Pracownicy VELUX z mocnym wsparciem w dobie koronawirusa
17 lipca 2020

Blisko 1,2 mln zł przekazała w tym roku Fundacja Pracownicza na pomoc pracownikom VELUX w trudnych sytuacjach życiowych oraz wsparcie społeczności lokalnych. Ponad połowa z tych środków została przyznana w ramach specjalnie utworzonego funduszu pomocowego związanego z epidemią koronawirusa. To wyjście naprzeciw trudnej sytuacji wywołanej pandemią, w której znalazło się wiele osób oraz realizacja wizji przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, gdzie pracownicy są kluczowym interesariuszem.

Wartość grantów przyznanych przez Fundację Pracowniczą w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku, czyli 1,2 mln zł, to o ponad 1 mln zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Już na początku epidemii zarząd Fundacji Pracowniczej podjął decyzję o wygospodarowaniu specjalnych środków na wsparcie wynikające z pandemii COVID-19. Okazało się, że zapotrzebowanie jest duże – ponad 50% przyznanych do czerwca środków została przekazana na fundusz pomocowy związany z epidemią koronawirusa. W sumie Fundacja przekazała dotacje na 160 grantów.

Wsparcie dotyczyło różnorodnych obszarów, takich jak: zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i ich rodzin, pomoc osobom wymagającym diagnostyki związanej z COVID-19, skorzystanie z opieki psychologicznej oraz prywatnego leczenia. Jak do tej pory, granty te stanowią prawie połowę funduszu pomocowego.

Natomiast ponad jedna trzecia środków, została przeznaczona na zakup przez firmę sprzętu komputerowego i umożliwienie dzieciom pracowników nauki z domu, a także wsparcie w organizacji korepetycji.

Pracownicy skorzystali również z grantów na zakup specjalnego sprzętu podnoszącego jakość powietrza w domach, gdzie rodziny spędzały wyjątkowo dużo czasu. Fundacja wyszła także naprzeciw osobom, które z powodu pandemii potrzebowały wsparcia w opiece nad dziećmi oraz pracownikom, którzy musieli odwołać duże uroczystości rodzinne czy zrezygnować z wakacji.

Miarą wielkości firmy i jej systemu wartości jest dbałość o pracowników szczególnie w trudnych momentach, a do takich z pewnością zaliczymy pandemię wywołaną COVID-19. To prawdziwy test z odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Dlatego niezwykle ważna była szybka decyzja Fundacji Pracowniczej o wygospodarowaniu specjalnych środków na granty dotyczące sytuacji wynikających z pandemii. Chyba nikt nie miał wątpliwości co do tego, że będzie ciężko, i że wiele osób będzie potrzebowało wsparcia. Pracownicy to doceniają i jest to dla nas niezwykle cenne – mówi Anna Dudzińska, dyrektor ds. personalnych w Grupie VELUX.

Strona internetowa Fundacji https://www.employeefoundation.com/en/ została odpowiednio dostosowana tak, aby cele i proces aplikacji o granty były widoczne i uproszczone. Powstała również strona na Facebooku, co ma służyć dotarciu do większej liczby pracowników. Opracowywane są dalsze projekty informacyjne, np. seminaria internetowe, a wszystko po to, aby jak najwięcej pracowników potrzebujących pomocy mogło z niej skorzystać.

Niezależnie od funduszu związanego z koronawirusem Fundacja Pracownicza udzieliła granty w ramach trzech obszarów, w których na co dzień działa, czyli: pomoc pracownikom w trudnych sytuacjach życiowych, edukacja dzieci pracowników oraz wsparcie społeczności lokalnych.

Prospołeczny model biznesowy

Zaangażowanie firmy VELUX na rzecz wsparcia pracowników i społeczności lokalnych wynika z jej prospołecznego modelu biznesowego, gdzie właścicielem jest fundacja charytatywna.

Kierując się wizją przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, założyciel firmy VELUX – Villuma Kann Rasmussen, powołał w 1971 roku pierwszą fundację charytatywną VILLUM FONDEN, która jest głównym akcjonariuszem VKR Holding A/S (w którego skład wchodzi również firma VELUX), posiadającym 80% udziałów.

Fundacja otrzymuje około 90% całkowitej rocznej dywidendy, a uzyskane środki przeznacza na cele społeczne. W 1981 zostaje powołana do istnienia kolejna fundacja VELUX FONDEN.

Obie fundacje, znane jako FUNDACJE VELUX, angażują się w działania służące społeczeństwu i środowisku. Wraz z rozwojem organizacji powstały kolejne fundacje i obecnie jest ich sześć, w tym Fundacja Pracownicza, udzielająca pomocy pracownikom holdingu VKR.

Jej celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pracowników i ich rodzin, a także wsparcie społeczności lokalnych, w których firma funkcjonuje na co dzień. Pomoc może dotyczyć dwóch celów: kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, operacji pracownika lub jego rodziny bądź edukacji akademickiej dzieci pracownika. Środki te są niezależne od funkcjonującego w Grupie VELUX Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

W Polsce działają również bardzo prężnie FUNDACJE VELUX, które od 2018 roku koncentrują się na wsparciu głównie projektów dotyczących rozwoju edukacji zawodowej młodzieży, co w dobie pandemii i wyzwań związanych z kształceniem zdalnym, nabiera dodatkowego znaczenia. W latach 2003-2019 FUNDACJE VELUX przekazały w sumie 133 mln zł na wsparcie 35 projektów społecznych. Instytucje i organizacje zainteresowane uzyskaniem grantu mogą zgłaszać się do FUNDACJI przez cały rok poprzez stronę internetową www.velux.pl/fundacje.

Materiał prasowy Velux

Zobacz także
Konstrukcje betonowe i żelbetowe zachowują swoje bardzo dobre parametry techniczne zarówno podczas upalnej, jak i...
Fot. Vaillant
Z powodu zmian klimatycznych także w Polsce coraz częściej zdarzają się dłuższe okresy upałów. Życie w...
Fot. VELUX
Niezwykłe możliwości aranżacji, panoramiczny widok, poczucie przestrzeni oraz wnętrza pełna światła i...
Elementy ze świeżego drewna podczas wysychania pozbywają się znajdującej się w nich wilgoci do otoczenia,...