Czy betonowy podkład podłogi na gruncie można opierać na ścianach fundamentowych?
13 czerwca 2022

Jeśli dom bez piwnic nie jest posadowiony na płycie fundamentowej, tylko na tradycyjnych ławach i ścianach fundamentowych, to betonowy podkład – ułożony na zagęszczonej podsypce piaskowej – stanowi konstrukcję podłogi parteru. To na nim wykonuje się izolację przeciwwilgociową, która wraz z poziomą izolacją, ułożoną na wierzchu ścian fundamentowych, odcina dom od wilgoci gruntowej.

To właśnie z powodu tej izolacji górna powierzchnia podkładu betonowego powinna być wykonana nie tylko przed przystąpieniem do murowania ścian nośnych parteru, ale i równo z wierzchem ścian fundamentowych (Fot. 1).

Fot. 1 – Betonowy podkład podłogi parteru powinien być wykonany równo z wierzchem ścian fundamentowych i przed rozpoczęciem murowania ścian parteru

Tylko wtedy bowiem pozostawiony zakład poziomej izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na wierzchu ścian fundamentowych, nie zostanie uszkodzony podczas późniejszych prac budowlanych i da się go skutecznie połączyć z poziomą izolacją parterowej podłogi.

Zobacz: Z czego i jak zrobić poziomą izolację ścian fundamentowych?

Nie da się tego poprawnie zrobić, jeśli podkład podłogi zostanie wykonany poniżej wierzchu ścian fundamentowych. Zdecydowanie większym błędem jest zrobienie go nie podczas wykonywania fundamentów domu, lecz dopiero pod koniec jego budowy – co się niestety jeszcze czasem zdarza.

Zobacz: Co zrobić, gdy poziomą izolację ścian fundamentowych wykonano ze złej papy?

Podkład betonowy

Podkład betonowy podłogi parteru powinien być odpowiednio wytrzymały i sztywny, przede wszystkim po to, by nie rysowały się wymurowane na nim ściany działowe.

By tak było, podkład ten powinien mieć raczej kilkanaście niż kilka centymetrów grubości i być wykonany z dobrego, odpowiednio ułożonego, zagęszczonego i pielęgnowanego betonu. Najważniejsze jednak, żeby zawsze był on układany na starannie zagęszczonej podsypce piaskowej (Fot. 2). Bez tego nawet najlepiej wykonany podkład będzie osiadał i może popękać.

Zobacz: Jak zrobić stabilny podkład betonowy podłogi na gruncie?

Fot. 2 – Dla stabilności betonowego podkładu podłogi na gruncie najważniejsze jest staranne zagęszczenie podsypki piaskowej za pomocą mechanicznych ubijaków i zagęszczarek płytowych

Podkład oddzielony od ścian fundamentowych

W klasycznym rozwiązaniu podkład nie jest połączony ze ścianami fundamentowymi, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, a jedynie do nich przylega (Rys. 1). Jeśli tylko grunt pod nim jest mocno zagęszczony, to nic nie grozi ani izolacji przeciwwilgociowej, ani ścianom działowym.

W domach energooszczędnych zewnętrzne ściany fundamentowe są dużymi liniowymi mostkami termicznymi. Można je, jeśli nie całkowicie wyeliminować, to chociaż w znacznym stopniu ograniczyć ich wielkość, gdy ściany te ociepli się nie tylko od strony zewnętrznej, ale także wewnętrznej.

Zobacz: Jak powinno się ocieplać tradycyjne fundamenty domu niepodpiwniczonego?

Przy takim podwójnym ociepleniu ścian fundamentowych, betonowy podkład podłogi parteru jest od nich oddzielony 5-8 cm warstwą styropianu (Rys. 2). Przy dobrze ubitej podsypce piaskowej nie grozi to przemieszczaniem lub pękaniem podkładu.

Rys. 1 – W klasycznym wydaniu podkład betonowy podłogi jest wykonany równo z wierzchem ścian fundamentowych i jedynie przylega do nich krawędziami
Rys. 2 – W domach energooszczędnych dobrze jest podkład betonowy oddzielić od ścian fundamentowych płytami styropianowymi, które ocieplają je od strony wewnętrznej

Przy układaniu poziomej izolacji ścian fundamentowych z papy termozgrzewalnej, trzeba jedynie pamiętać, by nie rozgrzewać jej palnikiem w miejscu, w którym znajduje się ona nad styropianem.

Podkład oparty na ścianach fundamentowych

Niektórzy wykonawcy, by mieć większą pewność, że podkład podłogi będzie stabilny, opierają go na ścianach fundamentowych, wymurowanych z bloczków betonowych. Najczęściej jest to oparcie częściowe, sięgające połowy szerokości bloczków betonowych (Rys. 3 i Fot. 3).

Rys. 3 – Betonowy podkład podłogi parteru spoczywa na podsypce piaskowej i częściowo na ścianach fundamentowych
Fot. 3 – W tym wariancie ostatnia warstwa ściany fundamentowej wymurowana jest z połówek bloczków betonowych

Zdarzają się jednak i takie domy, w których podkład spoczywa swoimi krawędziami na całej szerokości ściany fundamentowej (Rys. 4 i Fot. 4). Takie zwiększenie szerokości oparcia nie wydaje się mieć dla sztywności podkładu podłogi większego znaczenia.

Rys. 4 – Krawędzie tego podkładu podłogi parteru będą dodatkowo oparte na całej szerokości ścian fundamentowych
Fot. 4 – Ocieplenie ścian fundamentowych stanowić też będzie jednocześnie boczne deskowanie dla podkładu betonowego

Może jedynie pozytywnie wpływać na sztywność ścian fundamentowych, zwłaszcza takich, które są bardziej niż zwykle wyniesione ponad teren. Wtedy bowiem ściany te – wymurowane z bloczków betonowych i spoczywające na ławach – są od góry połączone z betonową płytą.

Niezależnie od zastosowanego wariantu, oparcie podkładu podłogi na ścianach fundamentowych raczej jedynie w niewielkim stopniu zwiększa jego stabilność. W dalszym ciągu pozostaje on bowiem niezbrojoną płytą, która nie jest odporna na zginanie, w przeciwieństwie do płytowego stropu żelbetowego, wykonywanego na przykład nad parterem.

Dla sztywności podkładu podłogi parteru niezmiennie największe znaczenie ma stopień mechanicznego zagęszczenia znajdującej się pod nim podsypki piaskowej. Jedynie dla zwiększenia odporności podkładu na jej miejscowe osiadanie warto umieścić w jego dolnej strefie przeciwskurczowe siatki zbrojeniowe, wykonane z cienkich prętów stalowych (Fot. 5).

Fot. 5 – Przy opieraniu podkładu betonowego na ścianach fundamentowych warto wzmocnić jego dolną strefę siatkami przeciwskurczowymi, wykonanymi z cienkich prętów stalowych

Podkład połączony z wieńcem

Czasem na ścianach fundamentowych wykonuje się – dla ich wzmocnienia i usztywnienia – wieńce żelbetowe. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy na działce są trudne warunki gruntowe lub gdy nie ma pewności, że ławy fundamentowe zostały poprawnie wykonane przez poprzedniego wykonawcę.

W takich sytuacjach należy oczywiście podkład betonowy połączyć monolitycznie z wieńcami (Rys. 5). Dobrze jest jedynie betonować wieńce dwuetapowo, żeby podkład nie miał grubości takiej samej jak ich wysokość.

Po ułożeniu zbrojenia wieńca na ścianach (Fot. 6), trzeba go od strony wnętrza domu zadeskować do połowy wysokości (od strony zewnętrznej deskowaniem jest ocieplenie ścian fundamentowych, wykonane z twardego polistyrenu ekstrudowanego).

Rys. 5 – Gdy na ścianach fundamentowych z jakichś względów zaplanowano wykonanie wieńców żelbetowych, warto połączyć je monolitycznie z betonowym podkładem podłogi parteru
Fot. 6 – Jeśli wieńce mają 20 i więcej cm, dobrze jest betonować je dwuetapowo i – po uzupełnieniu pospółki piaskowej – zrobić podkład betonowy o mniejszej niż one grubości

Gdy połowa wieńców zostanie zabetonowana, należy – po usunięciu deskowań – uzupełnić podsypkę piaskową, starannie ją zagęszczając. Dopiero na niej betonuje się podkład parteru, jednocześnie z pozostałą częścią wieńców żelbetowych.

Zobacz także
Bardzo wiele osób, budujących lub modernizujących teraz swoje domy, decyduje się na montaż w nich pompy...
Beton komórkowy, dzięki swoim właściwościom technicznym, znakomicie nadaje się do budowy domów. Wykonane z...
Projekty domów o powierzchni użytkowej do 100 metrów kwadratowych to bardzo szeroka oferta. Na stronie...
Romantyczny, wiejski dom w Salzburgu został odrestaurowany w ścisłej współpracy z Urzędem ds. Zabytków i...