DLACZEGO NIE WARTO SAMODZIELNIE WYKONYWAĆ WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA?

Sercem każdej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła jest centrala wentylacyjna, nazywana często rekuperatorem. Jednak to nie tylko od niej zależy, czy wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach będzie poprawna, a mieszkańcy będą zadowoleni, że mają ten najbardziej skuteczny i energooszczędny sposób wentylowania domu.

Dla właściwego funkcjonowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej konieczne jest jej właściwe zaplanowanie, zamontowanie i wyregulowanie. Dlatego nigdy nie powinniśmy – z bardzo wielu powodów – brać się za to sami, ani powierzać tych prac przypadkowym wykonawcom.

Wykonanie wentylacji w naszym domu należy zlecić doświadczonej ekipie instalatorskiej, która ma autoryzację producenta wybranego przez nas rekuperatora, czyli została przez niego przeszkolona w zakresie doboru elementów oraz montażu i regulacji instalacji wentylacyjnej. Takim instalatorom szanujący się producenci oferują wsparcie techniczne i pomoc przy opracowaniu koncepcji realizacji systemu rekuperacji w konkretnym budynku.

Dla inwestora korzystnie jest też, jeśli urządzenie grzewcze i centrala wentylacyjna pochodzą od jednego producenta, gdyż wtedy ogrzewanie domu i mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła mogą być sterowane za pomocą jednego regulatora. Także serwisowanie obu tych instalacji jest w takim wariancie łatwiejsze i tańsze, ponieważ zajmuje się tym tylko jedna firma instalatorska.

WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Rekuperator – dzięki wentylatorom – usuwa z domu taką samą ilość powietrza zużytego, jaką nawiewa do niego świeżego. Wykonanie wentylacji mechanicznej mogłoby więc wydać się proste – wystarczy tylko podłączyć do centrali wentylacyjnej przewody wywiewne i nawiewne oraz doprowadzić je odpowiednio do pomieszczeń „brudnych” (kuchni, łazienek, toalety itp.) i „czystych” (salonu i sypialni).

Niestety wcale tak nie jest. Trzeba bowiem wybrać miejsce na montaż nawiewników i wywiewników, tak by doprowadzić i odprowadzić założoną dla każdego pomieszczenia ilość powietrza, nie powodując stref „martwych”. Wymiana powietrza musi być też zbilansowana na każdej kondygnacji, a nie tylko w całym domu, a tego bez odpowiedniej wiedzy, umiejętności i urządzeń pomiarowych (anemometrów) zrealizować się nie da. Dotyczy to zarówno tradycyjnych instalacji trójnikowych, w których ustawienie wielkości przepływów powietrza w poszczególnych przewodach przeprowadza się za pomocą przepustnic, jak i nowocześniejszych systemów rozdzielaczowych, regulowanych za pomocą umieszczenia w nich odpowiedniej wielkości kryz.

Nie da się bowiem zapewnić poprawnej pracy wentylacji jedynie przez ustawienie położenia „grzybków” w anemostatach nawiewnych i wywiewnych.

Równie ważne jest także to, że działanie poprawnie wykonanych instalacji wentylacyjnych jest prawie niesłyszalne dla domowników, w przeciwieństwie do tych, które są dziełem nawet bardzo ambitnych samouków.

Dlatego na własną szkodę działają ci inwestorzy, którzy dla pozornych – jak się zaraz okaże – oszczędności decydują się tylko na zakup centrali wentylacyjnej, a pozostałe materiały do instalacji (które oczywiście też kosztują) oraz jej montaż postanawiają zorganizować we własnym zakresie. Tymczasem, jeśli nawet prace instalacyjne zdecydują się wykonać samodzielnie (innym przecież też trzeba za to będzie zapłacić), to korzyść finansową będą mieć z tego niewielką.

Najwięcej bowiem i tak wydadzą na centralę wentylacyjną oraz niezbędne akcesoria (przewody, kształtki, izolacje akustyczne itp.).

Oszczędzą zatem (jeśli nie liczą kosztów własnej pracy) jedynie na robociźnie, która w całości kosztów wykonania instalacji wentylacyjnej ma stosunkowo niewielki udział. Dla tych mocno wątpliwych korzyści ryzykują, że będą mieli niesprawną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Do tego może być ona hałaśliwa lub powodować odczucie zbyt mocnego przepływu powietrza. Może to sprawić, że po pewnym czasie zmęczeni tym domownicy zażądają… wyłączenia wentylacji.

Nie będą też mogli nigdzie zareklamować takiej źle działającej wentylacji. Jest bowiem raczej mało prawdopodobne, żeby za jej wadliwe działanie odpowiadała tylko centrala wentylacyjna.

Jednym słowem zamiast mieszkania w komfortowych warunkach, ci, którzy wykonali samodzielnie instalację wentylacyjną w swoim domu, będą musieli żyć ze skutkami podjęcia tak niefortunnej decyzji. Chyba że zdecydują się na naprawę wentylacji, co będzie nie tylko kosztowne, ale może też okazać się trudne technicznie.

Fot. Vaillant
Fot. 1 – Systemy rekuperacji recoVAIR VAR 260 i recoVAIR VAR 360 dedykowane są do domów średnich i dużych

SYSTEMY WENTYLACYJNE MARKI VAILLANT

Wszystkich tych problemów unikną inwestorzy, zdecydują się na zakup do swoich domów jednorodzinnych systemu rekuperacji recoVAIR VAR marki Vaillant (Fot. 1).

Centrale wentylacyjne recoVAIR VAR 260 i recoVAIR VAR 360 są przeznaczone do domów średnich i dużych, natomiast recoVAIR VAR 150 – do tych o mniejszej powierzchni oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych (Fot. 2).

Elementami systemów rekuperacji marki VAILLANT są kompletne zestawy akcesoriów, niezbędnych do wykonania domowej instalacji (Fot. 3).

Fot. Vaillant
Fot. 2 – W mieszkaniach i małych domach znakomicie sprawdzi się system wentylacji mechanicznej recoVAIR VAR 150
Fot. Vaillant
Fot. 3 – Wykonanie wentylacji recoVAIR VAR jest proste, jeśli wykorzystuje się do tego systemowe zestawy akcesoriów

W jej skład wchodzą odcinki i kształtki przewodów nawiewnych i wywiewnych, łączone w całość złączami zatrzaskowymi oraz skrzynki rozdzielaczy, wyposażone w skuteczną izolację akustyczną, dzięki którym wentylacja pracuje prawie bezgłośnie.

Ponieważ w tym systemie przewody powietrzne nie mają rozgałęzień, więc są cichsze, trudniej odkłada się w nich kurz, a i opory powietrza są w nich niewielkie, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji całego systemu wentylacyjnego.

Gwarancją dobrego działania wentylacji jest współpraca – najlepiej przed przystąpieniem do budowy domu – z doradcami technicznymi marki Vaillant (Fot. 4), którzy – po przesłaniu do nich kopii rzutów kondygnacji i przekrojów budynku, przygotują nieodpłatnie koncepcję takiego rozprowadzenia przewodów wentylacji mechanicznej, by nie tylko pracowała ona skutecznie i sprawnie, ale też możliwie jak najciszej.

Resztą zajmie się już ekipa instalatorów autoryzowanych przez markę VAILLANT, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i dobrej znajomości sytemu recoVAIR VAR, wykonają i wyregulują instalację wentylacyjną w taki sposób, by zapewnić najwyższy komfort domownikom. Dzięki nim wentylacja mechaniczna będzie pracowała nie tylko skutecznie, ale i bezawaryjnie.

Najważniejsze jednak, że w razie jakiejkolwiek usterki właściciele domu będą mogli liczyć na pomoc ze strony marki VAILLANT (Fot. 5), ponieważ za poprawne działanie systemu wentylacyjnego bierze odpowiedzialność tylko producent systemu i rekomendowani przez niego wykonawcy. Oni też najlepiej przeprowadzą okresową konserwację instalacji wentylacyjnej.

Wszystkie przedstawione tu rady dotyczą oczywiście nie tylko budynków nowych, ale także modernizowanych.

Fot. Vaillant
Fot. 4 – Decydując się na system rekuperacji recoVAIR VAR, warto skorzystać z pomocy doradców technicznych marki Vaillant
Fot. Vaillant
Fot. 5 – Autoryzowani wykonawcy nie tylko poprawnie zamontują i wyregulują instalację wentylacyjną, ale też mogą się zająć jej okresową konserwacją

Infolinia 0 801 804 444, www.vaillant.pl

Materiał promocyjny Vaillant

 

 

więcej na ten temat:

Czy opłaca się mieć w domu wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła?

Dlaczego warto mieć rekuperator?

W którym miejscu domu najlepiej zamontować centralę wentylacyjną?

Czy konserwacja wentylacji mechanicznej jest uciążliwa?

Czy w mieszkaniu da się zrobić wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła?

Zobacz także

Nieregularne płyty z piaskowca to materiał, który znakomicie nadaje się do wykonania różnych ogrodowych przedsięwzięć. Z większych płyt można zrobić nawierzchnie ścieżek, kamienne podłogi w altanach oraz stopnie ogrodowych schodów, a z mniejszych – murki oporowe, podtrzymujące niezbyt wysokie skarpy. Płyt piaskowca nie można oczywiście układać bezpośrednio na gruncie, nawet po wcześniejszym zdjęciu ziemi roślinnej. Rodzaj podbudowy pod wykonywane z nich różne obiekty małej architektury ogrodowej, a zatem i zakres związanych […]

.

Im lepszą izolacyjność termiczną mają profile okienne i zamontowane w nich zestawy szybowe, tym ważniejsze jest staranne osadzenie okien w ścianach. Ich poprawny montaż nie tylko zapewnia szczelność i izolacyjność termiczną na styku ościeżnicy okna z ościeżem, czyli otworem w ścianie, ale też chroni piankę montażową przed zawilgoceniem i spowodowaną tym jej degradacją. Przy montażu bardzo istotne jest, by okno było jednakowo skutecznie uszczelnione na całym swoim obwodzie, […]

.

Murłaty, na których opierają się krokwie dachowe, są bardzo ważnym elementem dla nośności i stabilności dachu stromego. Dlatego zwykle poświęca się dużo uwagi ich solidnemu połączeniu ze ścianą kolankową. Niestety zdecydowanie mniejszą wagę przywiązuje się do ich właściwego ocieplenia. Murłata znajduje się na styku dachu i ściany zewnętrznej (Fot. 1). Ponieważ te dwie przegrody zewnętrzne domu wykonuje się i ociepla na różnych etapach budowy, […]

.

W domach energooszczędnych wyposażenie okien w rolety zewnętrzne powinno być standardem. Ograniczają one bowiem nie tylko straty ciepła zimą, ale chronią także przed przegrzewaniem wnętrz latem. Dlatego dodatkowe pieniądze wydane na rolety zwrócą się szybko mniejszymi wydatkami na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń w domu. Kasety rolet mogą być w różny sposób mocowane do ścian nad otworami okiennymi, a ich lokalizacja zależy między innymi od rodzaju ścian zewnętrznych. ŚCIANY DWUWARSTWOWE […]

.