Czy w podwójnym garażu lepiej mieć jedną bramę, czy dwie?

Strop oparty na ścianach zewnętrznych jest projektowany jako belka swobodnie podparta (Rys. 3). Jeśli podeprzemy go w środku podciągiem i nad każdą belką stropową damy dodatkowy pręt zbrojeniowy, to taki strop obliczeniowo zmieni się w belkę o dwóch przęsłach (Rys. 4). Ponieważ przęsła jej są dwa razy krótsze niż wcześniej i zmienił się schemat statyczny takiego stropu, to jego nośność będzie sześć razy większa niż wtedy, gdy był oparty jedynie na bocznych ścianach garażu.

Rys. 3 – Schemat statyczny i ugięcie stropu opartego na bocznych ścianach garażu
Rys. 4 – Schemat statyczny i ugięcie stropu podpartego dodatkowo podciągiem i słupem w środku

Te dodatkowe obciążenia stropu będą musiały być w dużej mierze przeniesione przez podciąg. Ponieważ jednak podparliśmy go w środku dodatkowym słupem żelbetowym, więc jego przęsła będą krótkie i jego przekrój poprzeczny nie musi być duży, ani też nie musi być silnie zbrojony (Rys. 5). Oczywiście wszystkie parametry podciągu i słupa powinny być dobrane przez konstruktora do wymiarów konkretnego garażu.
Fakt jednak pozostaje faktem, że dzięki niewielkim nakładom finansowym, zdecydowanie, bo sześciokrotnie zwiększyliśmy nośność dachu garażu z małymi bramami. To oznacza, że będzie mógł on teraz przenieść 6 swoich ciężarów własnych i 6 razy więcej niż poprzednio śniegu. A ponieważ ciężar 1 m² dachu w obu wariantach jest praktycznie taki sam, więc cały wzrost nośności dachu garażu z dwiema bramami może być wykorzystany do bezpiecznego przeniesienia dodatkowych ilości śniegu. W centralnej Polsce oznacza to, że wzmocniony dach garażu z dwiema bramami przeniesie kilkadziesiąt razy więcej śniegu niż jego odpowiednik z jedną duża bramą (Rys. 6).

Rys. 5 – Przekrój poprzeczny przez dodatkowy podciąg żelbetowy; poniżej spodu stropu będzie widoczny tylko jego niewielki kawałek
Rys. 6 – Garaż ze wzmocnionym stropem może przenieść znacznie więcej śniegu niż jest się w stanie na nim utrzymać

 

NASZA RADA
Zrobić dwie bramy do podwójnego garażu, wstawić do jego środka słup, strop podeprzeć belką… i nie martwić się z powodu nawet największych opadów śniegu. Oczywiście zaproponowane tu rozwiązanie można by również zrealizować w wariancie garażu z dużą bramą, ale byłoby to zdecydowanie trudniejsze technicznie i bardziej kosztowne.

Zobacz także:

Kiedy warto zdecydować się na uchylną bramę garażową?

Czy garaż w bryle domu to dobre rozwiązanie?

Czy garaż w bryle domu powinien być ogrzewany?

2
Zobacz także

Ściany i podłogi łazienek, w których okresowo panuje podwyższona wilgotność, wykańcza się najczęściej płytkami ceramicznymi. Dzięki nim łatwiej utrzymać w tych pomieszczeniach czystość, co ze względu na ich funkcję ma oczywiście duże znaczenie. Płytki ceramiczne chronią też zarówno podłogi, jak i ściany łazienek przed chwilowym zawilgoceniem podczas kąpieli domowników. Nie oznacza to oczywiście, że nie można łazienek wykańczać w inny sposób. Ten sam tynk, który układa […]

.

Szczególnie trudnym miejscem podczas układania płytek ceramicznych na ścianach łazienki lub kuchni są ich narożniki wypukłe (zewnętrzne). Takich problemów nie ma natomiast w narożach wklęsłych (wewnętrznych), w których płytki spotykają się pod kątem prostym (zazwyczaj), więc nie widać ich boków. W narożach wypukłych płytki ścienne spotykają się pod kątem rozwartym (z reguły 270º), więc ich boczne krawędzie są widoczne – obie lub […]

.

Myli się ten, kto myśli, że wybierając do ocieplania dwuwarstwowych ścian domu styropian najtańszy, zaoszczędził pieniądze. Może się bowiem okazać, że na droższy styropian o lepszych parametrach, wydamy mniej niż na ten, o gorszych właściwościach izolacyjnych. W ścianach dwuwarstwowych (Fot. 1), ocieplanych metodą lekką mokrą, to styropian (rzadziej – wełna mineralna) odpowiada przede wszystkim za ich izolacyjność termiczną (zobacz: Jaki styropian zastosować do ocieplenia ściany dwuwarstwowej?). […]

.

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych i rusztów z metalowych profili montuje się w całym pomieszczeniu lub jedynie w jego części. Mogą one służyć do ukrycia różnego rodzaju prowadzonych pod stropem instalacji – na przykład wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Częściej jednak służą celom dekoracyjnym, oddzielając wizualnie niektóre strefy wnętrza – na przykład otwartą kuchnię od salonu (Fot. 1). Niezależnie od powodów zastąpienia tradycyjnych tynków sufitami podwieszanymi, najczęściej trzeba w nich […]

.