Co zrobić, żeby od spodu balkonu nie pojawiały się zacieki?

Wystający z elewacji domu balkon jest zdecydowanie bardziej narażony na destrukcyjne skutki opadów atmosferycznych niż schowana we wnęce i otoczona z boku ścianami loggia. Dlatego przy wykonywaniu podłogi balkonu należy szczególnie zadbać o to, by woda – zarówno z padającego deszczu, jak i topniejącego śniegu – nie miała dostępu do żadnej z jego warstw.

Dla najbardziej popularnych balkonów wspornikowych jest to szczególnie istotne, ponieważ ich konstrukcję stanowi zamocowana w stropie płyta żelbetowa. Zgodnie z zasadami pracy żelbetu, pod wpływem obciążenia na górnej powierzchni takiej płyty powstają rysy.

Gdyby dostała się do nich woda, to – po kilkunastu cyklach jej zamarzania i odmarzania – z płyty mogłaby zacząć odpadać otulina betonowa, której zadaniem jest ochrona prętów zbrojeniowych przed korozją. Jeśliby do tego doszło, balkon mógłby się oberwać, ponieważ za jego nośność w pierwszej kolejności odpowiada stalowe zbrojenie płyty.

To właśnie z tego powodu pod podłogą balkonu, wykonywaną najczęściej z płytek ceramicznych, powinna znajdować się szczelna izolacja przeciwwilgociowa. Podłoga ta powinna też mieć odpowiednie spadki w kierunku zewnętrznych krawędzi balkonu, by woda nie zatrzymywała się na nim, tylko spływała poza jego obrys.

ZACIEKI NA SPODZIE BALKONU

Niestety, często się zdarza, że nawet pomimo poprawnie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej, na dolnej powierzchni balkonu pojawiają się białe plamy (Fot. 1).

Te nieregularne białe naloty to wykwity wapienne, które powstają po wyschnięciu zawilgoconych elementów budowlanych, wykonanych z materiałów zawierających cement. Są więc zjawiskiem naturalnym, którego możemy uniknąć tylko wtedy, gdy nie dopuścimy do zawilgacania spodu balkonu spływającą z niego wodą.

Jest to możliwe, jeśli zadbamy, by na krawędziach balkonów były odpowiednio szerokie obróbki blacharskie, zakończone kapinosem (Rys. 1). Dzięki niemu woda, która znajdzie się na balkonie, będzie skapywać na ziemię, a nie spływać po jego czołowej powierzchni, by następnie zawilgocić go od spodu.

Fot. 1 – Białe naloty na spodzie balkonowej płyty to niestety dość często spotykany widok nie tylko w domach jednorodzinnych
Rys. 1 – Dzięki obróbce blacharskiej zakończonej kapinosem woda spływająca z podłogi balkonu skapuje bezpośrednio na ziemię

Ważne jedynie, by izolacja przeciwwilgociowa była wywinięta na zamocowane do balkonu obróbki blacharskie. Nie należy też dopuszczać do skorodowania obróbek (Fot. 2), ponieważ przez rdzę woda zawsze znajdzie sobie drogę na dolną powierzchnię balkonu (Fot. 3).

Fot. 2 – Skorodowana obróbka blacharska nie jest w stanie skutecznie wypełniać swojej roli
Fot. 3 – Z powodu złych obróbek blacharskich po deszczu i roztopach spód balkonu jest zawilgocony

By uniknąć takich problemów, warto zdecydować się na zrobienie obróbek balkonu z blachy aluminiowej, która jest zdecydowanie bardziej trwała niż najczęściej stosowana do tego celu blacha stalowa – ocynkowana lub powlekana.

Dobrze jest też zamocować wokół górnej powierzchni balkonu niewielkie rynny, do których będzie skapywać woda z kapinosów obróbek blacharskich (Fot. 4). Gdy woda z nich będzie odprowadzana rurą spustową (Fot. 5) na przykład na żwirową opaskę wokół domu, to unikniemy mało estetycznego obrysu balkonu na… przydomowym trawniku.

Fot. 4 – Niewielka rynna zamocowana dookoła obróbek balkonu to z kilku względów dobre rozwiązanie
Fot. 5 – Dzięki rynnie wokół balkonu i rurze spustowej woda z niego nie skapuje bezpośrednio na trawnik

Nie jest natomiast dobrym pomysłem zrobienie w połowie grubości balkonu blaszanej opaski (Fot. 6), która ma pełnić rolę kapinosu. Nawet gdy jej styk z bocznymi powierzchniami balkonu zostanie uszczelniony silikonem, to i tak po pewnym czasie na jego spodzie pojawią się białe plamy (Fot. 7).

Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 6 – W tym balkonie rolę obróbki blacharskiej miała spełnić blaszana opaska w połowie jego grubości
Fot. archiwum Czytelnika
Fot. 7 – Jak widać opaska ta nie spełniła swojej roli, mimo uszczelnienia silikonem jej styku z balkonem

Uwaga! Wykwity wapienne można usunąć ze spodu balkonu za pomocą dostępnych w handlu środków, zawierających różnego rodzaju kwasy. Nie należy jednak przesadzać z ich użyciem, ponieważ są zazwyczaj szkodliwe nie tylko dla użytkowników, ale i dla czyszczonych nimi powierzchni.

Lepiej więc ograniczyć się do usuwania białych nalotów za pomocą czystej wody, a przede wszystkim dopilnować, by wykonywane w naszym domu balkony miały nie tylko poprawnie zrobione obróbki blacharskie, ale też przez cały czas były one w dobrym stanie technicznym.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Dlaczego wspornikowe płyty balkonowe to pod względem konstrukcyjnym niedobre rozwiązanie?

Jak powinno się mocować balustradę w balkonie wspornikowym?

Jak „uratować” zniszczone balkony wspornikowe?

Jak ocieplić balkon wspornikowy w domu ze ścianami jednowarstwowymi?

Zobacz także

Znajdujące się w pomieszczeniach wloty do kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) mają perforowane osłony, nazywane popularnie kratkami. Powinny być one na tyle duże, by ich przekrój netto – liczony pomiędzy ich zewnętrzną ramką i wewnętrznymi szczeblinkami – nie był mniejszy od przekroju poprzecznego kanału wywiewnego. Niestety jest z tym zwykle problem i rzadko kiedy wykonany w ścianie otwór wentylacyjny i osłaniająca go kratka są na tyle duże […]

.

W Polsce większość domów jednorodzinnych przykryta jest stromymi dachami dwuspadowymi, pod którymi znajduje się mieszkalne poddasze. Konstrukcją takich dachów jest zazwyczaj drewniana więźba krokwiowo-jętkowa, której krokwie przymocowane są dolnymi końcami do równoległych belek, nazywanych murłatami. To właśnie przez murłaty obciążenia z dachu – zarówno pionowe, jak i poziome – są przekazywane na murowaną konstrukcję budynku. Poprawnie zaprojektowana więźba krokwiowo-jętkowa (Fot. 1) – podobnie jak krokwiowa, […]

.

Spoczywające na ścianach nośnych żelbetowe wieńce stropowe mają dla konstrukcji domów murowanych ogromne znaczenie. Dzięki nim nie tylko obciążenia ze stropów są w miarę równomiernie przekazywane na podpierające je ściany. Poprawnie wykonane wieńce usztywniają też cały budynek, przez co znacząco wzrasta jego odporność na nierównomierne osiadanie gruntu. Jedyny problem z wieńcami stropowymi jest taki, że wykonane są z „zimnego” żelbetu, przez co ściany zewnętrzne w tym miejscu mogą […]

.

Pompy ciepła są coraz częściej wybierane przez osoby budujące lub modernizujące swoje domy. Powodów tego jest wiele. Przede wszystkim są to urządzenia, które do wytworzenia ciepła wykorzystują głównie energię odnawialną, znajdującą się w powietrzu, gruncie i wodzie. Dzięki temu nie tylko przyczyniają się do oszczędzania paliw nieodnawialnych, których zasoby na Ziemi gwałtownie się kończą, ale i nie zanieczyszczają powietrza w okolicy. Na szybki wzrost popularności pomp ciepła ma też wpływ […]

.