Jaki rodzaj wentylacji wybrać?

WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA

Ten rodzaj wentylacji umożliwia usuwanie z domu jednakowych ilości zużytego powietrza przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych panujących za oknem. Zapewnia to wentylator (Rys. 3) – jeden lub kilka, jeśli dom jest większy. Jest on połączony przewodami z pomieszczeniami „mokrymi”, z których pobiera powietrze, a następnie usuwa je na zewnątrz przez wyrzutnię, usytuowaną w ścianie lub dachu domu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się tu na takiej samej zasadzie, jak przy w wentylacji naturalnej. Inwestycyjnie koszt takiego rozwiązania jest podobny jak przy wentylacji naturalnej, ponieważ wprawdzie trzeba kupić wentylator, ale nie trzeba budować kominów z przewodami wentylacyjnymi. Natomiast użytkowanie takiej wentylacji oczywiście kosztuje, bo wentylator zużywa prąd. Nie są to jednak duże wydatki – na pewno warte tego by mieć stałą wymianę powietrza przez cały rok. Niektórym może przeszkadzać ciągły szum wentylatora i powietrza w przewodach, ale można go ograniczyć przez wykonanie odpowiedniej izolacji akustycznej przewodów.

NASZA RADA. To skuteczny sposób na wentylowanie domu, pod warunkiem zapewnienia stałego napływu świeżego powietrza do pomieszczeń „czystych”. Pamiętajmy jednak, że za prąd do wentylatora trzeba będzie płacić; w niewielkim też stopniu ograniczymy zużycie energii do podgrzewania powietrza wentylacyjnego.

Rys. 3 – Schemat działania wentylacji mechanicznej wywiewnej, która gwarantuje stałe usuwanie zużytego powietrza z domu przez cały rok
Rys. 4 – Schemat działania wentylacji mechanicznej nawiewnej; świeże powietrze jest w niej wtłaczane do domu, a zużyte – usuwane przez nieszczelności

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNA

Ten rodzaj wentylacji (Rys. 4), będący przeciwieństwem wywiewnej, jest mało popularny. W domu, w którym zastosowano taki system, świeże powietrze tłoczone jest do wnętrz za pomocą wentylatorów. Dzięki wytworzonemu przez to nadciśnieniu, zużyte powietrze ma być usuwane na zewnątrz przez różnego rodzaju nieszczelności, których zwykle w budynku nie brakuje. Pomijając to, że takim systemem wentylacji trudno sterować, nasuwa się pytanie, co będzie, gdy dom okaże się bardzo szczelny. Nie ma oczywiście obawy, że dom zostanie napompowany jak balon; pewne jest jednak, że po prostu wtedy wentylacja taka przestanie działać.
Tak więc, choć są zwolennicy tego rodzaju wentylacji, trudno raczej dopatrzeć się w niej zalet.

NASZA RADA. Może nie mamy racji, ale nie radzimy stosować tego rodzaju wentylacji w swoim domu.

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z REKUPERACJĄ

Straty ciepła związane z wymianą powietrza w domu stanowią bardzo istotną pozycję w bilansie energetycznym budynku, tym większą, im lepiej izolowane termicznie są jego przegrody zewnętrzne . Tymczasem żaden z wymienionych wcześniej rodzajów wentylacji nie pozwala na znaczące ograniczenie zużycia energii na cele grzewcze.
Takim rodzajem jest dopiero wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacją (Rys. 5). W tym systemie zarówno usuwanie powietrza zużytego, jak i nawiew świeżego odbywa się oddzielnymi przewodami, z których każdy kończy się w pomieszczeniu anemostatem. Przewody te spotykają się w centrali wentylacyjnej (Fot. 5). W niej ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczeń, zanim przez wyrzutnię opuści dom, ogrzewa świeże powietrze, które jest zasysane z zewnątrz, przez czerpnię znajdującą się najczęściej w ścianie domu.

Rys. 5 – Schemat działania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
Fot. 5 – Centrala wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nie jest duża i może być zlokalizowana w różnych miejscach domu

W przewodach instalacyjnych ruch powietrza – zużytego i świeżego – jest wymuszony przez wentylatory o małej mocy, a przekazywanie ciepła następuje w wymienniku (rekuperatorze) w taki sposób, że „stare” powietrze nie miesza się z „nowym”.
Ponieważ nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń odbywa się oddzielnymi przewodami (Fot. 6 i 7), okna mogą być w nich całkowicie szczelne i nie wymagają nawiewników. Można też ich nie otwierać, dzięki czemu mniej hałasu dociera z zewnątrz do domu (nie generują go też nowoczesne centrale wentylacyjne, które pracują prawie bezgłośnie). Z tego powodu mniej też dostaje się do domu kurzu z otoczenia, co radykalnie zmniejsza potrzebę odkurzania pomieszczeń (oszczędność czasu, pracy i prądu).

Fot. 6 – Powietrze jest nawiewane do pomieszczeń „czystych” i odbierane z „brudnych” za pomocą sztywnych albo elastycznych przewodów
Fot. 7 – Jedynym elementem wentylacji mechanicznej widocznym na suficie pomieszczeń są anemostaty nawiewne lub wywiewne

Najważniejsze jednak zalety wentylacji z rekuperacją to jednakowa skuteczność wentylowania całego domu przez cały rok bez względu na pogodę oraz możliwość odzyskania prawie całej energii, zużytej na podgrzanie świeżego powietrza (sprawność nowoczesnych rekuperatorów wynosi ponad 90%).
Do tego nakłady na wentylację mechaniczną nie są takie znaczne, jak się powszechnie sądzi. Jeśli odliczy się bardzo duży koszt wykonania murowanych lub prefabrykowanych przewodów i kominów wentylacji naturalnej, a także nawiewników okiennych to różnica w wydatkach pomiędzy tymi dwoma rodzajami wentylacji wyniesie około 6-8 tysięcy zł, czyli tyle, ile przeciętnie kosztuje centrala wentylacyjna.
Jedno jest natomiast pewne – inwestycja w wentylację z rekuperacją to zdecydowanie lepszy komfort przebywania we własnym domu. Istotne są też oszczędności na kosztach ogrzewania domu (także po uwzględnieniu wydatków na prąd zużywany przez wentylatory oraz na wymianę filtrów).
To są także powody, dla których coraz więcej osób, budujących obecnie domy, decyduje się na zrobienie w nich takiej właśnie wentylacji.

NASZA RADA. To najlepszy rodzaj wentylacji. Nie tylko gwarantuje nam komfort, związany ze stałą wymianą powietrza, ale też pozwala istotnie oszczędzać energię, zużywaną do ogrzewania domu.

WIĘCEJ NA ten TEMAT:

Dlaczego mechaniczna wentylacja wywiewna jest lepsza od naturalnej?

Kiedy okap w kuchni zakłóca działanie wentylacji?

Dlaczego w naszych domach czasem pojawia się pleśń?

Dlaczego czasem wieje z kratek wentylacyjnych?

Jak rozprowadzić przewody wentylacji mechanicznej w domu z płaskim dachem?

Kiedy lepiej mieć nawiewniki w oknach, a kiedy – w ścianach?

Czy w kotłowni z kotłem kondensacyjnym musi być kratka wentylacyjna?

Dlaczego zimą na szybach okien wykrapla się para wodna?

Jak zapewnić wymianę powietrza w domu, w którym nie ma wentylacji?

Czy w salonie i otwartej na niego kuchni potrzebne są dwie kratki wentylacyjne?

Jaka jest rola okien w wentylacji domu?

2
Zobacz także

Uwaga! Okna nieotwierane nie sprawdzą się wtedy, gdy w domu będą zamocowane rolety zewnętrzne (Fot. 7 i 8). Umycie bowiem od strony wewnętrznej zamontowanych na nich rolet – bez ich demontażu – jest praktycznie niemożliwe. Fot. 7 – Okno nieotwierane bardzo utrudnia okresowe mycie rolet od strony wewnętrznejFot. 8 – Gdy w domu mają być rolety zewnętrzne, lepiej by za nimi było okno otwierane LOKALIZACJA OKIEN NIEOTWIERANYCH Do okien nieotwieranych […]

.

W wielu, nie tylko starych domach są, nad otworami w ścianach, nadproża w kształcie łuku. Kiedyś było to podyktowane możliwościami budowlanymi – do zrobienia takiego nadproża z cegły niepotrzebne było stalowe zbrojenie. Później była to już raczej architektoniczna moda… Gdy nadchodzi konieczność wymiany okien w takich domach (Fot. 1), ich obecni właściciele stają przed dylematem, czy zamówić nowe okna dopasowane do istniejących otworów, czy „wyprostować” nadproża i zamówić okna prostokątne, znacznie tańsze […]

.

Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o jej funkcjonalność. Cóż bowiem z tego, że będą się nią mogli pochwalić przed gośćmi, jeśli codzienne korzystanie z niej nie będzie dla nich łatwe, lekkie i przyjemne… Ale oczywiście nie znaczy to, że kuchnia funkcjonalna nie może być jednocześnie ładna. Jeśli budujemy dom, to zwykle ogólna propozycja urządzenia kuchni jest przedstawiona w projekcie […]

.

Względy konstrukcyjne. Umieszczenie w dolnej lub górnej warstwie płyty fundamentowej przewodów instalacji grzewczej mogłoby mieć wpływ na jej nośność, ale raczej nie byłby on duży. Nie należałoby się więc obawiać, że z tego tytułu fundament domu będzie słabszy. Zakładając oczywiście, że ich obecność w płycie nie utrudniłaby jej właściwego zabetonowania. Względy finansowe. Wbrew pozorom umieszczenie przewodów grzejnych w płycie fundamentowej nie jest korzystniejsze pod względem finansowym niż rozwiązanie tradycyjne, […]

.