Jaki rodzaj wentylacji wybrać?

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNA

Ten rodzaj wentylacji (Rys. 4), będący przeciwieństwem wywiewnej, jest mało popularny. W domu, w którym zastosowano taki system, świeże powietrze tłoczone jest do wnętrz za pomocą wentylatorów. Dzięki wytworzonemu przez to nadciśnieniu, zużyte powietrze ma być usuwane na zewnątrz przez różnego rodzaju nieszczelności, których zwykle w budynku nie brakuje. Pomijając to, że takim systemem wentylacji trudno sterować, nasuwa się pytanie, co będzie, gdy dom okaże się bardzo szczelny. Nie ma oczywiście obawy, że dom zostanie napompowany jak balon; pewne jest jednak, że po prostu wtedy wentylacja taka przestanie działać.
Tak więc, choć są zwolennicy tego rodzaju wentylacji, trudno raczej dopatrzeć się w niej zalet.

NASZA RADA. Może nie mamy racji, ale nie radzimy stosować tego rodzaju wentylacji w swoim domu.

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z REKUPERACJĄ

Straty ciepła związane z wymianą powietrza w domu stanowią bardzo istotną pozycję w bilansie energetycznym budynku, tym większą, im lepiej izolowane termicznie są jego przegrody zewnętrzne . Tymczasem żaden z wymienionych wcześniej rodzajów wentylacji nie pozwala na znaczące ograniczenie zużycia energii na cele grzewcze.
Takim rodzajem jest dopiero wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacją (Rys. 5). W tym systemie zarówno usuwanie powietrza zużytego, jak i nawiew świeżego odbywa się oddzielnymi przewodami, z których każdy kończy się w pomieszczeniu anemostatem. Przewody te spotykają się w centrali wentylacyjnej (Fot. 5). W niej ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczeń, zanim przez wyrzutnię opuści dom, ogrzewa świeże powietrze, które jest zasysane z zewnątrz, przez czerpnię znajdującą się najczęściej w ścianie domu.

Rys. 5 – Schemat działania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
Fot. 5 – Centrala wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nie jest duża i może być zlokalizowana w różnych miejscach domu

W przewodach instalacyjnych ruch powietrza – zużytego i świeżego – jest wymuszony przez wentylatory o małej mocy, a przekazywanie ciepła następuje w wymienniku (rekuperatorze) w taki sposób, że „stare” powietrze nie miesza się z „nowym”.
Ponieważ nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń odbywa się oddzielnymi przewodami (Fot. 6 i 7), okna mogą być w nich całkowicie szczelne i nie wymagają nawiewników. Można też ich nie otwierać, dzięki czemu mniej hałasu dociera z zewnątrz do domu (nie generują go też nowoczesne centrale wentylacyjne, które pracują prawie bezgłośnie). Z tego powodu mniej też dostaje się do domu kurzu z otoczenia, co radykalnie zmniejsza potrzebę odkurzania pomieszczeń (oszczędność czasu, pracy i prądu).

Fot. 6 – Powietrze jest nawiewane do pomieszczeń „czystych” i odbierane z „brudnych” za pomocą sztywnych albo elastycznych przewodów
Fot. 7 – Jedynym elementem wentylacji mechanicznej widocznym na suficie pomieszczeń są anemostaty nawiewne lub wywiewne

Najważniejsze jednak zalety wentylacji z rekuperacją to jednakowa skuteczność wentylowania całego domu przez cały rok bez względu na pogodę oraz możliwość odzyskania prawie całej energii, zużytej na podgrzanie świeżego powietrza (sprawność nowoczesnych rekuperatorów wynosi ponad 90%).
Do tego nakłady na wentylację mechaniczną nie są takie znaczne, jak się powszechnie sądzi. Jeśli odliczy się bardzo duży koszt wykonania murowanych lub prefabrykowanych przewodów i kominów wentylacji naturalnej, a także nawiewników okiennych to różnica w wydatkach pomiędzy tymi dwoma rodzajami wentylacji wyniesie około 6-8 tysięcy zł, czyli tyle, ile przeciętnie kosztuje centrala wentylacyjna.
Jedno jest natomiast pewne – inwestycja w wentylację z rekuperacją to zdecydowanie lepszy komfort przebywania we własnym domu. Istotne są też oszczędności na kosztach ogrzewania domu (także po uwzględnieniu wydatków na prąd zużywany przez wentylatory oraz na wymianę filtrów).
To są także powody, dla których coraz więcej osób, budujących obecnie domy, decyduje się na zrobienie w nich takiej właśnie wentylacji.

NASZA RADA. To najlepszy rodzaj wentylacji. Nie tylko gwarantuje nam komfort, związany ze stałą wymianą powietrza, ale też pozwala istotnie oszczędzać energię, zużywaną do ogrzewania domu.

WIĘCEJ NA TEMAT WENTYLACJI

Dlaczego mechaniczna wentylacja wywiewna jest lepsza od naturalnej?

Kiedy okap w kuchni zakłóca działanie wentylacji?

Dlaczego w naszych domach czasem pojawia się pleśń?

Dlaczego czasem wieje z kratek wentylacyjnych?

Czy nad kominkiem powinna być kratka wentylacyjna?

Czy warto instalować gruntowy wymiennik ciepła?

Kiedy lepiej mieć nawiewniki w oknach, a kiedy – w ścianach?

3
Zobacz także

Ściany i podłogi łazienek, w których okresowo panuje podwyższona wilgotność, wykańcza się najczęściej płytkami ceramicznymi. Dzięki nim łatwiej utrzymać w tych pomieszczeniach czystość, co ze względu na ich funkcję ma oczywiście duże znaczenie. Płytki ceramiczne chronią też zarówno podłogi, jak i ściany łazienek przed chwilowym zawilgoceniem podczas kąpieli domowników. Nie oznacza to oczywiście, że nie można łazienek wykańczać w inny sposób. Ten sam tynk, który układa […]

.

Szczególnie trudnym miejscem podczas układania płytek ceramicznych na ścianach łazienki lub kuchni są ich narożniki wypukłe (zewnętrzne). Takich problemów nie ma natomiast w narożach wklęsłych (wewnętrznych), w których płytki spotykają się pod kątem prostym (zazwyczaj), więc nie widać ich boków. W narożach wypukłych płytki ścienne spotykają się pod kątem rozwartym (z reguły 270º), więc ich boczne krawędzie są widoczne – obie lub […]

.

Myli się ten, kto myśli, że wybierając do ocieplania dwuwarstwowych ścian domu styropian najtańszy, zaoszczędził pieniądze. Może się bowiem okazać, że na droższy styropian o lepszych parametrach, wydamy mniej niż na ten, o gorszych właściwościach izolacyjnych. W ścianach dwuwarstwowych (Fot. 1), ocieplanych metodą lekką mokrą, to styropian (rzadziej – wełna mineralna) odpowiada przede wszystkim za ich izolacyjność termiczną (zobacz: Jaki styropian zastosować do ocieplenia ściany dwuwarstwowej?). […]

.

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych i rusztów z metalowych profili montuje się w całym pomieszczeniu lub jedynie w jego części. Mogą one służyć do ukrycia różnego rodzaju prowadzonych pod stropem instalacji – na przykład wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Częściej jednak służą celom dekoracyjnym, oddzielając wizualnie niektóre strefy wnętrza – na przykład otwartą kuchnię od salonu (Fot. 1). Niezależnie od powodów zastąpienia tradycyjnych tynków sufitami podwieszanymi, najczęściej trzeba w nich […]

.