Budowa | Ściany
Najnowsze porady

Gdy jednak w budynku przewidziano stropy gęstożebrowe, bardzo często najpierw betonuje się ten fragment belki, która stanowi nadproże (Fot. 8), a dopiero później – po ułożeniu na nim belek stropowych – jego...

Domy ze ścianami jednowarstwowymi, oprócz wielu innych zalet, mają także tę, że buduje się je szybciej niż budynki, w których mury ścian zewnętrznych muszą być na późniejszym etapie budowy osłonięte warstwą ocieplenia....

Gdy na parterze domu zaprojektowano duże, sięgające od podłogi do sufitu okna, to w otworach na nie ściana dołem ma przeważnie wysokość tylko jednej warstwy bloczków lub pustaków. Tyle bowiem wystarczy, by...

Ściany zewnętrzne, wraz z zamontowanymi w nich oknami i drzwiami, są – obok dachu i podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą – tymi elementami ogrzewanego domu, przez które w...

Jednowarstwowe ściany domów jednorodzinnych buduje się najczęściej z bloczków betonu komórkowego. W ścianach dwuwarstwowych beton komórkowy ma większą konkurencję – ich warstwę nośną można wymurować też z elementów...

W Polsce większość domów jednorodzinnych ma ściany murowane z różnych materiałów. Najczęściej do ich wykonania używa się bloczków z betonu komórkowego, bloczków wapienno-piaskowych lub pustaków ceramicznych. Ściany...

Nawet słabo zorientowany w sprawach budowlanych inwestor wie, że ściany domu powinny być pionowe. Nikt zatem nie spodziewa się, że wybierając tańszego wykonawcę do budowy swojego domu, może mieć ściany...

Wiadomo, że każdy dom powinien być budowany przez wykonawców, którzy są rzetelni i dobrze znają swój fach. Jest to jednak szczególnie ważne wtedy, gdy dom ma mieć ściany jednowarstwowe, wymurowane z bloczków...
Zobacz także
Jak szeroki i różnorodny może być zakres prefabrykacji, świadczy biblioteka rozwiązań Austriackiego Instytutu...
Różne pomysły racjonalizatorskie spotyka się na budowach. Na jednej z nich wykonawca namówił inwestora na...
W większości domów ze stromymi, prostymi dachami ocieplenie poddasza układa się na skosach połaci jedynie do jętek,...
Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego mają bardzo wiele przewag nad dwuwarstwowymi. Jedną z nich...