Czy w podwójnym garażu lepiej mieć jedną bramę, czy dwie?

Strop oparty na ścianach zewnętrznych jest projektowany jako belka swobodnie podparta (Rys. 3). Jeśli podeprzemy go w środku podciągiem i nad każdą belką stropową damy dodatkowy pręt zbrojeniowy, to taki strop obliczeniowo zmieni się w belkę o dwóch przęsłach (Rys. 4). Ponieważ przęsła jej są dwa razy krótsze niż wcześniej i zmienił się schemat statyczny takiego stropu, to jego nośność będzie sześć razy większa niż wtedy, gdy był oparty jedynie na bocznych ścianach garażu.

Rys. 3 – Schemat statyczny i ugięcie stropu opartego na bocznych ścianach garażu
Rys. 4 – Schemat statyczny i ugięcie stropu podpartego dodatkowo podciągiem i słupem w środku

Te dodatkowe obciążenia stropu będą musiały być w dużej mierze przeniesione przez podciąg. Ponieważ jednak podparliśmy go w środku dodatkowym słupem żelbetowym, więc jego przęsła będą krótkie i jego przekrój poprzeczny nie musi być duży, ani też nie musi być silnie zbrojony (Rys. 5). Oczywiście wszystkie parametry podciągu i słupa powinny być dobrane przez konstruktora do wymiarów konkretnego garażu.

Fakt jednak pozostaje faktem, że dzięki niewielkim nakładom finansowym, zdecydowanie, bo sześciokrotnie zwiększyliśmy nośność dachu garażu z małymi bramami. To oznacza, że będzie mógł on teraz przenieść 6 swoich ciężarów własnych i 6 razy więcej niż poprzednio śniegu. A ponieważ ciężar 1 m² dachu w obu wariantach jest praktycznie taki sam, więc cały wzrost nośności dachu garażu z dwiema bramami może być wykorzystany do bezpiecznego przeniesienia dodatkowych ilości śniegu. W centralnej Polsce oznacza to, że wzmocniony dach garażu z dwiema bramami przeniesie kilkadziesiąt razy więcej śniegu niż jego odpowiednik z jedną duża bramą (Rys. 6).

Rys. 5 – Przekrój poprzeczny przez dodatkowy podciąg żelbetowy; poniżej spodu stropu będzie widoczny tylko jego niewielki kawałek
Rys. 6 – Garaż ze wzmocnionym stropem może przenieść znacznie więcej śniegu niż jest się w stanie na nim utrzymać

NASZA RADA

Zrobić dwie bramy do podwójnego garażu, wstawić do jego środka słup, strop podeprzeć belką… i nie martwić się z powodu nawet największych opadów śniegu. Oczywiście zaproponowane tu rozwiązanie można by również zrealizować w wariancie garażu z dużą bramą, ale byłoby to zdecydowanie trudniejsze technicznie i bardziej kosztowne.

więcej na ten temat:

Czy wiata jest dla samochodu gorszym rozwiązaniem niż garaż?

Czy garaż w bryle domu to dobre rozwiązanie?

Czy garaż w bryle domu powinien być ogrzewany?

2
Zobacz także

Uwaga! Okna nieotwierane nie sprawdzą się wtedy, gdy w domu będą zamocowane rolety zewnętrzne (Fot. 7 i 8). Umycie bowiem od strony wewnętrznej zamontowanych na nich rolet – bez ich demontażu – jest praktycznie niemożliwe. Fot. 7 – Okno nieotwierane bardzo utrudnia okresowe mycie rolet od strony wewnętrznejFot. 8 – Gdy w domu mają być rolety zewnętrzne, lepiej by za nimi było okno otwierane LOKALIZACJA OKIEN NIEOTWIERANYCH Do okien nieotwieranych […]

.

W wielu, nie tylko starych domach są, nad otworami w ścianach, nadproża w kształcie łuku. Kiedyś było to podyktowane możliwościami budowlanymi – do zrobienia takiego nadproża z cegły niepotrzebne było stalowe zbrojenie. Później była to już raczej architektoniczna moda… Gdy nadchodzi konieczność wymiany okien w takich domach (Fot. 1), ich obecni właściciele stają przed dylematem, czy zamówić nowe okna dopasowane do istniejących otworów, czy „wyprostować” nadproża i zamówić okna prostokątne, znacznie tańsze […]

.

Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o jej funkcjonalność. Cóż bowiem z tego, że będą się nią mogli pochwalić przed gośćmi, jeśli codzienne korzystanie z niej nie będzie dla nich łatwe, lekkie i przyjemne… Ale oczywiście nie znaczy to, że kuchnia funkcjonalna nie może być jednocześnie ładna. Jeśli budujemy dom, to zwykle ogólna propozycja urządzenia kuchni jest przedstawiona w projekcie […]

.

Względy konstrukcyjne. Umieszczenie w dolnej lub górnej warstwie płyty fundamentowej przewodów instalacji grzewczej mogłoby mieć wpływ na jej nośność, ale raczej nie byłby on duży. Nie należałoby się więc obawiać, że z tego tytułu fundament domu będzie słabszy. Zakładając oczywiście, że ich obecność w płycie nie utrudniłaby jej właściwego zabetonowania. Względy finansowe. Wbrew pozorom umieszczenie przewodów grzejnych w płycie fundamentowej nie jest korzystniejsze pod względem finansowym niż rozwiązanie tradycyjne, […]

.