Jak uniknąć rdzawych plam na tynku gipsowym?

Podczas wykańczania wnętrz tynkiem gipsowym należy zwracać uwagę, by nie miał on bezpośredniego kontaktu z niezabezpieczoną antykorozyjnie stalą, gdyż przyczynia się on do jej szybkiej korozji. To dlatego na przykład wypukłe krawędzie ścian lepiej wzmacniać kątownikami aluminiowymi niż stalowymi, nawet jeśli te ostatnie wykonane są z blachy ocynkowanej.

Dobrze wykonane tynki gipsowe, ułożone na ścianach i sufitach (Fot. 1), a także słupach i belkach (Fot. 2) powinny być równe, gładkie i bez przebarwień.

Fot. 1 – Tynki gipsowe, ułożone na ścianach i sufitach, powinny być równe, gładkie i bez przebarwień
Fot. 2 – Dotyczy to także tynków gipsowych, którymi wykończono powierzchnie żelbetowych belek i słupów

Zdarza się jednak czasem, że na świeżo otynkowanych gipsem sufitach, gdy w pomieszczeniach jest jeszcze bardzo wilgotno, pojawiają się wyraźne plamy (Fot. 3-6), które – sądząc z koloru – muszą mieć związek z korozją stali.

Nie powinno się to zdarzyć, jeśli stropy są wykonane poprawnie, to znaczy w taki sposób, że w żadnym miejscu nie są na nich widoczne od spodu – zarówno punktowe, jak i liniowe – ślady prętów zbrojeniowych. Zgodnie ze sztuką budowlaną pręty te powinny być otulone betonem, co jest dla konstrukcji żelbetowych bardzo ważne nie tylko ze względów estetycznych (zobacz: Dlaczego w żelbecie wszystkie pręty zbrojeniowe muszą być dokładnie otulone betonem?).

Fot. 3 – Rdzawe plamy na suficie świeżo pokrytym tynkiem gipsowym bardzo rzucają się w oczy
Fot. 4 – Rdzawe plamy na otynkowanym gipsem suficie mogą mieć bardzo różne kształty i rozmiary
Fot. 5 – Plamy, widoczne na suficie w pobliżu ścian, mogą się też pojawiać w innych jego miejscach
Fot. 6 – Plam z rdzy nie da się usunąć z tynku na mokro ani przez przecieranie papierem ściernym

Niestety, czasem z powodu złego betonowania stropu (na przykład braku lub złego rozmieszczenia podkładek dystansowych) pręty zbrojeniowe mogą miejscowo przylegać do deskowania i po jego usunięciu być widoczne od dołu.

Oczywiście w większym stopniu dotyczy to monolitycznych stropów żelbetowych, wykonywanych w całości na budowie na pełnym deskowaniu (Fot. 7). Rzadziej się to zdarza, gdy w domu zaprojektowano stropy częściowo prefabrykowane, w których belki i pustaki wypełniające przygotowane są w wytwórni (Fot. 8). Ale i w takich stropach są miejsca (na przykład żelbetowe wylewki pod ściany działowe na piętrze), w których z powodu błędów wykonawczych pręty zbrojeniowe – punktowo lub liniowo – będą widoczne od dołu stropu.

Fot. 7 – Przed przystąpieniem do tynkowania gipsem żelbetowych stropów monolitycznych, trzeba dokładnie obejrzeć, czy wszystkie pręty zbrojeniowe są otoczone betonem
Fot. 8 – Stopki belek stropów gęstożebrowych wykonane są w wytwórni, więc nie powinno być na nich widać prętów zbrojeniowych – nie dotyczy to jednak robionych na budowie wylewek

Dlatego przed przystąpieniem do tynkowania warto spód każdego stropu dokładnie obejrzeć i sprawdzić, czy jego cała powierzchnia jest tylko betonowa. W razie natrafienia na jakikolwiek pręt stalowy, należy go staranie zamalować farbą antykorozyjną.

Po jej wyschnięciu można przystąpić do gruntowania sufitu (Fot. 9), a następnie do tynkowania (Fot. 10), bez obawy, że po mogą się na nim pojawić rdzawe plamy.

Fot. 9 – Gruntować sufit przed tynkowaniem można dopiero wtedy, gdy wszystkie widoczne na stropie pręty zostały zamalowane farbą antykorozyjną
Fot. 10 – Na tynku tak otynkowanych stropów na pewno nie pojawią się rdzawe plamy, spowodowane korodowaniem nieosłoniętych betonem prętów

Uwaga! By usunąć rdzawe plamy z sufitu, trzeba najpierw w tych miejscach skuć tynk. Następnie należy oczyścić widoczne fragmenty prętów zbrojeniowych z produktów korozji i zamalować je farbą antykorozyjną. Dopiero po jej wyschnięciu można przystąpić do wypełniania wykonanych w tynku wgłębień zaprawą lub szpachlą gipsową. Wcześniej powinno się te miejsca zwilżyć wodą.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Dlaczego w żelbecie wszystkie pręty zbrojeniowe muszą być dokładnie otulone betonem?

Co jest ważne przy tynkowaniu gipsem ścian i sufitów?

Zobacz także

Większość osób budujących dom nawet nie bierze pod uwagę tego, że niektóre z tradycyjnych okien mogą być w nim nieotwierane. Dotyczy to nawet tych inwestorów, którzy zdecydowali się na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, przy której okna nie są potrzebne dla zagwarantowania właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Tymczasem zastosowanie w niektórych miejscach domu okien nieotwieranych może wyraźnie obniżyć koszt stolarki okiennej, który stanowi sporą pozycję w wydatkach na dom. Przy […]

.

W wielu, nie tylko starych domach są, nad otworami w ścianach, nadproża w kształcie łuku. Kiedyś było to podyktowane możliwościami budowlanymi – do zrobienia takiego nadproża z cegły niepotrzebne było stalowe zbrojenie. Później była to już raczej architektoniczna moda… Gdy nadchodzi konieczność wymiany okien w takich domach (Fot. 1), ich obecni właściciele stają przed dylematem, czy zamówić nowe okna dopasowane do istniejących otworów, czy „wyprostować” nadproża i zamówić okna prostokątne, znacznie tańsze […]

.

Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o jej funkcjonalność. Cóż bowiem z tego, że będą się nią mogli pochwalić przed gośćmi, jeśli codzienne korzystanie z niej nie będzie dla nich łatwe, lekkie i przyjemne… Ale oczywiście nie znaczy to, że kuchnia funkcjonalna nie może być jednocześnie ładna. Jeśli budujemy dom, to zwykle ogólna propozycja urządzenia kuchni jest przedstawiona w projekcie […]

.

W Polsce domy jednorodzinne buduje się przeważnie na ławach i ścianach fundamentowych. Żelbetowe płyty fundamentowe stosuje się raczej tylko wtedy, gdy grunt na działce ma małą nośność lub poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki. A szkoda, ponieważ domy energooszczędne łatwiej jest odizolować termicznie od gruntu, gdy wybudowane są na żelbetowej płycie. Niezbyt częste stosowanie płyt fundamentowych (Fot. 1) sprawia, że pomysł, by wykonać w nich od razu instalację wodnego ogrzewania […]

.