W jakiej kolejności wykonywać prace instalacyjne w domu?

INSTALACJE GRZEWCZE

Równolegle z układaniem przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonuje się instalację grzewczą. Zwykle zajmuje się tym jedna ekipa, więc nie rodzi to żadnych konfliktów. Do każdego z grzejników dochodzą dwa przewody – zasilający i powrotny (Fot. 7), które są wyprowadzane zazwyczaj z rozdzielaczy, znajdujących się na danej kondygnacji.
Coraz częściej w domach stosuje się ogrzewanie płaszczyznowe, które jest nie tylko bardziej komfortowe dla mieszkańców niż grzejnikowe, ale też bardziej ekonomiczne, gdyż bardzo dobrze współpracują z nim kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła. Zazwyczaj jest to ogrzewanie podłogowe (Fot. 8), które układa się nie tylko na parterze, ale i na piętrze. Oczywiście robi się to już po wykonaniu tynków na ścianach i sufitach. Po ułożeniu przewodów grzejnych dobrze jest możliwie szybko przykryć je wylewką betonową, by nie zostały uszkodzone podczas innych prac prowadzonych w domu.

Fot. 7 – Do każdego grzejnika układa się na stropie – wyprowadzone z rozdzielacza – przewody zasilający i powrotny, a następnie ukrywa się je w warstwie izolacji akustycznej i przykrywa betonową wylewką
Fot. 8 – Przewody grzejne ogrzewania podłogowego rozmieszcza się na parterze i na piętrze na całej powierzchni pomieszczeń, z wyjątkiem tych miejsc, które będą zakryte na przykład stojącymi szafkami kuchennymi lub obudowaną wanną

Uwaga! Montaż samych urządzeń grzewczych odbywa się pod koniec prac wykończeniowych, w każdym razie po ułożeniu tynków, przyklejeniu okładzin na ścianach oraz związaniu wylewek podłogowych. Czasem odbywa się to wcześniej, jeśli chcemy wykorzystać instalację grzewczą do osuszania domu i zapewnienia w nim temperatury, w której można prowadzić prace wykończeniowe. Musimy się wtedy jednak liczyć z tym, że co najmniej raz będziemy musieli zdjąć grzejniki ze ścian, choćby podczas ich malowania.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Jeśli w domu zaplanowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, to zarówno przewody doprowadzające świeże powietrze do pomieszczeń „czystych”, jak i usuwające zużyte z „brudnych” oraz łączące centralę wentylacyjną z czerpnią i wyrzutnią (Fot. 9), można wykonywać równolegle z innymi instalacjami. Oczywiście wszystko to ma miejsce przed wykonaniem wylewek podłogowych oraz przed ociepleniem dachu i zabudową poddasza.

Uwaga! Montaż centrali wentylacyjnej oraz nałożenie na końce przewodów anemostatów odbywa się już po zakończeniu prac wykończeniowych, ale jej pierwsze włączenie, czyli rozpoczęcie mechanicznego wentylowania pomieszczeń powinno nastąpić dopiero w jakiś czas po całkowitym zakończeniu prac wykończeniowych i dokładnym sprzątnięciu i odkurzeniu domu. Chodzi o to, by unoszący się jeszcze w powietrzu pył na przykład ze szlifowania tynków lub gładzi gipsowych – często niewidoczny gołym okiem – nie dostał się do rekuperatora i przewodów nawiewnych i wywiewnych. Dobrze jest więc z włączeniem wentylacji mechanicznej poczekać co najmniej tydzień, a najlepiej – dwa tygodnie.

ODKURZACZ CENTRALNY

Przewody odkurzacza centralnego (Fot. 10) układa się w podobnym czasie, co wentylacji mechanicznej. Wtedy też doprowadza się do jego gniazd przewody elektryczne, które pozwolą na włączanie i wyłączanie.

Uwaga! Montaż jego jednostki centralnej oraz gniazd, do których podczas sprzątania wkłada się końcówkę węża, zakłada się na zakończenie prac wykończeniowych. Nie należy jednak używać odkurzacza centralnego do sprzątania domu po budowie, by trwale nie zabrudzić jego przewodów. Do tych prac należy obowiązkowo używać modeli tradycyjnych.

Fot. 9 – Gdy centrala wentylacyjna znajduje się na poddaszu, większość przewodów nawiewnych i wywiewnych rozprowadza się w poziomie jętek
Fot. 10 – Przewody odkurzacza centralnego prowadzi się zwykle w warstwach podłogi od jednostki centralnej do poszczególnych gniazd ssących

ZOBACZ TAKŻE:

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu konstrukcji domu?

Czym stan surowy otwarty różni się od zamkniętego?

Czy warto zakładać alarm w domu?

Po czym poznać dobrego elektryka?

Jak dobrze rozplanować instalacje elektryczne w domu?

Z czego najlepiej zrobić instalację ciepłej i zimnej wody?

Jak powinny być podłączone grzejniki do instalacji grzewczej?

2
Zobacz także

Choć teraz ściany i sufity, nie tylko w domach jednorodzinnych, wykańcza się najczęściej tynkami gipsowymi, to wciąż nie brak osób, które wolą użyć do tego tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych. Ich powierzchnia – jeśli nie układa się na nich gładzi gipsowej – jest mniej gładka niż tynków gipsowych, ale są one na pewno znacznie bardziej odporne na wilgoć. Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych w takich pomieszczeniach jak nieogrzewane […]

.

RODZAJE DESEK Trwałość i wytrzymałość elewacji zależy w głównej mierze od grubości desek, a także od kształtu ich profilu poprzecznego. Na okładziny elewacyjne najczęściej stosuje się deski o przekroju prostokątnym. Powinny one mieć grubość nie mniejszą niż 16 mm i szerokość do 150 mm. Kolejnym rodzajem jest deska o przekroju diagonalnym (ukośnym), czyli o zmiennej grubości na szerokości – od 16 mm z grubszej strony, do minimum 5 mm – […]

.

Bardzo łatwo jest zrobić z drewna prosty, poziomy mostek nad ogrodowym strumieniem lub wydłużonym oczkiem wodnym – wystarczą dwie belki, kilkanaście desek i trochę gwoździ lub wkrętów. Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy chcemy, by taki drewniany mostek był wygięty w kształcie łuku. Mostek, którego przęsło wygięte jest w kształcie łuku (a dokładniej: wąskiego wycinka powierzchni walca), prezentuje się w ogrodzie ciekawiej (Fot. 1) niż prosty pomost […]

.

Podczas budowy domu kolejność niektórych robót wydaje się oczywista – najpierw wykonuje się warstwy nośne jego ścian, a dopiero później przykrywa je dachem. Ocieplenie takich ścian (a przy jednowarstwowych – wykonanie ich elewacji) zostawia się na później. Tak jest w najczęściej spotykanych sytuacjach, gdy dom przykryty jest tylko jednym dachem. Sprawy się komplikują, gdy dachy są dwa, z których jeden – położony […]

.