Czy prowadzenie rur w ścianach może mieć jakieś złe skutki?

Przewody instalacji grzewczej oraz zimnej i ciepłej wody, a także grubsze od nich rury kanalizacyjne trudno uznać za ozdobę domu. Dlatego zwykle się je ukrywa, by w wykończonych wnętrzach nie były widoczne. Jest to obecnie o tyle bezpieczniejsze, że materiały, z których wykonuje się teraz przewody, są odporne na korozję. Tak nie było, gdy instalacje sanitarne i grzewcze w domu wykonywano powszechnie ze stalowych rur ze szwem.

To dlatego w starszych budynkach – nawet po zmianie instalacji grzewczej z grawitacyjnej na pompową – wciąż są widoczne piony centralnego ogrzewania i gałązki doprowadzające ciepło do kaloryferów (Fot. 1). Rury te – ze względu na agresywność czynnika grzejnego – były najbardziej ze wszystkich podatne na korozję. Z tego powodu prowadzono je z reguły „wierzchem”, by był do nich łatwy dostęp w razie jakiegoś przecieku. Co najwyżej obmurowywano rury pionów co, które miały większą średnicę i grubsze ścianki (Fot. 2), a przez to były mniej narażone na skorodowanie.

Fot. Sylwia Rudolf
Fot. 1 – W domach budowanych jeszcze czterdzieści lat temu widoczne były piony i gałązki, doprowadzające ciepło do kaloryferów
Fot. Sylwia Rudolf
Fot. 2 – Jedynie w niektórych domach piony grzewcze były schowane w murowanym filarze, z którego wychodziły jedynie cienkie rurki

Teraz z ukryciem przewodów doprowadzających gorącą wodę do grzejników nie ma problemów, ponieważ prowadzi się je w warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej pod wylewką podłogową (Fot. 3). Tym bardziej dotyczy to przewodów ogrzewania podłogowego, które ze swojej natury muszą być zatopione w betonowej wylewce (Fot. 4).

Fot. 3 – Obecnie rury zasilające w ciepło grzejnik, tak samo jak powrotne, układa się pod wylewką podłogową w warstwie izolacji termicznej lub akustycznej
Fot. 4 – Przewody grzejne ogrzewania podłogowego ze swej natury nie są widoczne, ponieważ by ogrzać pomieszczenie muszą być zatopione w wylewce betonowej

Podobnie jest z poziomymi rurami, którymi doprowadza się gorącą i zimną wodę do umywalek, wanien, pryszniców i zlewozmywaków. Je także – podobnie jak rury zasilające w wodę spłuczki ustępowe – prowadzi się teraz w warstwach podłogowych (Fot. 5).

Dotyczy to także tych – układanych z niewielkim spadkiem – rur odpływowych, które z pionem kanalizacyjnym łączą syfon wannowy lub prysznicowy oraz pionowe rury, odbierające ścieki z umywalki lub zlewozmywaka. Nie ma z tym problemów na parterze domu, na którym podłoga odizolowana jest termicznie od gruntu grubą warstwą styropianu. By było możliwe prowadzenie takich rur w podłodze także na piętrze (Fot. 6), warstwa izolacji akustycznej, wykonana z elastycznego styropianu, musi mieć co najmniej 4-5 cm grubości.

Fot. 5 – Przewody ciepłej i zimnej wody też ukrywa się teraz w izolacyjnych warstwach podłogi
Fot. 6 – Podobnie jest z przewodami, łączącymi punkty poboru wody z pionami kanalizacyjnymi
1
Zobacz także

W domach ze ścianami jednowarstwowymi, wymurowanymi z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+, wewnętrzne ściany nośne wykonuje się z bloczków cięższych odmian, na przykład Ytong Acura lub Ytong Solid. Dla sztywności konstrukcji domu i jego odporności na nierównomierne osiadanie gruntu bardzo duże znaczenie ma dobre połączenie ze sobą zewnętrznych ścian nośnych z wewnętrznymi. Jednowarstwowe ściany zewnętrzne, wykonane z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+, pełnią jednocześnie funkcję […]

.

Gdy buduje się dom, wszystkie jego elementy powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. To podstawowy warunek, żeby budynek nie tylko był bezpieczny, ale też by już po kilku miesiącach nie wymagał remontu. Jeśliby jednak trzeba byłoby wybrać jeden element domu, który naprawdę należy zrobić dobrze, to jest nim z pewnością pozioma izolacja przeciwwilgociowa, układana w budynkach niepodpiwniczonych na wierzchu ścian fundamentowych (Fot. 1). Jej niestaranne wykonanie lub brak może skończyć […]

.

Większość domów jednorodzinnych o prostopadłościennej bryle przykryta jest stromym, dwuspadowym dachem. Jego połacie mają zwykle znaczne pochylenie, dzięki czemu nawet podczas dużej ulewy taki dach pozostaje szczelny. Jest tak oczywiście jedynie wtedy, gdy dekarze nie popełnią jakichś błędów podczas układania jego pokrycia. Zrobienie szczelnego dachu stromego nie jest specjalnie skomplikowane, jeśli osłania on wszystkie ściany domu (Fot. 1). Dużo trudniejsze jest […]

.

O rodzaju drewna, z jakiego ma być wykonana konstrukcja dachu, decyduje projektant i zapisuje to w projekcie domu. W praktyce jednak bardzo często to inwestor, czasem po konsultacji z wykonawcą, wybiera i kupuje drewno na więźbę. W Polsce wciąż jeszcze większość konstrukcji dachów domów jednorodzinnych wykonuje się tradycyjnie, czyli z pojedynczych elementów, które łączy się na budowie. Najczęściej używanym materiałem na taką więźbę jest przetarte, czterostronnie obrzynane drewno sosnowe, kupione […]

.