Jak zrobić kaflowy kominek z ciepłym siedziskiem?

Zwyczaj siadania wieczorami z plecami opartymi o jeszcze ciepły piec kaflowy był kiedyś dość powszechny. Takie zachowanie nikogo oczywiście nie dziwiło, jako że było to najcieplejsze miejsce w domu lub mieszkaniu w czasach, gdy nie miały one jeszcze grzejników i centralnego ogrzewania.

Nie wiadomo, czy właśnie takim nostalgicznym wspomnieniem kierowała się właścicielka nowego domu, gdy zapragnęła mieć w nim obudowany kaflami kominek, który miałby miejsce do siedzenia. Jej życzenia nie ograniczały się jednak tylko do tego – chciała też, aby to siedzisko mogło być od czasu do czasu ciepłe.

CZOPUCH Z „BAJPASEM”

By zrealizować oczekiwania klientki, kominkarz musiał zamówić w zakładzie ślusarskim specjalny czopuch, który byłby – używając pojęcia z dziedziny kardiologii – wyposażony dodatkowo w „bajpas” (Fot. 1). Taką połączoną z czopuchem dodatkową rurą, wykonaną – podobnie jak on – z czarnej, kwasoodpornej blachy, gorące spaliny z kominka mogłyby być kierowane pod kaflowe siedzisko (Fot. 2), będące integralną częścią obudowy kominka.

Fot. 1 – By kominkowe siedzisko mogło być ogrzewane, trzeba było zamówić u ślusarza czopuch o specjalnej konstrukcji
Fot. 2 – Dzięki „bajpasowi” z kwasoodpornej rury spaliny z kominka mogą być kierowane pod wykonane z kafli siedzisko

Dzięki takiej „przedkominowej” konstrukcji, w kominku można palić na dwa sposoby. W ciepłe dni, gdy w kominku pali się jedynie dla przyjemności, spaliny przepływają z niego bezpośrednio czopuchem do komina (Fot. 3). Inaczej jest wtedy, gdy domownikom zależy na tym, by kominek w jak największym stopniu ogrzewał wnętrze. W takich sytuacjach spaliny z niego są – częściowo lub w całości – kierowane do rury doprowadzającej ciepło do siedziska, by następnie powrócić do czopucha drugą rurą (Fot. 4).

Fot. 3 – Gdy spaliny z wkładu kominkowego przepływają czopuchem bezpośrednio do komina, siedzisko pozostaje zimne
Fot. 4 – W celu podgrzania siedziska spaliny są kierowane do pierwszej rury, by powrócić do czopucha rurą powrotną

W tym wariancie ogrzewane jest nie tylko siedzisko, ale także lewa strona obudowy kominka, a dzięki wydłużeniu drogi pomiędzy paleniskiem a kominem więcej ciepła zostaje w domu.

Sterownie przepływem spalin odbywać się będzie za pomocą zrobionej na zamówienie przepustnicy (Fot. 5 i 6), która w pozycji otwartej kieruje spaliny bezpośrednio do komina, a w częściowo lub całkowicie przymkniętej – do kominowego „bajpasa”.

Fot. 5 – O kierunku i ilości przepływających spalin decyduje przepustnica, znajdująca się pomiędzy miejscami przyłączenia rur „bajpasa”
Fot. 6 – Od stopnia przymknięcia przepustnicy zależy to, czy całe spaliny, czy jedynie ich część ogrzewać będzie kominkowe siedzisko

Sterowanie przepustnicą, zamkniętą w obudowie kominka, umożliwia pokrętło umieszczone w jej bocznej ścianie (Fot. 7), dopasowane swoją stylistyką do metalowych osłon wlotów i wylotów powietrza.

1
Zobacz także

Większość osób budujących dom nawet nie bierze pod uwagę tego, że niektóre z tradycyjnych okien mogą być w nim nieotwierane. Dotyczy to nawet tych inwestorów, którzy zdecydowali się na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, przy której okna nie są potrzebne dla zagwarantowania właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Tymczasem zastosowanie w niektórych miejscach domu okien nieotwieranych może wyraźnie obniżyć koszt stolarki okiennej, który stanowi sporą pozycję w wydatkach na dom. Przy […]

.

W wielu, nie tylko starych domach są, nad otworami w ścianach, nadproża w kształcie łuku. Kiedyś było to podyktowane możliwościami budowlanymi – do zrobienia takiego nadproża z cegły niepotrzebne było stalowe zbrojenie. Później była to już raczej architektoniczna moda… Gdy nadchodzi konieczność wymiany okien w takich domach (Fot. 1), ich obecni właściciele stają przed dylematem, czy zamówić nowe okna dopasowane do istniejących otworów, czy „wyprostować” nadproża i zamówić okna prostokątne, znacznie tańsze […]

.

Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o jej funkcjonalność. Cóż bowiem z tego, że będą się nią mogli pochwalić przed gośćmi, jeśli codzienne korzystanie z niej nie będzie dla nich łatwe, lekkie i przyjemne… Ale oczywiście nie znaczy to, że kuchnia funkcjonalna nie może być jednocześnie ładna. Jeśli budujemy dom, to zwykle ogólna propozycja urządzenia kuchni jest przedstawiona w projekcie […]

.

W Polsce domy jednorodzinne buduje się przeważnie na ławach i ścianach fundamentowych. Żelbetowe płyty fundamentowe stosuje się raczej tylko wtedy, gdy grunt na działce ma małą nośność lub poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki. A szkoda, ponieważ domy energooszczędne łatwiej jest odizolować termicznie od gruntu, gdy wybudowane są na żelbetowej płycie. Niezbyt częste stosowanie płyt fundamentowych (Fot. 1) sprawia, że pomysł, by wykonać w nich od razu instalację wodnego ogrzewania […]

.