Jak przeprowadzić przewody instalacyjne przez ściany fundamentowe?

Podczas prowadzenia robót fundamentowych warto pamiętać, że część instalacji domu niepodpiwniczonego będzie przebiegać pod podłogą parteru. Dlatego podczas wykonywania ścian fundamentowych warto przygotować w nich otwory, przez które później – bez dodatkowych prac – będzie można przeprowadzić przewody instalacyjne.

Dotyczy to w szczególności instalacji kanalizacyjnych, gdyż pod podkładem betonowym podłogi parteru przebiegają przewody łączące poszczególne piony w domu z rurą odprowadzającą ścieki do odbiornika – kanalizacji, szamba lub przydomowej oczyszczalni. Z tego powodu otwory na nie trzeba wykonać nie tylko w zewnętrznych ścianach fundamentowych (Fot. 1), ale i wewnętrznych.

Wcześniejsze wykonanie otworów jest ważne także dlatego, że przewody kanalizacyjne mają stosunkowo duże średnice, więc wykuwanie otworów na nie w już wykonanych ścianach fundamentowych byłoby bardzo pracochłonne.

Jedynie przyłącze wodne (Fot. 2) nie wymaga pozostawienia otworu w fundamentach, gdyż ze względu na możliwość zamarznięcia w nim wody, prowadzi się go w karbowanych, plastikowych osłonach pod ławami fundamentowymi, czyli poniżej strefy przemarzania gruntu.

Fot. 1 – Otwory na przewody instalacji kanalizacyjnej powinno się zrobić nie tylko w zewnętrznych ścianach fundamentowych, ale i wewnętrznych
Fot. 2 – Jedynie przyłącze wodne nie przechodzi przez fundamenty, ponieważ prowadzi się go zwykle 20-30 cm poniżej strefy zamarzania gruntu

Otwory na przewody najlepiej wykonać z odcinków plastikowych rur. Dobrze jest, jeśli ich średnica jest większa o około 2 cm od przechodzących przez nie później przewodów. Wtedy – po wykonaniu instalacji – przestrzeń między nimi wypełnia się materiałem elastycznym, na przykład pianką montażową. Dzięki temu żaden z przewodów instalacji kanalizacyjnej (lub innej) nie zostanie uszkodzony, gdy budynek świeżo po wybudowaniu będzie osiadał.

Taki sposób przygotowania otworów na przewody instalacyjne gwarantuje również, że nie zostanie uszkodzona pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, co na pewno by się stało, gdyby wykuwano je już po zrobieniu i zaizolowaniu fundamentów domu.

WYKONYWANIE OTWORÓW W ŚCIANACH

W ścianach fundamentowanych wykonywanych z bloczków betonowych, kawałki rur o długości równej grubości muru, osadza się podczas ich murowania (Fot. 3 i 4).

Fot. 3 – W ścianach fundamentowych z bloczków betonowych odcinki rur osłonowych osadza się podczas ich murowania
Fot. 4 – Lokalizacja przejść przez ściany fundamentowe musi być dostosowana do projektu instalacji kanalizacyjnej

Natomiast w monolitycznych ścianach fundamentowych odcinki rur osłonowych umieszcza się przed ustawieniem na ławach ich deskowania (Fot. 5 i 6). By rury te nie przemieszczały się podczas betonowania ścian, stabilizuje się je za pomocą krótkich prętów, przywiązanych drutem wiązałkowym do zbrojenia głównego.

Dla ułatwienia sobie późniejszych prac, związanych z doprowadzeniem przyłącza elektrycznego do skrzynki rozdzielczej, warto w ścianach fundamentowych osadzić także dla niego kawałek plastikowej rury o odpowiedniej średnicy.

Fot. 5 – W monolitycznych ścianach fundamentowych odcinki rur rozmieszcza się – w miejscach przejść instalacji – przed montażem deskowania
Fot. 6 – Dzięki zastosowaniu rur osłonowych dla przejść instalacyjnych nie zostaje później uszkodzona pionowa izolacja przeciwwilgociowa

więcej na ten temat:

W jakiej kolejności wykonywać prace instalacyjne w domu?

Czy powinno się robić pionową izolację ścian fundamentowych?

Dlaczego zawsze powinno się izolować od zewnątrz ściany fundamentowe?

Jak powinno się ocieplać tradycyjne fundamenty domu niepodpiwniczonego?

Zobacz także

Większość osób budujących dom nawet nie bierze pod uwagę tego, że niektóre z tradycyjnych okien mogą być w nim nieotwierane. Dotyczy to nawet tych inwestorów, którzy zdecydowali się na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, przy której okna nie są potrzebne dla zagwarantowania właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Tymczasem zastosowanie w niektórych miejscach domu okien nieotwieranych może wyraźnie obniżyć koszt stolarki okiennej, który stanowi sporą pozycję w wydatkach na dom. Przy […]

.

W wielu, nie tylko starych domach są, nad otworami w ścianach, nadproża w kształcie łuku. Kiedyś było to podyktowane możliwościami budowlanymi – do zrobienia takiego nadproża z cegły niepotrzebne było stalowe zbrojenie. Później była to już raczej architektoniczna moda… Gdy nadchodzi konieczność wymiany okien w takich domach (Fot. 1), ich obecni właściciele stają przed dylematem, czy zamówić nowe okna dopasowane do istniejących otworów, czy „wyprostować” nadproża i zamówić okna prostokątne, znacznie tańsze […]

.

Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o jej funkcjonalność. Cóż bowiem z tego, że będą się nią mogli pochwalić przed gośćmi, jeśli codzienne korzystanie z niej nie będzie dla nich łatwe, lekkie i przyjemne… Ale oczywiście nie znaczy to, że kuchnia funkcjonalna nie może być jednocześnie ładna. Jeśli budujemy dom, to zwykle ogólna propozycja urządzenia kuchni jest przedstawiona w projekcie […]

.

W Polsce domy jednorodzinne buduje się przeważnie na ławach i ścianach fundamentowych. Żelbetowe płyty fundamentowe stosuje się raczej tylko wtedy, gdy grunt na działce ma małą nośność lub poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki. A szkoda, ponieważ domy energooszczędne łatwiej jest odizolować termicznie od gruntu, gdy wybudowane są na żelbetowej płycie. Niezbyt częste stosowanie płyt fundamentowych (Fot. 1) sprawia, że pomysł, by wykonać w nich od razu instalację wodnego ogrzewania […]

.