Jak powinny być podłączone grzejniki do instalacji grzewczej?

Czas pionów grzewczych w narożnikach pomieszczeń, do których – cieńszymi rurkami, nazywanymi wdzięcznie gałązkami – podłączone były poczciwe żeliwne kaloryfery, odchodzi do historii. Teraz grzejniki, o dużo bogatszym wzornictwie niż kiedyś, podłączane są do instalacji grzewczej rurami biegnącymi w podłodze.

Każdy grzejnik połączony jest dwiema, prowadzonymi w podłodze rurami (Fot. 1) – zasilającą i powrotną – z rozdzielaczem, od którego dopływa ciepło z urządzenia grzewczego. Znajduje się on w blaszanej obudowie, z drzwiczkami zamykanymi na kluczyk (Fot. 2). Dzięki rozdzielaczowi można nie tylko wstępnie regulować ilość ciepła dopływającego do grzejnika, ale też odciąć jego zasilanie w czasie jego wymiany lub demontażu przy większym zakresie odnawiania domu lub mieszkania.

Fot. 1 – Obecnie grzejniki podłącza się do instalacji grzewczej przede wszystkim za pomocą rur prowadzonych w grubości warstw podłogowych
Fot. 2 – Przewody zasilający i powrotny wyprowadzone są z rozdzielacza, ukrytego w metalowej skrzynce z drzwiczkami zamykanymi na kluczyk

PODŁĄCZENIE GRZEJNIKA

Od modelu grzejnika zależy, w jaki sposób jest on podłączany do instalacji grzewczej. Podłączenie to może być boczne, które można by określić, jako tradycyjne. Może być ono z jednej strony grzejnika lub krzyżowe (po przekątnej), przy czym zawsze u góry znajduje się rura zasilająca, a u dołu – powrotna (grzejnik ma wtedy pełną moc). Podłączenie grzejnika może być także od dołu, po jego prawej lub lewej stronie. Takie rozwiązanie jest stosowane przede wszystkim w grzejnikach ogrzewających pokoje. Jest ono popularne, bo zużywa się mniej materiału i wymaga mniejszego nakładu pracy.

ZE ŚCIANY, A NIE Z PODŁOGI

Wybierając grzejniki, które są podłączane od dołu, zadbajmy o to, by rury – zasilająca i powrotna – dochodziły do nich ze ściany, a nie z podłogi (Fot. 3 i 4). Przede wszystkim nie utrudnia to układania podłogi, ale też później ułatwi utrzymanie czystości po grzejnikiem.

Fot. 3 – Popularne grzejniki z podłączeniem dolnym powinny być podłączane przewodami wyprowadzonymi ze ściany, by przestrzeń pod nimi pozostała wolna
Fot. 4 – „Ścienne” podłączenie grzejnika jest prawie niewidoczne; nie przeszkadza też przy układaniu podłogi i podczas sprzątania

Wykonanie takiego podłączenia nie jest skomplikowane i wymaga jedynie wykucia niewielkiej bruzdy w ścianie (Fot. 5). Używane obecnie do wykonywania instalacji grzewczych i wodnych rur wielowarstwowe z tworzyw sztucznych dają się łatwo wyginać (Fot. 6); nie ma też obawy, że mogą się przy tym uszkodzić. Do wykonania takiego podłączenia nie są więc potrzebne specjalne zestawy przyłączeniowe, ani też nie jest konieczne stosowanie rur i kształtek miedzianych do zrobienia końcowych odcinków przewodów podłączeniowych.

Fot. 5 – Przewody podłączeniowe schowane są w niewielkiej bruździe wykutej w ścianie; obecnie używane rury nie wymagają stosowania specjalnych zestawów przyłączeniowych
Fot. 6 – Przewody zasilające i powrotny schowane są w warstwie styropianu przykrytej wylewką betonową; dotyczy to zarówno podłóg na gruncie, jak i stropów międzykondygnacyjnych

Dlatego nie powinniśmy się zgadzać na podłączanie grzejników od dołu rurami wyprowadzonymi z podłogi (Fot. 7). Nie tylko utrudni to układanie parkiet, paneli czy płytek oraz późniejsze sprzątanie pod grzejnikiem, ale też wymaga zastosowania specjalnych zestawów przyłączeniowych (Fot. 8), za które trzeba będzie dodatkowo zapłacić.

Fot. 7 – Podłączanie grzejników za pomocą rur wyprowadzonych z podłogi nie tylko utrudnia jej układanie, ale i sprzątanie tego miejsca
Fot. 8 – Zasilanie grzejnika rurami wyprowadzonymi z podłogi wymaga stosowania specjalnych zestawów przyłączeniowych, przede wszystkim ze względów estetycznych

Zobacz także:

Czy grzejnik łazienkowy warto wyposażyć dodatkowo w grzałkę elektryczną?

Czy łatwo jest zmienić miejsce montażu grzejnika łazienkowego?

Czy warto robić parapet nad grzejnikiem, gdy nie ma nad nim okna?

Zobacz także

Generalnie nie ma obowiązku zawierania pisemnych umów z wykonawcami. Zdaniem prawników – umowa ustna jest tak samo ważna, jak ta zapisana. Problemem jest jedynie udowodnienie swoich racji, gdy dochodzi do konfliktu między stronami, gdyż mamy wtedy jedynie słowa przeciwko słowom. Dlatego kodeks cywilny wymaga, by umowa o roboty budowlane zawarta była w formie pisemnej. Gdyby bowiem wykonawca nie wykonał powierzonych mu robót lub zrobił to niezgodnie ze sztuką […]

.

Ocieplając istniejący dom trzeba zadbać nie tylko o wszystkie przegrody, które stykają się z powietrzem zewnętrznym, a więc ściany, dach i okna. Dla ograniczenia strat ciepła w budynku ważne jest też, by zostały odpowiednio ocieplone także te ściany i stropy, które oddzielają ogrzewane pomieszczenia mieszkalne od nieogrzewanych – na przykład garażu lub piwnicy. Nie dopilnowali tego właściciele segmentu w zabudowie szeregowej, w którym ocieplono ściany zewnętrzne i dach oraz wymieniono […]

.

Mamy już działkę, projekt domu i zapewnienie dostawy prądu ze strony zakładu energetycznego, a urząd nie wniósł sprzeciwu wobec naszego zgłoszenia albo uzyskaliśmy na starych zasadach pozwolenie na budowę. Podpisaliśmy też umowę z wybranym przez nas wykonawcą. Możemy zatem przystąpić do realizacji naszych budowlanych zamierzeń… Przed rozpoczęciem budowy domu powinniśmy jednak zadbać o kilka rzeczy, za które odpowiada inwestor. Nie oznacza to oczywiście, że musi to zrobić sam, ale na pewno powinien tego […]

.

Rozbudowując dom w poziomie trzeba liczyć się z tym, że dostawiając nowy fragment budynku do istniejącego nie uda się przeważnie obu tych części trwale połączyć w jedną całość. Na ich styku zapewne prędzej czy później powstaną rysy, a może nawet wyraźne pęknięcia. Najgorzej, że są to uszkodzenia bardzo często niemożliwe do całkowitego usunięcia. A przynajmniej za rozsądne pieniądze… Dobudowanie nowej części domu do istniejącej jest – z konstrukcyjnego punktu widzenia – […]

.