W jakiej kolejności wykonywać prace instalacyjne w domu?

INSTALACJE GRZEWCZE

Równolegle z układaniem przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonuje się instalację grzewczą. Zwykle zajmuje się tym jedna ekipa, więc nie rodzi to żadnych konfliktów.

Do każdego z grzejników dochodzą dwa przewody – zasilający i powrotny (Fot. 7), które zazwyczaj wyprowadzane są z rozdzielaczy, znajdujących się na danej kondygnacji.

Coraz częściej w domach stosuje się ogrzewanie płaszczyznowe, które jest nie tylko bardziej komfortowe dla mieszkańców niż grzejnikowe, ale też bardziej ekonomiczne, gdyż dobrze współpracują z nim kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła.

Zazwyczaj jest to ogrzewanie podłogowe (Fot. 8), które układa się nie tylko na parterze, ale i na piętrze. Oczywiście robi się to już po wykonaniu tynków na ścianach i sufitach. Po ułożeniu przewodów grzejnych dobrze jest możliwie szybko przykryć je wylewką betonową, by nie zostały uszkodzone podczas innych prac prowadzonych w domu.

Fot. 7 – Do każdego grzejnika układa się na stropie – wyprowadzone z rozdzielacza – przewody zasilający i powrotny, a następnie ukrywa się je w warstwie izolacji akustycznej i przykrywa betonową wylewką
Fot. 8 – Przewody grzejne ogrzewania podłogowego rozmieszcza się na parterze i na piętrze na całej powierzchni pomieszczeń, z wyjątkiem tych miejsc, które będą zakryte na przykład stojącymi szafkami kuchennymi lub obudowaną wanną

Uwaga! Montaż samych urządzeń grzewczych odbywa się pod koniec prac wykończeniowych, w każdym razie po ułożeniu tynków, przyklejeniu okładzin na ścianach oraz związaniu wylewek podłogowych. Czasem odbywa się to wcześniej – jeśli chcemy wykorzystać instalację grzewczą do osuszania domu i zapewnienia w nim temperatury, w której można prowadzić prace wykończeniowe. Musimy się wtedy jednak liczyć z tym, że co najmniej raz będziemy musieli zdjąć grzejniki ze ścian, choćby podczas ich malowania.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Jeśli w domu zaplanowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, to zarówno przewody doprowadzające świeże powietrze do pomieszczeń „czystych”, jak i usuwające zużyte z „brudnych” oraz łączące centralę wentylacyjną z czerpnią i wyrzutnią (Fot. 9), można wykonywać równolegle z innymi instalacjami. Oczywiście wszystko to ma miejsce przed wykonaniem wylewek podłogowych oraz przed ociepleniem dachu i zabudową poddasza.

Uwaga! Montaż centrali wentylacyjnej oraz nałożenie na końce przewodów anemostatów odbywa się już po zakończeniu prac wykończeniowych, ale jej pierwsze włączenie, czyli rozpoczęcie mechanicznego wentylowania pomieszczeń powinno nastąpić dopiero w jakiś czas po całkowitym zakończeniu prac wykończeniowych i dokładnym sprzątnięciu i odkurzeniu domu. Chodzi o to, by unoszący się jeszcze w powietrzu pył na przykład ze szlifowania tynków lub gładzi gipsowych – często niewidoczny gołym okiem – nie dostał się do rekuperatora oraz przewodów nawiewnych i wywiewnych. Dobrze jest więc z włączeniem wentylacji mechanicznej poczekać co najmniej tydzień, a najlepiej – dwa tygodnie.

ODKURZACZ CENTRALNY

Przewody odkurzacza centralnego (Fot. 10) układa się w podobnym czasie, co wentylacji mechanicznej. Wtedy też doprowadza się do jego gniazd przewody elektryczne, które pozwolą na włączanie i wyłączanie.

Uwaga! Montaż jego jednostki centralnej oraz gniazd, do których podczas sprzątania wkłada się końcówkę węża, zakłada się na zakończenie prac wykończeniowych. Nie należy jednak używać odkurzacza centralnego do sprzątania domu po budowie, by trwale nie zabrudzić jego przewodów. Do tych prac należy obowiązkowo używać modeli tradycyjnych.

Fot. 9 – Gdy centrala wentylacyjna znajduje się na poddaszu, większość przewodów nawiewnych i wywiewnych rozprowadza się w poziomie jętek
Fot. 10 – Przewody odkurzacza centralnego prowadzi się zwykle w warstwach podłogi od jednostki centralnej do poszczególnych gniazd ssących

Więcej na ten temat:

Jak wybrać wykonawcę do robót instalacyjnych?

Jaka jest kolejność robót przy budowie domu w stanie surowym otwartym?

W jakiej kolejności wykonywać prace wykończeniowe?

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu konstrukcji domu?

2
Zobacz także

Uwaga! Okna nieotwierane nie sprawdzą się wtedy, gdy w domu będą zamocowane rolety zewnętrzne (Fot. 7 i 8). Umycie bowiem od strony wewnętrznej zamontowanych na nich rolet – bez ich demontażu – jest praktycznie niemożliwe. Fot. 7 – Okno nieotwierane bardzo utrudnia okresowe mycie rolet od strony wewnętrznejFot. 8 – Gdy w domu mają być rolety zewnętrzne, lepiej by za nimi było okno otwierane LOKALIZACJA OKIEN NIEOTWIERANYCH Do okien nieotwieranych […]

.

W wielu, nie tylko starych domach są, nad otworami w ścianach, nadproża w kształcie łuku. Kiedyś było to podyktowane możliwościami budowlanymi – do zrobienia takiego nadproża z cegły niepotrzebne było stalowe zbrojenie. Później była to już raczej architektoniczna moda… Gdy nadchodzi konieczność wymiany okien w takich domach (Fot. 1), ich obecni właściciele stają przed dylematem, czy zamówić nowe okna dopasowane do istniejących otworów, czy „wyprostować” nadproża i zamówić okna prostokątne, znacznie tańsze […]

.

Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o jej funkcjonalność. Cóż bowiem z tego, że będą się nią mogli pochwalić przed gośćmi, jeśli codzienne korzystanie z niej nie będzie dla nich łatwe, lekkie i przyjemne… Ale oczywiście nie znaczy to, że kuchnia funkcjonalna nie może być jednocześnie ładna. Jeśli budujemy dom, to zwykle ogólna propozycja urządzenia kuchni jest przedstawiona w projekcie […]

.

Względy konstrukcyjne. Umieszczenie w dolnej lub górnej warstwie płyty fundamentowej przewodów instalacji grzewczej mogłoby mieć wpływ na jej nośność, ale raczej nie byłby on duży. Nie należałoby się więc obawiać, że z tego tytułu fundament domu będzie słabszy. Zakładając oczywiście, że ich obecność w płycie nie utrudniłaby jej właściwego zabetonowania. Względy finansowe. Wbrew pozorom umieszczenie przewodów grzejnych w płycie fundamentowej nie jest korzystniejsze pod względem finansowym niż rozwiązanie tradycyjne, […]

.