Jak zrobić ogrodowe ścieżki, schody i murki z płyt piaskowca?

Nieregularne płyty z piaskowca to materiał, który znakomicie nadaje się do wykonania różnych ogrodowych przedsięwzięć. Z większych płyt można zrobić nawierzchnie ścieżek, kamienne podłogi w altanach oraz stopnie ogrodowych schodów, a z mniejszych – murki oporowe, podtrzymujące niezbyt wysokie skarpy.

Płyt piaskowca nie można oczywiście układać bezpośrednio na gruncie, nawet po wcześniejszym zdjęciu ziemi roślinnej. Rodzaj podbudowy pod wykonywane z nich różne obiekty małej architektury ogrodowej, a zatem i zakres związanych z tym prac, zależy w dużej mierze od warunków gruntowych.

Najłatwiej jest oczywiście wtedy, gdy na działce są łatwo przepuszczalne dla wody piaski. Większy zakres prac jest natomiast potrzebny wówczas, gdy są na niej grunty gliniaste, co niestety zdarza się w Polsce najczęściej. Nie należy się jednak tym zrażać, choćby dlatego, że wykonane z naturalnego kamienia ścieżki, murki i schody, świetnie wpisują się w ogrodową roślinność (Fot. 1) i są dobrym towarzyszem dla innych obiektów małej architektury.

Fot. EDIN Architektura Krajobrazu
Fot. 1 – Wykonane z piaskowca ścieżki i murki są nie tylko trwałe, ale też bardzo dobrze komponują się z ogrodową roślinnością

MURKI

Podtrzymujące skarpy murki wykonuje się z mniejszych płyt, układając je w taki sposób, by frontowa powierzchnia ścianki oporowej nie była pionowa, lecz lekko (10-15º) odchylona od pionu w kierunku gruntu.

Układa się je na kilkudziesięciocentymetrowej warstwie drenującej z zagęszczonego klińca (kruszywa łamanego). Taką warstwę (Rys. 1) wykonuje się również za murkiem, by nie podmywały go wody opadowe, płynące po skarpie.

Kamienie w murkach układa się nie na zaprawie, lecz na ziemi roślinnej, którą z czasem porosną niewielkie rośliny. Ich korzenie nie tylko wzmocnią murki, lecz będą także naturalną barierą dla wód spływających ze skarpy.

Zarówno poziome, jak i pionowe spoiny pomiędzy płytami powinny być dość spore, nie tylko po to, by było w nich miejsce dla roślin porastających murki oporowe. W takich miejscach na pewno znajdą schronienie jaszczurki i inni mali przedstawiciele ogrodowej fauny.

Gdy dla podtrzymania większej skarpy trzeba wykonać kilka murków w niedużej odległości od siebie (Fot. 2), to powierzchnię między nimi warto wypełnić naturalnym żwirem lub korą, by nie porastała chwastami. Warstwę tę układa się na agrowłókninie lub agrotkaninie – najlepiej, gdy są one kolorystycznie dobrane do barwy żwiru lub kory.

Rys. 1 – Zarówno murki oporowe, jak i ogrodowe ścieżki układa się na przepuszczalnej dla wody podbudowie, wykonanej z zagęszczonego klińca – taką warstwę drenującą wykonuje się również za murkami
Fot. EDIN Architektura Krajobrazu
Fot. 2 – Poprawnie wykonane schody z płyt piaskowca będą przez długie lata dobrze spełniać nie tylko swoją funkcję komunikacyjną, ale także dekoracyjną
1
Zobacz także

Zdarzają się takie sytuacje, że w sąsiedztwie naszej działki jest wprawdzie sieć kanalizacyjna, ale nie możemy do niej podłączyć naszego domu w taki sposób, by ścieki z niego mogły do niej spływać grawitacyjnie. Może być tak wtedy, gdy kolektor znajduje się za daleko, by przewód łączący go z naszym domem dało się ułożyć z odpowiednim spadkiem. Bywa też tak, że – na przykład ze względu na ukształtowanie terenu – wylot ścieków z naszego domu […]

.

Żelbetowe wieńce, czyli obwodowe belki stropowe, mają bardzo duże znaczenie dla stabilności całego budynku. Podwyższają one odporność jego ścian na zarysowanie i pękanie, wywołane nierównomiernym osiadaniem gruntu pod fundamentami lub jego drganiami, spowodowanymi na przykład intensywnym ruchem komunikacyjnym. Ponieważ za izolacyjność termiczną ścian dwuwarstwowych odpowiada przede wszystkim ich ocieplenie, wykonywane na nich wieńce stropowe zajmują zazwyczaj całą szerokość ich warstwy nośnej […]

.

To, że chcemy, by w domu była ciepła woda, jest naturalne i w dzisiejszych czasach trudno to uznać za fanaberię. Pamiętać jednak należy, że w dobrze ocieplonym domu, podgrzewanie wody stanowi często większą pozycję w wydatkach eksploatacyjnych niż jego ogrzewanie. Dlatego instalacji do przygotowywania ciepłej wody warto poświęcić trochę uwagi. Wodę, podobnie jak dom, możemy ogrzewać centralnie – z jednego miejsca do wszystkich łazienek i kuchni lub miejscowo, czyli […]

.

Wystarczy krótki spacer po okolicy, by się przekonać, że pomysłów na ogrodzenie domu jest nieskończenie dużo. Dotyczy to zarówno ich wyglądu i wysokości, jak i zastosowanych materiałów. Bywają ogrodzenia ażurowe, wyznaczające jedynie granice działki, ale są też takie, które mają dodatkowo utrudniać wstęp na posesję osobom niepowołanym. Przepisy budowlane nie są zbyt wymagające, jeśli chodzi o budowę ogrodzeń wokół domów jednorodzinnych. Jedynie wtedy, gdy zamierzamy wybudować ogrodzenie […]

.