Co zrobić, gdy kaseta jednej z rolet okiennych wystaje z elewacji?

Zwykle kasety rolet zewnętrznych, zamawianych w firmie, która wyprodukowała okna, mają takie same wymiary. Dlatego po zamontowaniu ich pod okiennymi nadprożami, są one schowane w styropianie ocieplającym ściany i nie widać ich na elewacji. Co jednak zrobić, gdy kaseta nad jednym oknem wystaje jednak ze ściany?

W pewnym domu największe okno (Fot. 1) miało inne okucia i szerszą ościeżnicę niż wszystkie pozostałe (Fot. 2).

Fot. 1 – Największe okno ze skrzydłem przesuwnym miało szerszą ościeżnicę niż inne; także roleta zewnętrzna do niego była chowana w większej kasecie
Fot. 2 – Nad pozostałymi oknami kasety rolet miały mniejszy przekrój i nie utrudniały wykonania ani ocieplenia ścian od strony zewnętrznej, ani tynków wewnętrznych

Z tego powodu kaseta umieszczonej nad nim rolety zewnętrznej wystawała z elewacji na 8 cm (Fot. 3), podczas gdy inne pozostawały ukryte w 14-centymetrowej warstwie ocieplenia ścian domu.

Fot. 3 – Tylko kaseta rolety nad największym oknem nie mieściła się w ociepleniu ścian – wystawała z niego na 8 cm poza lico elewacji
Fot. 4 – Za pomocą materiałów wykończeniowych stosowanych w metodzie lekkiej mokrej można było zrobić z kasety gzyms nad oknem; inwestorzy postanowili jednak ukryć ją całkowicie w dodatkowym ociepleniu

POJEDYNCZY GZYMS

Najprostszym sposobem rozwiązania tego problemu jest obklejenie wystającej kasety (Fot. 4) paskami styropianu, pokrycie jej warstwą zaprawy z plastikową siatką zbrojącą, a następnie wykończenie całości tynkiem cienkowarstwowym. Nad oknem powstanie wtedy wystająca ze ściany belka, którą można by potraktować jako rodzaj gzymsu.

Pojawią się jednak wówczas problemy natury nie tylko estetycznej (jeden taki gzyms na wszystkich elewacjach domu), ale także praktycznej. Gzyms ten trzeba by bowiem zabezpieczyć od góry, by – mimo że jest nieco osłonięty okapem – nie gromadziła się na nim woda opadowa, co w połączeniu z mrozem, mogłoby przyspieszyć jego niszczenie. Do tego taki gzyms byłby siedliskiem kurzu, którego usuwanie, ze względu na utrudniony dostęp, nie byłoby wcale proste.

UKRYCIE W DODATKOWYM OCIEPLENIU

Inwestorzy zdecydowali się więc na inne rozwiązanie. Postanowili ukryć wystającą kasetę w warstwie dodatkowego ocieplenia (Rys. 1).

W tym celu na całej ścianie, w której było osadzone okno z „pechową” kasetą, doklejono dodatkową warstwę ocieplenia o grubości 10 cm (Fot. 5).

Rys. 1 – Wystającą kasetę rolety postanowiono ukryć w dodatkowym ociepleniu ściany, przyklejając do niej 10-ciocentymetrową warstwę styropianu
Fot. 5 – Po przyklejeniu dodatkowej warstwy styropianu na całej ścianie z największym oknem, kaseta nad nim przestała być widoczna, dzięki czemu wszystkie elewacje domu nabrały jednakowego charakteru

Dzięki temu, że jego grubość jest nieco większa niż głębokość, na jaką kaseta wystaje z elewacji, ona sama będzie ocieplona 2-centymetrową warstwą styropianu.

Na całej elewacji domu każda z płyt ocieplenia ścian była mocowana jedynie na klej, który – zgodnie ze sztuką – układano pasami na ich obwodzie i w postaci placków – w środkowej części.

W taki sam sposób przyklejono drugą warstwę ocieplenia (Fot. 6), z tym że dla pewności zastosowano kołkowanie płyt ze ścianą za pomocą specjalnych łączników.

Fot. 6 – Na słupie narożnika domu wyraźnie widać dodatkową warstwę ocieplenia; zostanie on jeszcze – wraz pozostawionymi w elewacji fragmentami ścian – obłożony ceramicznymi lub kamiennymi płytkami
Fot. 7 – Po oklejeniu narożnego słupa płytkami nikt nie zauważy, że nietypowa kaseta nad dużym oknem była dla inwestorów źródłem jakichkolwiek problemów

W taki oto sposób wystająca nad oknem kaseta rolety została ukryta w warstwie ocieplenia (Fot. 7), a przy okazji współczynnik przenikania ciepła jednej ze ścian obniżył się z 0,25 aż do 0,15!

Pozostała jeszcze jedynie wymiana parapetu pod oknem. Ten istniejący (Fot. 8) był bowiem po dodatkowym ociepleniu ścian za wąski i trzeba go było zastąpić szerszym (Fot. 9).

Fot. 8 – Pierwotnie zamontowany parapet pod dużym oknem trzeba było zdemontować przed wykonaniem dodatkowego ocieplenia ściany
Fot. 9 – Zamontowanie nowego parapetu, szerszego od starego o 10 cm, kończyło dodatkowe prace związane z ukryciem wystającej kasety nad największym oknem

więcej na ten temat:

Jak tynkować nadokienne kasety rolet zewnętrznych?

Dlaczego na styku rolet z tynkiem mogą pojawić się rysy?

Zobacz także

Większość osób budujących dom nawet nie bierze pod uwagę tego, że niektóre z tradycyjnych okien mogą być w nim nieotwierane. Dotyczy to nawet tych inwestorów, którzy zdecydowali się na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, przy której okna nie są potrzebne dla zagwarantowania właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Tymczasem zastosowanie w niektórych miejscach domu okien nieotwieranych może wyraźnie obniżyć koszt stolarki okiennej, który stanowi sporą pozycję w wydatkach na dom. Przy […]

.

W wielu, nie tylko starych domach są, nad otworami w ścianach, nadproża w kształcie łuku. Kiedyś było to podyktowane możliwościami budowlanymi – do zrobienia takiego nadproża z cegły niepotrzebne było stalowe zbrojenie. Później była to już raczej architektoniczna moda… Gdy nadchodzi konieczność wymiany okien w takich domach (Fot. 1), ich obecni właściciele stają przed dylematem, czy zamówić nowe okna dopasowane do istniejących otworów, czy „wyprostować” nadproża i zamówić okna prostokątne, znacznie tańsze […]

.

Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o jej funkcjonalność. Cóż bowiem z tego, że będą się nią mogli pochwalić przed gośćmi, jeśli codzienne korzystanie z niej nie będzie dla nich łatwe, lekkie i przyjemne… Ale oczywiście nie znaczy to, że kuchnia funkcjonalna nie może być jednocześnie ładna. Jeśli budujemy dom, to zwykle ogólna propozycja urządzenia kuchni jest przedstawiona w projekcie […]

.

W Polsce domy jednorodzinne buduje się przeważnie na ławach i ścianach fundamentowych. Żelbetowe płyty fundamentowe stosuje się raczej tylko wtedy, gdy grunt na działce ma małą nośność lub poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki. A szkoda, ponieważ domy energooszczędne łatwiej jest odizolować termicznie od gruntu, gdy wybudowane są na żelbetowej płycie. Niezbyt częste stosowanie płyt fundamentowych (Fot. 1) sprawia, że pomysł, by wykonać w nich od razu instalację wodnego ogrzewania […]

.