Jak zakotwić zbrojenie balkonu wspornikowego w stropie gęstożebrowym?

Można się oczywiście zastanawiać, czy w domu jednorodzinnym w ogóle potrzebne są balkony, skoro dookoła niego jest ogród. Jeśli jednak już muszą być, zastanawiające jest, że projektanci robią balkony płytowe o konstrukcji wspornikowej, która jest jedną z najbardziej zawodnych.

W budownictwie wspornikiem nazywany jest element, który ma jeden koniec swobodny, a drugi zamocowany. Od jakości tego zamocowania zależy w dużej mierze to, czy taka konstrukcja – na przykład wspomniany wspornikowy balkon – będzie stabilna i zdolna do przeniesienia występujących na niej obciążeń (zobacz: Dlaczego wspornikowe płyty balkonowe to pod względem konstrukcyjnym niedobre rozwiązanie?).

Do tego balkony wspornikowe w wersji żelbetowej (Fot. 1) narażone są na korozję zbrojenia, umieszczonego w górnej, rozciąganej strefie, która z konieczności musi być w żelbecie zarysowana. Dlatego powinny być one starannie zaizolowane przed wilgocią.

Ponieważ balkony takie są przeważnie zamocowane w stropach międzykondygnacyjnych, więc trzeba je także ocieplić od góry i od dołu (Fot. 2), by nie stanowiły miejsc, przez które ciepło z domu ucieka szczególnie szybko.

Dlatego dużo bezpieczniejszymi, sztywniejszymi i łatwiejszymi do zaizolowania są balkony, które nie są płytami wspornikowymi, lecz takimi, które – jak większość stropów i belek w domu – są podparte lub zamocowane co najmniej z dwóch stron. Takie balkony projektuje się jednak rzadko. A szkoda.

Fot. 1 – We wspornikowym balkonie żelbetowym zbrojenie jest umieszczone w jego górnej, ze swej natury zarysowanej strefie, więc szczególnie narażone jest na korozję
Fot. 2 – Wspornikowe balkony żelbetowe muszą być od góry i od dołu ocieplone, by nie stały się mostkami termicznymi, czyli miejscami, przez które z domu ucieka ciepło

ZAMOCOWANIE BALKONU WSPORNIKOWEGO

W domach jednorodzinnych balkony wspornikowe są zazwyczaj zamocowane w stropach i są po prostu ich zewnętrznym przedłużeniem. Ponieważ przeważnie nie mają zbyt dużego wysięgu, więc ich grubość jest mniejsza niż stropów. Dlatego stosunkowo łatwo jest je zamocować w monolitycznych stropach żelbetowych (Fot. 3), zarówno wtedy, gdy równają się z nimi górną, jak i dolną powierzchnią. Wystarczy tylko, jeśli ich górne, konstrukcyjne pręty zbrojeniowe, będą wpuszczone w strop (Rys. 1), czyli zakotwione w nim na co najmniej taką samą długość jak w balkonie (licząc od lica ściany w jedną i drugą stronę).

Fot. 3 – W monolitycznych stropach żelbetowych da się łatwo zamocować balkony wspornikowe – stanowią one bowiem ich naturalne przedłużenie, choć mogą różnić się od siebie grubością
Rys. 1 – Długości górnych prętów zbrojeniowych w balkonie i mocującym go stropie monolitycznym – liczone od lica podpierającej je ściany – powinny być co najmniej takie same
1
Zobacz także

Większość osób budujących dom nawet nie bierze pod uwagę tego, że niektóre z tradycyjnych okien mogą być w nim nieotwierane. Dotyczy to nawet tych inwestorów, którzy zdecydowali się na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, przy której okna nie są potrzebne dla zagwarantowania właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Tymczasem zastosowanie w niektórych miejscach domu okien nieotwieranych może wyraźnie obniżyć koszt stolarki okiennej, który stanowi sporą pozycję w wydatkach na dom. Przy […]

.

W wielu, nie tylko starych domach są, nad otworami w ścianach, nadproża w kształcie łuku. Kiedyś było to podyktowane możliwościami budowlanymi – do zrobienia takiego nadproża z cegły niepotrzebne było stalowe zbrojenie. Później była to już raczej architektoniczna moda… Gdy nadchodzi konieczność wymiany okien w takich domach (Fot. 1), ich obecni właściciele stają przed dylematem, czy zamówić nowe okna dopasowane do istniejących otworów, czy „wyprostować” nadproża i zamówić okna prostokątne, znacznie tańsze […]

.

Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o jej funkcjonalność. Cóż bowiem z tego, że będą się nią mogli pochwalić przed gośćmi, jeśli codzienne korzystanie z niej nie będzie dla nich łatwe, lekkie i przyjemne… Ale oczywiście nie znaczy to, że kuchnia funkcjonalna nie może być jednocześnie ładna. Jeśli budujemy dom, to zwykle ogólna propozycja urządzenia kuchni jest przedstawiona w projekcie […]

.

W Polsce domy jednorodzinne buduje się przeważnie na ławach i ścianach fundamentowych. Żelbetowe płyty fundamentowe stosuje się raczej tylko wtedy, gdy grunt na działce ma małą nośność lub poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki. A szkoda, ponieważ domy energooszczędne łatwiej jest odizolować termicznie od gruntu, gdy wybudowane są na żelbetowej płycie. Niezbyt częste stosowanie płyt fundamentowych (Fot. 1) sprawia, że pomysł, by wykonać w nich od razu instalację wodnego ogrzewania […]

.