Czy w podwójnym garażu lepiej mieć jedną bramę, czy dwie?

Strop oparty na ścianach zewnętrznych jest projektowany jako belka swobodnie podparta (Rys. 3). Jeśli podeprzemy go w środku podciągiem i nad każdą belką stropową damy dodatkowy pręt zbrojeniowy, to taki strop obliczeniowo zmieni się w belkę o dwóch przęsłach (Rys. 4). Ponieważ przęsła jej są dwa razy krótsze niż wcześniej i zmienił się schemat statyczny takiego stropu, to jego nośność będzie sześć razy większa niż wtedy, gdy był oparty jedynie na bocznych ścianach garażu.

Rys. 3 – Schemat statyczny i ugięcie stropu opartego na bocznych ścianach garażu
Rys. 4 – Schemat statyczny i ugięcie stropu podpartego dodatkowo podciągiem i słupem w środku

Te dodatkowe obciążenia stropu będą musiały być w dużej mierze przeniesione przez podciąg. Ponieważ jednak podparliśmy go w środku dodatkowym słupem żelbetowym, więc jego przęsła będą krótkie i jego przekrój poprzeczny nie musi być duży, ani też nie musi być silnie zbrojony (Rys. 5). Oczywiście wszystkie parametry podciągu i słupa powinny być dobrane przez konstruktora do wymiarów konkretnego garażu.
Fakt jednak pozostaje faktem, że dzięki niewielkim nakładom finansowym, zdecydowanie, bo sześciokrotnie zwiększyliśmy nośność dachu garażu z małymi bramami. To oznacza, że będzie mógł on teraz przenieść 6 swoich ciężarów własnych i 6 razy więcej niż poprzednio śniegu. A ponieważ ciężar 1 m² dachu w obu wariantach jest praktycznie taki sam, więc cały wzrost nośności dachu garażu z dwiema bramami może być wykorzystany do bezpiecznego przeniesienia dodatkowych ilości śniegu. W centralnej Polsce oznacza to, że wzmocniony dach garażu z dwiema bramami przeniesie kilkadziesiąt razy więcej śniegu niż jego odpowiednik z jedną duża bramą (Rys. 6).

Rys. 5 – Przekrój poprzeczny przez dodatkowy podciąg żelbetowy; poniżej spodu stropu będzie widoczny tylko jego niewielki kawałek
Rys. 6 – Garaż ze wzmocnionym stropem może przenieść znacznie więcej śniegu niż jest się w stanie na nim utrzymać

 

NASZA RADA
Zrobić dwie bramy do podwójnego garażu, wstawić do jego środka słup, strop podeprzeć belką… i nie martwić się z powodu nawet największych opadów śniegu. Oczywiście zaproponowane tu rozwiązanie można by również zrealizować w wariancie garażu z dużą bramą, ale byłoby to zdecydowanie trudniejsze technicznie i bardziej kosztowne.

Zobacz także:

Kiedy warto zdecydować się na uchylną bramę garażową?

Czy garaż w bryle domu to dobre rozwiązanie?

Czy garaż w bryle domu powinien być ogrzewany?

2
Zobacz także

Generalnie nie ma obowiązku zawierania pisemnych umów z wykonawcami. Zdaniem prawników – umowa ustna jest tak samo ważna, jak ta zapisana. Problemem jest jedynie udowodnienie swoich racji, gdy dochodzi do konfliktu między stronami, gdyż mamy wtedy jedynie słowa przeciwko słowom. Dlatego kodeks cywilny wymaga, by umowa o roboty budowlane zawarta była w formie pisemnej. Gdyby bowiem wykonawca nie wykonał powierzonych mu robót lub zrobił to niezgodnie ze sztuką […]

.

Ocieplając istniejący dom trzeba zadbać nie tylko o wszystkie przegrody, które stykają się z powietrzem zewnętrznym, a więc ściany, dach i okna. Dla ograniczenia strat ciepła w budynku ważne jest też, by zostały odpowiednio ocieplone także te ściany i stropy, które oddzielają ogrzewane pomieszczenia mieszkalne od nieogrzewanych – na przykład garażu lub piwnicy. Nie dopilnowali tego właściciele segmentu w zabudowie szeregowej, w którym ocieplono ściany zewnętrzne i dach oraz wymieniono […]

.

WODA Jeśli w ulicy jest wodociąg i mamy podpisaną umowę z zakładem wodociągów, to możemy zrobić tymczasowe przyłącze, umieszczając licznik i zawór na przykład w studni z dwóch betonowych kręgów. Dobrze, by było ono poprowadzone w linii docelowego przyłącza wody do domu. Można też zrobić na działce studnię wierconą z pompą ssącą (Fot. 5) lub głębinową. To drugie rozwiązanie warto wybrać zwłaszcza wtedy, gdy planujemy później zrobić automatyczne podlewanie ogrodu. Można […]

.

Rozbudowując dom w poziomie trzeba liczyć się z tym, że dostawiając nowy fragment budynku do istniejącego nie uda się przeważnie obu tych części trwale połączyć w jedną całość. Na ich styku zapewne prędzej czy później powstaną rysy, a może nawet wyraźne pęknięcia. Najgorzej, że są to uszkodzenia bardzo często niemożliwe do całkowitego usunięcia. A przynajmniej za rozsądne pieniądze… Dobudowanie nowej części domu do istniejącej jest – z konstrukcyjnego punktu widzenia – […]

.