Ile kosztuje ocieplenie ścian styropianem?

Myli się ten, kto myśli, że wybierając do ocieplania dwuwarstwowych ścian domu styropian najtańszy, zaoszczędził pieniądze. Może się bowiem okazać, że na droższy styropian o lepszych parametrach, wydamy mniej niż na ten, o gorszych właściwościach izolacyjnych.

W ścianach dwuwarstwowych (Fot. 1), ocieplanych metodą lekką mokrą, to styropian (rzadziej – wełna mineralna) odpowiada przede wszystkim za ich izolacyjność termiczną (zobacz: Jaki styropian zastosować do ocieplenia ściany dwuwarstwowej?). Warstwy nośne wpływają na wartość współczynnika przenikania ciepła U takich ścian jedynie w niewielkim stopniu – choć oczywiście w dużo większym te, które są wykonane z betonu komórkowego lub ceramiki (Fot. 2) niż z silikatów. Z tego względu warto zadbać o to, by opór cieplny Roc warstwy izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej był co najmniej taki, jak zapisano w projekcie domu.

Fot. 1 – Za izolacyjność termiczną ścian dwuwarstwowych odpowiada przede wszystkim ich warstwa ocieplająca ze styropianu lub wełny mineralnej
Fot. 2 – Mury z pustaków ceramicznych lub bloczków betonu komórkowego mają większy wpływ na U ściany niż te wymurowane z bloczków silikatowych

STYROPIAN W PROJEKCIE

W każdej dokumentacji projektowej domu powinna być podana nie tylko grubość ocieplającego ściany styropianu, ale także jego rodzaj. To ostanie dotyczy w szczególności współczynnika przewodzenia ciepła λ, gdyż to od niego również – a nie tylko od grubości ocieplenia zależy, jaki współczynnik U będą miały ściany zewnętrzne.

Znając te parametry inwestor ma pięć możliwości.

Pierwsza – to postąpić zgodnie z projektem, czyli zachować zapisane w dokumentacji projektowej grubość i rodzaj styropianu.

Druga – to dać gorszy styropian, ale warstwę termicznej izolacji ściany zrobić grubszą, tak by nie zmniejszyła się wartość jej oporu cieplnego. Ten wariant będzie można zastosować jednak tylko wtedy, gdy pogrubienie ścian zewnętrznych nie zmniejsza wymaganej przepisami budowlanymi odległości domu od granic działki. Wprawdzie to zbliżenie do sąsiedniej działki nie będzie duże, ale – w niektórych okolicznościach – może mieć nieprzyjemne dla inwestora konsekwencje prawno-finansowe.

Trzecia – to wykonać ocieplenie o projektowanej grubości, ale z lepszego styropianu (ściany jego domu będą wtedy cieplejsze).

Czwarta możliwość to zastosować zapisany w projekcie domu styropian, ale warstwę ocieplenia zrobić grubszą niż przewidziano, co oznacza zwiększenie izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych. Inwestor będzie miał z tego podobną korzyść, jak w poprzednim wariancie, ale będzie mógł to zrobić jedynie wtedy, gdy pozwala na to usytuowanie domu na działce (patrz wariant drugi).

W końcu piąta możliwość – pozostawić taką grubość ocieplenia jak w projekcie, ale wykonać go z „zimniejszego” styropianu. Na taki wariant żaden rozsądny inwestor nie powinien się jednak decydować, gdyż skutkiem takiej decyzji będą wyższe rachunki za ogrzewanie domu.

To dlatego warto zadbać, by współczynnik U ścian zewnętrznych był co najmniej taki, jak założono w projekcie domu. W praktyce oznacza to, że opór cieplny ściany, a szczególnie jej warstwy ocieplającej nie powinien być zmniejszany na etapie prac budowlanych. Będzie to nie tylko zgodne z prawem budowlanym i wydanym pozwoleniem na budowę domu (lub akceptacją jej zgłoszenia), ale i korzystne dla inwestora.

OPÓR CIEPLNY STYROPIANU

Jak wiadomo, współczynnik przenikania ciepła U jest odwrotnością oporu cieplnego R (zobacz: Jaki styropian zastosować do ocieplenia ściany dwuwarstwowej?). Sam opór cieplny R przegrody zewnętrznej, oddzielającej dwa środowiska o różnej temperaturze, rośnie wraz z jej grubością d oraz maleje wraz ze wzrostem współczynnika przewodzenia ciepła λ materiału (lub materiałów), z którego ją wykonano (R = d/λ).

Jednostką współczynnika U jest W/(m²K), zatem oporu cieplnego R będzie jej odwrotność m²K/W. Do wzoru na opór cieplny R przegrody jej grubość podstawiamy zatem w metrach (m).

KOSZT OPORU CIEPLNEGO STYROPIANU

Załóżmy, że do tego by dwuwarstwowa ściana domu miała projektowany współczynnik przenikania U, opór cieplny warstwy ocieplającej musi być co najmniej R = 3,8. Można to osiągnąć, stosując cieńsze płyty z lepszego styropianu lub grubsze z gorszego. Jakie będą tego konsekwencje finansowe sprawdzimy dla trzech rodzajów styropianu.
Przyjmijmy, że styropian A ma λ = 0,031 mK/W, a jego średnia cena za 1 m³ to 220 zł, styropian B – λ = 0,038 i kosztuje 175 zł oraz styropian C – λ = 0,044 i 145 zł.

By ocieplająca warstwa ściany miała założony opór cieplny R = 3,8, to powinna mieć grubość d = R x λ: 12 cm (styropian A), 15 cm (styropian B) lub 17 cm (styropian C).

Oznacza to, że 1 m² ocieplenia ze styropianu będzie kosztował 26,40 zł, gdy użyjemy bardzo dobrego styropianu A, 26,25 zł – przeciętnego B i 24,65 zł – jeśli będzie to kiepski styropian.

Jak z tego widać, użycie bardzo dobrego styropianu praktycznie nie zwiększa kosztu wykonania ocieplenia ścian dwuwarstwowych metodą lekką mokrą (Fot. 3), a porównując konkretne ceny różnych styropianów może się też okazać, że użycie „cieplejszego” styropianu jest korzystniejsze finansowo niż „zimniejszego”. Należy przy tym pamiętać, że za lepszymi pod względem energetycznym parametrami styropianu, stoją zazwyczaj jego większa wytrzymałość na ściskanie oraz trwałość.

Fot. 3 – Mury ścian dwuwarstwowych można ocieplić grubszą warstwą styropianu o większym współczynniku λ lub cieńszą – o mniejszym
Fot. 4 – Stosując płyty styropianowe z krawędziami frezowanymi na zakład łatwiej uniknąć mostków termicznych w ociepleniu ściany

Uwaga! Podane tutaj ceny styropianów mogą się oczywiście różnić od tych, które oferowane są przez różnych producentów i sprzedawców. Czasem też cena styropianu jednego rodzaju zależy od grubości kupowanych płyt. Gdy zamawiamy styropian z krawędziami frezowanymi na zakład (Fot. 4), to jego cena wzrasta zwykle o 5-10 zł za 1 m². Dlatego – jeśli chcemy kierować się jedynie ceną – warto każdorazowo sprawdzić, opór cieplny którego styropianu okaże się najtańszy.

Więcej na ten temat:

Jaki styropian zastosować do ocieplenia ściany dwuwarstwowej?

Jak powinno się ocieplać styropianem ściany domu?

Dlaczego do termomodernizacji ścian warto użyć lepszego styropianu?

Z czego wymurować ściany domu?

Jak powinno się poprawnie ocieplić ściany szczytowe wystające ponad dach?

Jak ocieplić ścianę szczytową pod dachem stromym?

Zobacz także

Parkiet zrobiony z deszczułek (klepek), wykonanych z litego drewna, uważany jest za drogi. Nie jest to do końca prawda, bo niektóre zrobione z drewna panele, zwane deskami podłogowymi, bywają od niego droższe, choć układa się je szybciej. Jedno jest pewne: poza niewątpliwą elegancją, parkiet jest zdecydowanie cichszy niż panele, układane zwykle jako podłogi pływające (nie przyklejone do podłoża), na których podczas chodzenia słychać charakterystyczny stukot. […]

.

Większość osób budujących dom nawet nie bierze pod uwagę tego, że niektóre z tradycyjnych okien mogą być w nim nieotwierane. Dotyczy to nawet tych inwestorów, którzy zdecydowali się na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, przy której okna nie są potrzebne dla zagwarantowania właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Tymczasem zastosowanie w niektórych miejscach domu okien nieotwieranych może wyraźnie obniżyć koszt stolarki okiennej, który stanowi sporą pozycję w wydatkach na dom. Przy […]

.

W wielu, nie tylko starych domach są, nad otworami w ścianach, nadproża w kształcie łuku. Kiedyś było to podyktowane możliwościami budowlanymi – do zrobienia takiego nadproża z cegły niepotrzebne było stalowe zbrojenie. Później była to już raczej architektoniczna moda… Gdy nadchodzi konieczność wymiany okien w takich domach (Fot. 1), ich obecni właściciele stają przed dylematem, czy zamówić nowe okna dopasowane do istniejących otworów, czy „wyprostować” nadproża i zamówić okna prostokątne, znacznie tańsze […]

.

Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o jej funkcjonalność. Cóż bowiem z tego, że będą się nią mogli pochwalić przed gośćmi, jeśli codzienne korzystanie z niej nie będzie dla nich łatwe, lekkie i przyjemne… Ale oczywiście nie znaczy to, że kuchnia funkcjonalna nie może być jednocześnie ładna. Jeśli budujemy dom, to zwykle ogólna propozycja urządzenia kuchni jest przedstawiona w projekcie […]

.