Zmiany w programie Czyste Powietrze
18 kwietnia 2020

W drugim kwartale tego roku wejdą w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Mają one na celu usprawnienie procedur rozpatrywania wniosków oraz zwiększenie promocji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak pompy ciepła. Razem z marką Vaillant prezentujemy główne zmiany w programie.

Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W ramach walki z emisją szkodliwych substancji do atmosfery program ten oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe normy.

Program przewiduje również wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu termomodernizację budynków. Na podstawie doświadczeń z kilku pierwszych miesięcy działania programu zdecydowano się na wprowadzenie zmian umożliwiających skrócenie czasu rozpatrywania wniosków oraz m.in. powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym. Dzięki temu większą promocją zostaną objęte urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła.

Czyste Powietrze 2.0 – 10 najważniejszych zmian w programie

 1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji – WFOŚiGW nie ma już obowiązku liczenia dochodów wnioskodawcy. Beneficjenci dzielą się na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.
 2. Włączenie w program jednostek samorządu terytorialnego – gminy mają wydawać zaświadczenia potwierdzające prawo do zwiększonego dofinansowania w ramach kryteriów dochodowych.
 3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków – maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku skraca się z 90 do 30 dni.
 4. Uproszczenie wniosku o dotację – dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów będą zbierane w formie oświadczeń.
 5. Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl.
 6. Włączenie w program sektora bankowego – dotacja będzie mogła być przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu. W placówkach bankowych będzie możliwa dystrybucja dotacji.
 7. Integracja z programem Mój Prąd – nie będzie konieczne składanie dwóch odrębnych wniosków, aby uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną.
 8. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym – inwestycje zmniejszające emisję dwutlenku węgla będą dodatkowo promowane. Przewidziane są dodatkowe bonusy dla urządzeń OZE, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.
 9. Dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła – beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dodatkową dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji.
 10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych – jako koszty kwalifikowane uznane zostaną nakłady poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czyste powietrze 2.0 – opłaca się inwestować w OZE

W ramach programu Czyste Powietrze szczególnie promowane są rozwiązania z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Nowe zasady programu przewidują uzyskanie specjalnego bonusu, jeżeli urządzenia grzewcze posiadają podwyższoną klasę efektywności energetycznej potwierdzoną w etykiecie ErP. Na zakup i montaż urządzeń wraz z osprzętem można otrzymać:

 • 45%, lecz nie więcej niż 13 500 zł na pompy ciepła typu powietrze-woda o klasie efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55oC. Ten warunek spełniają wszystkie pompy ciepła powietrze-woda Vaillant: aroTHERM split, aroTHERM plus, versoTHERM, recoCOMPACT
 • 45%, lecz nie więcej niż 20 520 zł na pompy ciepła typu solanka-woda o klasie efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55oC. Ten warunek spełniają pompy ciepła Vaillant flexoTHERM.

Dofinansowaniem mogą być objęte również:

 • Wszystkie kotły kondensacyjne z oferty Vaillant – 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4500 zł przy istniejącym przyłączu gazowym w budynku lub 45% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6750 zł w przypadku nowego przyłącza gazowego.
 • Rekuperatory Vaillant recoVAIR – 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł.
 • Kolektory słoneczne Vaillant auroTHERM oraz pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej Vaillant aroSTOR – 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4500 zł.
 • Instalacje fotowoltaiczne Vaillant auroPOWER – 50 % poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł.
 • Kotły elektryczne Vaillant eloBLOCK – 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3000 zł.

Więcej informacji o nowej wersji programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Materiał prasowy Vaillant

Zobacz także
Elementy ze świeżego drewna podczas wysychania pozbywają się znajdującej się w nich wilgoci do otoczenia,...
Fot. Fakro
Każdej zimy tęsknimy za latem i upalnymi dniami, ale kiedy nadchodzą, często mamy ich dosyć. Powodem...
Wśród okien oferowanych przez firmę SOKÓŁKA OKNA I DRZWI, czołowego producenta stolarki drewnianej, są...
Fot. Vaillant
Nie wystarczy zainstalować bezobsługowe urządzenie grzewcze, na przykład pompę ciepła czy kocioł...