Budowa | Ściany
Najnowsze porady

WILGOTNOŚĆ BALI Domy z bali można budować z bali suchych o wilgotności poniżej 19%, sezonowanych lub suszonych komorowo, bądź z bali mokrych, zwanych „zielonymi”, o wilgotności powyżej 19%. Budując z bali...
Zobacz także
Jak szeroki i różnorodny może być zakres prefabrykacji, świadczy biblioteka rozwiązań Austriackiego Instytutu...
Różne pomysły racjonalizatorskie spotyka się na budowach. Na jednej z nich wykonawca namówił inwestora na...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do jętek,...
Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego mają bardzo wiele przewag nad dwuwarstwowymi. Jedną z nich...