Grupa VELUX zmniejszyła emisję ze swojej działalności o 26% – nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju

17 maja 2023

Grupa VELUX zmniejszyła emisję z własnej działalności operacyjnej o 26% (zakres 1 i 2) i odnotowała niewielki spadek emisji w łańcuchu wartości (zakres 3). Dzięki wprowadzeniu nowych opakowań produktów opartych na papierze zaoszczędziła 600 ton plastiku w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. To najważniejsze informacje z najnowszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX za 2022 rok.

Kluczowe dane z raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX za 2022 rok:

• Emisje z działalności operacyjnej (zakres 1 i 2) spadły z 37.105 do 27.371 t CO₂

• Emisje z całego łańcucha wartości spadły (zakres 3) z 2,06 do 1,99 mt CO₂eq

• Sfinalizowanie inwestycji w dwie farmy solarne w Hiszpanii. Po uruchomieniu w 2025 r. farmy będą generować 167 GWh energii odnawialnej rocznie.

Czytaj więcej: https://prasa.velux.pl/nowe-partnerstwa-grupy-velux-na-rzecz-zmniejszenia-emisji-co2/

• Grupa VELUX zawarła dwa strategiczne partnerstwa ze dostawcami niskoemisyjnego aluminium – firmami Hydro i Novelis. Umowa partnerska z firmą Hydro ma na celu osiągnięcie do 2030 roku poziomu poniżej 2,0 kg dwutlenku węgla emitowanego na 1 kg aluminium, co stanowi mniej niż jedną piątą średniej europejskiej wynoszącej 11,3 kg dwutlenku węgla na 1 kg aluminium. Umowa partnerska z firmą Novelis zakłada osiągnięcie do końca 2024 roku poziomu poniżej 4,0 kg CO₂ emitowanego na 1 kilogram walcowanego aluminium dostarczanego przez firmę Novelis.

Czytaj więcej: https://prasa.velux.pl/nowe-partnerstwa-grupy-velux-na-rzecz-zmniejszenia-emisji-co2/

• 98% opakowań okien dachowych jest produkowanych na bazie papieru, co pozwoliło zaoszczędzić ponad 600 ton plastiku w 2022 roku, w porównaniu z 2021 rokiem
Czytaj więcej: https://prasa.velux.pl/zero-plastiku-w-opakowaniach-velux/

• Zasadzono 100 000 drzew w ramach 21-letniego partnerstwa ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF). Celem jest wychwycenie historycznych emisji dwutlenku węgla z działalności Grupy VELUX – 5,6 mln ton CO₂.

Czytaj więcej: https://prasa.velux.pl/velux-i-wwf-historyczny-projekt-regeneracji-lasow/

• Liczba wypadków na milion przepracowanych godzin spadła z 2,58 w 2021 roku do 1,63 w 2022 roku.

• Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych osiągnął 30% w 2022 roku (w porównaniu do 28% w 2021 roku). Obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych znajduje się ogólnie na poziomie 26%, co podkreśla potrzebę dalszych działań w tym obszarze.

Cieszę się, że nasze partnerstwa mające na celu zmniejszenie emisji z materiałów zaczynają przynosić rezultaty. Będziemy nadal współpracować z partnerami w ramach naszego łańcucha wartości i poza nim, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób podejmowania działań na rzecz klimatu. Transformacja sektora budowlanego w kierunku redukcji emisji dwutlenku węgla jest w toku, ale współpraca i tempo zmian muszą zdecydowanie wzrosnąć – podkreśla Lars Petersson, dyrektor generalny Grupy VELUX.

Ambitna strategia Grupy VELUX

W 2020 roku Grupa VELUX ogłosiła nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju, w ramach której – do 100 rocznicy założenia firmy przypadającej na 2041 rok – zobowiązała się wychwycić historyczne emisje CO₂ z zakresu 1 i 2 – 5,6 mln ton CO₂, wyemitowane od 1941 roku. Część tego celu zostanie zrealizowana przy współpracy z organizacją WWF (The World Wide Fund for Nature – Światowym Funduszem na rzecz Przyrody) w ramach projektów ochrony i sadzenia lasów. Obecnie realizowany jest pierwszy z pięciu projektów ochrony i rekultywacji lasów w Ugandzie. Obejmuje 28 000 hektarów w tzw. szczelinie albertyńskiej — miejscu o ogromnej bioróżnorodności, w którym tropikalne lasy deszczowe stanowią siedlisko tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Projekt pozwoli zneutralizować około jeden milion ton CO₂.

Grupa VELUX zobowiązała się także do stania się firmą całkowicie neutralną pod względem emisji CO₂ (zakres 1 i 2) do 2030 roku. Ponadto, Grupa pracuje nad zmniejszeniem o 50% emisji CO₂ w całym łańcuchu wartości (zakres 3) do 2030 roku.

Materiał prasowy VELUX

Zobacz także
Ułożenie ocieplenia z wełny mineralnej na styk ze sztywnym poszyciem dachu, to poważny błąd w sztuce...
Bloczki betonu komórkowego to obecnie jedyny powszechnie stosowany materiał budowlany, z którego w całości...
Ten rodzaj częściowo prefabrykowanego stropu gęstożebrowego jest w budowanych w Polsce domach jednorodzinnych...
W małym domu, nie mówiąc już o mieszkaniu, trudno jest wygospodarować miejsce na pralkę. Najczęściej...