Dlaczego wypompowywanie wody z wykopu może być zagrożeniem dla domu sąsiada?

Gdy na działce budowlanej zwierciadło wód gruntowych jest na tyle wysoko, że podłoga piwnicy projektowanego domu mogłaby – choćby okresowo – znaleźć się poniżej jego poziomu, to warto się poważnie zastanowić, czy w ogóle z niej nie zrezygnować.

Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy zapisy planu miejscowego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczące wysokości budynku, nie pozwalają na częściowe wyniesienie piwnicy ponad teren działki. Przy stosunkowo wysokim poziomie wód gruntowych decyzja o jej budowie jest bowiem zawsze – i to z wielu powodów – bardzo ryzykowana.

SZCZELNOŚĆ PIWNICY

Zapewnienie skutecznej i długotrwałej szczelności piwnicy jest zawsze trudne, jednak szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy podczas jej wznoszenia trzeba walczyć z wodą napływającą do wykopu. I nie ma specjalnego znaczenia, czy piwnica będzie budowana w technologii „czarnej” czy „białej wanny”.

Bardzo dobra izolacja przeciwwodna piwnicy, zwłaszcza wtedy, gdy woda gruntowa może sięgać nie tylko jej fundamentów, ale i ścian, jest szczególnie ważna. Walka bowiem z ewentualną nieszczelnością piwnic to nie tylko ogromne koszty, ale i zadanie bardzo trudne technicznie.

OBNIŻENIE POZIOMU WODY GRUNTOWEJ

Nie da się prowadzić prac budowlanych, gdy woda gruntowa wypełnia wykop pod piwnicę (Fot. 1). Będzie to możliwe dopiero po czasowym obniżeniu zwierciadła wód gruntowych w obrysie fundamentów budowanego domu.

Archiwum Czytelnika
Fot. 1 – Nie da się oczywiście zbudować szczelnych piwnic, gdy wykop pod nie wypełnia woda gruntowa

Wykonuje się to najczęściej za pomocą zestawu igłofiltrów, podłączonych rurami do jednej lub kilku pomp, w zależności od tego, jak dużo będzie trzeba wypompować wody, by zwierciadło wody gruntowej znalazło się w bezpiecznej odległości od dna wykopu. Od tego, a także od wielkości wykopu, zależy również liczba igłofiltrów, a także głębokość, na jaką trzeba je wprowadzić w grunt.

„Osuszenie” wykopu pod piwnice jest przeważnie bardzo kosztowne, zwłaszcza że nie jest to działanie jednorazowe, lecz trwające praktycznie aż do czasu, gdy piwnica zostanie wybudowana, a wykop wokół niej – zasypany.

Do tego takie obniżenie wód gruntowych nie ogranicza się do odpompowania wody jedynie z obrysu budowanego domu, ale także sporego terenu wokół niego (Rys. 1). Jak będzie on duży i ile wody trzeba będzie odpompować, zależy od tego, jak bardzo musimy obniżyć zwierciadło wody gruntowej oraz jakie są warunki gruntowo-wodne w okolicy.

Rys. 1 – Niezbędne dla wybudowania piwnic obniżenie zwierciadła wody gruntowej obejmuje nie tylko obrys wykopu, ale także spory obszar wokół niego, bardzo często sięgający także działek sąsiadów

Nie trzeba być budowlanym ekspertem, by zdawać sobie sprawę z tego, że takie lokalne obniżanie poziomu wód gruntowych może być niebezpieczne dla znajdujących na sąsiednich działkach domów (Fot. 2).

Zakres ewentualnych szkód, spowodowanych wymywaniem spod fundamentów istniejących domów drobnych cząstek gruntu przez wodę spływającą do wykopu, może być oczywiście różny. Jest jednak wielce prawdopodobne, że spowoduje to co najmniej zarysowanie ich ścian.

Archiwum Czytelnika
Fot. 2 – Decydując się na budowę piwnic z okresowym obniżeniem poziomu wód gruntowych, należy się liczyć z odpowiedzialnością za ewentualne uszkodzenia sąsiednich budynków

Gdy w okolicy są piaski, zwłaszcza średnio- i gruboziarniste, to ilości wody napływającej do wykopu mogą być znaczne, ale za to zagrożenie dla sąsiednich budowli – mniejsze. Jest bowiem szansa, że ziarna piasku nie będą wymywane przez wodę.

Gorzej, gdy w okolicy są różnego rodzaju grunty spoiste – gliny, iły lub pyły. Wprawdzie po obniżeniu zwierciadła wody gruntowej w wykopie woda będzie do niego napływała wolniej, ale za to będą się w niej znajdować duże ilości drobnych cząstek gruntu. Część z nich została wypłukana także spod fundamentów budynków znajdujących się na sąsiednich działkach, powodując rozluźnienie podłoża gruntowego. Najczęściej jest ono nierównomierne, więc nic dziwnego, że może być powodem mniej lub bardziej poważnych uszkodzeń domów, sąsiadujących z taką budową.

Dlatego, decydując się na budowę piwnicy w takich trudnych warunkach, należy się liczyć z ewentualnymi – i to wcale niemałymi – wydatkami na naprawę uszkodzonych domów sąsiadów.

TERMIN PRAC BUDOWLANYCH

Jeśli mimo wszystko inwestor decyduje się na budowę piwnicy przy wysokim poziomie wód gruntowych, to ważne, żeby robić to raczej w maju lub czerwcu niż w lipcu bądź sierpniu. W tych letnich miesiącach – być może za sprawą zmian klimatycznych – zdarzały się bowiem ostatnimi czasy ulewne deszcze i spowodowane nimi powodzie.

Na pewno jednak nie powinno się prowadzić takich robót zimą, a także wczesną wiosną i późną jesienią, gdyż niesprzyjająca pogoda może znacznie przedłużać i utrudniać wybudowanie szczelnych piwnic. Ponadto będzie to oznaczać nie tylko większe koszty obniżenia zwierciadła wody gruntowej, ale też poważne ryzyko, że prace budowlane – bez względu na wybraną technologię wykonania piwnic – nie zostaną wykonane właściwie.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Dlaczego nie warto budować piwnic?

Czy da się zrobić piwnice bez izolacji przeciwwodnych?

Zobacz także

Zdarzają się takie sytuacje, że w sąsiedztwie naszej działki jest wprawdzie sieć kanalizacyjna, ale nie możemy do niej podłączyć naszego domu w taki sposób, by ścieki z niego mogły do niej spływać grawitacyjnie. Może być tak wtedy, gdy kolektor znajduje się za daleko, by przewód łączący go z naszym domem dało się ułożyć z odpowiednim spadkiem. Bywa też tak, że – na przykład ze względu na ukształtowanie terenu – wylot ścieków z naszego domu […]

.

Żelbetowe wieńce, czyli obwodowe belki stropowe, mają bardzo duże znaczenie dla stabilności całego budynku. Podwyższają one odporność jego ścian na zarysowanie i pękanie, wywołane nierównomiernym osiadaniem gruntu pod fundamentami lub jego drganiami, spowodowanymi na przykład intensywnym ruchem komunikacyjnym. Ponieważ za izolacyjność termiczną ścian dwuwarstwowych odpowiada przede wszystkim ich ocieplenie, wykonywane na nich wieńce stropowe zajmują zazwyczaj całą szerokość ich warstwy nośnej […]

.

To, że chcemy, by w domu była ciepła woda, jest naturalne i w dzisiejszych czasach trudno to uznać za fanaberię. Pamiętać jednak należy, że w dobrze ocieplonym domu, podgrzewanie wody stanowi często większą pozycję w wydatkach eksploatacyjnych niż jego ogrzewanie. Dlatego instalacji do przygotowywania ciepłej wody warto poświęcić trochę uwagi. Wodę, podobnie jak dom, możemy ogrzewać centralnie – z jednego miejsca do wszystkich łazienek i kuchni lub miejscowo, czyli […]

.

Wystarczy krótki spacer po okolicy, by się przekonać, że pomysłów na ogrodzenie domu jest nieskończenie dużo. Dotyczy to zarówno ich wyglądu i wysokości, jak i zastosowanych materiałów. Bywają ogrodzenia ażurowe, wyznaczające jedynie granice działki, ale są też takie, które mają dodatkowo utrudniać wstęp na posesję osobom niepowołanym. Przepisy budowlane nie są zbyt wymagające, jeśli chodzi o budowę ogrodzeń wokół domów jednorodzinnych. Jedynie wtedy, gdy zamierzamy wybudować ogrodzenie […]

.