Dlaczego w domu musi być zapewniona stała wymiana powietrza?

WENTYLACJA NATURALNA

Warunki techniczne dopuszczają stosowanie w domach jednorodzinnych wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyjną lub wyporową.

Jej mechanizm polega na wykorzystaniu różnicy gęstości powietrza ciepłego i zimnego, dzięki której powstaje ciąg w kanałach wywiewnych (Fot. 3). Ponieważ różnica temperatur powietrza zewnętrznego i wewnętrznego dynamicznie się zmienia, to taką samą zmiennością charakteryzuje się skuteczność wentylacji grawitacyjnej.

W praktyce oznacza to brak wentylacji w miesiącach ciepłych i nadmierne wychładzanie oraz duże straty ciepła przy niskich temperaturach, z powodu zbyt dużego ciągu w przewodach wentylacyjnych.

Dla poprawnego działania wentylacji naturalnej konieczny jest też stały napływ świeżego powietrza, na przykład przez nawiewniki okienne (Fot. 4) lub ścienne. Niestety, ze względu na zimno, mieszkańcy często robią wszystko, by go ograniczyć, na przykład uszczelniając starannie okna na zimę. Z tych powodów wentylacja naturalna praktycznie nigdy nie działa poprawnie.

Nieskuteczne działanie nie jest jednak jedyną wadą wentylacji grawitacyjnej, choć dla wielu może to być argument rozstrzygający. Ma ona jeszcze inne ułomności, wśród których najważniejsze to brak możliwości skutecznej ochrony przed hałasem zewnętrznym i pyleniem roślin, wysoki koszt murowanych kanałów i kominów wentylacyjnych (szczególnie ich części wystających ponad dach), a przede wszystkim brak efektywnych sposobów ograniczenia zużycia energii do ogrzewania domu.

Fot. 3 – Od siły ciągu w przewodach wywiewnych – zakończonych prostokątnymi lub okrągłymi kratkami – zależy w dużej mierze sprawność wentylacji naturalnej, a zatem i skuteczność stałej wymiany powietrza w domu
Fot. 4 – Do poprawnego działania wentylacji naturalnej konieczny jest nie tylko ciąg w przewodach wywiewnych, ale i napływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza, na przykład przez nawiewniki okienne

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Jedynym naprawdę skutecznym sposobem wymiany powietrza w domu jest wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, czyli z rekuperacją.

W odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej, której niskiej efektywności towarzyszy wiele innych wad, wentylacja mechaniczna ma dużo zalet. Jedną z nich jest ochrona przed zewnętrznym zapyleniem, co oznacza chociażby radykalne zmniejszenie zapotrzebowania na odkurzanie pomieszczeń. Inną – ochrona przed hałasem zewnętrznym, co w połączeniu z prawie bezgłośną pracą nowoczesnych central wentylacyjnych daje ogromny komfort akustyczny.

Najważniejszą jednak zaletą wentylacji z rekuperacją, poza jednakową – co bardzo ważne – skutecznością przez cały rok, jest możliwość odzyskania energii włożonej w podgrzanie świeżego powietrza (Fot. 5). Nowoczesne rekuperatory potrafią to robić ze sprawnością przekraczającą nawet 90%!

Jeśli więc chcemy mieć stałą wymianę powietrza w domu przez kanały nawiewne i wywiewne (Fot. 6) i nie tracić pieniędzy na jego podgrzanie, powinniśmy zainwestować w instalację wentylacji mechanicznej. Nie będzie to duży wydatek (rzędu 7-8 tysięcy), jeśli odliczymy spore koszty wykonania kanałów i kominów wentylacji naturalnej, a także nawiewników okiennych lub mikrowentylacji w oknach. Także koszty eksploatacji takiej wentylacji nie są duże, bo wentylatory wymuszające ruch powietrza nawiewanego i wywiewanego wyposażone są w silniki prądu stałego o bardzo małej mocy.

Należy przy tym podkreślić, że w tych kosztach w żaden sposób nie jest uwzględniona ogromna, acz trudna do określenia korzyść, jaką zapewnia nam i naszej rodzinie stała – przez cały rok – wymiana powietrza w domu.

Fot. 5 – Zasysane z zewnątrz zimne powietrze – zanim zostanie dostarczone do domu – ogrzewane jest w wymienniku centrali wentylacyjnej (rekuperatorze) ciepłem odebranym z powietrza usuwanego
Fot. 6 – Przewodami nawiewnymi i wywiewnymi wentylacji mechanicznej, które pod względem wyglądu nie różnią się od siebie, świeże powietrze jest tłoczone do jednych pomieszczeń, a zużyte usuwane z drugich

Tekst: Ludomir Duda, www.domadd.pl

więcej na ten temat:

Jak zapewnić wymianę powietrza w domu, w którym nie ma wentylacji?

Jaki rodzaj wentylacji wybrać?

Czy pozytywny wynik kontroli kominiarskiej oznacza, że w domu jest dobra wentylacja?

Dlaczego w naszych domach czasem pojawia się pleśń?

Dlaczego czasem wieje z kratek wentylacyjnych?

Jaka jest rola okien w wentylacji domu?

Kiedy lepiej mieć nawiewniki w oknach, a kiedy – w ścianach?

Kiedy okap w kuchni zakłóca działanie wentylacji?

2
Zobacz także

Uwaga! Okna nieotwierane nie sprawdzą się wtedy, gdy w domu będą zamocowane rolety zewnętrzne (Fot. 7 i 8). Umycie bowiem od strony wewnętrznej zamontowanych na nich rolet – bez ich demontażu – jest praktycznie niemożliwe. Fot. 7 – Okno nieotwierane bardzo utrudnia okresowe mycie rolet od strony wewnętrznejFot. 8 – Gdy w domu mają być rolety zewnętrzne, lepiej by za nimi było okno otwierane LOKALIZACJA OKIEN NIEOTWIERANYCH Do okien nieotwieranych […]

.

W wielu, nie tylko starych domach są, nad otworami w ścianach, nadproża w kształcie łuku. Kiedyś było to podyktowane możliwościami budowlanymi – do zrobienia takiego nadproża z cegły niepotrzebne było stalowe zbrojenie. Później była to już raczej architektoniczna moda… Gdy nadchodzi konieczność wymiany okien w takich domach (Fot. 1), ich obecni właściciele stają przed dylematem, czy zamówić nowe okna dopasowane do istniejących otworów, czy „wyprostować” nadproża i zamówić okna prostokątne, znacznie tańsze […]

.

Choć wystrój kuchni jest niezmiernie ważny dla domowników, to projektując ją powinni zadbać przede wszystkim o jej funkcjonalność. Cóż bowiem z tego, że będą się nią mogli pochwalić przed gośćmi, jeśli codzienne korzystanie z niej nie będzie dla nich łatwe, lekkie i przyjemne… Ale oczywiście nie znaczy to, że kuchnia funkcjonalna nie może być jednocześnie ładna. Jeśli budujemy dom, to zwykle ogólna propozycja urządzenia kuchni jest przedstawiona w projekcie […]

.

Względy konstrukcyjne. Umieszczenie w dolnej lub górnej warstwie płyty fundamentowej przewodów instalacji grzewczej mogłoby mieć wpływ na jej nośność, ale raczej nie byłby on duży. Nie należałoby się więc obawiać, że z tego tytułu fundament domu będzie słabszy. Zakładając oczywiście, że ich obecność w płycie nie utrudniłaby jej właściwego zabetonowania. Względy finansowe. Wbrew pozorom umieszczenie przewodów grzejnych w płycie fundamentowej nie jest korzystniejsze pod względem finansowym niż rozwiązanie tradycyjne, […]

.