PIERWSZY RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
20 kwietnia 2016

NA POCZĄTKU KWIETNIA GRUPA VELUX OPUBLIKOWAŁA POLSKI RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE PIERWSZĄ TAKĄ PUBLIKACJĄ W BRANŻY STOLARKI W NASZYM KRAJU.

Okazją do podsumowania aktywności Grupy VELUX w obszarze odpowiedzialnego biznesu (CSR*) stał się wyjątkowy jubileusz – 75 rocznica istnienia firmy.
Już w 1965 roku założyciel Grupy VELUX – Villum Kann Rasmussen – postawił sobie za cel stworzenie Firmy Modelowej, rozumianej jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji. Te założenia do dziś są mocnym fundamentem, na którym opiera się działalność firmy VELUX. Efektem tej wizji jest prospołeczny model biznesowy.
Od lat firma VELUX zajmuje się aktywną promocją nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Jedną z takich globalnych inicjatyw jest współtworzenie koncepcji Domów Aktywnych, w których zachowana jest równowaga pomiędzy niskim zużyciem energii, zdrowym klimatem wewnętrznym i ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko.
Oprócz dbałości o najwyższą jakość oraz innowacyjność swoich produktów Grupa VELUX olbrzymie znaczenie przywiązuje do wpływu produktów na otoczenie na każdym etapie ich życia, począwszy od zakupu surowców do wyrobu okien dachowych, przez produkcję i użytkowanie, aż po ich utylizację.
Wyrazem troski o środowisko naturalne jest ogłoszona w 2009 roku globalna strategia Grupy VELUX, polegająca na stopniowym ograniczaniu własnej emisji dwutlenku węgla, tak by w 2020 roku była ona o połowę mniejsza.
Firma VELUX wspiera swoich pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dba też o ich bezpieczeństwo w pracy. W 2010 roku we wszystkich fabrykach na świecie, również w Polsce został wdrożony Program Doskonałego Bezpieczeństwa (Safety Excellence Programme).
VELUX chętnie wspiera inicjatywy związane z edukacją ekologiczną, angażuje się w życie społeczności lokalnych oraz wspiera działalność organizacji społecznych.
Publikacja raportu CSR zbiegła się z dołączeniem Grupy VELUX do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, działającej od 15 lat największej organizacji pozarządowej w Polsce, która w kompleksowy sposób zajmuje się propagowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Cały raport CSR: www.velux.pl


Materiał prasowy Velux Polska Sp. z o.o. www.velux.pl

 

*) Wg Wikipedii: Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy (osób, organizacji, instytucji i społeczności).

Zobacz także
Wilgoć potrafi niszczyć nie tylko balkony, które są bezpośrednio wystawione na opady deszczu i śniegu, ale...
Konstrukcje betonowe i żelbetowe zachowują swoje bardzo dobre parametry techniczne zarówno podczas upalnej, jak i...
Fot. Vaillant
Z powodu zmian klimatycznych także w Polsce coraz częściej zdarzają się dłuższe okresy upałów. Życie w...
Fot. VELUX
Niezwykłe możliwości aranżacji, panoramiczny widok, poczucie przestrzeni oraz wnętrza pełna światła i...