JAK BEZ KOMPLIKACJI ZAMONTOWAĆ W DOMU POMPĘ CIEPŁA?
27 września 2021

Budując dom, można wybrać tańsze urządzenie grzewcze, a potem przez całe lata wydawać duże pieniądze na jego ogrzewanie i przygotowanie w nim ciepłej wody. Można też wybrać wariant odwrotny – najpierw zainwestować więcej w instalację grzewczą, by móc później płacić niskie rachunki.

To drugie rozwiązanie jest korzystne szczególnie wtedy, gdy spodziewamy się, na przykład z powodu przejścia na emeryturę, że nasze dochody będą kiedyś niższe niż obecnie.

Przemawiającym za nim argumentem jest także to, że budowa domu jest wprawdzie dużym, ale jednorazowym wydatkiem, podczas gdy koszty użytkowania domu, wśród których opłaty za ogrzewanie stanowią bardzo istotną pozycję, trzeba potem ponosić stale.

Jest to o tyle ważne, że decydując się na ekonomiczny pod względem eksploatacyjnym system grzewczy, zwiększymy koszty budowy domu jedynie o kilka procent. Jest to więc korzystne także wtedy, gdy na naszą inwestycję wzięliśmy w banku większy lub mniejszy kredyt. Raty z tytułu zastosowania efektywniejszego urządzenia grzewczego wzrosną jedynie minimalnie, a będzie nam dużo łatwiej je spłacać, gdy comiesięczne koszty utrzymania domu będą na niskim poziomie. I to bez obniżania komfortu domowników.

POMPA CIEPŁA

Przykładem takiego oszczędnego pod względem eksploatacyjnym urządzenia grzewczego jest pompa ciepła (Fot. 1). Jest ona zasilana wprawdzie prądem, który uchodzi za drogi, ale wykorzystuje go w bardzo efektywny sposób, dzięki pozyskiwaniu odnawialnej energii z otoczenia.

Na 1 kWh zużytej energii elektrycznej pompa ciepła może dostarczyć do budynku nawet od 3 do 5 kWh energii cieplnej. Jest to więc nie tylko stosunkowo tani sposób ogrzewania domu, ale i bardzo wygodny, gdyż pompa ciepła jest urządzeniem, które praktycznie nie wymaga żadnej obsługi ze strony domowników.

Fot. Vaillant
Fot. 1 – Pompa ciepła typu powietrze-woda to rozwiązanie, które gwarantuje niskie koszty ogrzewania domu i wody, przy stosunkowo małych wydatkach na jej zakup i montaż

ENERGIA ODNAWIALNA Z POWIETRZA

Niektóre osoby obawiają się jednak wysokich kosztów i dużego zakresu robót, związanych z wykonaniem głębokich odwiertów, jeśli energia odnawialna ma być przez pompę ciepła pozyskiwana z gruntu.

Dla nich bardzo dobrym rozwiązaniem są coraz sprawniejsze pompy, pozyskujące ciepło z powietrza zewnętrznego. Fakt, że nie wymagają one wykonywania odwiertów, znacznie obniża koszty ich montażu oraz ułatwia i przyspiesza wykonanie całej instalacji grzewczej.

W dodatku nie trzeba już – tak jak kiedyś – umieszczać ich w całości w domu i doprowadzać do nich powietrze specjalnymi kanałami. Nie tylko podnosiło to bowiem koszty wykonania instalacji, ale też wiązało się z uciążliwym dla mieszkańców hałasem, powstającym podczas pracy takiego urządzenia.

Ze względu na ryzyko zamrożenia pompy i możliwość jej awarii, nie dało się – dla wyeliminowania hałasu – umieścić jej w całości na zewnątrz budynku. Dlatego pompy ciepła podzielono na dwie jednostki – wewnętrzną i zewnętrzną. Taką właśnie konstrukcję mają nowoczesne powietrzne pompy ciepła marki Vaillant – aroTHERM VWL (Fot. 2) i flexoTHERM exclusive (Fot. 3).

Fot. Vaillant
Fot. 2 – Jednostkę zewnętrzną powietrznej pompy ciepła aroTHERM VWL, której głównymi zaletami są wysoka jakość wykonania i korzystna cena, można zamontować bezpośrednio przy ścianie domu
Fot. Vaillant
Fot. 3 – Pompa ciepła flexoTHERM exclusive, przeznaczona zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia domów, może pobierać energię odnawialną nie tylko z powietrza, ale i z gruntu lub wody

W przypadku pompy ciepła flexoTHERM w jednostce wewnętrznej są jedynie pompy obiegowe oraz wymiennik ciepła i sprężarka, dzięki czemu jest ona bardzo cicha. Natomiast jednostka zewnętrzna zawiera tylko wymiennik, który pobiera energię z powietrza i podgrzewa nią czynnik, krążący pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną.

W tym rozwiązaniu z jednostki zewnętrznej płynie do domu roztwór glikolu o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia. Dopiero w jednostce wewnętrznej następuje dalsze przekazanie ciepła do czynnika ziębniczego i wzrost temperatury na skutek działania sprężarki. W ten sposób montaż pompy powietrze-woda jest o wiele prostszy, a ryzyko popełnienia przy tym błędu znacznie spada.

W przypadku pompy ciepła aroTHERM w jednostce wewnętrznej są jedynie pompy obiegowe oraz elementy sterujące, ewentualnie zbiornik do ciepłej wody. Natomiast jednostka zewnętrzna zawiera nie tylko wymiennik, który pobiera energię z powietrza i podgrzewa nią czynnik, krążący w układzie ziębniczym pompy ciepła, ale również kompletny układ ziębniczy wraz ze sprężarką.

W tym rozwiązaniu z jednostki zewnętrznej płynie do domu roztwór glikolu o temperaturze zbliżonej do temperatury instalacji grzewczej. W jednostce wewnętrznej następuje dystrybucja ciepła do całego systemu grzewczego.

Teoretycznie przepływ ogromnych ilości powietrza przez jednostkę zewnętrzną mógłby powodować znaczny hałas. W rzeczywistości jednak poziom hałasu przy maksymalnej mocy może oscylować w granicach 45-54 dB(A), co nie stanowi znacznego obciążenia dla mieszkańców.

Jest tak dlatego, że zastosowano w niej wentylator o zoptymalizowanym kształcie łopatek. Dodatkowo pompa ciepła powietrze-woda ma funkcję automatycznej redukcji prędkości wentylatora w okresie nocnym.

EFEKTYWNOŚĆ POWIETRZNYCH POMP CIEPŁA

Bardzo ważne jest, do jakiej temperatury zewnętrznej pompa ciepła typu powietrze-woda może nam zapewnić komfort termiczny w domu oraz przy jakiej temperaturze jest to już nieopłacalne.

Wyniki badań pokazują, że pompa ciepła powietrze-woda może ogrzać budynek nawet przy temperaturze zewnętrznej na poziomie -20°C. Przy jeszcze niższej temperaturze zadanie ogrzewania domu i wody przejmuje grzałka elektryczna.

Istotne, że nawet w niekorzystnych warunkach, na przykład przy temperaturze -15°C, pompa ciepła powietrze-woda może pracować ze sprawnością rzędu 2,5. W porównaniu do systemu grzewczego, wykorzystującego olej opałowy, gaz płynny czy prąd, takie pompy są więc w stanie ograniczyć koszty ogrzewania budynku nawet 2-3-krotnie.

Rozwój technologii pomp ciepła powietrze-woda pozwolił na stworzenie jednostek bardzo prostych w montażu, zapewniających wysoką sprawność nawet w niskiej temperaturze, a dzięki zastosowaniu wodnego roztworu glikolu – zniwelować ryzyko zniszczenia pompy w czasie przerw w dostawie prądu.

 

Infolinia 0 801 804 444      www.vaillant.pl      www.facebook.com/VaillantPL

Materiał promocyjny Vaillant


ZOBACZ FILMY

CZY POWIETRZNA POMPA CIEPŁA SIĘ OPŁACA?

JAK DZIAŁA POMPA CIEPŁA?

DOM JEDNORODZINNY POW. 140 M² , POMPA CIEPŁA AROTHERM + REKUPERACJA RECOVAIR

OGRZEWANIE NOWOCZESNEGO DOMU 200 M². POMPA CIEPŁA , REKUPERACJA, SYSTEM PV

DOM OGRZEWANY GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA I SYSTEMEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zobacz także
Fot. REHAU
Okna to zakup na długie lata, a nawet pokolenia, dlatego ich wybór nie powinien być podyktowany jedynie...
Boniowanie, czyli rowkowanie elewacji domu w celu nadania jej wyglądu kamiennych bloków, ma wielowiekową...
Współczesne okna mają coraz lepsze parametry termiczne. Dotyczy to zarówno ich pakietów szybowych, jak i...
Fot. FAKRO
Kolor odgrywa bardzo ważną rolę w codziennym życiu. Ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, a nawet na...