Jak uchronić wylewki od pękania w narożach wklęsłych?

Wylewki betonowe, będące podkładem pod różnego rodzaju posadzki, nie tylko muszą być równe, gładkie i niepylące. Nie mogą też pękać, szczególnie wtedy, gdy podłogę zamierzamy zrobić z płytek ceramicznych lub kamiennych.

Wylewki najlepiej robić z przygotowanego maszynowo betonu o konsystencji mokrej, by nie „wstawały” podczas odparowywania z nich wody. Taki „mokry” beton będzie też można dokładnie zagęścić i wyrównać za pomocą zagęszczarki talerzowej (Fot. 1).

Fot. 1 – Betonowa wylewka zagęszczona i wyrównana za pomocą zagęszczarki mechanicznej; na pierwszym planie specjalne „kapcie” umożliwiające chodzenie po świeżo ułożonym betonie

Powinien on także zawierać zbrojenie rozproszone z włókien polipropylenowych, gdyż jest wtedy szczelniejszy, bardziej wytrzymały, a przede wszystkim odporniejszy na zarysowanie i pękanie.
Niezależnie jednak od tego, wylewki powinno się oddylatować od murowanych ścian nośnych i działowych oraz podzielić je dylatacjami na mniejsze pola, by nie pękały na skutek odkształceń betonu, wywołanych jego skurczem.
Jak powinno wyglądać poprawne wykonywanie wylewek betonowych pokazaliśmy w poradzie: „Jak powinno się ułożyć wylewki podłogowe, żeby nie pękały i nie „wstawały”? Teraz dodajemy do niej jeszcze radę, jak uniknąć pękania wylewek w bardzo newralgicznych dla nich miejscach, czyli w narożnikach wklęsłych.

NAROŻNIKI WYPUKŁE I WKLĘSŁE

wypukłych narożach (Rys. 1) wylewki zwykle nie pękają, gdyż pod wpływem skurczu betonu zmniejszają swoją powierzchnię. Ponieważ są one w tych miejscach oddzielone od ścian domu taśmą elastyczną (Fot. 2), więc nic złego się nie dzieje.

Rys. 1 – W narożnikach wypukłych wylewka nie jest narażona na pękanie, ponieważ skurcz betonu wywołuje w niej tylko naprężenia ściskające; inaczej jest w narożnikach wklęsłych, w których mogą wystąpić spore naprężenia rozciągające
Fot. 2 – Podłogowa wylewka musi być oddzielona od wszystkich ścian murowanych elastyczną taśmą dylatacyjną, wykonaną na przykład z polietylenu; takie dylatacje umożliwiają odkształcanie się wylewki bez uszkadzania ścian domu

Inaczej jest w narożach wklęsłych (Rys. 1), gdyż spotykają się w tym miejscu wylewki, znajdujące się w dwóch przylegających do siebie pomieszczeniach. Gdy skurcz betonu spowoduje nawet niewielkie zmniejszenie ich powierzchni, to w narożu może powstać pęknięcie o mniej lub bardziej nieregularnym kształcie i zależnej od wielu czynników długości.
Takie uszkodzenie wylewki może pociągać za sobą pękanie ułożonych na niej płytek podłogowych. By się przed tym zabezpieczyć, dobrze jest w świeżo ułożonej wylewce wykonać – wzdłuż dwusiecznej kąta wklęsłego – nacięcia w kształcie litery T (Fot. 3 i 4), o wielkości około 15 cm. Wykonuje się je za pomocą specjalnej szpachelki pionowej na głębokość mniej więcej 2/3 grubości wylewki lub co najmniej 1 cm nad przewodami grzejnymi, jeśli wylewka jest ułożona na ogrzewaniu podłogowym.

Fot. 3 – Nacięcie w kształcie litery T najłatwiej wykonać w świeżej wylewce za pomocą specjalnej, wyokrąglonej z jednej strony szpachelki, jeszcze przed jej zagęszczeniem i zagładzeniem
Fot. 4 – Gdyby skurcz betonu spowodował pęknięcie w narożniku wklęsłym, to będzie ono przebiegać po linii prostej i zatrzyma się na nacięciu prostopadłym do głównego

Gdy wylewki w dwóch pomieszczeniach są podzielone murowaną ścianą działową, to nacięcia w kształcie litery T wykonuję się z każdej strony otworu na drzwi, przy obu jej narożnikach (Fot. 5). Podobna zasada dotyczy też na przykład słupa żelbetowego lub drewnianego, obudowanego płytami gipsowo-kartonowymi (Fot. 6).

Fot. 5 – W ścianach działowych, dzielących pomieszczenia, nacięcia w kształcie litery T wykonuje się po obu stronach otworu przy każdym narożniku
Fot. 6 – Przy słupach konstrukcyjnych, zarówno żelbetowych, jak i drewnianych, obudowanych płytami g-k nacięcia T wykonuje się przy każdej z ich krawędzi

Nie trzeba takich nacięć wykonywać, gdy wylewka została podzielona na mniejsze pola dylatacjami prostopadłymi do ściany lub w linii będącej jej przedłużeniem (Fot. 7 i 8).

Fot. 7 – Nie ma potrzeby wykonywania nacięć dylatacyjnych w narożniku ściany, gdy wylewki zostały w tym miejscu podzielone dylatacjami wzajemnie do siebie prostopadłymi
Fot. 8 – Gdy nacięcia dylatacyjne, do siebie prostopadłe, spotykają się w narożniku ściany nie ma obawy, że wylewka może w tym miejscu pęknąć w sposób niekontrolowany

więcej na ten temat:

Jak powinno się ułożyć wylewki podłogowe, żeby nie pękały i nie „wstawały”?

Jak naprawić źle wykonaną wylewkę podłogową?

Jak należy układać styropian pod wylewkami podłogowymi?

Jak wyrównać betonowy podkład pod panele podłogowe?

Zobacz także

Zdarzają się takie sytuacje, że w sąsiedztwie naszej działki jest wprawdzie sieć kanalizacyjna, ale nie możemy do niej podłączyć naszego domu w taki sposób, by ścieki z niego mogły do niej spływać grawitacyjnie. Może być tak wtedy, gdy kolektor znajduje się za daleko, by przewód łączący go z naszym domem dało się ułożyć z odpowiednim spadkiem. Bywa też tak, że – na przykład ze względu na ukształtowanie terenu – wylot ścieków z naszego domu […]

.

Żelbetowe wieńce, czyli obwodowe belki stropowe, mają bardzo duże znaczenie dla stabilności całego budynku. Podwyższają one odporność jego ścian na zarysowanie i pękanie, wywołane nierównomiernym osiadaniem gruntu pod fundamentami lub jego drganiami, spowodowanymi na przykład intensywnym ruchem komunikacyjnym. Ponieważ za izolacyjność termiczną ścian dwuwarstwowych odpowiada przede wszystkim ich ocieplenie, wykonywane na nich wieńce stropowe zajmują zazwyczaj całą szerokość ich warstwy nośnej […]

.

To, że chcemy, by w domu była ciepła woda, jest naturalne i w dzisiejszych czasach trudno to uznać za fanaberię. Pamiętać jednak należy, że w dobrze ocieplonym domu, podgrzewanie wody stanowi często większą pozycję w wydatkach eksploatacyjnych niż jego ogrzewanie. Dlatego instalacji do przygotowywania ciepłej wody warto poświęcić trochę uwagi. Wodę, podobnie jak dom, możemy ogrzewać centralnie – z jednego miejsca do wszystkich łazienek i kuchni lub miejscowo, czyli […]

.

Wystarczy krótki spacer po okolicy, by się przekonać, że pomysłów na ogrodzenie domu jest nieskończenie dużo. Dotyczy to zarówno ich wyglądu i wysokości, jak i zastosowanych materiałów. Bywają ogrodzenia ażurowe, wyznaczające jedynie granice działki, ale są też takie, które mają dodatkowo utrudniać wstęp na posesję osobom niepowołanym. Przepisy budowlane nie są zbyt wymagające, jeśli chodzi o budowę ogrodzeń wokół domów jednorodzinnych. Jedynie wtedy, gdy zamierzamy wybudować ogrodzenie […]

.