Czy ściany działowe z płyt g-k mogą być równie ciche i mocne jak murowane?

Uwaga! By ograniczyć przenoszenie dźwięków ze ściany na przyległe do niej elementy budynku, na spód profili zaleca się nakleić się elastyczne taśmy wygłuszające (z tworzyw sztucznych, korka lub filcu). Zaprzyjaźniony wykonawca ma jednak na to swój własny patent. Od pewnego czasu na profile, przed ich przykręceniem, nakłada elastyczny klej montażowy (Fot. 7), dzięki czemu są one nie tylko zamocowane wkrętami do podłogi i sufitu, ale też trwale do nich przyklejone. Ułatwia to oczywiście prace, zwłaszcza przy montowaniu profilu sufitowego, bo nie trzeba go niczym podpierać na czas przykręcania. Najważniejsze jednak, że dzięki zastosowaniu kleju montażowego, ściany działowe są zdecydowanie bardziej stabilne.

Płyty gipsowo-kartonowe. Płyty g-k przykręca się blachowkrętami wyłącznie do profili pionowych, najpierw oczywiście tylko z jednej strony. Z podobnych powodów, jak słupki, wysokość płyt powinna być mniejsza niż odległość między sufitem i podłogą. Zaleca się, by u góry i u dołu płyt pozostały mniej więcej 10 mm szczeliny. Lepiej jednak zrobić ją jedynie przy wylewce, gdyż tam szczelina zostanie osłonięta warstwami podłogi, a na pewno – cokołem. Pozostawianie takiej szczeliny pod sufitem, kończy się przeważnie pękaniem farby, bez względu na rodzaj zastosowanego materiału do jej wypełnienia.

Uwaga! W miejscach, w których powierzchnia ściany może być narażona na zawilgocenie (łazienki, kuchnie, toalety) montujemy tylko płyty wodoodporne (Fot. 8).

Fot. 7 – Zamiast taśm wygłuszających można na spód profili nałożyć warstwę elastycznego kleju montażowego; bardzo ułatwia to ich mocowanie do sufitu, bo nie trzeba ich podpierać
Fot. 8 – W pomieszczeniach mokrych zamiast zwykłych płyt stosuje się wodoodporne (zielone)

Najlepiej stosować oczywiście pełne płyty na całą wysokość pomieszczenia (ich standardowe wymiary to 260 cm na 120 cm). Jeśli jednak nie jest to możliwe, przykręcając mniejsze kawałki płyt do metalowego rusztu należy zadbać, by ich – zwłaszcza pionowe – styki były przesunięte względem siebie co najmniej o 40 cm. Gdy profile są obudowane dwiema płytami z każdej strony, to ich krawędzie w drugiej warstwie też nie mogą wypaść w tym samym miejscu, co w pierwszej. Zasada niepokrywania się miejsca styków dotyczy także pojedynczych płyt przykręcanych po obu stronach profili.
W miejscach, w których w ścianie osadzane są drzwi (Fot. 9), przy zabudowie nadproża płyty powinno się przyciąć w kształt litery L, by styk płyty zakrywającej szkielet nadproża nie był w jednej linii z krawędzią pełnej ściany (Fot. 10).
Płyty z drugiej strony szkieletu przykręca się po rozprowadzeniu w jego przestrzeni instalacji i wypełnieniu go wełną mineralną.

Fot. 9 – Do wykonywania w ścianach działowych otworów na drzwi używa się wzmocnionych profili UA, a nadproże robi się z profilu UW
Fot. 10 – Do obudowy nadproży płyty przycina się w kształt litery „L”, by ich styk nie pokrywał się z pionowym profilem ościeża

Wełna mineralna. Wełnę, która dla izolacyjności akustycznej ścianek ma decydujące znaczenie, trzeba układać starannie, pełnymi pasami (Fot. 11), bez pozostawiania pustek, które będą mostkami akustycznymi. W żadnym razie nie można używać do wypełniania szkieletu ścinek z wełny.
Wbrew pozorom nie jest dobrze układać wełnę na całej szerokości profili. Ściana będzie lepiej izolować akustycznie, jeśli z jednej strony płyty pozostawi się 1-2 cm pustkę powietrzną (Fot. 12).

Fot. 11 – Szkielet z metalowych profili powinien być dokładnie (bez jakichkolwiek szczelin) wypełniony pasami wełny mineralnej
Fot. 12 – Pozostawienie 1-2-centymetrowej pustki powietrznej pomiędzy płytą i wełną zwiększa izolacyjność akustyczną ściany działowej

Instalacje elektryczne i inne. Zaletą ścian z płyt g-k jest łatwość prowadzenia w nich instalacji, przede wszystkim elektrycznych. Należy jedynie dbać o to, by puszki elektryczne po obu stronach ściany nie wypadały naprzeciwko siebie, gdyż staną się mostkiem akustycznym.
W miejscach, w których przewody doprowadzają ciepłą i zimną wodę do baterii osadzanej w ścianie z płyt g-k (Fot. 13), warto „utrwalić” ich położenie za pomocą pianki montażowej (Fot. 14). Dzięki temu, podczas montażu baterii, nie musimy się obawiać, że przewody „wpadną” nam do wnętrza ściany.

Fot. 13 – W ścianach z płyt g-k można prowadzić przewody doprowadzające ciepłą i zimną wodę do baterii
Fot. 14 – Przewody wodne dobrze jest unieruchomić we wnętrzu ściany działowej za pomocą pianki montażowej

Styki płyt. Miejsca, w których krawędzie płyt stykają się ze sobą, należy uszczelnić za pomocą gipsowej masy szpachlowej. Powinna być ona dobrej jakości, a dodatkowo miejsce styku trzeba wzmocnić za pomocą wtopionych w nią taśm uszczelniających.
Są na rynku także masy szpachlowe ze zbrojeniem rozproszonym z polipropylenu, ale opinie na temat tego, w jakim stopniu chronią one styki płyt przed pojawieniem się rys i pęknięć są wśród wykonawców podzielone.
Oprócz styków szpachluje się także miejsca, w których płyty były przykręcane do profili, tak, żeby łebki wkrętów nie były widoczne.
Po wyschnięciu masy szpachlowej płyty szlifuje się, by powierzchnia ściany była gładka. Przed malowaniem, płyty zwykle się gruntuje, by zmniejszyć ich chłonność i zapewnić ścianie jednolity wygląd, bez przebarwień.

ZOBACZ TAKŻE:

Jakie ściany działowe najlepiej izolują akustycznie?

Co zrobić, żeby ściany działowe się nie rysowały?

Jak mocować płyty gipsowo-kartonowe do rusztu z metalowych profili?

2
Zobacz także

Generalnie nie ma obowiązku zawierania pisemnych umów z wykonawcami. Zdaniem prawników – umowa ustna jest tak samo ważna, jak ta zapisana. Problemem jest jedynie udowodnienie swoich racji, gdy dochodzi do konfliktu między stronami, gdyż mamy wtedy jedynie słowa przeciwko słowom. Dlatego kodeks cywilny wymaga, by umowa o roboty budowlane zawarta była w formie pisemnej. Gdyby bowiem wykonawca nie wykonał powierzonych mu robót lub zrobił to niezgodnie ze sztuką […]

.

Ocieplając istniejący dom trzeba zadbać nie tylko o wszystkie przegrody, które stykają się z powietrzem zewnętrznym, a więc ściany, dach i okna. Dla ograniczenia strat ciepła w budynku ważne jest też, by zostały odpowiednio ocieplone także te ściany i stropy, które oddzielają ogrzewane pomieszczenia mieszkalne od nieogrzewanych – na przykład garażu lub piwnicy. Nie dopilnowali tego właściciele segmentu w zabudowie szeregowej, w którym ocieplono ściany zewnętrzne i dach oraz wymieniono […]

.

WODA Jeśli w ulicy jest wodociąg i mamy podpisaną umowę z zakładem wodociągów, to możemy zrobić tymczasowe przyłącze, umieszczając licznik i zawór na przykład w studni z dwóch betonowych kręgów. Dobrze, by było ono poprowadzone w linii docelowego przyłącza wody do domu. Można też zrobić na działce studnię wierconą z pompą ssącą (Fot. 5) lub głębinową. To drugie rozwiązanie warto wybrać zwłaszcza wtedy, gdy planujemy później zrobić automatyczne podlewanie ogrodu. Można […]

.

Rozbudowując dom w poziomie trzeba liczyć się z tym, że dostawiając nowy fragment budynku do istniejącego nie uda się przeważnie obu tych części trwale połączyć w jedną całość. Na ich styku zapewne prędzej czy później powstaną rysy, a może nawet wyraźne pęknięcia. Najgorzej, że są to uszkodzenia bardzo często niemożliwe do całkowitego usunięcia. A przynajmniej za rozsądne pieniądze… Dobudowanie nowej części domu do istniejącej jest – z konstrukcyjnego punktu widzenia – […]

.