W jakiej kolejności wykonywać prace instalacyjne w domu?

INSTALACJE GRZEWCZE

Równolegle z układaniem przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonuje się instalację grzewczą. Zwykle zajmuje się tym jedna ekipa, więc nie rodzi to żadnych konfliktów. Do każdego z grzejników dochodzą dwa przewody – zasilający i powrotny (Fot. 7), które zazwyczaj wyprowadzane są z rozdzielaczy, znajdujących się na danej kondygnacji.
Coraz częściej w domach stosuje się ogrzewanie płaszczyznowe, które jest nie tylko bardziej komfortowe dla mieszkańców niż grzejnikowe, ale też bardziej ekonomiczne, gdyż bardzo dobrze współpracują z nim kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła. Zazwyczaj jest to ogrzewanie podłogowe (Fot. 8), które układa się nie tylko na parterze, ale i na piętrze. Oczywiście robi się to już po wykonaniu tynków na ścianach i sufitach. Po ułożeniu przewodów grzejnych dobrze jest możliwie szybko przykryć je wylewką betonową, by nie zostały uszkodzone podczas innych prac prowadzonych w domu.

Fot. 7 – Do każdego grzejnika układa się na stropie – wyprowadzone z rozdzielacza – przewody zasilający i powrotny, a następnie ukrywa się je w warstwie izolacji akustycznej i przykrywa betonową wylewką
Fot. 8 – Przewody grzejne ogrzewania podłogowego rozmieszcza się na parterze i na piętrze na całej powierzchni pomieszczeń, z wyjątkiem tych miejsc, które będą zakryte na przykład stojącymi szafkami kuchennymi lub obudowaną wanną

Uwaga! Montaż samych urządzeń grzewczych odbywa się pod koniec prac wykończeniowych, w każdym razie po ułożeniu tynków, przyklejeniu okładzin na ścianach oraz związaniu wylewek podłogowych. Czasem odbywa się to wcześniej – jeśli chcemy wykorzystać instalację grzewczą do osuszania domu i zapewnienia w nim temperatury, w której można prowadzić prace wykończeniowe. Musimy się wtedy jednak liczyć z tym, że co najmniej raz będziemy musieli zdjąć grzejniki ze ścian, choćby podczas ich malowania.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Jeśli w domu zaplanowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, to zarówno przewody doprowadzające świeże powietrze do pomieszczeń „czystych”, jak i usuwające zużyte z „brudnych” oraz łączące centralę wentylacyjną z czerpnią i wyrzutnią (Fot. 9), można wykonywać równolegle z innymi instalacjami. Oczywiście wszystko to ma miejsce przed wykonaniem wylewek podłogowych oraz przed ociepleniem dachu i zabudową poddasza.

Uwaga! Montaż centrali wentylacyjnej oraz nałożenie na końce przewodów anemostatów odbywa się już po zakończeniu prac wykończeniowych, ale jej pierwsze włączenie, czyli rozpoczęcie mechanicznego wentylowania pomieszczeń powinno nastąpić dopiero w jakiś czas po całkowitym zakończeniu prac wykończeniowych i dokładnym sprzątnięciu i odkurzeniu domu. Chodzi o to, by unoszący się jeszcze w powietrzu pył na przykład ze szlifowania tynków lub gładzi gipsowych – często niewidoczny gołym okiem – nie dostał się do rekuperatora i przewodów nawiewnych i wywiewnych. Dobrze jest więc z włączeniem wentylacji mechanicznej poczekać co najmniej tydzień, a najlepiej – dwa tygodnie.

ODKURZACZ CENTRALNY

Przewody odkurzacza centralnego (Fot. 10) układa się w podobnym czasie, co wentylacji mechanicznej. Wtedy też doprowadza się do jego gniazd przewody elektryczne, które pozwolą na włączanie i wyłączanie.

Uwaga! Montaż jego jednostki centralnej oraz gniazd, do których podczas sprzątania wkłada się końcówkę węża, zakłada się na zakończenie prac wykończeniowych. Nie należy jednak używać odkurzacza centralnego do sprzątania domu po budowie, by trwale nie zabrudzić jego przewodów. Do tych prac należy obowiązkowo używać modeli tradycyjnych.

Fot. 9 – Gdy centrala wentylacyjna znajduje się na poddaszu, większość przewodów nawiewnych i wywiewnych rozprowadza się w poziomie jętek
Fot. 10 – Przewody odkurzacza centralnego prowadzi się zwykle w warstwach podłogi od jednostki centralnej do poszczególnych gniazd ssących

Więcej na ten temat:

W jakiej kolejności wykonywać prace wykończeniowe?

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu konstrukcji domu?

Jak dobrze rozplanować instalacje elektryczne w domu?

2
Zobacz także

Generalnie nie ma obowiązku zawierania pisemnych umów z wykonawcami. Zdaniem prawników – umowa ustna jest tak samo ważna, jak ta zapisana. Problemem jest jedynie udowodnienie swoich racji, gdy dochodzi do konfliktu między stronami, gdyż mamy wtedy jedynie słowa przeciwko słowom. Dlatego kodeks cywilny wymaga, by umowa o roboty budowlane zawarta była w formie pisemnej. Gdyby bowiem wykonawca nie wykonał powierzonych mu robót lub zrobił to niezgodnie ze sztuką […]

.

Ocieplając istniejący dom trzeba zadbać nie tylko o wszystkie przegrody, które stykają się z powietrzem zewnętrznym, a więc ściany, dach i okna. Dla ograniczenia strat ciepła w budynku ważne jest też, by zostały odpowiednio ocieplone także te ściany i stropy, które oddzielają ogrzewane pomieszczenia mieszkalne od nieogrzewanych – na przykład garażu lub piwnicy. Nie dopilnowali tego właściciele segmentu w zabudowie szeregowej, w którym ocieplono ściany zewnętrzne i dach oraz wymieniono […]

.

WODA Jeśli w ulicy jest wodociąg i mamy podpisaną umowę z zakładem wodociągów, to możemy zrobić tymczasowe przyłącze, umieszczając licznik i zawór na przykład w studni z dwóch betonowych kręgów. Dobrze, by było ono poprowadzone w linii docelowego przyłącza wody do domu. Można też zrobić na działce studnię wierconą z pompą ssącą (Fot. 5) lub głębinową. To drugie rozwiązanie warto wybrać zwłaszcza wtedy, gdy planujemy później zrobić automatyczne podlewanie ogrodu. Można […]

.

Rozbudowując dom w poziomie trzeba liczyć się z tym, że dostawiając nowy fragment budynku do istniejącego nie uda się przeważnie obu tych części trwale połączyć w jedną całość. Na ich styku zapewne prędzej czy później powstaną rysy, a może nawet wyraźne pęknięcia. Najgorzej, że są to uszkodzenia bardzo często niemożliwe do całkowitego usunięcia. A przynajmniej za rozsądne pieniądze… Dobudowanie nowej części domu do istniejącej jest – z konstrukcyjnego punktu widzenia – […]

.