KIEDY ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH MOŻE BYĆ OPŁACALNE?

Słońce nawet w pochmurny dzień dostarcza na Ziemię ogromne ilości energii. Dotyczy to nie tylko letnich dni, ale także zimowych, choć różnice w intensywności promieniowania słonecznego są w tych okresach znaczne. Nie zmienia to jednak faktu, że wykorzystywanie energii słonecznej do podgrzewania wody do mycia przez cały rok wydaje się być bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Zamontowanie kolektorów, umożliwiających praktyczne wykorzystanie promieniowania słonecznego, pozwala na zmniejszenie wydatków, związanych z przygotowaniem ciepłej wody. W dodatku – ponieważ jest to energia odnawialna – jej zagospodarowanie umożliwia ograniczenie zużycia paliw kopalnych, których na Ziemi zastraszająco szybko ubywa. Zastosowanie w domu kolektorów jest więc niewątpliwie działaniem przyjaznym dla środowiska.
Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy ocenia się montaż kolektorów pod względem ekonomicznym. Energia słoneczna bywa bowiem określana często jako „darmowa”, tymczasem by mieć z niej pożytek, trzeba zainwestować – i to całkiem sporo, mimo państwowych dotacji – w instalację solarną. Nic zatem dziwnego, że dla wielu inwestorów jest ważne, żeby ten wydatek zwrócił się w miarę szybko niższymi rachunkami za tradycyjne źródła energii.
Na pewno nie będzie problemu ze zwrotem nakładów na kolektory, gdy w domu zużywane są duże ilości ciepłej wody. Zwykle inwestycja w instalację solarną zwraca się w rozsądnym czasie w domach, w których mieszkają chociaż cztery osoby. Dotyczy to także rodzin trzy-, a nawet dwuosobowych, jeśli ich stosunek do zużycia wody podczas kąpieli jest delikatnie mówiąc mało oszczędny. Tym bardziej o zwrot wydatków na kolektory nie muszą się martwić posiadacze basenów, nawet tych ogrodowych, gdyż instalacja solarna zdecydowanie obniży ich wydatki na podgrzewanie dużych ilości wody.
Ważne jedynie, by na montaż kolektorów inwestorzy zdecydowali się już na etapie budowy domu lub podczas modernizacji całej instalacji grzewczej w budynku remontowanym. Projekt nowej instalacji powinien oczywiście od razu uwzględniać obecność kolektorów w całym układzie, by uniknąć niepotrzebnych wydatków podczas jego adaptacji.
Dodatkowy montaż kolektorów w już zamieszkałym domu, ze sprawną i nowoczesną instalacją grzewczą, jest przeważnie nieopłacalny finansowo. Zazwyczaj wymaga on wtedy poprowadzenia drugiej instalacji z dachu na parter oraz zakupu dodatkowego zasobnika ciepłej wody lub wymiany istniejącego na większy. Wiąże się on także z mniejszą lub większą ingerencją w wykończeniowe elementy domu, zazwyczaj nie tylko na poddaszu.

WYBÓR KOLEKTORÓW

Opłacalność inwestycji w kolektory słoneczne zleży jednak nie tylko od wielkości zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Ważne, by były to produkty od sprawdzonych producentów, ponieważ te nieznanego pochodzenia – mimo przeważnie niższej ceny, ale i często kiepskiej jakości – najpewniej nigdy nie zwrócą poniesionych nakładów. W dodatku mogą wymagać częstych napraw, których koszty bardzo szybko przekreślą sensowność całej inwestycji w kolektory słoneczne.
Bardzo ważne też, by wybrane do domu kolektory były zabezpieczone przed skutkami ich ewentualnego przegrzewania. Zjawisko to ma miejsce wtedy, gdy żaden z domowników przez dłuższy czas nie zażywa kąpieli i zasobnik jest pełen ciepłej wody, a instalacja solarna mimo to stale pochłania energię słoneczną. Dobre kolektory z tego powodu nie tylko nie zagrożą bezpieczeństwu całej instalacji, ale też nie wymuszą wylewania nadmiaru gorącej wody do kanalizacji, co jest oczywistym marnotrawstwem.

KĄT USTAWIENIA KOLEKTORÓW

Najwięcej energii cieplnej dostarczą kolektory ustawione pod kątem 45º. Jej maksymalne ilości przypadną jednak na miesiące letnie, gdy z powodu okresu urlopowego zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest mniejsze. Większy pożytek będziemy mieć z kolektorów zamontowanych pod kątem 60º, ponieważ promienie słoneczne będą na nie padać pod kątem prostym wtedy, gdy słońce nie jest już tak wysoko na niebie, jak w środku lata. Wydłuży się przez to okres wysokiej efektywności kolektorów, a więc prędzej zwrócą się koszty zakupu i montażu instalacji solarnej.
Przy montażu kolektorów na dachu może być oczywiście problem z ustawieniem ich pod tak dużym kątem, ponieważ większość domów w Polsce ma połacie o pochyleniu mniejszym niż 60º. Nie dotyczy to jedynie domów z płaskimi dachami oraz tych, które są położone w górach, gdzie ze względu na obfite opady śniegu dachy są bardziej strome niż na terenach nizinnych.
Możliwe jest jednak zamontowanie kolektorów także pod większym kątem niż pochylenie połaci dachu – potrzebny jest do tego tylko odpowiedni stelaż (Fot. 1).
Warto też rozważyć montaż kolektorów w ogrodzie lub na płaskim dachu garażu (Fot. 2). Nie będziemy mieć wtedy problemów z ustawieniem ich nie tylko pod dowolnym kątem, ale też ze skierowaniem na południe, niezależnie od tego, jak są zorientowane względem stron świata połacie dachu domu, do którego kolektory będą dostarczać ciepło ze słońca.

Fot. Vaillant
Fot. 1 – Dzięki odpowiedniemu stelażowi kolektory można zamontować na dachu pod kątem większym niż pochylenie jego połaci
Fot. Vaillant
Fot. 2 – Montując kolektory na płaskim dachu domu lub garażu możemy je ustawić pod każdym kątem i w dowolnym kierunku

KOLEKTORY MARKI VAILLANT

Vaillant ma w swojej ofercie całą gamę nowoczesnych kolektorów słonecznych.
Na szczególną uwagę zasługuje niedrogi i łatwy w montażu system solarny auroSTEP plus (Fot. 3) przeznaczony do domów jednorodzinnych. Może on działać albo w tradycyjnym systemie ciśnieniowym, albo innowacyjnym – bezciśnieniowym z automatyczną ochroną czynnika przed przegrzewem.
Ciśnieniowy model systemu auroSTEP plus składa się z 2 lub 3 kolektorów płaskich typu VFK 145V, dwuwężownicowego zasobnika VIH S2 o pojemności 250 lub 350 litrów, modułu pompowego VMS 8 wraz z automatyką e-BUS oraz solarnego, przeponowego naczynia wzbiorczego. Możliwa jest także konfiguracja tego modelu z kolektorami VFK 155V/H o najwyższej sprawności lub kolektorami próżniowymi.
Bezciśnieniowy model systemu auroSTEP plus to 2 lub 3 płaskie kolektory bezciśnieniowe typu VFK 135VD, zasobnik solarny VIH S2 o pojemności 250 lub 350 litrów oraz moduł pompowy VMS 8D wraz z automatyką e-BUS. W tym systemie instalacja solarna nie wymaga stałego nadzoru i jest chroniona zarówno przed przegrzaniem, jak i zamarzaniem, także podczas okresów, gdy jest wyłączona z użytkowania z powodu dłuższej nieobecności domowników (pompa obiegowa wtedy nie pracuje, a kolektory pozostają suche).
Nowoczesne kolektory słoneczne marki Vaillant, będące głównym elementem systemu auroStep, można oczywiście zamontować także w większych instalacjach projektowanych indywidualnie.
Kolektor płaski auroTHERM VFK 155 (Fot. 4) ma wysoką sprawność optyczna (około 85%) i może współpracować z dowolnymi urządzeniami grzewczymi – z pompami ciepła oraz kotłami gazowymi, olejowymi i na paliwa stałe. Przeznaczony jest do montażu na skośnym i płaskim dachu oraz elewacji budynku. Dostępny jest w dwóch wersjach – poziomej VFK 155 H i pionowej VFK 155 V.

Fot. Vaillant
Fot. 3 – System solarny auroSTEP plus
Fot. Vaillant
Fot. 4 – Płaski kolektor słoneczny auroTHERM VFK 155

Podobne parametry użytkowe ma solidny i niedrogi płaski kolektor słoneczny auroTHERM VFK 145 (Fot. 5).
Niezwykle korzystne parametry mają rurowe kolektory próżniowe auroTHERM exclusiv VTK 570 i VTK 1140 (Fot 6), o małej masie i wysokiej wydajności.
Dzięki rurowej konstrukcji można je zamontować nawet tam, gdzie mamy do dyspozycji mało miejsca.
Kolista powierzchnia absorbera każdej z rur pochłania dostępną ilość promieniowania słonecznego, a podwójne ścianki ze szkła – podobnie jak w termosie przedzielone próżnią – ograniczają do minimum straty ciepła.
Rurowe kolektory próżniowe VTK 570 i VTK 1140, wyposażone w 6 lub 12 rur, można łączyć szeregowo w zespoły o powierzchni do 14 m².

Fot. Vaillant
Fot. 5 – Płaski kolektor słoneczny auroTHERM VFK 145
Fot. Vaillant
Fot. 6 – Rurowy kolektor próżniowy auroTHERM exclusiv

Bardzo interesującym i korzystnym rozwiązaniem w solarnej ofercie marki Vaillant jest też system bezciśnieniowy DrainBackSplit (Fot. 7), który podobnie jako system auroSTEP zapewnia ochronę instalacji przed przegrzaniem. Dodatkowo pozwala on zastosować znacznie większą ilość kolektorów, a pozyskaną energię wykorzystać również na potrzeby wspomagania ogrzewania budynku.
System DrainBackSplit bardzo dobrze współpracuje z buforami wielofunkcyjnymi allSTOR oraz gazowymi kotłami kondensacyjnymi i pompami ciepła. Jego zastosowanie ogranicza też koszty wykonania instalacji solarnej. Dzięki modułowi świeżej wody aquaFLOW exclusiv system DrainBackSplit zapewnia higieniczne podgrzewanie wody, bez ryzyka rozwoju groźnych bakterii Legionella.

Uwaga! Kolektory słoneczne można także wykorzystać do wspomagania centralnego ogrzewania domu. Jednak instalacja jest wtedy dużo bardziej skomplikowana, a efekt ekonomiczny – przy obecnych cenach tradycyjnych paliw – na razie mocno wątpliwy. Zwłaszcza, że w takim zastosowaniu ciepła potrzebujemy przede wszystkim zimą, gdy dni są krótsze i słońce „słabsze” niż latem.

KOTŁY WSPÓŁPRACUJĄCE Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI

Vaillant ma swojej ofercie kotły kondensacyjne, szczególnie polecane do instalacji wyposażonych w kolektory słoneczne. Jest nim przede wszystkim kocioł kondensacyjny auroCOMPACT/4 (Fot. 8) o najwyższej sprawności energetycznej, który w swojej kompaktowej obudowie ma już wbudowany bardzo wydajny, ładowanym warstwowo, solarny zasobnik ciepłej wody, o pojemności 150 litrów. Kocioł auroCOMPACT/4 efektywnie współpracuje z kolektorami słonecznymi, zarówno w instalacjach bezciśnieniowych (VSC S), jak i ciśnieniowych (VSC D).

Fot. Vaillant
Fot. 7 – System bezciśnieniowy DrainBackSplit
Fot. Vaillant
Fot. 8 – Kocioł kondensacyjny auroCOMPACT/4

Infolinia 0 801 804 444, www.vaillant.pl

Materiał promocyjny Vaillant

 

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE:

Jaka powinna być instalacja grzewcza w domu ekologicznym?

Jak dobrać system solarny, by wspomagał ogrzewanie domu?

 

Zobacz także

Ściany i podłogi łazienek, w których okresowo panuje podwyższona wilgotność, wykańcza się najczęściej płytkami ceramicznymi. Dzięki nim łatwiej utrzymać w tych pomieszczeniach czystość, co ze względu na ich funkcję ma oczywiście duże znaczenie. Płytki ceramiczne chronią też zarówno podłogi, jak i ściany łazienek przed chwilowym zawilgoceniem podczas kąpieli domowników. Nie oznacza to oczywiście, że nie można łazienek wykańczać w inny sposób. Ten sam tynk, który układa […]

.

Szczególnie trudnym miejscem podczas układania płytek ceramicznych na ścianach łazienki lub kuchni są ich narożniki wypukłe (zewnętrzne). Takich problemów nie ma natomiast w narożach wklęsłych (wewnętrznych), w których płytki spotykają się pod kątem prostym (zazwyczaj), więc nie widać ich boków. W narożach wypukłych płytki ścienne spotykają się pod kątem rozwartym (z reguły 270º), więc ich boczne krawędzie są widoczne – obie lub […]

.

Myli się ten, kto myśli, że wybierając do ocieplania dwuwarstwowych ścian domu styropian najtańszy, zaoszczędził pieniądze. Może się bowiem okazać, że na droższy styropian o lepszych parametrach, wydamy mniej niż na ten, o gorszych właściwościach izolacyjnych. W ścianach dwuwarstwowych (Fot. 1), ocieplanych metodą lekką mokrą, to styropian (rzadziej – wełna mineralna) odpowiada przede wszystkim za ich izolacyjność termiczną (zobacz: Jaki styropian zastosować do ocieplenia ściany dwuwarstwowej?). […]

.

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych i rusztów z metalowych profili montuje się w całym pomieszczeniu lub jedynie w jego części. Mogą one służyć do ukrycia różnego rodzaju prowadzonych pod stropem instalacji – na przykład wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Częściej jednak służą celom dekoracyjnym, oddzielając wizualnie niektóre strefy wnętrza – na przykład otwartą kuchnię od salonu (Fot. 1). Niezależnie od powodów zastąpienia tradycyjnych tynków sufitami podwieszanymi, najczęściej trzeba w nich […]

.