramzytobetonu przydają się nie tylko w kominach spalinowych, ale i wentylacyjnych

Zawsze z pewnego cementu

Niezależnie od tego, czy jest to beton zwykły, czy keramzytobeton, zawsze musi być wykonany z mieszanki betonowej, w której spoiwem jest pewny cement, wyprodukowany w cementowni. Gdyby zamiast niego zastosowano jakąkolwiek mieszankę cementowo-popiołową, to wykonane z keramzytobetonu elementy budowlane nie miałyby oczekiwanych parametrów technicznych, a przede wszystkim trwałości.

Zobacz: Dlaczego do budowy domu należy używać tylko pewnego cementu?

Na szczęście zarówno drobnowymiarowe elementy stropowe i kominowe, jak i tym bardziej wielkowymiarowe elementy prefabrykowanych domów z keramzytobetonu oferowane są przez profesjonalne wytwórnie. Można więc mieć pewność, że żadna z nich nie zaryzykuje zastąpienia mieszanką cementowo-popiołową pewnego cementu, pochodzącego z cementowni, ponieważ im się to – z wielu względów – po prostu nie opłaca.

Materiał promocyjny Stowarzyszenie Producentów Cementu

www.polskicement.pl      www.pewnycement.pl

Zobacz także
Ściany zewnętrzne są jedną z przegród oddzielających wnętrze budynku od otoczenia. Są one równocześnie bardzo...
Fot. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Rola drzwi wejściowych nie ogranicza się jedynie do fizycznego odgrodzenia wnętrza domu od otoczenia oraz jego...
Komody to nieodłączny element wyposażenia w każdym domu. Meble te służą przede wszystkim do przechowywania...
Pokrycie dachu wiórami osikowymi, choć ma swój niepowtarzalny urok, nie jest zbyt trwałe. Dotkliwie przekonują się o...