W jakiej kolejności wykonywać prace instalacyjne w domu?

INSTALACJE GRZEWCZE

Równolegle z układaniem przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonuje się instalację grzewczą. Zwykle zajmuje się tym jedna ekipa, więc nie rodzi to żadnych konfliktów. Do każdego z grzejników dochodzą dwa przewody – zasilający i powrotny (Fot. 7), które zazwyczaj wyprowadzane są z rozdzielaczy, znajdujących się na danej kondygnacji.
Coraz częściej w domach stosuje się ogrzewanie płaszczyznowe, które jest nie tylko bardziej komfortowe dla mieszkańców niż grzejnikowe, ale też bardziej ekonomiczne, gdyż bardzo dobrze współpracują z nim kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła. Zazwyczaj jest to ogrzewanie podłogowe (Fot. 8), które układa się nie tylko na parterze, ale i na piętrze. Oczywiście robi się to już po wykonaniu tynków na ścianach i sufitach. Po ułożeniu przewodów grzejnych dobrze jest możliwie szybko przykryć je wylewką betonową, by nie zostały uszkodzone podczas innych prac prowadzonych w domu.

Fot. 7 – Do każdego grzejnika układa się na stropie – wyprowadzone z rozdzielacza – przewody zasilający i powrotny, a następnie ukrywa się je w warstwie izolacji akustycznej i przykrywa betonową wylewką
Fot. 8 – Przewody grzejne ogrzewania podłogowego rozmieszcza się na parterze i na piętrze na całej powierzchni pomieszczeń, z wyjątkiem tych miejsc, które będą zakryte na przykład stojącymi szafkami kuchennymi lub obudowaną wanną

Uwaga! Montaż samych urządzeń grzewczych odbywa się pod koniec prac wykończeniowych, w każdym razie po ułożeniu tynków, przyklejeniu okładzin na ścianach oraz związaniu wylewek podłogowych. Czasem odbywa się to wcześniej – jeśli chcemy wykorzystać instalację grzewczą do osuszania domu i zapewnienia w nim temperatury, w której można prowadzić prace wykończeniowe. Musimy się wtedy jednak liczyć z tym, że co najmniej raz będziemy musieli zdjąć grzejniki ze ścian, choćby podczas ich malowania.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Jeśli w domu zaplanowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, to zarówno przewody doprowadzające świeże powietrze do pomieszczeń „czystych”, jak i usuwające zużyte z „brudnych” oraz łączące centralę wentylacyjną z czerpnią i wyrzutnią (Fot. 9), można wykonywać równolegle z innymi instalacjami. Oczywiście wszystko to ma miejsce przed wykonaniem wylewek podłogowych oraz przed ociepleniem dachu i zabudową poddasza.

Uwaga! Montaż centrali wentylacyjnej oraz nałożenie na końce przewodów anemostatów odbywa się już po zakończeniu prac wykończeniowych, ale jej pierwsze włączenie, czyli rozpoczęcie mechanicznego wentylowania pomieszczeń powinno nastąpić dopiero w jakiś czas po całkowitym zakończeniu prac wykończeniowych i dokładnym sprzątnięciu i odkurzeniu domu. Chodzi o to, by unoszący się jeszcze w powietrzu pył na przykład ze szlifowania tynków lub gładzi gipsowych – często niewidoczny gołym okiem – nie dostał się do rekuperatora i przewodów nawiewnych i wywiewnych. Dobrze jest więc z włączeniem wentylacji mechanicznej poczekać co najmniej tydzień, a najlepiej – dwa tygodnie.

ODKURZACZ CENTRALNY

Przewody odkurzacza centralnego (Fot. 10) układa się w podobnym czasie, co wentylacji mechanicznej. Wtedy też doprowadza się do jego gniazd przewody elektryczne, które pozwolą na włączanie i wyłączanie.

Uwaga! Montaż jego jednostki centralnej oraz gniazd, do których podczas sprzątania wkłada się końcówkę węża, zakłada się na zakończenie prac wykończeniowych. Nie należy jednak używać odkurzacza centralnego do sprzątania domu po budowie, by trwale nie zabrudzić jego przewodów. Do tych prac należy obowiązkowo używać modeli tradycyjnych.

Fot. 9 – Gdy centrala wentylacyjna znajduje się na poddaszu, większość przewodów nawiewnych i wywiewnych rozprowadza się w poziomie jętek
Fot. 10 – Przewody odkurzacza centralnego prowadzi się zwykle w warstwach podłogi od jednostki centralnej do poszczególnych gniazd ssących

Więcej na ten temat:

W jakiej kolejności wykonywać prace wykończeniowe?

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu konstrukcji domu?

Jak dobrze rozplanować instalacje elektryczne w domu?

2
Zobacz także

Ściany i podłogi łazienek, w których okresowo panuje podwyższona wilgotność, wykańcza się najczęściej płytkami ceramicznymi. Dzięki nim łatwiej utrzymać w tych pomieszczeniach czystość, co ze względu na ich funkcję ma oczywiście duże znaczenie. Płytki ceramiczne chronią też zarówno podłogi, jak i ściany łazienek przed chwilowym zawilgoceniem podczas kąpieli domowników. Nie oznacza to oczywiście, że nie można łazienek wykańczać w inny sposób. Ten sam tynk, który układa […]

.

Szczególnie trudnym miejscem podczas układania płytek ceramicznych na ścianach łazienki lub kuchni są ich narożniki wypukłe (zewnętrzne). Takich problemów nie ma natomiast w narożach wklęsłych (wewnętrznych), w których płytki spotykają się pod kątem prostym (zazwyczaj), więc nie widać ich boków. W narożach wypukłych płytki ścienne spotykają się pod kątem rozwartym (z reguły 270º), więc ich boczne krawędzie są widoczne – obie lub […]

.

Myli się ten, kto myśli, że wybierając do ocieplania dwuwarstwowych ścian domu styropian najtańszy, zaoszczędził pieniądze. Może się bowiem okazać, że na droższy styropian o lepszych parametrach, wydamy mniej niż na ten, o gorszych właściwościach izolacyjnych. W ścianach dwuwarstwowych (Fot. 1), ocieplanych metodą lekką mokrą, to styropian (rzadziej – wełna mineralna) odpowiada przede wszystkim za ich izolacyjność termiczną (zobacz: Jaki styropian zastosować do ocieplenia ściany dwuwarstwowej?). […]

.

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych i rusztów z metalowych profili montuje się w całym pomieszczeniu lub jedynie w jego części. Mogą one służyć do ukrycia różnego rodzaju prowadzonych pod stropem instalacji – na przykład wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Częściej jednak służą celom dekoracyjnym, oddzielając wizualnie niektóre strefy wnętrza – na przykład otwartą kuchnię od salonu (Fot. 1). Niezależnie od powodów zastąpienia tradycyjnych tynków sufitami podwieszanymi, najczęściej trzeba w nich […]

.